Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Vuorineuvos – Bergsråd

Projektin tarkoitus on kerätä Suomessa vuorineuvoksen arvonimen saaneiden henkilöiden profiilit yhteen. Projektin toimintaperiaatteiden mukaan Genissä olevien vuorineuvosten profiilit voidaan liittää projektiin sekä linkittään profiili vuorineuvosten listaan.

Vuorineuvos on alkuaan ollut Ruotsin vallan aikainen valtion vuorikollegion virkanimike. Sittemmin vuorineuvoksesta on tullut arvonimi, jonka itsenäisyyden aikana myöntää Suomen tasavallan presidentti arvonimilautakunnan lausunnon perusteella. Arvonimeä haetaan presidentiltä kirjallisella hakemuksella. Hakijana voivat olla yksityiset henkilöt tai organisaatiot, jotka maksavat myös veron arvonimestä. Henkilölle haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata hänen elämäntyötään. Arvonimi kuuluu ensimmäiseen arvonimiryhmään valtioneuvoksen arvonimen kanssa. Ensimmäiseen arvonimiryhmään kuuluvista arvonimistä on vuonna 2017 maksettava veroa 12 100 euroa.

Vuorineuvoksen arvo on myönnetty Suomessa yli kolmellesadalle henkilölle. Ruotsin vallan aikana arvonimi myönnettiin 1700-luvun lopulla viidelle henkilölle. Suomen suuriruhtinaskunnassa arvon sai 19 henkilöä. Itsenäisessä Suomessa (1918-2014) vuorineuvoksen arvonimi on myönnetty 299 henkilölle, joista kaksi on ollut naisia, Irja Ketonen ja Maarit Toivanen-Koivisto. Ensimmäisen arvonimen itsenäisyyden aikana sai Billnäsin ruukin vapaaherra Fridolf Hisinger 17.7.1918. Itsenäisyyden aikana ruotsalainen Marcus Wallenberg on ainoa ulkomaalainen, jolle on myönnetty vuorineuvoksen arvonimi vuonna 1973.

Lista vuorineuvoksista perustuu Kansallisbiografian Suomen talousvaikuttajat kokoelmaan sekä valtioneuvoston kanslian sivustolla julkaistuihin tietoihin myönnetyistä arvonimistä vuoteen 1980 asti.

Valtioneuvoston kanslia suosittaa, ettei suomalaisia arvonimiä käännetä vieraille kielille. Jos arvonimeä halutaan käyttää ulkomailla, siitä käytetään suomen- tai ruotsinkielistä muotoa ja tarvittaessa liitetään mukaan tieto, että kyseessä on suomalainen arvonimi (Finnish honorary title).

Ruotsin ajan vuorineuvokset 1762-1808

1763 Johan Jacob Kijk (1706–1777), ruukinpatruuna, teollisuudenharjoittaja, kauppias, laivanvarustaja

1769 Wolter Petersen (1705–1783), ruukinpatruuna, tukkukauppias

1778 Johan Hisinger (1727–1790), ruukinpatruuna

1784 Henrik Johan af Forselles (1754–1790), ruukinpatruuna

1787 Johan Adam Petersen (1737–1797), Taalintehtaan ja Björkbodan ruukinpatruuna

Autonomian ajan vuorineuvokset 1809-1917

1810 Wolter af Petersen (1774–1841), Taalintehtaan ja Björkbodan ruukinpatruuna

1811 Johan Solitander (1764–1838), kauppias, laivanvarustaja, ruukinpatruuna

1835 John von Julin (1787–1853), Fiskarsin ruukin omistaja

1856 Victor Zebor Bremer (1804–1869), Teijon ruukin patruuna

1856 Gustaf Laurell (1802–1885), Vuorihallituksen intendentti | Magnus Linder (1792–1863), Mustion ruukin patruuna

1864 Lars Magnus Björkenheim (1793–1869), ruukinpatruuna, kartanonomistaja

1894 Karl Adolf Moberg (1840–1901), Geologisen komission johtaja

1897 Albert von Julin (1846–1906), Fiskars Ab:n toimitusjohtaja

1899 Rudolf Elving (1849–1927), Kymin Oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Tampereen Kattohuopatehdas Oy:n toimitusjohtaja

1907 Edvin Bergroth (1836–1917), Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja, Helsingin Kaasuvalaistusyhtiön johtaja | Wolter Ramsay (1855–1926), Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n toimitusjohtaja, Högfors bruk och Wattola träsliperi Ab:n toimitusjohtaja, Vaasan Puuvillatehdas Oy:n toimitusjohtaja

1908 William Ruth (1839–1913), Karhulan tehtaiden johtaja | Wilhelm Schauman (1857–1911), teollisuudenharjoittaja, Ph. U. Strengberg & Co Ab:n toimitusjohtaja | Seth Sohlberg (1856–1918), Oy Seth Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja

1911 Edwin Lönnbeck (1845–1917), Ab Dalsbrukin toimitusjohtaja, kumikauppias | Karl Söderman (1863–1911), Kone- ja Siltarakennus Oy:n toimitusjohtaja 1912 Arthur Lagerlöf (1860–1930), Raahen Puutavara Oy:n toimitusjohtaja

1917 Adolf Engström (1855–1924), Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja

Tasavallan aika 1917 -

1918 Fridolf L. Hisinger (1845–1928), Billnäs Bruks Ab:n toimitusjohtaja | Berndt Grönblom (1885–1970), Oy Vuoksenniska Ab:n toimitusjohtaja, Oy Koverhar Ab:n toimitusjohtaja

1919 Anton Alfthan (1856–1933), Suomen Sokeri Oy:n johtaja | Fritz Arthur Jusélius (1855–1930), F. A. Juselius Ab:n johtokunnan puheenjohtaja | Gösta Serlachius (1876–1942), G. A. Serlachius Ab:n toimitusjohtaja | Wilhelm Aleksanteri Sohlberg (1876–1938), Oy G. W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja, Luottopankki Oy:n pääjohtaja

1920 Karl Evert Palmén (1857–1940), Forssa Ab:n pääjohtaja | Gösta Sumelius (1866–1940), Hammarén & Co Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Äänekoski Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Tmi G. O. Sumeliuksen johtaja

1921 Emil Aaltonen (1869–1949), Aaltosen Kenkätehdas Oy:n toimitusjohtaja | Albert Lindsay von Julin (1871–1944), Fiskars Ab:n toimitusjohtaja

1922 Emil Sarlin (1875–1956), Paraisten Kalkkivuori Oy:n toimitusjohtaja

1923 John Grundström (1877–1953), Suomen Sokeri Oy:n toimitusjohtaja | Hugo Vasarla (1886–1960), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimitusjohtaja, Valtion hankintakeskuksen toimitusjohtaja | Gustaf Zitting (1860–1934), Insinööritoimisto Zitting & Co:n omistaja

1924 Julius Stjernvall (1874–1939), Kone- ja Siltarakennus Oy:n toimitusjohtaja

1925 Einar Ahlman (1872–1937), Kymin Oy:n toimitusjohtaja | Walter Ahlström (1875–1931), A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Wäinö Tammenoksa (1870–1943), Chymos Oy:n toimitusjohtaja, Finska Elektrokemiska Ab:n toimitusjohtaja

