Projects » Fogden og sogneprestens manntall av 1664 for Egersund » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Nevnes på Hellvik i farens skifte 03.05.1671Skifte 18.01.1709: står det at Torger Jørgensen har vært utenlands i de 16 siste år og at Ole Jørgensen er død

7/21/2010 7/18/2014

4/10/2012 7/12/2014

Knut Eriksen Østre Svanes (1638 - 1695)

"Vestre Svanes"

n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1658 Nevnt 26 år i 1664 som knekt under Vestre Svanes

2/2/2012 5/19/2014

60 år i 1664

2/2/2012 5/19/2014

Erik Eriksen Hadland (1608 - 1668)

Nevnt i manntallet av 1664 som 60 år gammel husmannNevnt i en sak fra 21.09.1650 der han stevner Gunnar Olsen Løvik(6) for retten fordi han ikke vil fortsette å leie ham de 18 mark smør som han for sek...

8/19/2013 5/18/2014

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre

7/15/2011 5/17/2014

Lars Helgesen Stapnes (1631 - 1692)

"Lauritz", "Laurits"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 31 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre. * 21.03.1684: Tingboka, opplyses det på ting at den sak om åseterett som Lars Stapnes og Mikk...

5/29/2011 5/17/2014

Lars Villumsen Årstad (1631 - 1695)

nevnt i fogderegnskap av 1652-1653 sammen med Asser Tollaksen Årstad: "Gav Laurits Willumsen 1 hud udi Årstad som han svoger Asser Tollaksen for hannom frastod, penger 10 daler":

5/20/2011 5/17/2014

Mathias Villumsen Veshovde (1624 - 1669)

"Lille Ege"

Fogderegnskap 1654-1655: Mathias Villumsen Veshovde 1. bygsel av 1 hud gav penger 9 daler* I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel.* Bøter i 1666 fordi han ikke har betlat leie i Vesho...

2/7/2011 5/16/2014

Erik Mathiassen Melhus (1614 - 1677)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre*17.03.1673: Tingboka, stevner Erik Melhus Jørgen Melhus angående 1 pund 2 mark lug i Melhus so...

8/10/2011 5/16/2014

Torger Osmundsen Skjelbred (1624 - d.)

"Leidland"

Antagelig han som er til huse på Leidland, 80 år gammel i 1701

3/20/2012 5/3/2014

Børild Olsen Hovland (1634 - 1695)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 12 år eldre Bumerket hans er ikke ulikt Bjørn O Hovland

9/6/2009 4/28/2014

Håvard Olsen Hovland (1632 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 32 år gammel. I drengemanntallet av 1659 var han 30 år gammel

8/29/2011 4/28/2014

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 36 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre

7/3/2011 4/28/2014

Kristen Olsen Løyning (1601 - 1678)

Nevnt med kone, 1 sønn og 1 datter i 1645*I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 år yngre*24.11.1684: Tingboka, Blir forkynt kjøpebrev datert ...

7/3/2011 4/28/2014

Blir stevnet 16.06.1663 for retten for og beskyldt for å ha stjålet laks av sin far. Han møtte ikke og måtte bøte 0.5 rd i stevnefall.: stevnet 27.11.1663 av Herr Theophilus for utestående tiende til k...

3/28/2010 4/28/2014

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel.

5/23/2011 4/28/2014

Reiar Sigbjørnsen Håland (c.1610 - 1684)

Det sies i fogderegnskapet av 1639-1640 at Reer Sigbjørnsen bytter til seg ij pund? smør i Håland fra Nils Karlsen Håland: : Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra ...

5/2/2011 4/28/2014

Jørgen Olsen Skjelbred (1604 - 1676)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel.Er nevnt på Skjelbred fra 1631.

5/6/2011 4/28/2014

Peder Endresen Fotland (c.1650 - d.)

Manntallet av 1664 sier han er 14 år da.

8/14/2011 4/28/2014

Klemet Knutsen Rodvelt (c.1624 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel.

7/3/2011 1/10/2014

Reiar Eriksen Omdal (1620 - 1674)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 52 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 8 år yngreSkifte 23.07.1674: nevnes kona Helga Olsdatter og broren Nils Eriksen som er utenlands og Kleme...

7/6/2011 1/10/2014

Peder Endresen Omdal (1652 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 12 år gammel.

