Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

De 250 rijksten van de Gouden Eeuw …

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Reynier Adriaensz Pauw (1564 - 1636)
  Pauw, Reynier, Adriaensz., ridder (29 juli 1564-19 februari 1636) Deel 1, 191 Hij werd zowel door de Engelse als door de Franse vorst met de titel "ridder" ge-eerd. Was commissaris van de Wisselbank in...
 • Jacob Jansz Poppen (1576 - 1624)
  Vroedschap van Amsterdam (1578-1795) # 88 - Poppen, Jacob (1576-14 november 1624) Deel 1, 285 * Zie Wikipedia...
 • Dirck van Os (1556 - 1615)
  Zie Wikipedia... Dirck van Os was een Amsterdams koopman. Van Os was tevens verzekeraar, financier en reder.Hij was de zoon van een tapijtwever uit 's-Hertogenbosch, die naar Antwerpen was verhuisd. Na...
 • Willem I van Oranje-Nassau (1772 - 1843)
  William I Frederick, born Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau (The Hague, 24 August 1772 - Berlin, 12 December 1843), was a Prince of Orange and the first King of the Netherlands and Grand Duke of ...
 • Willem II Borski (1799 - 1881)

uitgave Rijksmuseum

colofon

 • Kees ZANDVLIET - auteur
 • Rijksmuseum i.s.m. Nieuw Amsterdam - uitgevers
 • paperback €39,95 - 550 blz. - 17x24 cm - ca. 350 full color afbeeldingen
 • Toni MULDER - boekverzorging
 • ISBN 90-8689-0067 - NUR 685 nieuwe geschiedenis - 688 vaderlandse geschiedenis - 694 cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis

recensie etcetera

In volgorde RIJK - RIJKER - RIJKST zijn dat:

