Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Finspånga läns härad

Finspånga läns härad

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Finspånga läns härad var ett härad i norra Östergötland.

Häradet omfattade hela nuvarande Finspångs kommun samt delar av Motala och Norrköpings kommuner, vilka samtliga är en del av Östergötlands län. Häradet hade en köping – Finspångs köping – som numera också utgör dess största tätort belägen cirka 30 km nordväst om Norrköping. Den totala arealen mätte 1 797 km²,varav land 1 591. Befolkningen uppgick år 1930 till 26 455 invånare. Tingsställe var vid Risinge kyrka, därefter för Risinge tingslag Finspång till 1879. Hällestad och Tjällmo tingslag hade före 1879 vinter- och höstting i Tjällmo (från 1721) och sommarting i Hällestad (från 1696). från 1879 till 1948 var Hällestad tingsplats för det sammanslagna tingslaget för att något år därefter flyttas till Finspång.

Socknar

Finspånga läns härad omfattade sju socknar.

I Finspångs kommun

  Skedevi
  Risinge
  Hällestad
  Regna (före 1878 även del i Sköllersta härad)

samt Finspångs köping

I Motala kommun

  Godegård
  Tjällmo

I Norrköpings kommun

  Vånga

Finspånga läns härad var ett härad i norra Östergötland.

Häradet omfattade hela nuvarande Finspångs kommun samt delar av Motala och Norrköpings kommuner, vilka samtliga är en del av Östergötlands län. Häradet hade en köping – Finspångs köping – som numera också utgör dess största tätort belägen cirka 30 km nordväst om Norrköping. Den totala arealen mätte 1 797 km²,varav land 1 591. Befolkningen uppgick år 1930 till 26 455 invånare. Tingsställe var vid Risinge kyrka, därefter för Risinge tingslag Finspång till 1879. Hällestad och Tjällmo tingslag hade före 1879 vinter- och höstting i Tjällmo (från 1721) och sommarting i Hällestad (från 1696). från 1879 till 1948 var Hällestad tingsplats för det sammanslagna tingslaget för att något år därefter flyttas till Finspång.

Socknar

Finspånga läns härad omfattade sju socknar.

I Finspångs kommun

  Skedevi
  Risinge
  Hällestad
  Regna (före 1878 även del i Sköllersta härad)

samt Finspångs köping

I Motala kommun

  Godegård
  Tjällmo

I Norrköpings kommun

  Vånga