Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Elverum, Rena, Åmot, Trysil, Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal, Vingelen, Ringsaker, Hof, Stor-Elvdal - Hedmark - Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Sogneprest Jakob Svantesen (c.1550 - c.1622)
  Han ble født i Pommern i Niedersachsen som idag ligger i Polen. Bispen i Oslo skal forhjelpe herr Jacob Svante med det første kallet solm vacerer ledig i stiftet etter Norske Rigsregistranter III 1...
 • Jacob Jacobsen Ustu Møm (1756 - 1821)
  JACOB JACOBSEN Folketelling 1801 Rendalen; Høye Nr. 2: (Foreldrene Til Peder..??) Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus 13 Hedemarken Reendahlens Reendahlens Høye No 2 Nytt hushald Førenamn Etternamn Hush...
 • Kristine Jacobsdatter Ingvoldstad (1818 - 1866)
  Kristine født 28.12.1818 i Rudstad, Elverum prestegjeld
 • Jacob Ingvoldstad (1779 - 1863)
  Født på Vang i Hedmark. Fødsel/dåp: Var "national soldat" og ungkar da han ble gift 1800 i Elverum prestegjeld. Bodde i 1801 på Nordre Rustad, Elverum. De tre eldste barna ble født der. I 1811 kj...
 • Anders Baugen (c.1560 - d.)
  KIlder: Slektssider av Jan Erik Aas

(The text is written in Norwegian)

Dette prosjektet er laget i forbindelse med slektsgransking der det er behov for å finne profiler på en enkel måte. Noen profiler for personer født i Hedmark fylke og bosatt i Hedmark fylke og andre steder er linket til dette prosjektet. Flere personer som var født i Hedmark flyttet til Nordland og Troms og Finnmark. Spesielt de som flyttet til Finnmark er viet dette prosjektet.

Foreløpig er teksten meget tynn. Hvis det blir tid skrives mer tekst inn i prosjektet.

Hedmark fylke ligger i Østerdalen etc. på Østlandet i Norge.

Fra 2020 heter fylket som Hedmark er en del av i dag Innlandet fylke

Amtmenn i Hedmark

Matthias Collett amtmann 1757 til 1759 i Oplandenes amt (Oplandenes amt bestod av Oppland og Hedmark)

Prester i Elverum prestegjeld

Prester i Elverum prestegjeld 1537-1670 https://www.genealogi.no/prester-i-hedemarken-og-osterdalen-prosti/

Området Trysil var til 1780 en del av Elverum prestegjeld

 • ..

Skriftlige kilder

Skannede kirkebøker https://www.arkivverket.no

Folketellinger

Skifter

Skattemanntall

Tinglyste grunneiendommer

Linker

Hedmark https://no.wikipedia.org/wiki/Hedmark

Oplandenes amt https://no.wikipedia.org/wiki/Oplandenes_amt

Hedemarkens amt https://no.wikipedia.org/wiki/Hedemarkens_amt

Innlandet fylke https://no.wikipedia.org/wiki/Innlandet

Prestegjeld i Hedmark fylke https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegje...

Elverum, wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Elverum

Litteratur

"Elverum: en bygdebeskrivelse. 1: Gaardhistorie med ættetavler", S. H. Finne-Grønn, 1909 https://www.nb.no/items/fdfa2aaf7187698547a1ff53b3ce5f75?page=0&sea...

"Hus og tun", Håvard Skirbekk, Glomdalsmuseet 1963 https://www.nb.no/items/bb3d53a271c02e0740f7fa948fbfe651?page=0&sea...

"Vingelen, sogeminner frå heimbygda, Tolga prestegjeld, Eystein Eggen 1943 https://www.nb.no/items/4d0263b16a142fe0e9cb2efbb4f6f0e9?page=0

"Tolga: Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen, gards- og slektshistorie" 1, Eystein Eggen, 1968 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060824037?page=0