Projects » Drukkers in de familie » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

5/20/2016 5/20/2016

Broer Jansz Appelaar (c.1580 - 1652)

Broer Jans was een bekende Amsterdamse boekdrukker. Zie media > documenten. Advies: visit url.

6/10/2015 4/29/2016

Sara Johanna de Beer MP (1749 - 1811)

"Sara Johanna de Beer", "Weduwe N. Vlier", "Weduwe J. Treston jr."

resources.huygens.knaw.nl... Dochter: Adriana Anna Alberta geboren enkele maanden na haar huwelijk met Jsaac Treston, Jr. Illustratie (en: profile foto): Bataafsche Surinaamsche Courant, 26 april 1...

9/6/2015 9/6/2015

Jacobus Christiaan Breen (c.1891 - d.)

1/7/2015 1/7/2015

9/2/2014 9/2/2014

Hugo Nieraad (c.1852 - d.)

7/12/2014 7/12/2014

Abraham Casteleyn (1628 - 1681)

Wikipedia/Haarlemsche Courant hetoudekinderboek.nl Uit hetoudekinderboek.nl: Op 8 januari 1656 verscheen de eerste editie van de Weeckelycke Courante van Europa gedrukt en uitgegeven door Abraham...

12/1/2013 12/1/2013

Vincent Casteleyn (c.1585 - 1658)

12/1/2013 12/1/2013

12/19/2011 11/27/2013

Johannes Enschede, III (1785 - 1866)

12/19/2011 11/27/2013

Abraham Enschedé (1760 - 1820)

12/19/2011 11/27/2013

Johannes Enschedé, II (1750 - 1799)

12/19/2011 11/27/2013

Johannes Enschedé, I (1708 - 1780)

12/19/2011 11/27/2013

Jacob Akkerman (c.1876 - d.)

10/17/2013 10/17/2013

Kunstschilder Diaken Doopsgezinde gemeente DORDRECHT 1652-x : Dichter 1656-1678 : Boekverkoper, -drukker en uitgever - Rotterdam 1678-1682 : Boekverkoper, -drukker en uitgever - Dordrecht 168...

10/23/2012 6/27/2013

Gualterus Vosmaer (1784 - 1849)

3/9/2013 3/9/2013

Johannes Gutenberg MP (c.1398 - 1468)

Johannes Gutenberg (From Wikipedia) Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (c. 1398 – February 3, 1468) was a publisher and a printer who introduced modern book printing. His invention o...

11/12/2010 12/22/2012

Christophe Plantin MP (c.1520 - 1589)

"Christoffel Plantijn"

See Wikipedia...

9/25/2011 12/21/2012

Een van de rijkste inwoners van Den Haag. Aan het einde van haar leven had zij een vermogen van een kwart miljoen gulden (vergelijkbaar met 5 miljoen euro in 2012). Bijna veertig jaar lang, tussen 16...

12/20/2012 12/21/2012

12/20/2012 12/21/2012

Aelbrecht Hendrickszoon van Leuningen (c.1545 - 1613)

"Albert", "Heindrickszoon"

9/30/2012 12/21/2012

12/20/2012 12/21/2012

Harmen Schinckel (1535 - 1568)

Hij had in Leuven gestudeerd en was ondermeester was bij de Latijnse School. Daarnaast kreeg hij ook octrooi om boeken te drukken. In die hoedanigheid was hij erg actief in het drukken en verspreiden v...

12/20/2012 12/21/2012

11/18/2012 11/18/2012

Carl Albert Thieme (c.1793 - 1847)

9/27/2012 9/27/2012

Laurens Jansz Coster (c.1370 - c.1440)

8/4/2012 8/4/2012

Paulus Nijhoff (1756 - 1832)

boekhandelaar, uitgever en drukker. te Arnhem. Hij neemt in1782 het uitgeversbedrijf van zijn overleden schoonvader Louis de Gast over. Het bedrijf van zijn vader Jacob, later diens weduwe Maria Meurs ...

7/8/2012 7/8/2012

Isaac Anne Nijhoff (1795 - 1863)

boekhandelaar, uitgever, historicus, archivaris en auteur te Arnhem. Nijhoff werd in 1795 in het huis "de Crabbe" in de Bakkerstraat te Arnhem geboren als zoon van de uitgever en drukker Paulus Nij...

7/7/2012 7/8/2012

Heindrick Maronier (1716 - d.)

drukker uitgever te Rotterdam (1738-1792) Hendrik Maronier was een belangrijk drukker die meer dan honderd publicaties op zijn naamheeft staan. Er stammen publicaties uit de periode 1738 tot 1792. Da...

7/7/2012 7/7/2012

boekdrukker te Rotterdam

7/7/2012 7/7/2012

Dirk Cornelis Meijer (c.1869 - 1918)

boekdrukker te Zaandam (1900)

7/12/2010 7/7/2012

Pieter de Mooij (1667 - d.)

burger (1699) letterzetter (1699-) uitgever (1699-) w. Lombartstraat () werkt Schrijnwerkersteeg (1699) Div.Rotterdam ONA Weeskamer Ambtenboek k*dger.Rotterdam: 1693-1716, Pieter de Moij [Ambt. 1...

7/7/2012 7/7/2012

Jan Moyen (1713 - d.)

Boekverkoper in de Bruggestraat te Harderwijk (1739) belijdenis Harderwijk (1739) burgemeester te Harderwijk w. Heerde (1740) drukker (1741), Geertje Gerrits is zijn dienstmeid (1750) 4-1762/8-1762...

7/7/2012 7/7/2012

boekdrukker (1903) Harderwijk: 21-12-1915, w. Harderwijk 5-10-1954, P.Mooij-Houwink w. Amsterdam [Adv.]

6/9/2008 7/7/2012

Hermanus Willem Mooij (1872 - 1932)

boekdrukker (1907) drukker uitgever , gbv (1947) Gebr. Mooij boekdrukkers Vijhestr. Hardewijk tel. 27 (1915) Diverse 21-12-1915, w. Ermelo 20-3-1916, uitgave v.e. een Watersnood-Album met rijke...

6/9/2008 7/7/2012

Jan Jansz Stampioen de jonge was wiskundige en doceerde de jonge Christiaan Huygens (1643-1645), prins Willem II van Oranje (30-7-1645) en de hoogbegaafde Elisabeth van Bohemen (21-10-1643). Hij disput...

5/20/2011 7/7/2012

boekhandelaar en drukker te Zierikzee

7/25/2011 7/7/2012

Johannes Cornelis Mooij (1856 - 1916)

steendrukker te Rotterdam Div. K*Rotterdam: 1880 1882, J.C.Mooy steendrukker Binneweg 1410 Johannes Hendrikus, 27-3-1881 [1512-b056v] †Rotterdam 18-5-1881 1mnd. z.v. Johannes Cornelis Ei...

7/7/2012 7/7/2012

1/14/2012 1/14/2012

Izaak Enschedé (1681 - 1761)

12/19/2011 12/19/2011

Matthijs Lodewijk Jan Elsevier (1564 - 1640)

"Thijs"

10/20/2011 12/18/2011

Jillis Vermeulen (1911 - 1989)

4/25/2011 6/6/2011