7/6/2011 1/10/2014

Halvor Olsen Hadland (c.1614 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammelNevnt i mestermannsskatten 1668 på Hadland, odelsskatten 1670.Enken Siri er nevnt i odelsskatten 1671 og 1673, kobberskatten 1674 og 1675. Hun er...

9/3/2011 1/9/2014

Sivert Eriksen Nodland i Neset (1624 - bef.1705)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 40 år gammel. 79 år i manntallet 1701, da har han gitt opp bruket til sin sønn. Han finnes ikke i sjømilitært manntall av 1706 og heller ikke i kirkeboka s...

9/6/2009 1/9/2014

Aslak Eilifsen Leidland (1603 - 1669)

"Atlak", "Atlach", "Aslack", "Lejland", "Leiland"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngreI 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine søskens vegne et kjøpebrev over salg ...

5/17/2011 1/7/2014

Nils Nilsen Midbrød (1644 - 1691)

Nevnt 45 år i 1664Skifte 30.09.1691: nevnes enken Joren Ormsdatter og barna# Lars# Jødel# Nils# Pål?# Jakob# GuriFarfar Nils Puntervold overvar skiftet.

5/21/2011 1/5/2014

Nils Svendsen Svensen (c.1618 - c.1702)

"Åse"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 46 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 7 år eldre. i 1645 var han på Skåra sammen med broren Knut Svendsen Er nevnt som lagmann som Nils Skåra...

9/6/2009 1/5/2014

Erik Eriksen Tengsareid (c.1643 - 1729)

"Fotland"

Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror, Torkild, var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken(?)i 1675 står han med 5 spann i Lille Ege, det ...

8/20/2011 12/23/2013

Hans Eriksen Fotland (1571 - 1665)

Nevnt første gang på Fotland 1617* Nevnt 1645 med kone og 2 sønner* Nevnt 48 år i 1664* Nevnt som lagrettsmann 10.10.1664: frem til 1664. I 1665 skatter hans sønn Nils.Er det han som blir døde på Hovla...

2/25/2010 12/22/2013

Ole Torsen Kjervall (1603 - 1694)

"Tjervall", "Tjervald", "Tjerval", "Kjervald", "Kjerval", "Tiervold", "Kierval"

Nevnt med kone i 1645 på Kjervall: er nevnt to Ole i fogdens manntall 1664, den ene 60, den andre 40.*19.11.1687: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Egersund 08.11.1686 fra Tore Knutsen Imesied til R...

11/7/2013 12/22/2013

Tollak Assersen Eie (1652 - d.)

"Tollef"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 12 år gammel. n. militærrull 1669 med fullt navn (på Hafsøy) innrullert 1665

6/19/2011 12/22/2013

Jørgen Pedersen Melhus (1624 - 1692)

Bumerket hans er likt Gunnar Mathiassen Melhus, bare opp-ned*I følge fogdens manntall av 1664 var han da 36 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år eldre*17.03.1673: Tingboka, stevner Eri...

5/7/2007 12/22/2013

Knut Tostensen Puntervold (c.1620 - 1686)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel. Ved begravelsen i 1686 er han nevnt 66 år gammel.19.03.1675 Forkynnes det på tinget i Egersund et kjøpebrev dater 16.09.1674 at Knut Puntervold...

2/23/2012 12/20/2013

Kristen Ormsen Grastveit (1639 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 30 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 5 år yngre

4/8/2011 12/19/2013

Helge Ormsen Grastveit (c.1635 - bef.1700)

"Helje Ormson"

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 40 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 11 år yngre.Skifte 06.03.1700: i dette skiftet står det at Astrid er "salig", det vil si død.===Jæren og...

5/1/2011 12/19/2013

Kristoffer Andersen Store Ege (1608 - 1689)

"Christoffer", "Christopher"

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 46 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 10 år eldreSkifte: nevnes kona Magle Jødelsdatter og hans barn: # Torger, gift# Anders, gift# Lille Torg...

5/3/2011 12/19/2013

Njeld Eilifsen Netland (1623 - 1695)

Skifte 30.05.1695: Marit og sønn Knut nevnes. Knuts avdøde kone Ingeborg Tollefsdatter og deres barn Njeld og Tore med verge deres morfader Tollef Heigrestad.*Tingboka: 10.03.1666 får vi opplyst at Nje...