1928 Jacob von Julin (1881–1942), Kaukaan Tehdas Oy:n toimitusjohtaja

1929 Leonard Baumgartner (1874–1946), Stockfors Oy:n toimitusjohtaja | Aleksander Lampén (1879–1935), Tornator Oy:n toimitusjohtaja | Karl Alfred Paloheimo (1862–1949), Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan toimitusjohtaja | Erik Rosenlew (1877–1952), W. Rosenlew & Co. Ab:n johtaja

1930 Antti Antero (1870–1942), Suomen Gummitehdas Oy:n tekninen johtaja | Henry Hackman (1876–1950), Hackman & Co:n johtaja | Magnus Lavonius (1870–1948), Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n toimitusjohtaja

1931 Georg Ehrnrooth (1866–1935), Suomen Maalaisten Paloapuyhdistyksen toimitusjohtaja, Nääs Spritfabriks Ab:n toimitusjohtaja | Robert Lavonius (1879–1967), Teijon tehtaat Oy:n toimitusjohtaja, Kone- ja Siltarakennus Oy:n toimitusjohtaja, Ab Crichton-Vulcan Oy:n toimitusjohtaja, Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja | Yrjö Pulkkinen (1875–1945), Keskuskauppakamarin yliasiamies | Hjalmar von Wendt (1874–1948), Oy Finlayson-Forssa Ab:n toimitusjohtaja

1932 Carl-Gustaf Herlitz (1882–1961), Oy Arabia Ab:n toimitusjohtaja | Väinö Aleksanteri Kotilainen (1887–1959), Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja | nders Kramer (1874–1952), Karhula Oy:n toimitusjohtaja

1933 Gottfrid Strömberg (1863–1938), Ab Gottfrid Strömberg Oy:n toimitusjohtaja

1935 John Grundström (1877–1953), Suomen Sokeri Oy:n toimitusjohtaja | Aatu Paavo Kolehmainen (1886–1944), Riihimäen Lasi Oy:n toimitusjohtaja | Matti Viljanen (1874–1946), Suomen Teollisuusliiton toimitusjohtaja

1936 Eero Mäkinen (1886–1953), Outokumpu Oy:n toimitusjohtaja | Hugo Vasarla (1886–1960), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimitusjohtaja, Valtion hankintakeskuksen toimitusjohtaja

1937 Petter Forsström (1877–1967), Lohjan Kalkkitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1938 Arno Solin (1889–1959), Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n toimitusjohtaja | Allan Staffans (1880–1946), Ab Crichton-Vulcan Oy:n toimitusjohtaja

1939 Emil Aaltonen (1869–1949), Aaltosen Kenkätehdas Oy:n toimitusjohtaja

1940 Åke Gartz (1888–1974), A. Ahlström Oy:n apulaisjohtaja, Suomen Työnantajain Keskusliiton puheenjohtaja | Walter Gräsbeck (1892–1952), Suomen Selluloosayhdistyksen toimitusjohtaja

1941 Karl-Erik Ekholm (1896–1975), Kymin Oy:n toimitusjohtaja | Armas Nikander (1883–1947), Oy Lokomo Ab:n toimitusjohtaja | Wilhelm Wahlforss (1891–1969), Wärtsilä-Yhtymä Oy:n pääjohtaja

1942 Julius Alanen (1882–1952), Osuustukkukaupan toimitusjohtaja | Harry Gullichsen (1902–1954), A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Lauri Kivinen (1895–1955), Veitsiluoto Oy:n toimituhuhsjohtaja, Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan puheenjohtaja | Johan T. Lindroos (1867–1952), Oy Pallas Ab:n toimitusjohtaja

1943 Rafael von Frenckell (1883–1978), W. Rosenlew & Co. Ab:n johtaja, Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen toimitusjohtaja | Lauri Helenius (1887–1959), Fiskars-yhtymän pääjohtaja | Niilo Kanto (1897–1956), Kajaani Oy:n toimitusjohtaja | Väinö Niiniluoto (1883–1956), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimitusjohtaja

1944 Gustaf Hackzell (1889–1972), Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n toimitusjohtaja

1945 Amos Anderson (1878–1961), Hufvudstadsbladets Förlags och Tryckeri Ab:n pääjohtaja, Hufvudstadsbladetin päätoimittaja | Heikki Huhtamäki (1900–1970), Huhtamäki-yhtymä Oy:n pääjohtaja | Harald Jensen (1882–1953), Oy Suomen Trikoo Ab:n toimitusjohtaja | Eino Henrik Liljeroos (1882–1977), Suomen Gummitehdas Oy:n teknillinen johtaja | Hans von Rettig (1894–1979), P. C. Rettig & Co:n johtaja | Yrjö Ossian Riisla (1889–1957), Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja

1946 William Lehtinen (1895–1975), Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja

1947 Gustaf Arppe (1884–1967), Kymin Oy:n Högforsin tehtaan toimitusjohtaja | Ragnar Enberg (1886–1959), Oy Strömberg Ab:n toimitusjohtaja | Björn Strandell (1897–1990), Auran Panimo Oy:n toimitusjohtaja | Yrjö Vesa (1898–1967), Teollisuuden Auto- ja vastuuvakuutus keskinäisen yhtiön toimitusjohtaja, Valmet Oy:n pääjohtaja, Wärtsilä-Yhtymä Oy:n apulaispääjohtaja

1948 Aukusti Asko-Avonius (1887–1965), Askon tehtaat Oy:n toimitusjohtaja | Hugo Malmi (1878–1952), Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja | Gösta Nordenswan (1886–1959), Nokia Oy:n toimitusjohtaja, Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiön toimitusjohtaja | Eemeli Jonas Railo (1891–1961), Kesko Oy:n toimitusjohtaja | R. Erik Serlachius (1901–1980), G. A. Serlachius Oy:n toimitusjohtaja | Juuso Walden (1907–1972), Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n toimitusjohtaja | Stig Weckman (1902–1956), Ab Kemi Oy:n toimitusjohtaja | Torsten Westerlund (1888–1963), Suomen Gummitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1949 Arthur Amberla (1894–1967), Hämeenlinnan Verkatehdas Oy:n toimitusjohtaja | Sven Fazer (1897–1985), Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja | Lauri Hietanen (1902–1971), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Olav W. Jensen (1895–1966), Oy Gutzeitin Laatikkotehtaan toimitusjohtaja | Bruno Krook (1883–1954), Ab Svartå Bruk Oy:n toimitusjohtaja, Tykö Bruk Ab:n toimitusjohtaja, Wilh. Schaumans Fanerfabrik Ab:n toimitusjohtaja | Onni Herman Saastamoinen (1895–1966), H. Saastamoinen Oy:n toimitusjohtaja

1950 Hubert Ingman (1890–1956), Oy Alkoholiliike Ab:n tuotannon johtaja | Jacob von Julin (1906–1987), Oy Kaukas Ab:n toimitusjohtaja | Anders Wilhelm Liljeberg (1883–1961), A. W. Liljeberg Oy:n toimitusjohtaja

