Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

[Elias Eiriksen Lian Vigmostad

Født: July 3, 1828 Lian, Vigmostad, Vest-Agder, Norway Død: 1905 (77) Vigmostad "Der ude", Vigmostad, Vest-Agder, Norway

  • Han var en driftig mann i bygden med mange jern i ilden.
  • Elias var skolelærer fra 1847 til 1872, en tid på 26 år.

  • Elias Eirikson var ein av dei siste bygdedoktorane i Vigmostad. Han dreiv ikkje med å stansa blod, men han opna helst årene på folk ved årelating og kopping. Han tok seg og av andre sjukdomar og skader på anna vis.
  • I folketellingen 1865 er oppført Elias Eirkson, lærer, bonde og smed, 40 år, g.m. Sissel Larsdotter, 24 år. Barn: Knud, 2 år. Gudlaug Knudsdotter, 62 år, har føderåd. Anna Børusdotter, 19 år, er tjener. Maria Hansdotter er også nevnt.
  • Han var også kirkesanger, og var en ettertraktet sanger ved kirkelige høytidligheter og han ble også tilkalt når folk lå på dødsleiet for at han kunne synge salmer for dem.

Årsaken til at jeg opprettet prosjketet er for å se om det er mulig å bygge profilen hans ende sterkere opp. Han er nok en av de forfedrene jeg har som har vært sterkest inspirasjon for å drive med slekts historie, og på mange måter er han blitt levende gjennom de skildringer og informasjon som allerede er kommet fram. For oss som stammer fra LIAN grnr,76 "Nedre Lian, brnr. 1" så er han på en måte en person som gir ett preg av historisk betydning. Hans mor var fra Lian, og ble med barn utenfor ekteskap med en man som het Eirik Tollison Fladen (Brådland). Dette var jo ikke svært akseptert, og faren tok aldri ansvar for Elias. Elias ble oppdratt på Lian og arvet gården.

Håper det er flere som kan finne det interessant å bygge opp mer av hans profil og se om det er mer historie som gir profilen liv.