Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Eesti Vabadussõjas langenud

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Joann Pelberg (1890 - 1919)
  köster - kooliõpetaja Saare - Uhmardu koguduses 26.2.1912 - 1915 Surm: Saaga EAA.1977.1.29:86?264,1006,1788,206,0 Surmakuulutus Pelberg, Johan - isiklik päevik 8. märts 1918 - 23.märts 1919
 • Magnus Evald Pärn (1901 - 1919)
  Pärn, Magnus, Tartu Kooliõpilaste Pataljoni õppursõdur - isiklikud sõjaväetunnistused ja kirjad Vabadussõja ajast Arhivaal ERA.2124.3.1057 Saaga ERA.2124.3.1057:1 VS langenute nimed 1-3-1_VSL-nk.pdf
 • Arthur Johannes Kuuskman (1896 - 1920)
  Langes Vabadussõjas Maetud
 • Jakob Valk (1899 - 1919)
  Personaalraamat VIII 1900-1930 Langes Vabadussõjas Karamõscheva küla juures Vabadussõja ausambal Kuusalu kalmistul Langes Pskovi all
 • Kustav Preimann (1897 - 1919)
  Langes vabadussõjas

Vabadussõjas langenud

Valga lähistel hukkunud / surnud vabadussõdalased (Valga Peetri koguduse meetrikas):

Vabadussõjas langenute koondnimekiri Vabadussõja ajaloo seltsi kodulehel

* Eesti rahvaväe 9. jalaväe polk 16. jaanuarist 1919 - 1. jaanuarini 1921

Laiarööpaline soomusrong nr 2 meeskonnast:Neli naist laiarööpalisel soomusrogil nr 2:

Nimed Tori Vabadusesambal


Oskar Arnemann, Jüri Ostrow, Anton Konks. Johann Sammul, Toomas Ostrow, Theodor Reinhold, Jaan Toom, ToomaS Tasane, Mart Eberhard, Kustaw Tilk, iHleksander Reinhold, Jüri Jürwetson, Jaan Kukk, Johannes Blumenseldt, Mihkel Kornfeldt, Johann Jaakson, Aleksander Nuut, Martin Walter, Jaan Konks, Harald Jun» rikas, Martin Tomingas, Johannes August Tamman, Mihkel Likmann, MihÄ Raudsepp, Mart Tammann, Jüri Nuut, Heinriä; Tamann, August Mihkelstein, Johan Mitt, Mart Kau,feldt. Jaan Walter, Johannes Põder, Johannes Miil, Johannes Tilk, Aleksander Tilk, Jaan Kukk, Johann Juurikas, Juulius Enn, Oskar Tölp, Martin Elbson, Jaak Ostrom, Martin Sunni, Harald Nuut, Jaan Jantson, Arnoid Wunk, Andreas Reinhold, Mihkel Laas, Johannes St uut. Mihkel Pool.

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19230628.2.9&srpos=77&e=-------et-25--76-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-arnemann---------

5 Rakvere polk mälestab oma langenuid

Waba Maa, nr. 49, 28 veebruar 1919 http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19190228.1.4&srpos=71&e=-------et-25--51-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-arnemann---------

Eesti Wabariigi aastapäewal tuletab 5. Rakwere polk meelde oma lahingutes langenud kaaswõitlejaid ja kangelasi ohwitserisid ja rahwawäelasi:

Hugo Jürgcns. Surnud 8. detsembril 1918. JM Hünerson Surnud 22. detsembril 1918. ErikMMaL Surnud I. veebruaril 1919. Sergei Koschkln Surnud 22. «veebruaril 1919. i Hans Kolwa. Surnud 22. detsembril 1918. t Herbert Lukk Surnud 26. jaanuaril 1919. Heindrich Kurm. Surnud 22. detsembril 1919. Joosep Wichmann Surnud 81. detsembril 1918. Friedrich Blls Surnud IO« veebruaril 1919. Arnemann Surnud 22. detsembril 1919. Trtttttttö Tall. EeStt KtrjaAt«fe--Lhtft^e ttVLkoja^ 5. kalcvvere polk.

 • Vaenlase Vastu wahwalt Võideldes langesid Kalewlaste Malewa kangelased sõdurid Landeswehri Vastu.

23 juuni 1918. Mchard Tupits ja Hans Lillepea, 1.07.1918. Adolf Kensapa ja Gustav Tattar.

H Kommunistide wastu: 16. juulil 1918. a. August Madjuri, Peeter Aut. Ferdinand Käbi, Eduard Kops, 1 H Aleksander Lobjakas, August Mänd, Karl Pallo, Jaan Pert, H I Jaan Kolber, Hans Reimanu, Jaan Arn, August Ennus, Karl Kakkadu, Andrei Jürgenson, lulius Käppa, Aleksander Tukk. D K Aleksander Peitel, Jaan Leopold, August Bergmann, Zuhau Saalberg, Alfred Raud http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=tallinnateataja19190808.2.101.1&srpos=9&e=-------et-25--1-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-+Alfred+Aleksander+Valge---------