1951 Juho L. Aalto (1894–1965), Rakennustoimisto Juho L. Aallon toimitusjohtaja, Suomen Rakennusteollisuusliiton puheenjohtaja | Emil Höglund (1901–1973), Oy Wiik & Höglund Ab:n toimitusjohtaja, Oy Keppo Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Oy Wilh. Schauman Ab:n hallituksen puheenjohtaja | Åke Kihlman (1901–1968), Oy Tampella Ab:n pääjohtaja | Sadi Sandell (1891–1986), Oy Finlayson-Forssa Ab:n toimitusjohtaja

1953 Heikki Herlin (1901–1989), Kone Oy:n toimitusjohtaja | Lauri J. Kivekäs (1903–1998), Aaltosen Kenkätehdas Oy:n toimitusjohtaja, Oy Lokomo Ab:n toimitusjohtaja | Jalmari Niinikoski (1900–1978), Satakunnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja | Sven-Erik Rosenlew (1902–1963), W. Rosenlew & Co. Ab:n toimitusjohtaja | Eero Saari (1899–1960), Oy Airam Ab:n toimitusjohtaja | Verner Weckman (1882–1968), Suomen Kaapelitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1954 Hans Ahlström (1904–1960), A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Torsten Lindroos (1894–1970), Fennia Faneri Oy:n toimitusjohtaja | Paavo Viding (1899–1965), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja

1955 Olli Paloheimo (1894–1974), H. G. Paloheimo Oy:n toimitusjohtaja, Kajaani Oy:n toimitusjohtaja | Magnus Rydman (1891–1970), Oy Ford Ab:n toimitusjohtaja

1956 Gunnar Hernberg (1904–1993), Suomen Sokeri Oy:n pääjohtaja | Kaarlo Rautio (1896–1989), Vaasan Puuvilla Oy:n toimitusjohtaja

1957 Veli Arvonen (1908–1994), Rakennustoimisto Arvonen Oy:n toimitusjohtaja | Petri Bryk (1913–1977), Outokumpu Oy:n toimitusjohtaja | Lauri Haarla (1897–1966), Haarla-yhtymän pääjohtaja | Erik Sarlin (1906–1975), Paraisten Kalkki Oy:n toimitusjohtaja, Oy E. Sarlin Ab:n toimitusjohtaja | Uuno Takki (1901–1968), Osuustukkukaupan pääjohtaja | Eino Vikström (1901–1966), Oy Iskun Tehtaiden toimitusjohtaja | Jarl Wasastjerna (1896–1972), Yhtyneet Villatehtaat Oy:n toimitusjohtaja

1958 Aukusti Asko-Avonius (1887–1965), Askon tehtaat Oy:n toimitusjohtaja

1959 Aarne Härkönen (1900–1964), Valmet Oy:n pääjohtaja | Aulis Kairamo (1905–1991), Kemi Oy:n toimitusjohtaja, Oulu Oy:n toimitusjohtaja | Vilho Erik Kolehmainen (1901–1965), Riihimäen Lasi Oy:n toimitusjohtaja | Heikki Lehtonen (1909–1977), Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja | Ilmo Nurmela (1903–1974), Kesko Oy:n pääjohtaja | Aarne Pelkonen (1909–1984), Veitsiluoto Oy:n toimitusjohtaja

1960 Paavo Honkajuuri (1914–2001), Rauma-Repola Oy:n pääjohtaja | Eino Kivivuori (1900–1966), Raision Tehtaat Oy:n pääjohtaja, Mekes Oy:n toimitusjohtaja | Kaarlo Lehtiö (1902–1978), Oulu Oy:n toimitusjohtaja, Veitsiluoto Oy:n apulaistoimitusjohtaja | Ensio Salmenkallio (1900–1985), Suomen Kumitehdas Oy:n toimitusjohtaja | Eero Viima (1907–1982), Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja

1961 Fjalar Holmberg (1911–1974), Oy Fiskars Ab:n toimitusjohtaja | Uno Savola (1904–1968), Oy Wilhelm Schauman Ab:n toimitusjohtaja | Olavi Sohlberg (1908–2001), Oy G. W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja | Arvi Tammivuori (1911–1972), Upo Oy:n toimitusjohtaja | Åke Virkola (1911–1989), Valion pääjohtaja | Wolter Westerholm (1908–2009), Metsäliiton Selluloosa Oy:n toimitusjohtaja

1962 Juho L. Aalto (1894–1965), Rakennustoimisto Juho L. Aallon toimitusjohtaja, Suomen Rakennusteollisuusliiton puheenjohtaja | Holger Bergenheim (1907–1977), Oy Epeko Ab:n toimitusjohtaja | Jussi Ketola (1908–1986), Ky Jussi Ketola & Co:n toimitusjohtaja | Bertel Långhjelm (1903–1987), Oy Wärtsilä Ab:n pääjohtaja | Tor Nessling (1901–1971), Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n toimitusjohtaja | Uolevi Raade (1912–1998), Neste Oy:n toimitusjohtaja | Björn Westerlund (1912–2009), Oy Nokia Ab:n toimitusjohtaja, Suomen Kaapelitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1963 Aarne Karjalainen (1913–1986), Hyvon-Kudeneule Oy:n toimitusjohtaja | Fjalar Nordell (1903–1976), Salora Oy:n toimitusjohtaja | Kari Reenpää (1902–1968), Kustannus Oy Otavan toimitusjohtaja | Niilo Saarivirta (1898–1982), Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja

1964 Pentti Halle (1908–2000), Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja | Ilmari Helanto (1907–1979), Teräsbetoni Oy:n johtokunnan puheenjohtaja | Ingjald Hornborg (1904–1981), Oy Sinebrychoff Ab:n toimitusjohtaja | Martti Hovi (1915–2009), Kemira Oy:n pääjohtaja | Waldemar Jensen (1913–1986), Suomen Trikoo Oy:n toimitusjohtaja | Urho Ruola (1919–2006), Rakennus-Ruola Oy:n pääjohtaja | Sulo A. Tervo (1920–1998), Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy:n toimitusjohtaja | Eino Tuomola (1908–1983), Keskusosuusliike Hankkijan pääjohtaja

1965 Helge Berghell (1906–1995), Oy Strömberg Ab:n toimitusjohtaja | Jaakko Lehmus (1913–2006), Kemira Oy:n varapääjohtaja, Typpi Oy:n toimitusjohtaja | Erkki Partanen (1915–1983), Huhtamäki-yhtymä Oy:n toimitusjohtaja

