Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

FINNISH Coffee Corner

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

  • Alexander Wilhelm Wiren (1869 - d.)
    emigrated to USA march 1902, resided 23 years 1902-1925 New York City The birth place isn't 100% sure, it says "hemort" domicile Turun poliisilaitos asukasluettelo 1898-1898 (AP E III:69-77) Sivu 164...

FINNISH Coffee Corner

  • In this project you can add links to important sources of Finnish genealogy, documents and other relevant information.

Sources in Finland

Digitized books

Digitized newspapers

Genealogy in Karelia, Finland (and nowadays Russia)

Grave sites

Misc information

Regarding putting pictures of gravestones on profiles, it is now legally ok to do it:

Helsingin hallinto-oikeuden lainvoiman saanut päätös 8.12.2009 No 09/1083/2, jossa todetaan, ettei hautamuistomerkeissä olevien tietojen osalta ole kysymys sellaista yksityisyyden suojasta, jota henkilötietolaki tarkoittaa. Päätöksellä on kumottu Tietosuojalautakunnan 18.3.2009 antama päinvastainen kanta. Tietosuojavaltuutetun toimisto