Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Förteckning över präster - Karis/Karjaa

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Carl Isidorus Lundberg (1874 - 1955)
  Kyrkoherde i Finström, bosatt i Prästgården (Prostebacka), Finström sn. (hfl ,L14,BH85) Teologiexamen 1899. Han var först t.f Kyrkoherde eller kaplan i ett flertal f&...
 • Adolf Fredrik Dreijer (1817 - 1892)
  10.6.1835 Adolf Fredrik Dreijer 15310. * Tammisaaressa 3.1.1817. Vht: tammisaarelainen solkiseppä Adolf Dreijer (aikaisemmin Hässling, † 1821) ja Eva Kaisa Giöllström...
 • Johan Henriksson Stigelius (b. - 1713)
  1685/86 Johan Stigelius Johannes Henrici, Finlandus 3302. Vht: Karjaan kirkkoherra Henrik Stigelius 945 (yo 1652/53, † 1700) ja Kristina Ek. Ylioppilas Turussa 1685/86 [Stigelius] Joh. [Henrici ...
 • Nils Jakobsson Stigelius (b. - 1712)
  1681/82 Nils Stigelius Nicolaus Jacobi, Nylandus 2973. Vht: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679) ja Karin Eriksdotter Alftanus. Turun katedraalikoulun oppilas 15.6.1678 (in c...
 • Otto Emil Erflund (1837 - 1877)
  Henkilötiedot 21.9.1860 ERFLUND Otto Emil 17944. * Espoo 17.2.1837, vanht maanvilj. Otto Reinhold Erflund ja Helena Sofia Weckman. Yo Borgå gymn. TEt 1863, vih. pap. 1864. Karjaan k...

Karis grundades troligen redan på 1200-talet, omnämns som moderförsamling 1326. Raseborgs fästning var i bruk c.1300-1500. Borgen hade eget kapell och egen kaplan. Till Karis hörde Karislojo kapell, som grundades 1531 genom att ansluta delar från både Karis och Lojo; Karislojo kapell blev moderförsamling 1614. Snappertuna kapell grundades 1688 som bönehusföening. Man hade en sockenadjunkt tills tjänsten enligt domkapitlets beslut blev kaplanstjänst 1809. Snappertuna blev moderförsamling 1915. På Finlands äldsta järnbruk, Svartå bruk, grundades en egen bruksförsamling i början av 1600-talet. Den blev en självständig församling och fick egen präst 1673 och från 1900-talets början sköttes predikoämbetet från Karis. http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=168&TYPE=HTML&LANG=SV

Karis delades i en finsk och en svensk församling - troligen år 1977 - då Karis köping blev stad och Snappertuna indrogs. - Kyrkan plundrades efter striden vid Karis bro 22/8 1713. I prästgården brann år 1749 alla andra byggnader (10 till antalet) utom huvudbyggnaden. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys II. Genos 3(1932). Täydennys III. Genos 4(1933). Täydennys VII. Genos 6(1935)].

Biografiakeskus, Seurakunnat, Karjaa

Kyrkoherdar

Kapellaner

Sockenadjunktar

Extra präster