5/26/2011 12/19/2013

Rasmus Eriksen Hadland (1624 - c.1670)

Nevnt som nemndsmann på Tingmøte Eigersund, 18-11-1653.Ikke nevnt på Hadland i 1645I fogdens manntall for 1664 er han nevnt 40 år gammel, men i prostens manntall samme år er han ikke nevnt i det hele t...

4/10/2012 12/18/2013

Sigbjørn Olsen Hadland (1645 - 1689)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 20 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre*April 1678: Tingboka, Fogden stevner gamle Knut Svanes fordi han ikke skal ha skysset fogdens ...

9/5/2011 12/18/2013

Ole Kristoffersen Eie (1646 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 18 år gammel.

8/14/2011 12/18/2013

Halvor Nilsen Hafsøy (1616 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 8 år eldre* 17.03.1673: Tingboka, Halvor Hafsøy stevnes av fogden for restskatt av 9 mark laks i Hafsøy. ...

9/29/2011 12/18/2013

36 år i 1664

9/25/2013 12/18/2013

Tore Markussen Sestad (1634 - c.1671)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel.Han er ikke nevnt i farens skifte i 1690 så han er nok død før da. Han er også nevnt med odel i Sestad frem til 1670, men ikke etter. Antagelig ...

7/1/2011 12/17/2013

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngreTingmøte Møte på Årstad i Eigersund skipreide, 09-10-1658:...Noch It papirs breff, huor ued Adt...

5/17/2011 12/17/2013

n. 1645 med kone på Heigrestad* n. 70 år på Heigrestad i 1664

7/8/2011 12/17/2013

Peder Assersen Svanes (1648 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 16 år gammel.

5/17/2011 12/16/2013

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel.Knut bygslet Svanes etter faren rundt 1635-1636 da dette er nevnt i lensregnskapene fra denne perioden. Der står det at han 1. gangs bygsler 1 h...

3/7/2011 12/16/2013

Mikkel Larsen Stapnes (1600 - 1690)

I lensregnskapet av 1614-1615 står det at Mikkel Larsen bygsler en part i Svanes som faren oppgav for ham: står aldri i skattelistene under Svanes, noe som virker merkelig. Broren Villum står oppført.N...

5/29/2011 12/16/2013

Nevnt med sine brødre i en sak om Odland: og samme sak: Fra tingboka 6. og 7. oktober 1635 får i en odelssak om Odland i Bjerkreim får vi opplyst at Roald Seglem kommer frem på seg og sine og på sin sv...

2/16/2011 12/15/2013

Kristoffer Olsen Eie (1606 - 1675)

"Christopher", "Eye"

Det er nevnt en Kristoffer på Løyning i 1626 og da han forsvinner derfra dukker han opp på Eie fra 1628, dette må være Kristoffer Olsen som har vært på gården hos sin tante, Anne Endresdatter, da henne...

2/15/2011 12/14/2013

Peder Olsen Skadberg (1597 - 1664)

Nevnt på Skadberg fra 1634Ved Egersund skipreideting 21.11.1639 Stevner Endre Omdal sine verbrødre Peder og Jon Olsønner Skadberg: en sak fra Egersund Fjerdingsting 02.03.1640 ( ) fremgår det at Jon Ol...

4/20/2012 12/14/2013

Tollak Larsen Store Ege (1620 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 56 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 15 år yngreTollak Larsen flyttet til Store Ege etter at Erik Olsen var død og er nevnt der 1645 sammen m...

1/16/2011 12/13/2013

Isak Larsen Hellvik (1622 - 1697)

n. 42 år i 1664*19.03.1675 Forkynnes det på tinget i Egersund et kjøpebrev datert 26.04.1673 at Isak Øksnebø og Peder Tengesdal selger gods til Sivert (Pedersen) Hafsøy. kjøpebrevet over, jeg tror Guri...

5/3/2011 12/13/2013

Lars Nilsen Øksnebø (1597 - 1683)

Er det han som er nevnt på ting på Jåtten: ?Er nevnt på Øksnebø fra 1625, samtidig forsvinner Osmund Øksnebø som er nevnt siste gang 1624.* I lensregnskapet for 1624-25 står det at han bygsler 1. gang ...

