Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Emigrants from Zeeland

Over time people from the province of Zeeland left for South Africa, Indonesia, Suriname, North America and Brazil, to establish colonies, settlements, cities or communities .

An important motive was trade : mainly countries where the VOC or WIC traded were popular with Zeelanders . Soldiers, merchants , landowners and administrators took their families to various trade areas to settle there , possibly permanently . In the nineteenth and twentieth century many Zeelanders mostly settled in North America.

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/eb/ee/0e/94/5344483f1bd4b5f8/zi-p-04866-migratie-top_large.jpg

Aim of this project

The aim of this project is to create a collection of Zeeland emigrants and where possible trace them and their descendants abroad and find their ancestors in the Netherlands

Sources

Zeeuwse emigranten

In de loop der tijd zijn Zeeuwen onder meer vertrokken naar Zuid-Afrika, Indonesië Suriname, Noord-Amerika en Brazilië, om daar kolonies, nederzettingen, steden of leefgemeenschappen te stichten. Een belangrijke drijfveer was de handel: voornamelijk landen waar de VOC of de WIC handel dreven waren in trek bij de Zeeuwen. Militairen, kooplieden, landeigenaren en bestuurders trokken met hun gezinnen naar diverse handelsgebieden om zich daar, al dan niet permanent, te vestigen. In de negentiende en twintigste eeuw trokken veel Zeeuwen voornamelijk naar het Noord-Amerikaanse continent.

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/eb/ee/0e/94/5344483f1bd4b5f8/zi-p-04866-migratie-top_large.jpg


Doel van dit project

Het doel van dit project is een collectie van Zeeuwse emigranten te creeeren en hun op te sporen in het buitenland waar mogelijk.

Emigratie bronnen

Er zijn diverse bronnen voor emigratie maar wat deze bronnen niet aangeven is of de mensen weer teruggekeerd zijn naar Nederland zoals in sommige gevallen.

Bronnen