Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Under den katolska epok använde prästerna enbart sina förnamn, dock tillsammans med Herr, t.ex. Herr Lars, Herr Olof, Herr Hans etc.

För att kunna särskilja präster med samma förnamn började man under 1500-talet att använda en latinsk form av deras patronymikon.

Exempelvis:

 • Abraham Eriksson = Abrahamus Erici
 • Erik Steffansson = Ericus Stephani
 • Lars Johansson = Laurentius Johannis
 • Anders Henriksson = Andreas Henrici
 • Olof Karlsson = Olaus Caroli

Under 1600-talet blev det även vanligt att använda en latinsk form av prästens födelseort som efternamn. En präst bytte inte till ett "prästnamn" förrän han prästvigdes. De allra flesta hade patronymikon innan prästvigningen.

Exempel på prästnamn med anknytning till prästens födelseort eller den ort han kom ifrån:

 • Petrus Bergeri Finströmensis from Finström Åaland
 • Matthias Johannis Salonius from Salo Finland
 • Andreas Henrici Herkepaeus / Härkä / Härkäpää = from Härkäpää in Pernå
 • Ericus Stephani Alanus from Åland

En annan vanligt bruk var att lägga till "ander" i slutet av namnet. "Ander" kommer från grekiskans ord för man.

Exempel: Alander, Myliander, Nylander, Argillander, Carlande, Colliander, Fahlander, Ivanander, Kriander, Kyander, Liuhander, Myliander, Mennander, Pelander, Polviander, Tammelander.

Att använda latiniserade namn användes förutom av prästerna även av sk. "lärda" män, t ex Eurenius, Linnæus, Fornelius m.fl.

Ordbok för tolkning av Prästers namn

Latin <=> Normaliserad namn

First name

 • Haquin = Håkan ??
 • Æschillus = Eskil
 • Andreas = Anders
 • Aronus = Aron
 • Benedictus = Bengt
 • Bartholdus = Bertil
 • Christophorus = Kristoffer
 • Claudius = Klas
 • Ericus = Erik
 • Enevaldus = Enevald
 • Fabianus = Fabian
 • Gabrielis = Gabriel
 • Georgius = Jöran
 • Gustavus = Gustaf
 • Hendrikus = Henrik
 • Jacobus = Jakob
 • Johannes = Johan
 • Josephus = Josef
 • Laurentius = Lars
 • Nicholas = Nils
 • Olaus= Olof
 • Paulus = Paul
 • Petrus = Per
 • Salovius = Samuel
 • Sveno = Sven
 • Christophorus = Kristoffer

Patronymikon

 • Haqvini = Håkansson ??
 • Æschilli / Eschilli = Eskilsson
 • Adami = Adamsson
 • Andreæ = Andersson
 • Algothi = Algotsson
 • Arvidi = Arvidsson
 • Axelii = Axelsson
 • Bartholdi = Bertilsson
 • Benedicti = Bengtsson
 • Christierni = Kristersson
 • Caroli = ??
 • Danielis = Danielsson
 • Erici = Eriksson
 • Erlandi = Erlandsson
 • Esaiæ = Esaiasson
 • Fabiani = Fabiansson
 • Georgii = Jöransson / Grelsson
 • Gustavi = Gustafsson
 • Henrici = Henriksson
 • Hezekielis = Hesekielsson
 • Haqvini = Håkansson
 • Isaaci = Isaksson
 • Jacobi = Jakobsson
 • Jeremiae = Jeremiasson
 • Johannis = Johansson
 • Johannis = Johansson
 • Justi = Justusson
 • Laurentii = Larsson
 • Marci = Markusson
 • Magni = Magnusson
 • Matthiae = Mattsson
 • Nicolai = Nilsson
 • Petri = Pettersson
 • Pauli = Pålsson
 • Olai = Olofsson
 • Reginaldi = Reinholdsson
 • Samueli = Samuelsson
 • Sigfridi = Sigfridsson
 • Stephani = Stefansson
 • Svenonis = Svensson
 • Thomæ = Tomasson

Rekommendation: Använd den form som förekommer i dokumenten dock så att om faderns namn använts tidigare bör det upprepas i patronymikonet. Exempel:

Erik Anderssons son Michel skrivs Michel Eriksson trots att det står Ersson i kyrkboken."