1966 Veikko Axelson (1910–1996), Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja | Pentti Heikkilä (1915–1997), Amer-Tupakka Oy:n toimitusjohtaja, Asfaltti Oy Lemminkäisen toimitusjohtaja | Lauri Hietanen (1902–1971), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Martti Mustonen (1909–1998), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Bengt G. Rehbinder (1911–1999), A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Pellervo Saarinen (1910–2010), Valion pääjohtaja, Maatalouden tutkimuskeskuksen ylijohtaja, kotieläintieteen professori | Bror Serlachius (1907–1987), Tervakoski Oy:n toimitusjohtaja | Arvi Tammivuori (1911–1972), Upo Oy:n toimitusjohtaja | Erik Tuomas-Kettunen (1916–2001), Vaasan Höyrymylly Oy:n toimitusjohtaja | Eino Vikström (1901–1966), Oy Iskun Tehtaiden toimitusjohtaja | Gunnar Zilliacus (1908–1994), Oy Esso Ab:n toimitusjohtaja

1967 Armas Puolimatka (1918–1989), Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n toimitusjohtaja | Veikko Räsänen (1916–1992), Turo Oy:n toimitusjohtaja

1968 Aarne J. Aarnio (1917–2013), Palkki Oy:n pääjohtaja, Pellos Oy:n pääjohtaja | Matti Eloranta (1918–2004), Matti Eloranta Oy:n toimitusjohtaja, Iisteräs Oy:n toimitusjohtaja | Onni Penttilä (1915–1986), Asko-yhtymän pääjohtaja | Väinö Vartiainen (1898–1973), Teollisuudenharjoittajain Liiton puheenjohtaja, Eri Oy:n toimitusjohtaja, Firestone Rengastukku Oy:n toimitusjohtaja, Neste Oy:n johtokunnan puheenjohtaja

1969 Börje Forsström (1910–1995), Lohjan Kalkkitehdas Oy:n toimitusjohtaja | Aarne Karjalainen (1913–1986), Hyvon-Kudeneule Oy:n toimitusjohtaja | Viljo Luukka (1925–2005), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Aarne Mustakallio (1909–1970), Lahden Rautateollisuus Oy:n toimitusjohtaja | Johan Nykopp (1906–1993), Oy Tampella Ab:n toimitusjohtaja | Claes Wahlberg (1917–1999), Oy Huber Ab:n toimitusjohtaja

1970 Helge Haavisto (1920–2012), Rautaruukki Oy:n toimitusjohtaja | Stig Hästö (1918–1997), Oy Finlayson Ab:n toimitusjohtaja | Tapio Koski (1920–2009), Kesko Oy:n pääjohtaja | Mikko Tähtinen (1914–2003), Kajaani Oy:n toimitusjohtaja | Veikko Vainio (1915–2007), Metsäliitto-yhtymän pääjohtaja, Raision Tehtaat Oy:n pääjohtaja | Jarl Åström (1909–1988), Oy Kyro Ab:n toimitusjohtaja

1971 Olavi Jaakkola (1914–2001), Perusyhtymä Oy:n pääjohtaja | Osmo P. Karttunen (1922–1985), Saastamoinen Yhtymä Oy:n pääjohtaja

1972 Pentti Hintikka (1913–2002), Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja | Emil Höglund (1901–1973), Oy Wiik & Höglund Ab:n toimitusjohtaja, Oy Keppo Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Oy Wilh. Schauman Ab:n hallituksen puheenjohtaja | Reijo Merikanto (1919–2004), Oulu Oy:n toimitusjohtaja | Martti Mustonen (1909–1998), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Fjalar Nordell (1903–1976), Salora Oy:n toimitusjohtaja | Kurt Swanljung (1918–2016), Kymi Kymmene Oy:n toimitusjohtaja

1973 Pentti Avotie (1924–2004), Saarioinen Oy:n toimitusjohtaja, Artekno Oy:n toimitusjohtaja | Jussi Ketola (1908–1986), Ky Jussi Ketola & Co:n toimitusjohtaja | Mauri Melamies (1916–2008), Kemi Oy:n toimitusjohtaja | Sakari Mikkola (1923–2009), Kesko Oy:n pääjohtaja | Reino Salo (1920–2011), Hollming Oy:n pääjohtaja | Gustav Sandelin (1924–2012), Tuottajain Lihakeskuskunnan pääjohtaja, Osuusteurastamo Itikan toimitusjohtaja | Paavo V. Suominen (1920–), Huurre Oy:n toimitusjohtaja | Marcus Wallenberg (1899–1982), Skandinaviska Enskilda Bankenin johtokunnan puheenjohtaja, Stockholms Enskilda Bankin toimitusjohtaja

1974 Erkki Ahola (1922–2017), Valion pääjohtaja | Teppo Korte (1919–2015), Farmos-Yhtymä Oy:n pääjohtaja | Kauko Rastas (1925–2007), Polar-rakennus Oy:n toimitusjohtaja | Sauli Sipilä (1914–2001), Orion-yhtymä Oy:n pääjohtaja

1975 Jorma Järvi (1925–2001), Keskusosuusliike Hankkijan pääjohtaja | Kauko Maijala (1924–2006), Perusyhtymä-konsernin pääjohtaja | Lars Mikander (1917–1999), A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Onni K. Rentto (1906–1997), Rentto Oy:n toimitusjohtaja, Kaapelitehdas Reka Oy:n toimitusjohtaja, Teollisuuskumi Oy:n toimitusjohtaja | Mikko Wuoti (1924–1997), Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja, Osuuskunta Metsäliiton toimitusjohtaja

1976 Holger Bergenheim (1907–1977), Oy Epeko Ab:n toimitusjohtaja | Gay Ehrnrooth (1925–2006), Kymmene Oy:n toimitusjohtaja, Oy Wilhelm Schauman Ab:n toimitusjohtaja, Teollisuuden Keskusliiton puheenjohtaja | Matti Eloranta (1918–2004), Matti Eloranta Oy:n toimitusjohtaja, Iisteräs Oy:n toimitusjohtaja | Kerppo K. Kankaanranta (1919–2001), Asko-Upo Oy:n pääjohtaja | Åke Virkola (1911–1989), Valion pääjohtaja

1977 Martti Harva (1920–2010), Helsingin Puhelinyhdistyksen toimitusjohtaja | Viljo Luukka (1925–2005), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | 1977 Jalmari Niinikoski (1900–1978), Satakunnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja | Urho Ruola (1919–2006), Rakennus-Ruola Oy:n pääjohtaja | Olavi Sipilä (1914–1998), Tuottajain Lihakeskuskunnan pääjohtaja | Sulo A. Tervo (1920–1998), Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy:n toimitusjohtaja

1978 Pentti Herkama (1924–2010), Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja | Väinö Pekkala (1908–2000), Rakennustuote Oy:n toimitusjohtaja | Jouko Sere (1927–), Rauma-Repola Oy:n pääjohtaja | Erkki Jalmari Toivanen (1927–2000), Onninen Oy:n toimitusjohtaja

1979 Erkki Olavi Mansukoski (1928–2008), Kesko Oy:n pääjohtaja

1980 Erkki Ahola (1922–2017), Valion pääjohtaja | Pentti Alajoki (1917–1998), Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja | Fredrik Castrén (1928–1998), Kymi-Strömberg Oy:n pääjohtaja, Oy Strömberg Ab:n toimitusjohtaja, Oy Strengberg Ab:n toimitusjohtaja | Irja Ketonen (1921–1988), TS-Yhtymän pääjohtaja, Oy Turun Sanomien toimitusjohtaja | Kauko Maijala (1924–2006), Perusyhtymä-konsernin pääjohtaja | Sakari Mikkola (1923–2009), Kesko Oy:n pääjohtaja | Heikki Mustakallio (1924–1998), Raute Oy:n toimitusjohtaja | Asko Tarkka (1929–), Huhtamäki Oy:n toimitusjohtaja

Projektikuva

Lähteet Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu. Suomen Kirjallisuuden Seura. Viitattu 1.5.2017 http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/arvonimella-palk.... Virkanimikkeiden kääntäminen englanniksi. 24.3.2015. Valtioneuvostonkanslia. Viitattu 10.11.2017. http://vnk.fi/documents/10616/3457865/Virkanimikkeiden%20k%C3%A4%C3....

