Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Eesti ravimudad ja sellega seotud isikud läbi ajaloo.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Voldemar Vadi (1891 - 1951)
    1934 Tartu Ülikooli professor, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. (Tartu Ülikooli õppejõudude ja ametnike loend (1937)) Mõne aasta tegutses Miländer Pärnus üksinda. 1930. aas...

Professor, hilisem akadeemik Voldemar Vadi läbiviidud uuringud Haapsalu muda tähtsusest ja selle kasutamisest raviotstarbel. Endel Veinpalu. Liidia Veinpalu.