 1. nr. 250 ? heeft vast nog wel genoeg om niet als Jan Splinter door de winter te hoeven, ben benieuwd!
 2. .
 3. .
 4. € 2.824.389Dirck van OS ‧ 1556-1615 ‧ Koopman ‧ Komt na inname van Antwerpen door de Spanjaarden via Middelburg in 1588 in Amsterdam ‧ Dirck verkoopt graan, leer, traan, zout en edelstenen. Hij drijft handel op Rusland, Frankrijk, Duitsland en Italië • financiert drooglegging Beemster ‧ maakt fortuin met de Oost-Indische handel : 1602 is zijn kantoor DE plek waar Amsterdammers hun inschrijvingen in de Verenigde Oostindische Compagnie -VOC- laten registreren ‧ Zelf investeert Dirck met broer Hendrick maar liefst € 648.809 in de VOC • Acht jaar later zijn die aandelen € 1.326.780 waard ‧
 5. € 10.119.822Jacob POPPEN jr. ‧ 1576-1624 ‧ Koopman ‧ burgemeester van Amsterdam ‧ Zijn vader Jan POPPEN sr. trekt vanuit 't Noord-Duitse Holstein naar Amsterdam ‧ Jan is van 'geringe stand', want slechts bediende van Hans Simonsz de OUDE, een welgesteld korenkoper. Er wordt wel gezegd dat zijn achternaam een verbastering is van 'Poep' - een scheldnaam voor Duitsers. Door zijn -2e- huwelijk met Lijsbeth Pietersdochter wordt hij zwager van zijn patroon en verbetert zijn positie flink -1579- staat Jan te boek als 'coopman'. Hij is initiatiefnemer van de directe vaart op Oost-Indië en behoort tot de eerste bewindhebbers van de VOC. Hij laat een schitterend huis - de Gulden Steur - bouwen op de Kloveniersburgwal en wordt begraven in het Hoge Koor van de Oude Kerk, slechts weggelegd voor zeer welgestelden --- Zoon Jacob is niet alleen koopman, maar bekleedt ook allerlei publieke functies. In 1621, 1622 en 1624 : burgemeester Amsterdam. Hij verwerft een prachtige buitenplaats in de Beemster
 6. € 10.251.840Pieter de la COURT van der VOORT ‧ 1664-1739 ‧ lakenfabrikant & belegger ‧ kleinzoon van 'n Waal die zich in 1613 in Leiden vestigt en opklimt tot belangrijk textiel-ondernemer. In 1728 taant de laken-nering en Pieter doekt zijn fabriek op; hij trekt zich ook terug uit de textiel-handel en treedt toe tot de rangen van de renteniers met als uitgangspunt: spreid risico's en wantrouw beloften van grote winsten-o-renten. Engelse effecten zijn bij hem favoriet --- beleeft heftige ruzies om geld met zijn veel minder rijke schoonzoon, tot vermaak van de upper ten van Leiden. En: verzamelt schilderijen. De eerste verdieping van zijn huis aan het Rapenburg telt drie kamers alleen voor zijn verzameling, waaronder een vrouwen-portret van Rembrandt, gekocht voor slechts € 500. Pieter schrijft een boek over tuinaanleg en kweekt de eerste rijpe ananas in Nederland ‧
 7. € 10.420.017Nanning van FOREEST ‧ 1682-1745 ‧ Belegger en burgemeester van Hoorn ‧ 'De familie van Foreest is van den oudsten en grootsten Hollandschen adel en thans zo zeer als ooit in rang en vermogen,' noteert schrijfster Betje Wolff in 1774. Dat jaar trouwt Nanning van Foreests dochter Agatha met een huisknecht, waarmee zij een geweldig schandaal in Hoornse regentenkringen veroorzaakt. Vader Nanning heeft het niet meer hoeven meemaken. Hij is in 1745 overleden. -- Nanning bewoont het allerduurste huis van Hoorn. Hij wordt er in 1724 voor het eerst burgemeester dankzij zijn populariteit onder de burgerij. Hij is bewindhebber van de VOC en van de West-Indische Compagnie (WIC). Nanning is een verdienstelijk speculant; hij verkoopt in 1720 zijn WIC-effecten met een winst van 150 procent ‧
 8. € 21.201.851Cornelis de Jonge van ELLEMEET ‧ 1646-1721 ‧ Ontvanger-generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden ‧ Afstammeling van Zeeuwse regenten die groot worden in de lakenhandel. Cornelis verdient als ontvanger-generaal soms wel € 200.000 per jaar. Dat vult hij aan met speculatieve beleggingen in effecten en landerijen. Hij laat een prachtig huis bouwen op de Boompjes in Rotterdam; op de binnenplaats een blauw-arduinen gevelplaat waarop al zijn indrukwekkende titels staan uitgemeten. Woont samen met vrouw en diverse vriendinnen. Het verhaal gaat dat hij zijn vrouwen voor het slapengaan zijn neusdoek toewerpt. De vangster mag mee naar bed