5/12/2011 12/13/2013

Rasmus Atlaksen Hellvik (1652 - 1680)

"Gjermestad"

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 12 år gammel. Er merkelig nok ikke nevnt i prestens manntall. Mulig han var gammel nok (12 år eller mer) når fogden gjorde sin opptelling, men for ung da p...

9/30/2011 12/13/2013

Atlak Gunnarsen Hellvik (c.1604 - bef.1673)

n. 1645 med kone og 1 pige* Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel.* Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638".

8/17/2011 12/13/2013

21.03.1684: Tingboka. Kristen Østebrød stevner Nils (Andersen) Midbrød og hans sønn Peder Midbrød for de skal ha snakket om han slik at det gikk på hans gode navn løs. De midbrød møter i retten og sier...

5/10/2011 12/13/2013

Nevnt på Seglem fra 1655* n. 31 år i 1664 på Seglem* n. 1668 på Åse.*16.03.1667: Tingboka, forkynnes et brev datert Håland 12.10.1660 med Svend Robertsen Seglem håndskrift på 50 Rd som han skylder Herr...

6/6/2011 12/13/2013

Rasmus Toresen Myklebust (1639 - c.1700)

n. militærrull 1661 med fullt navn, kalles da Seglem, kanskje han tjenestegjorde der?* n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1657* I følge fogdens manntall av 1664 var han da 35 år gammel.*25.0...

5/9/2011 12/13/2013

Tore Rasmussen Myklebust (1604 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel.Skifte etter Tore står 9. Desember 1669: er Kari Eriksdatter og barna (alle myndige):# Rasmus# Ole# Berte# Anna# Berte# Ida

5/9/2011 12/12/2013

Ivar Osmundsen Myklebust (1614 - 1666)

Nevnt 1645 med kone* Nevnt 50 år i 1664* Nevnt 64 år ved begravelsen 7.3.1666Fra tingbok 15.11.1637Oelle Seiglemb Stoed for Retten, och Skieldet Iffuer Møglebustad for en Skielmb, der hand wed Reten kr...

5/11/2012 12/12/2013

Tjerand Tostensen Ogna (aft.1596 - 1668)

"Tieran", "Torstensen", "Torsteinsen", "Ogne", "Ougne"

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren* n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger* n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stændermø...

12/12/2013 12/12/2013

n. Tingmøte Haugland skipreide, 21-11-1654 da en Malene Ellingsdatter sier at Tollef Tjerandsen Ogna er hennes "siste" mann.* n. 40 år i 1664 (som nok er for høyt, siden han ikke nevnes med foreldrene ...

5/2/2011 12/12/2013

n. 30 år i 1659 som tjener hos Lars Ogna, er "ferdig karl"* n. 30 år i 1664 som "løsgjenger" i HaverSkifte 30.05.1688: Enke Tora Asbjørnsdatter og barn:# Ole# Asbjørn# Kristoffer# Ingeborg

1/23/2012 12/12/2013

Mikkel Rasmussen Nevland (1593 - 1669)

n. 1645 med kone og 1 pige* n. 1659 med sin sønn* n. 65 år i 1664*10.03.1665: Tingboka, Mikkel Nevland stevner Villum Østebrød for gjeld, Villum møter ikke:

11/1/2010 12/12/2013

Ole Mikkelsen Løyning (1640 - 1705)

n. 15 år i 1659 hos sine foreldre på Nevland, Liten av vekst* n. 26 år i 1664* n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert* n. 46 år i 1700* n. 56 år i 1701

6/29/2011 12/12/2013

Hoskuld Pedersen Hellvik (1636 - 1674)

"Helvig"

n. 18 år i 1659 hos sin far på Hellvik, Liten av vekst* n. 24 år i 1664 feilaktig oppført som "Asgaut"Skifte 01.04.1674, Enke Magle Rasmusdatter og sønn Peder.

8/28/2009 12/12/2013

Salve Tollaksen Buarskog (1630 - 1669)

n. 32 år i 1664 på Buarskog

1/22/2012 12/12/2013

n. 18 år i 1659 hos sin far på Heigrestad, Liten av vekst* n. 30 år i 1664*10.07.1679: Tingboka, nevnes Herman Heigrestad da han stevner Ole (Mikkelsen) Vatnemot for Mikkel (Tollaksen)Heigrestad på ulo...

