Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Origins of the family:

(extract of information posted in Facebook by Dorota Folga Januszewska)

"...the family Folga moved from Folgaria in Trento in Italy to Austria (Wien) and then to Galicia and Silesia. There is also some little village called Folga Pierwsza (Folga the First) not far from Miechow, ner Cracow, which bellonged, as I heard, to the family..."

Pochodzenie rodziny:

(wyciąg z informacji zamieszczonych w Facebook, Dorota Folga Januszewska)

"... rodziny Folga przeniesiony z Folgaria w Trento we Włoszech do Austrii (Wiedeń), a następnie do Galicji i na Śląsku. Pojawił się również mała wioska o nazwie Folga Pierwsza (Folga Pierwsza) niedaleko Miechowa, ner Krakowie, który bellonged , Jak słyszałem, do rodziny ...

Origen de la familia:

(extracto de la información publicada en Facebook por Dorota Folga Januszewska)

"...la familia Folga se mudó desde Folgaria en Trento, Italia a Austria (Viena) y luego a Gailicia y Silesia. También existe una pequeña villa llamada Folga Pierwsza (el primer Folga) no muy lejos de Miechow, cerca de Cracow, la cual perteneció, según he oido, a la familia..."

Locations / Lugares:

Folga Pierwsza

Folgaria