Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Troels Smith MP (1744 - 1823)

Troels Smith (1744-1823) sognepræst og amtsprovst i Holbæk og Mern. 1762 Student København. 1766 Cand. theol. 1768 Døllefjelde-Musse. 1769 Kapellan i Holbæk - Merløse. 1770 sognepræst i Everdrup sogn...

7/14/2007 6/15/2013

Claus Barfoed Smith conditionerer hos Justitsraad Dan i Søe-Etats-Commissariatet. Kilder nose.dk: Claus Barfoed Smith Kirkeboger Født: Claus Barfoed Smit - født 22 nov 1748 i Holbæk; døbt...

5/28/2013 6/15/2013

Kirstine Cathrine Wedel MP (1752 - 1830)

Kirstine Cathrine Wedel (Smith) 1752-1830 Gift den 9 mar 1787 i Mern Kirke, Præstø med præst Lago Mathias Wedel (1752-1827). Børn Johan Peter Marcus Wedel - 18 may 1788 i Everdrup, Præstø -1864...

10/6/2008 6/15/2013

Mille Johanne Spleth MP (1756 - 1834)

"Mille Johanne Smith", "Mille Spleth", "Mille Johanne Spleth", "Emilie Johanne Spleth født Smidt", "Mille Smidt", "Mille Johanne Schmit", "Mille Munthe", "Mille Johanne Munthe"

Mille Johanne Spleth (Smith) 1756-1834 Gift 1 Gift den 2 maj 1783 i Sankt Nikolai Kirke, Holbæk med Peter Johan Munthe Gift 2 Gift den 16. aug. 1794 i Mern kirke, Bårse, Præstø med sogneprost A...

5/28/2013 6/15/2013