Vuorineuvos – Bergsråd

Projektin tarkoitus on kerätä Suomessa vuorineuvoksen arvonimen saaneiden henkilöiden profiilit yhteen. Projektin toimintaperiaatteiden mukaan Genissä olevien vuorineuvotjten profiilit voidaan liittää projektiin sekä linkittään profiili vuorineuvosten listaan.

Vuorineuvos on alkuaan ollut Ruotsin vallan aikainen valtion vuorikollegion virkanimike. Sittemmin vuorineuvoksesta on tullut arvonimi, jonka itsenäisyyden aikana myöntää Suomen tasavallan presidentti arvonimilautakunnan lausunnon perusteella. Arvonimeä haetaan presidentiltä kirjallisella hakemuksella. Hakijana voivat olla yksityiset henkilöt tai organisaatiot, jotka maksavat myös veron arvonimestä. Henkilölle haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata hänen elämäntyötään. Arvonimi kuuluu ensimmäiseen arvonimiryhmään valtioneuvoksen arvonimen kanssa. Ensimmäiseen arvonimiryhmään kuuluvista arvonimistä on vuonna 2017 maksettava veroa 12 100 euroa.

Vuorineuvoksen arvo on myönnetty Suomessa yli kolmellesadalle henkilölle. Ruotsin vallan aikana arvonimi myönnettiin 1700-luvun lopulla viidelle henkilölle. Suomen suuriruhtinaskunnassa arvon sai 19 henkilöä. Itsenäisessä Suomessa (1918-2014) vuorineuvoksen arvonimi on myönnetty 299 henkilölle, joista kaksi on ollut naisia, Irja Ketonen ja Maarit Toivanen-Koivisto. Ensimmäisen arvonimen itsenäisyyden aikana sai Billnäsin ruukin vapaaherra Fridolf Hisinger 17.7.1918. Itsenäisyyden aikana ruotsalainen Marcus Wallenberg on ainoa ulkomaalainen, jolle on myönnetty vuorineuvoksen arvonimi vuonna 1973.

Lista vuorineuvoksista perustuu Kansallisbiografian Suomen talousvaikuttajat kokoelmaan sekä valtioneuvoston kanslian sivustolla julkaistuihin tietoihin myönnetyistä arvonimistä vuoteen 1980 asti.

Valtioneuvoston kanslia suosittaa, ettei suomalaisia arvonimiä käännetä vieraille kielille. Jos arvonimeä halutaan käyttää ulkomailla, siitä käytetään suomen- tai ruotsinkielistä muotoa ja tarvittaessa liitetään mukaan tieto, että kyseessä on suomalainen arvonimi (Finnish honorary title).

Ruotsin ajan vuorineuvokset 1762-1808

1763 Johan Jacob Kijk, ruukinpatruuna, teollisuudenharjoittaja, kauppias, laivanvarustaja

1769 Wolter Petersen, ruukinpatruuna, tukkukauppias

1778 Johan Hisinger, ruukinpatruuna

1784 Henrik Johan af Forselles, ruukinpatruuna

1787 Johan Adam Petersen, Taalintehtaan ja Björkbodan ruukinpatruuna

Autonomian ajan vuorineuvokset 1809-1917

1810 Wolter af Petersen, Taalintehtaan ja Björkbodan ruukinpatruuna

1811 Johan Solitander, kauppias, laivanvarustaja, ruukinpatruuna

1835 John von Julin, Fiskarsin ruukin omistaja

1856 Victor Zebor Bremer (1804–1869), Teijon ruukin patruuna | Gustaf Laurell, Vuorihallituksen intendentti | Magnus Linder, Mustion ruukin patruuna

1864 Lars Magnus Björkenheim, ruukinpatruuna, kartanonomistaja

1894 Karl Adolf Moberg, Geologisen komission johtaja

1897 Albert von Julin, Fiskars Ab:n toimitusjohtaja

1899 Rudolf Elving, Kymin Oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Tampereen Kattohuopatehdas Oy:n toimitusjohtaja

1907 Edvin Bergroth, Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja, Helsingin Kaasuvalaistusyhtiön johtaja | Wolter Ramsay, Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n toimitusjohtaja, Högfors bruk och Wattola träsliperi Ab:n toimitusjohtaja, Vaasan Puuvillatehdas Oy:n toimitusjohtaja

1908 William Ruth, Karhulan tehtaiden johtaja | Wilhelm Schauman, teollisuudenharjoittaja, Ph. U. Strengberg & Co Ab:n toimitusjohtaja | Seth Sohlberg, Oy Seth Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja

1911 Edwin Lönnbeck (1845–1917), Ab Dalsbrukin toimitusjohtaja, kumikauppias | Karl Söderman (1863–1911), Kone- ja Siltarakennus Oy:n toimitusjohtaja

1912 Arthur Lagerlöf, Raahen Puutavara Oy:n toimitusjohtaja

1917 Adolf Engström, Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja

Tasavallan aika 1917 -

1918 Fridolf L. Hisinger, Billnäs Bruks Ab:n toimitusjohtaja | Berndt Grönblom, Oy Vuoksenniska Ab:n toimitusjohtaja, Oy Koverhar Ab:n toimitusjohtaja

1919 Anton Alfthan, Suomen Sokeri Oy:n johtaja | Fritz Arthur Jusélius, F. A. Juselius Ab:n johtokunnan puheenjohtaja | Gösta Serlachius, G. A. Serlachius Ab:n toimitusjohtaja | Wilhelm Aleksanteri Sohlberg, Oy G. W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja, Luottopankki Oy:n pääjohtaja

1920 Karl Evert Palmén, Forssa Ab:n pääjohtaja | Gösta Sumelius, Hammarén & Co Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Äänekoski Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Tmi G. O. Sumeliuksen johtaja

1921 Emil Aaltonen, Aaltosen Kenkätehdas Oy:n toimitusjohtaja | Albert Lindsay von Julin, Fiskars Ab:n toimitusjohtaja

1922 Emil Sarlin, Paraisten Kalkkivuori Oy:n toimitusjohtaja

1923 John Grundström (1877–1953), Suomen Sokeri Oy:n toimitusjohtaja | Hugo Vasarla (1886–1960), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimitusjohtaja, Valtion hankintakeskuksen toimitusjohtaja | Gustaf Zitting, Insinööritoimisto Zitting & Co:n omistaja

