Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Fogden og sogneprestens manntall av 1664 for Egersund

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Nils Svendsen Puntervold (c.1618 - c.1702)
  I følge fogdens manntall av 1664 var han da 46 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 7 år eldre. i 1645 var han på Skåra sammen med broren Knut Svendsen Er nevnt som lagmann som Nils Skå...
 • Gunnar Pedersen Kydland (1603 - 1668)
  n. med kone 1645 n. 1659 med sin sønn på Kydland n. 67 år i 1664 n. 65 år ved sin begravelse i 1668 Bodde først på Vind Birkeland som faren eide han er nevnt der 1626 til 1630. Fra 1631 er ...
 • Henrik Nilsen Vind Birkeland (1634 - d.)
  n. 20 år 1659 tjener på Kydland (tjener en gammel mann på Kydland) n. 30 år i 1664
 • Rasmus Torkildsen Horve (c.1644 - d.)
  n. 16 år 1659 tjener hos sin far n. 20 år i 1664 som tjener på Melhus n. militærrull 1669 med fullt navn på Melhus innrullert 1669
 • Torkild Svendsen Horve (c.1604 - 1676)
  n. 1645 med kone på Horve n. 60 år i 1664 Stevner Stig Fotland 21.11.1639 for noe odelgods: Han må da være i familie med ham på ett ellet annet vis. Torkild-navnet kan peke mot Stigs bror, Torkil...

Prosjektet har som formål å samle alle profilene som er nevnt i manntallene fra 1664 for Egersund.

Foreløpig er alle profilene jeg har oversikt over knyttet mot dokumentet der de er nevnt, se under dokumenter knyttet til prosjektet. Etter hvert vil jeg legge inn profilene i prosjektet også.

Kilder:

Sogneprestens manntal: http://www.arkivverket.no/URN:db_read/ft/35513/

Fogdens manntall: http://www.arkivverket.no/URN:db_read/ft/35570/