1/22/2012 12/12/2013

Gunnar Osmundsen Lille Ege (1603 - 1667)

"Gunder"

n. 1645 med kone* n. 1659 med sin sønn, Johannes, på Lille Ege* n. 60 år i 1664*10.03.1665:Tingboka, Gunnar Hetland (Bjerkreim) stevnes for å ha stukket Gunnar Lille Ege med en kniv i armen: 21.11.1667...

8/16/2011 12/12/2013

n. 14 år i 1659 hos sin far på Lille Ege, liten av vekst* n. 16 år i 1664* n. 56 år i 1700* n. 62 år i 1701* n. med hustru og 3 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713*08.12.1718: Tingboka, Hans Torgersen i E...

8/15/2011 12/12/2013

Bjørn Knutsen Puntervold (1634 - aft.1701)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel.* Nevnt i drengemanntall 1659, 22 år gammel borgerdreng som bruker "stor jord" og er skaffer* Er på Stranden nevnt 69 år med tre sønner i 1701*2...

2/23/2012 12/11/2013

Ole Assersen Åse (1639 - 1708)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. I 1659 tjener han enken Anike Hafsøy, hun er enken etter Karl Hafsøy han er da 20 år gammel.

6/19/2011 12/11/2013

Tollak Nilsen Leidland (c.1599 - 1670)

"Tollef"

Nevnt fra 1629* n. 1645 med kone 1 sønn og 1 datter* I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre* n. 1659 med sønnenI skiftet etter hans ...

5/6/2011 12/11/2013

Lars Tollaksen Leidland (1640 - 1672)

"Laurits", "Tollefsen"

n. militærrull 1659 med fullt navn* I følge fogdens manntall av 1664 var han da 26 år gammel.* I drengemanntallet av 1659 er han 18 og tjener hos sin far, liten av vekst

9/30/2011 12/11/2013

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 20 år gammel.* Tjener Salomon Leidland i 1659 da er han 18 år gammel:

5/20/2011 12/11/2013

Nils Svendsen Myklebust (1640 - 1680)

n. 24 år i 1664 på Myklebust* Ble i 04.03.1673 stevnet for han hadde slått Nils Puntervold og Rasmus Seglem i et bryllup. Måtte bøte 1 daler: : Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Tengs 18.02.1669 på ...

1/17/2012 12/11/2013

Svend Svendsen Helland (c.1627 - 1685)

n. 30 år i 1659 "Thiener Prestens medhielper, gamble Hans Møglebustad", "Er gandske for Derffuet vdj Sine Føder Och haffr 3 Brøder vdj Ko:Ma: thieniste thil foren"* n. 37 år i 1664

4/30/2012 12/11/2013

Sivert Jødelsen Sestad (1633 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre*24.11.1685: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein 23.10.1677 og 21.09.1680 fra Ole Ell...

7/3/2011 12/11/2013

Jon Jødelsen Leidland (1614 - 1681)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel.1662: Bøter for leiermål: : 10.03.1666 får vi opplyst at Mikkel Koldal er stevnet for å bøte for "overhørighet" og at hans bror Jon Leidland møt...

8/12/2011 12/11/2013

Jødel Tollaksen Skadberg (1620 - bef.1668)

"Giødel"

n. med kone i 1645 * n. 1659 med sønnen Tollak* n. 44 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 44 år gammel.*Fra tingboka 13.03.1668 får vi vite at Jødel og sønnen Torger har deltatt i en ...

5/17/2011 12/11/2013

Nils Gulliksen Slettebø (1607 - 1676)

"Hovland"

n. 1645 på Hovland med kone og 1 datter* n. 57 år i 1664 på Slettebø1661-1663 står han oppført med følgende odel:* Buarskog 3spann (faren eide 1,5 spann i sin tid)* Bakke 10 mark smør (dette må han ha ...

4/7/2011 12/11/2013

Nils Nilsen Fotland (1624 - 1691)

n. 40 år i 1664*05.04.1687: Tingboka, Fotlands oppsittere stevnes for manglende innbetaling av landskyld for 1685 og 1686. Oppsitterne er Nils Nilsen som bruker 2 tønner laks og skylder 32 Rd, Jakob Fo...