1924 Julius Stjernvall, Kone- ja Siltarakennus Oy:n toimitusjohtaja

1925 Einar Ahlman (1872–1937), Kymin Oy:n toimitusjohtaja | Walter Ahlström, A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Wäinö Tammenoksa, Chymos Oy:n toimitusjohtaja, Finska Elektrokemiska Ab:n toimitusjohtaja

1928 Jacob von Julin (1881–1942), Kaukaan Tehdas Oy:n toimitusjohtaja

1929 Leonard Baumgartner, Stockfors Oy:n toimitusjohtaja | Aleksander Lampén, Tornator Oy:n toimitusjohtaja | Karl Alfred Paloheimo, Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan toimitusjohtaja | Erik Rosenlew, W. Rosenlew & Co. Ab:n johtaja

1930 Antti Antero, Suomen Gummitehdas Oy:n tekninen johtaja | Henry Hackman, Hackman & Co:n johtaja | Magnus Lavonius (1870–1948), Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n toimitusjohtaja

1931 Georg Ehrnrooth, Suomen Maalaisten Paloapuyhdistyksen toimitusjohtaja, Nääs Spritfabriks Ab:n toimitusjohtaja | Robert Lavonius, Teijon tehtaat Oy:n toimitusjohtaja, Kone- ja Siltarakennus Oy:n toimitusjohtaja, Ab Crichton-Vulcan Oy:n toimitusjohtaja, Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja | Yrjö Pulkkinen, Keskuskauppakamarin yliasiamies | Hjalmar von Wendt, Oy Finlayson-Forssa Ab:n toimitusjohtaja

1932 Carl-Gustaf Herlitz, Oy Arabia Ab:n toimitusjohtaja | Väinö Aleksanteri Kotilainen (1887–1959), Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja | Anders Kramer, Karhula Oy:n toimitusjohtaja

1933 Gottfrid Strömberg (1863–1938), Ab Gottfrid Strömberg Oy:n toimitusjohtaja

1935 John Grundström (1877–1953), Suomen Sokeri Oy:n toimitusjohtaja | Aatu Paavo Kolehmainen, Riihimäen Lasi Oy:n toimitusjohtaja | Matti Viljanen (1874–1946), Suomen Teollisuusliiton toimitusjohtaja

1936 Eero Mäkinen, Outokumpu Oy:n toimitusjohtaja | Hugo Vasarla, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimitusjohtaja, Valtion hankintakeskuksen toimitusjohtaja

1937 Petter Forsström, Lohjan Kalkkitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1938 Arno Solin, Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n toimitusjohtaja | Allan Staffans, Ab Crichton-Vulcan Oy:n toimitusjohtaja

1939 Emil Aaltonen (1869–1949), Aaltosen Kenkätehdas Oy:n toimitusjohtaja

1940 Åke Gartz, A. Ahlström Oy:n apulaisjohtaja, Suomen Työnantajain Keskusliiton puheenjohtaja | Walter Gräsbeck (1892–1952), Suomen Selluloosayhdistyksen toimitusjohtaja

1941 Karl-Erik Ekholm (1896–1975), Kymin Oy:n toimitusjohtaja | Armas Nikander, Oy Lokomo Ab:n toimitusjohtaja | WWilhelm Wahlforss, Wärtsilä-Yhtymä Oy:n pääjohtaja

1942 Julius Alanen, Osuustukkukaupan toimitusjohtaja | Harry Gullichsen, A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Lauri Kivinen, Veitsiluoto Oy:n toimituhuhsjohtaja, Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan puheenjohtaja | Johan T. Lindroos (1867–1952), Oy Pallas Ab:n toimitusjohtaja

1943 Rafael von Frenckell, W. Rosenlew & Co. Ab:n johtaja, Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen toimitusjohtaja | Lauri Helenius, Fiskars-yhtymän pääjohtaja | Niilo Kanto, Kajaani Oy:n toimitusjohtaja | Väinö Niiniluoto (1883–1956), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimitusjohtaja

1944 Gustaf Hackzell, Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n toimitusjohtaja

1945 Amos Anderson (1878–1961), Hufvudstadsbladets Förlags och Tryckeri Ab:n pääjohtaja, Hufvudstadsbladetin päätoimittaja | Heikki Huhtamäki (1900–1970), Huhtamäki-yhtymä Oy:n pääjohtaja | Harald Jensen (1882–1953), Oy Suomen Trikoo Ab:n toimitusjohtaja | Eino Henrik Liljeroos, Suomen Gummitehdas Oy:n teknillinen johtaja | Hans von Rettig, P. C. Rettig & Co:n johtaja | Yrjö Ossian Riisla (1889–1957), Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja

1946 William Lehtinen (1895–1975), Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja

1947 Gustaf Arppe (1884–1967), Kymin Oy:n Högforsin tehtaan toimitusjohtaja | Ragnar Enberg, Oy Strömberg Ab:n toimitusjohtaja | Björn Strandell, Auran Panimo Oy:n toimitusjohtaja | Yrjö Vesa, Teollisuuden Auto- ja vastuuvakuutus keskinäisen yhtiön toimitusjohtaja, Valmet Oy:n pääjohtaja, Wärtsilä-Yhtymä Oy:n apulaispääjohtaja

1948 Aukusti Asko-Avonius, Askon tehtaat Oy:n toimitusjohtaja | Hugo Malmi, Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja | Gösta Nordenswan (1886–1959), Nokia Oy:n toimitusjohtaja, Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiön toimitusjohtaja | Eemeli Jonas Railo (1891–1961), Kesko Oy:n toimitusjohtaja | R. Erik Serlachius, G. A. Serlachius Oy:n toimitusjohtaja | Juuso Walden, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n toimitusjohtaja | Stig Weckman (1902–1956), Ab Kemi Oy:n toimitusjohtaja | Torsten Westerlund (1888–1963), Suomen Gummitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1949 Arthur Amberla, Hämeenlinnan Verkatehdas Oy:n toimitusjohtaja | Sven Fazer, Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja | Lauri Hietanen (1902–1971), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Olav W. Jensen (1895–1966), Oy Gutzeitin Laatikkotehtaan toimitusjohtaja | Bruno Krook, Ab Svartå Bruk Oy:n toimitusjohtaja, Tykö Bruk Ab:n toimitusjohtaja, Wilh. Schaumans Fanerfabrik Ab:n toimitusjohtaja | Onni Herman Saastamoinen, H. Saastamoinen Oy:n toimitusjohtaja

1950 Hubert Ingman (1890–1956), Oy Alkoholiliike Ab:n tuotannon johtaja | Jacob von Julin (1906–1987), Oy Kaukas Ab:n toimitusjohtaja | Anders Wilhelm Liljeberg, A. W. Liljeberg Oy:n toimitusjohtaja