 9. € 26.726.704Jeronimus de HAZE ‧ 1651-1725 ‧ Belegger ‧ burgemeester A'dam ‧ Vader Georgio is zeer voornaam koopman op Italië en de Levant ‧ Jeronimus is bewindhebber VOC en WIC ‧ periode 1695-1717 bekleedt hij DERTIEN xx burgemeester A'dam ‧ grootste deel vermogen belegd in Engelse fondsen en hij heeft ook aandelen VOC en WIC ‧ woont Herengracht in 'n huis met stal & koetshuis, dat bij zijn overlijden al bijna een miljoen euro waard is...
 10. € 50.347.956Johanna Jacoba van de VELDE ev. Willem BORSKI ‧ 1764-1846 ‧ Bankierster ‧ Wordt wel 'de financier van Nederland' genoemd. Ze is korte tijd de grootste aandeelhouder van De Nederlandsche Bank. Johanna behoedt de Nederlandse staat voor een nationaal bankroet en voorkomt een faillissement van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, een voorloper van ABN Amro. Ze trouwt in 1790 met Willem Borski. Die werkt zich binnen een tiental jaren op van makelaar in graan en rijst tot een machtig commissionair in effecten, de vaste onderaannemer en raadsman van het handels- en bankiershuis Hope & Co bij grote beurstransacties - Willem, die ooit gezegd schijnt te hebben: 'Het eerste miljoen is het moeilijkst', overlijdt plotseling in 1814. Johanna zet het bedrijf voort als de firma weduwe W. Borski. Ze woont op de Keizersgracht, en wie met haar zaken wil doen moet daar langsgaan. Op oudere leeftijd installeert ze zich boven om het traplopen te vermijden. Het verhaal gaat dat een makelaar die de trap niet meer op kan zich in een turfmand omhoog laat hijsen om met de weduwe te onderhandelen. Het grootste deel van het jaar woont Johanna op het schitterende landgoed Elswout in de Kennemerduinen ‧
 11. € 51.474.464 Willem SCHOLTEN ‧ 1819-1892 ‧ Industrieel ‧ ‧ Grondlegger van de eerste Nederlandse industriële multinational. Bij zijn dood is Scholten eigenaar van 24 fabrieken van aardappelzetmeel, strokarton, suiker en turfstrooisel in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen en Rusland, grootgrondbezitter in de Groningse en Drentse veenkoloniën en grootaandeelhouder van de Holland-Amerika Lijn. Opleiding: niet meer dan een paar jaar lagere school 1847: huwelijk met Klaziena SLUIS ‧ dochter van rijke Groningse graanhandelaar‧ Zij werpt zich op als kassier en hoofdadministratrice van zijn bedrijven. Over die bedrijven oordeelt het socialistische blad Recht voor Allen: 'Het lijkt daar wel een kerkhof, waar de dooden uit hunne graven zijn opgestaan en er omheen wandelen.' Scholten bouwt aan de Grote Markt in Groningen het kapitale Scholtenhuis, waar hij met vrouw en kind gaat wonen ‧
 12. € 192.329.342Willem BORSKI II ‧ 1799-1881 ‧ Bankier ‧ 'In het midden der negentiende eeuw bestaat het rijkste gezin van Nederland uit vijf leden,' schrijft een tijdgenoot. Hij doelt op Willem Borski II, diens vrouw en drie kinderen. Willem Borski II is een zoon van Johanna en Willem Borski-zie 4 -- Willem verblijft in zijn jeugd lange tijd in Engeland, waar hij invloedrijke mensen leert kennen. Hij is in Nederland nauw betrokken bij de aanleg van het spoorwegennet. Staat bekend als gierig. Op verzoeken van zijn vrouw antwoordt hij altijd: 'Ik geef liever aan weduwen en wezen.' Gezellig is hij bepaald niet: s Avonds wordt er op Elswout steeds een sigaar gerookt in de kamer van Willem Borski II. Zijn redeneeringen komen altijd hierop neer, dat alle menschen stommeriken zijn behalve hij. Men moet om 20.30 naar bed.'
 13. € 261.322.412Koning Willem I ‧ 1772-1843 ‧ Koning en koopman ‧ Speculaties over 't vermogen van de Oranjes zijn al heel oud -- bij overlijden van Willem I gaan geruchten dat hij 1,5 miljard euro heeft nagelaten -- geruchten zijn NIET waar: z'n vermogen bedraagt ruim 250 miljoen euro -- toch nog de allerrijkste Nederlander van de negentiende eeuw. Zijn rijkdom heeft hij allereerst te danken aan het kabinet dat hem in 1815 een belastingvrij inkomen van jaarlijks bijna 15 miljoen euro toekent 'om den luister van het koningschap op te houden'. Dit inkomen toucheert hij vijfentwintig jaar lang! De koning-koopman vermeerdert zijn rijkdom door tal van investeringen in ondernemingen, kanalen, wegen en inpolderingen. 'Het opstellen van financiële staatjes was zijn fort,' concludeert historicus XYZ-wie?
 14. aanvulling tot 250 natuurlijk zeer welkom ! Maar we hebben het boek nog niet digitaal kunne vinden...