Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Družina / Family Coronini

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

Coroniniji (koroníni), so italijanska plemiška rodbina, po izvoru iz Bergama v Lombardiji, ki se prvič omenja v 12. stoletju. (Wikipedia)

Ob koncu 15. stoletja so se Coronini naselili v Furlaniji in Gorici. Johannes Coroninus je imel tri sinove, začetnike treh družinskih vej: Ciprijan (1540-1610) kromberške, Orfej (? -1593) tolminske in Marsilij (? - 1594) šempeterske. Leta 1687 so postali grofi svetega rimskega cesarstva, še pred tem pa goriški (1604), koroški (1634), nato štajerski (1697) in kranjski (1705) deželni gospodje. Polagoma je njihova zemljiška posest naraščala, ne le na Goriškem in Furlaniji pač pa tudi v drugih slovenskih in sosednjih deželah. Coronini so dosegli vplivna mesta v javnem in političnem življenju: Ivan Krstnik (1794 - 1880) in njegov sin Franc Coronini iz šempeterske ter Alfred Coronini iz kromberške, ter na kulturnem področju: Rudolf in Karl Coronini prav tako iz kromberške veje.

Alfred Coronini, 1846-1921 http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:0282/VIEW/ Karl Ernest Maria Coronini-Cronberg, 1870-1944 http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=view&tag=604