Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Folket i Skröfva Skröfven

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Nils Andersson (1678 - 1722)
  äv dödsdatum 1722 (Herber) Namn anges som Nils Unk i
 • Botila Asmundsdotter (1672 - 1742)
  Då maken avled bodde änkan Botila Asmundsdotter (1672 - 1742) kvar på Skröfva med sina båda söner.
 • Olof Olsson (1778 - 1855)
  FMF-A Olof Olsson Hazze Larson o Sivard Herber anger födelse till 2 febr 1778, Enerhögen Laxarby/cg sep 09/10 Finner vare sig under 1778 el 1780 i annars fin bok / cg 2012 Olof Olsson, født 1780 i ...
 • Anna Andersdotter (1785 - 1867)
  MMF-A Anna Andersdotter 'från Skröfva' HF 54 Jonas och Nils Arnessöner sålde sina egendomar, sarnmanlagt 5/96 i Skröfva till Anders Olsson och hans hustru Maria Bengtsdotter i Gröfva, vilka köpte...
 • Asmund Nilsson (1705 - 1758)
  Namnet ändrades från Skröfva till Höglund år 1911. Vid 1700-talets mitt fanns det fem ägare i Skröfva. Bröderna Bryngel och Asmund Nilssöner, Nils Persson, Erik Asmundsson och Sven Eriksson. Asmund N...

Nils Andersson (1678 - 1722) avled på Skröfva. Då maken avled bodde änkan Botila Asmundsdotter (1672 - 1742) kvar på Skröfva med sina båda söner.

Vid 1700-talets mitt fanns det fem ägare i Skröfva. Bröderna Bryngel och Asmund Nilssöner (söner till Nils Andersson), Nils Persson, Erik Asmundsson och Sven Eriksson.

Grenen Asmund Nilsson

Brodern Asmund Nilsson var född 1705 och hade en jämnårig hustru, Maret Svensdotter. Asmund Nilsson dog 11 augusti 1758 och uppgavs då vara 45 år.

Grenen Bryngel Nilsson (min 5th grandfather):

Bryngel Nilson, son till förre ägaren Botila Asmundsdotter var född år 1700 och gift med Elin Andersdotter. De hade fyra barn: Nils f. 1742, Anders f. 1743, Botila f. 1746 och Maret f.1750 död som liten. Hustrun Elin dog av »barnsbörd» den 20 maj 1753 och uppgavs då vara 43 år gammal.

Änkemannen Bryngel gifte om sig den 28 december 1756 med Elin Svensdotter från Säfviken. Hon var betydligt yngre än mannen, född 1736.

I detta äktenskap föddes följande barn: Karin f. 1758, Elin f. 1761 och Sven f. 1767.

Bryngel Nilsson dog 1772 den 26 augusti av »hetsig feber». Därefter övertogs gården av de äldsta sonema Anders och Nils.

När det nya seklet började fanns det fyra familjer i Skröfva, Anders Bryngelsson, Nils Bryngelsson, Segol Asmundsson och Nils Olsson. Det blev dock strax förändringar. Både Anders och Nils Bryngelssöner dog under l800-talets fôrsta år. Anders 1801 av »slag» och Nils 1803 av »brôst- feber».

Grenen Anders Bryngelsson (min 4th grandfather)

Anders Bryngelsson (1743 - 1801) gifte sig nyårsdagen 1776 med Cherstin Olofsdotter från närbelägna Korsbyn. I detta äktenskap föddes tre barn: Bryngel f. 1777, Anna f. 1785 och Olof f. 1788 död samma år.

Grenen Bryngel Andersson:

Anders Bryngelssons hemmansdel övertogs av hans son Bryngel Andersson. Han köpte ut sin syster Anna och blev ägare till 5/96 mantal. På detta fick han lagfart i november 1812.

Bryngel Andersson gifte sig 1798 med Cherstin Svensdotter, som var från Lidgingen, född 1777. I deras äktenskap föddes sju barn: Anders f. 1799, Sven f. 1802, Maria f. 1804 död 1806 av kikhosta, Caisa f. 1807, Maria f. 1809, Lisa f. 1812 död 1822 och Johannes f. 1816.

Bryngel Andersson var vid hösttinget 1822 instamd att betala en skuld som han hade från ett auktionsinrop efter avlidne Olof Andersson i Vårviks stom. Det gällde 19 Rdr, vilka han dömdes betala jämte 2 Rdr för att gälda den kostnad han åsamkat käranden.

Samme Bryngel Andersson sålde sin ärvda fädernejord 5/96 i Skröfven till Jonas Arnesson i Gålsjö och Nils Arnesson i Gällsnäs. De fick laga fasta på egendomen den 7 juli 1824.

Bryngel Andersson ryckte då upp sina bopålar och flyttade med familjen till Gårdsjö. Namnet ändrades från Skröfva till Höglund år 1911.

Grenen Anna Andersdotter (min 3rd grandmother):

Anna från Skröfven gifte sig 1803 med Olof Olsson Olofsson från närbelägna Gröfven.

Jonas och Nils Arnessöner sålde sina egendomar, sarnmanlagt 5/96 i Skröfva till Anders Olsson och hans hustru Maria Bengtsdotter i Gröfva, vilka köpte den ena halften. Den andra hälften köptes av Andreas Jansson och hans hustru Cajsa Olsdotter i Alsbyn, samt av Olof Olsson och hans hustru Anna Andersdotter i Gröfva. Den totala köpesumman var 1416 Rdr 32 sk.

De nya köparna var alla släkt med Skröfva. Olof Olsson broder till hemmansagaren Nils Olsson, var gift med Anna Andersdotter. Hon var sondotter till 1700-talsägaren Bryngel Nilsson. Anders Olsson var son till Olof och Anna. Den tredje köparen Andreas Jansson var son till Nils Olssons andra hustru Christina Ersdotter i dennas första aktenskap.

Laga fasta på detta köp beviljades den 27 mars 1842.

Grenen Anders Olsson (min 3rd great uncle):

Av dessa tre farniljer var det bara Anders Olsson och hans hustru Maria Bengtsdotter som kom att bo i Skröfva. De brukade hela denna egendom 5/96 mantal. Deras barn var: Anders f. 1836, Johannes f. 1839, Nils Jacob f. 1841, Maja Lisa f. 1844, Anna Stina f. 1846, Lovisa f. 1850, Gustaf f. 1854, Julia f. 1857 död späd samt Oloff. 1858.