1951 Juho L. Aalto (1894–1965), Rakennustoimisto Juho L. Aallon toimitusjohtaja, Suomen Rakennusteollisuusliiton puheenjohtaja | Emil Höglund (1901–1973), Oy Wiik & Höglund Ab:n toimitusjohtaja, Oy Keppo Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Oy Wilh. Schauman Ab:n hallituksen puheenjohtaja | Åke Kihlman, Oy Tampella Ab:n pääjohtaja | Sadi Sandell, Oy Finlayson-Forssa Ab:n toimitusjohtaja

1953 Heikki Herlin, Kone Oy:n toimitusjohtaja | Lauri J. Kivekäs (1903–1998), Aaltosen Kenkätehdas Oy:n toimitusjohtaja, Oy Lokomo Ab:n toimitusjohtaja | Jalmari Niinikoski, Satakunnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja | Sven-Erik Rosenlew, W. Rosenlew & Co. Ab:n toimitusjohtaja | Eero Saari (1899–1960), Oy Airam Ab:n toimitusjohtaja | Verner Weckman, Suomen Kaapelitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1954 Hans Ahlström, A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Torsten Lindroos, Fennia Faneri Oy:n toimitusjohtaja | Paavo Viding (1899–1965), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja

1955 Olli Paloheimo, H. G. Paloheimo Oy:n toimitusjohtaja, Kajaani Oy:n toimitusjohtaja | Magnus Rydman, Oy Ford Ab:n toimitusjohtaja

1956 Gunnar Hernberg, Suomen Sokeri Oy:n pääjohtaja | Kaarlo Rautio, Vaasan Puuvilla Oy:n toimitusjohtaja

1957 Veli Arvonen, Rakennustoimist o Arvonen Oy:n toimitusjohtaja | Petri Bryk, Outokumpu Oy:n toimitusjohtaja | Lauri Haarla, Haarla-yhtymän pääjohtaja | Erik Sarlin (1906–1975), Paraisten Kalkki Oy:n toimitusjohtaja, Oy E. Sarlin Ab:n toimitusjohtaja | Uuno Takki (1901–1968), Osuustukkukaupan pääjohtaja | Eino Vikström (1901–1966), Oy Iskun Tehtaiden toimitusjohtaja | Jarl Wasastjerna, Yhtyneet Villatehtaat Oy:n toimitusjohtaja

1958 Aukusti Asko-Avonius, Askon tehtaat Oy:n toimitusjohtaja

1959 Aarne Härkönen (1900–1964), Valmet Oy:n pääjohtaja | Aulis Kairamo, Kemi Oy:n toimitusjohtaja, Oulu Oy:n toimitusjohtaja | Vilho Erik Kolehmainen, Riihimäen Lasi Oy:n toimitusjohtaja | Heikki Lehtonen (1909–1977), Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja | Ilmo Nurmela, Kesko Oy:n pääjohtaja | Aarne Pelkonen (1909–1984), Veitsiluoto Oy:n toimitusjohtaja

1960 Paavo Honkajuuri, Rauma-Repola Oy:n pääjohtaja | Eino Kivivuori (1900–1966), Raision Tehtaat Oy:n pääjohtaja, Mekes Oy:n toimitusjohtaja | Kaarlo Lehtiö (1902–1978), Oulu Oy:n toimitusjohtaja, Veitsiluoto Oy:n apulaistoimitusjohtaja | Ensio Salmenkallio, Suomen Kumitehdas Oy:n toimitusjohtaja | Eero Viima (1907–1982), Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja

1961 Fjalar Holmberg (1911–1974), Oy Fiskars Ab:n toimitusjohtaja | Uno Savola, Oy Wilhelm Schauman Ab:n toimitusjohtaja | Olavi Sohlberg, Oy G. W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja | Arvi Tammivuori, Upo Oy:n toimitusjohtaja | Åke Virkola, Valion pääjohtaja | Wolter Westerholm (1908–2009), Metsäliiton Selluloosa Oy:n toimitusjohtaja

1962 Juho L. Aalto (1894–1965), Rakennustoimisto Juho L. Aallon toimitusjohtaja, Suomen Rakennusteollisuusliiton puheenjohtaja | Holger Bergenheim, Oy Epeko Ab:n toimitusjohtaja | Jussi Ketola (1908–1986), Ky Jussi Ketola & Co:n toimitusjohtaja | Bertel Långhjelm, Oy Wärtsilä Ab:n pääjohtaja | Tor Nessling, Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n toimitusjohtaja | Uolevi Raade Uolevi Raade], Neste Oy:n toimitusjohtaja | Björn Westerlund, Oy Nokia Ab:n toimitusjohtaja, Suomen Kaapelitehdas Oy:n toimitusjohtaja

1963 Aarne Karjalainen (1913–1986), Hyvon-Kudeneule Oy:n toimitusjohtaja | Fjalar Nordell, Salora Oy:n toimitusjohtaja | Kari Reenpää, Kustannus Oy Otavan toimitusjohtaja | Niilo Saarivirta, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja

1964 Pentti Halle (1908–2000), Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja | Ilmari Helanto (1907–1979), Teräsbetoni Oy:n johtokunnan puheenjohtaja | Ingjald Hornborg, Oy Sinebrychoff Ab:n toimitusjohtaja | Martti Hovi (1915–2009), Kemira Oy:n pääjohtaja | Waldemar Jensen (1913–1986), Suomen Trikoo Oy:n toimitusjohtaja | Urho Ruola, Rakennus-Ruola Oy:n pääjohtaja | Sulo A. Tervo (1920–1998), Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy:n toimitusjohtaja | Eino Tuomola (1908–1983), Keskusosuusliike Hankkijan pääjohtaja

1965 Helge Berghell, Oy Strömberg Ab:n toimitusjohtaja | Jaakko Lehmus (1913–2006), Kemira Oy:n varapääjohtaja, Typpi Oy:n toimitusjohtaja | Erkki Partanen (1915–1983), Huhtamäki-yhtymä Oy:n toimitusjohtaja

1966 Veikko Axelson (1910–1996), Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja | Pentti Heikkilä (1915–1997), Amer-Tupakka Oy:n toimitusjohtaja, Asfaltti Oy Lemminkäisen toimitusjohtaja | Lauri Hietanen (1902–1971), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Martti Mustonen (1909–1998), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Bengt G. Rehbinder, A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Pellervo Saarinen (1910–2010), Valion pääjohtaja, Maatalouden tutkimuskeskuksen ylijohtaja, kotieläintieteen professori | Bror Serlachius, Tervakoski Oy:n toimitusjohtaja | Arvi Tammivuori (1911–1972), Upo Oy:n toimitusjohtaja | Erik Tuomas-Kettunen (1916–2001), Vaasan Höyrymylly Oy:n toimitusjohtaja | Eino Vikström (1901–1966), Oy Iskun Tehtaiden toimitusjohtaja | Gunnar Zilliacus, Oy Esso Ab:n toimitusjohtaja

1967 Armas Puolimatka, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n toimitusjohtaja | Veikko Räsänen (1916–1992), Turo Oy:n toimitusjohtaja