9/15/2013 12/11/2013

Gunnar Villumsen Melhus (1612 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 52 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det sammeSkifte: Turid Gunnarsdatter og kun en datter ved skifte: Berete

8/16/2011 12/11/2013

Reiar Villumsen Veshovde (1614 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre22.03.1669 forkynnes det på tingmøte i Egersund at Jørgen Villumsen Eie og Mathias Gjermestad s...

9/6/2011 12/11/2013

Karl Taraldsen Løyning (1645 - 1695)

1659: Nevnt i Drengemanntall som 14 år gammel enkesønn. 1664: Hjemmeværende og ugift. Skifte 03.06.1695: nevnes enken (hun også død) og deres gjenlevende barn Knut, Berg og Randi

6/29/2011 12/11/2013

Berg Ulfsen Sestad (1603 - 1677)

nevnt på Sestad fra 1633I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldreI 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine søskens vegne...

7/3/2011 12/11/2013

Ole Eilifsen Hovland (c.1594 - 1686)

nevnt på Hovland fra 1620I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel.Rogaland Ættesogelag årshefte 1943 har en artikkel som heter : "En rets-sak fra Sogndal i Dalane fra 1671 - Utskrift av...

8/29/2011 12/11/2013

Kjetil Larsen Slettebø (1614 - 1664)

f. 1614 d. 1664: Ø. Åmodt nr. 7b, bodde på Slettebø, Egersund fra ca. 1645 Ga 1 skilling i tredje års tage av 1 spann smør i 1632. Det er nok han som kalles Kjetil Knubbedal med søsken, odel i 1644 – 1...

5/7/2007 12/11/2013

Erik Nilsen Hafsøy (1641 - d.)

n. 18 år i 1659 som tjener hos sin farbror og "ikke synderlig tjenlig"* n. i 1664 som tjener på Hafsøy (bare nevnt i prestens manntall, ikke fogden)

12/11/2013 12/11/2013

Lars Børildsen Veshovde (1641 - 1707)

n. 12 år i 1659 hos isn gamle syke far og "liten av vekst og ganske svak "* n. 26 år i 1664* n. 60 år i 1700* n. 62 år i 1701* 16.11.1695, Tingboka, som i en rettstvist om en 84 rd obligasjon som Søfre...

5/25/2011 12/11/2013

Ole Trondsen Hadland (1599 - 1670)

n. 1645 på Hadland med kone og 1 datter* n. 1659 som gammel med sin sønn Trond* n. 70 år i 1664I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 år yngre...

8/19/2011 12/11/2013

Jakob Larsen Åse (1609 - 1683)

n. 1645 med kone* n. 1659 med sin sønn Lars* n. 55 år i 1664I følge fogdens manntall av 1664 var han da 55 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det sammeSkifte 31.05.1683: nevnes kona Kirst...

9/6/2009 12/11/2013

Svend Hansen Hadland (1638 - aft.1701)

I drengemanntallet av 1659 er han 16 år gammel hos sin far og er syk* I følge fogdens manntall av 1664 var han da 26 år gammel.* I 1701 er han 80 år på Hadland og har en stesønn: Knut Rasmussen (30 år)...

8/11/2011 12/11/2013

Helge Larsen Stapnes (1593 - 1680)

Nevnt på Stapnes som husmann fra 1630* n. med kone i 1645* n. med sønnen i 1659* I følge fogdens manntall av 1664 var han da 61 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre.*Han ble beg...

4/7/2011 12/11/2013

n. 22 år 1659 hos sin far på Stapnes, "kan tjene om det blir behov"* n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661* n. 30 år i 1664 på Hafsøy

8/12/2011 12/11/2013

Rasmus Halvorsen Hegdal (1612 - 1678)

n. 51 år i 1664Det ble holdt skifte etter Rasmus 20/01/1679: Ågot Tollaksdatter og barn:# Karl# Halvor# MetteTingmøte Fjerdingsting på Årstad for Eigersund med fler, 29-01-1658 JÆREN_OG_DALANE 1654-165...

4/6/2011 12/11/2013

Halvor Ellingsen Hegdal (1642 - 1684)

n. 16 år i 1664* n. militærrull 1669 med fullt navn innrullert 1665

8/21/2011 12/11/2013

Elling Halvorsen Hegdal (1604 - 1685)

n. 1637-38 påNodland i heien* n. på Hegdal fra 1639* n. 1645 med kone* n. 1659 med sin sønn* n. 53 år i 1664

8/21/2011 12/11/2013