Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Families & farms on Brändö / Åland Islands

Project Tags

view all

Profiles

 • Britta Mårtensdotter (c.1605 - 1656)
  hennes dödstid framgår av domboken den 15 sept 1656
 • Henrik Andersson (1601 - c.1667)
  Han bodde 1635 som måg i svärfaderns gård i Lappo (sedermera nr 1, Pellas). Vid tinget den 17 april 1662 lovade Mickel Andersson i Asterholma att betala sin bror Henrik Andersson i Lappo 15 daler koppa...
 • Henrik Klemetsson (c.1677 - c.1720)
  Han brukade hemgården i Brändö från 1701 och till flykten1714. Efter flykten blev dottern Anna och hennes make Daniel Isaksson bönder på gården. Henrik Klemetsson hade sannolikt avlidit som flykting i ...
 • Eli Bergendahl (1913 - 2007)
 • Karl Mattsson Bergendahl (1866 - 1931)
  Familjer och gårdar i Brändö : från stormaktstid till nutid / By: Skogsjö, Håkan s. 704 familj 1512 => familj 191 s. 148

This list is about the old farms of Brändö all that came back to Bråndö 1723 Location on the map

Brändö in Wiki

Asterholma

Asterholma nr1, Pellas

Asterholma nr2, Tomases

Baggholma

Baggholma nr1, Södergård

Baggholma nr2, Norrgård

Björnholma

Björnholma nr1, Andersas

Björnholma nr2, Bernts

Brändöby

Brändöby nr1, Västergård

Brändöby nr2, Backas

Brändöby nr3, Gästgivars

Brändöby nr4, Pellas

Brändöby nr5, Nybondas

Brändöby nr6, Sandäng

Fiskö

Fiskö nr1, Staffans

Fiskö nr2, Rågö

Fiskö nr3, Pellas

Fiskö nr4, Nötholma

Fiskö nr5, Grannas

Hullberg= torpar hemman

Inderskär= torpar hemman

Jurmo

Jurmo nr1, Pellas

Jurmo nr2, Påvals

Jurmo nr3, Östers

Jurmo nr4, Månsas

Jurmo nr5, Mickels

Jurmo nr6, Mats Jakos

Jurmo nr7, Västers

Jurmo nr8, Erikas

Jurmo nr9, Ollas

Korsö (KoskenPää)

Korsö nr1, Ollas

Korsö nr2, Påvals Prästgården

Korsö nr3, Jakopas

Korsö nr4, Nedergård

Lappo

Lappo nr1, Pellas

Lappo nr2, Påvals

Lappo nr3, Grannas

Lappo nr4, Erkas

Lappo nr5, Jussas

Porsskär

Storklyndan

Johan Erik Henriksson

Torsholma

Torsholma nr1, Grannas

Torsholma nr2, Göstas

Torsholma nr3, Erkas

Torsholma nr4, Mickels

Torsholma nr5, Masas

Torsholma nr6, Tomases

Åva

Åva nr1, Görans

Åva nr2, Södergård

Åva nr3, Nygård

Åva nr4, Pellas

Åva nr5, Nybondas

Åva nr6, Ollas

Åva nr7, Persas

Åva nr8, Joffas