1968 Aarne J. Aarnio (1917–2013), Palkki Oy:n pääjohtaja, Pellos Oy:n pääjohtaja | Matti Eloranta (1918–2004), Matti Eloranta Oy:n toimitusjohtaja, Iisteräs Oy:n toimitusjohtaja | Onni Penttilä (1915–1986), Asko-yhtymän pääjohtaja | Väinö Vartiainen (1898–1973), Teollisuudenharjoittajain Liiton puheenjohtaja, Eri Oy:n toimitusjohtaja, Firestone Rengastukku Oy:n toimitusjohtaja, Neste Oy:n johtokunnan puheenjohtaja

1969 Börje Forsström (1910–1995), Lohjan Kalkkitehdas Oy:n toimitusjohtaja | Aarne Karjalainen (1913–1986), Hyvon-Kudeneule Oy:n toimitusjohtaja | Viljo Luukka (1925–2005), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Aarne Mustakallio (1909–1970), Lahden Rautateollisuus Oy:n toimitusjohtaja | Johan Nykopp, Oy Tampella Ab:n toimitusjohtaja | Claes Wahlberg, Oy Huber Ab:n toimitusjohtaja

1970 Helge Haavisto (1920–2012), Rautaruukki Oy:n toimitusjohtaja | Stig Hästö, Oy Finlayson Ab:n toimitusjohtaja | Tapio Koski (1920–2009), Kesko Oy:n pääjohtaja | Mikko Tähtinen (1914–2003), Kajaani Oy:n toimitusjohtaja | Veikko Vainio (1915–2007), Metsäliitto-yhtymän pääjohtaja, Raision Tehtaat Oy:n pääjohtaja | Jarl Åström, Oy Kyro Ab:n toimitusjohtaja

1971 Olavi Jaakkola (1914–2001), Perusyhtymä Oy:n pääjohtaja | Osmo P. Karttunen, Saastamoinen Yhtymä Oy:n pääjohtaja

1972 Pentti Hintikka (1913–2002), Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja | Emil Höglund (1901–1973), Oy Wiik & Höglund Ab:n toimitusjohtaja, Oy Keppo Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Oy Wilh. Schauman Ab:n hallituksen puheenjohtaja | Reijo Merikanto (1919–2004), Oulu Oy:n toimitusjohtaja | Martti Mustonen (1909–1998), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | Fjalar Nordell (1903–1976), Salora Oy:n toimitusjohtaja | Kurt Swanljung (1918–2016), Kymi Kymmene Oy:n toimitusjohtaja

1973 Pentti Avotie (1924–2004), Saarioinen Oy:n toimitusjohtaja, Artekno Oy:n toimitusjohtaja | Jussi Ketola (1908–1986), Ky Jussi Ketola & Co:n toimitusjohtaja | Mauri Melamies (1916–2008), Kemi Oy:n toimitusjohtaja | Sakari Mikkola (1923–2009), Kesko Oy:n pääjohtaja | Reino Salo (1920–2011), Hollming Oy:n pääjohtaja | Gustav Sandelin (1924–2012), Tuottajain Lihakeskuskunnan pääjohtaja, Osuusteurastamo Itikan toimitusjohtaja | Paavo V. Suominen (1920–), Huurre Oy:n toimitusjohtaja | Marcus Wallenberg, Skandinaviska Enskilda Bankenin johtokunnan puheenjohtaja, Stockholms Enskilda Bankin toimitusjohtaja

1974 Erkki Ahola (1922–2017), Valion pääjohtaja | Teppo Korte (1919–2015), Farmos-Yhtymä Oy:n pääjohtaja | Kauko Rastas, Polar-rakennus Oy:n toimitusjohtaja | Sauli Sipilä (1914–2001), Orion-yhtymä Oy:n pääjohtaja

1975 Jorma Järvi (1925–2001), Keskusosuusliike Hankkijan pääjohtaja | Kauko Maijala (1924–2006), Perusyhtymä-konsernin pääjohtaja | Lars Mikander (1917–1999), A. Ahlström Oy:n pääjohtaja | Onni K. Rentto (1906–1997), Rentto Oy:n toimitusjohtaja, Kaapelitehdas Reka Oy:n toimitusjohtaja, Teollisuuskumi Oy:n toimitusjohtaja | Mikko Wuoti (1924–1997), Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja, Osuuskunta Metsäliiton toimitusjohtaja

1976 Holger Bergenheim (1907–1977), Oy Epeko Ab:n toimitusjohtaja | Gay Ehrnrooth (1925–2006), Kymmene Oy:n toimitusjohtaja, Oy Wilhelm Schauman Ab:n toimitusjohtaja, Teollisuuden Keskusliiton puheenjohtaja | Matti Eloranta (1918–2004), Matti Eloranta Oy:n toimitusjohtaja, Iisteräs Oy:n toimitusjohtaja | Kerppo K. Kankaanranta (1919–2001), Asko-Upo Oy:n pääjohtaja | Åke Virkola (1911–1989), Valion pääjohtaja

1977 Martti Harva, Helsingin Puhelinyhdistyksen toimitusjohtaja | Viljo Luukka (1925–2005), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtaja | 1977 Jalmari Niinikoski (1900–1978), Satakunnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja | Urho Ruola (1919–2006), Rakennus-Ruola Oy:n pääjohtaja | Olavi Sipilä (1914–1998), Tuottajain Lihakeskuskunnan pääjohtaja | Sulo A. Tervo (1920–1998), Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy:n toimitusjohtaja

1978 Pentti Herkama (1924–2010), Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja | Väinö Pekkala (1908–2000), Rakennustuote Oy:n toimitusjohtaja | Jouko Sere (1927–), Rauma-Repola Oy:n pääjohtaja | Erkki Jalmari Toivanen, Onninen Oy:n toimitusjohtaja

1979 Erkki Olavi Mansukoski (1928–2008), Kesko Oy:n pääjohtaja

1980 Erkki Ahola (1922–2017), Valion pääjohtaja | Pentti Alajoki (1917–1998), Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja, Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja | Fredrik Castrén, Kymi-Strömberg Oy:n pääjohtaja, Oy Strömberg Ab:n toimitusjohtaja, Oy Strengberg Ab:n toimitusjohtaja | vuorineuvos Irja Helena Ketonen Irja Ketonen], TS-Yhtymän pääjohtaja, Oy Turun Sanomien toimitusjohtaja | Kauko Maijala (1924–2006), Perusyhtymä-konsernin pääjohtaja | Sakari Mikkola (1923–2009), Kesko Oy:n pääjohtaja | Heikki Mustakallio, Raute Oy:n toimitusjohtaja | Asko Tarkka (1929–2020), Huhtamäki Oy:n toimitusjohtaja

Projektikuva: Vuorineuvos Johan Hisinger. Tuntemattoman taiteilijan öljymaalaus. Museovirasto - Musketti. Käyttöoikeus: CC BY 4.0

Lähteet
Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu. Suomen Kirjallisuuden Seura. Viitattu 1.5.2017 http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/arvonimella-palk....
Virkanimikkeiden kääntäminen englanniksi. 24.3.2015. Valtioneuvostonkanslia. Viitattu 10.11.2017. http://vnk.fi/documents/10616/3457865/Virkanimikkeiden%20k%C3%A4%C3....