Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Släktens historia på Brevik inleddes 1876 enl boken Gårdshistoria fr Tösse Tydje. Dock antyder flyttningslängderna att man flyttat dit några år tidigare.

Brevik ligger vid Vänern på ömse sidor landsvägen till Åmål (1976). Tillhörande holmar är Eldholmen, Långskär, Mörtholmen,Vaxholmen och Fölungsfoten. Summa ägovidd 242,5 ha, därav under plog 76,2. Skifteskarta fr 1867 finns.

Breviks gård har anor från 1300-talet.

1876 ägdes sålunda Brevik med 1/3 vardera av:

Sven Olsson (far till Mathilda, J P Anderssons hustru). J P Andersson och Per Eriksson (?). Göran Andreasson (bror till J P).

1878-1880 1/2 J P Andersson. 1/2 Sven Olsson och Olof Olsson. Olof var gift med Anna Stina "faster på Brevik", syster till JP och Göran.

1881-1891 1/3 Oliver Svensson (son till Sven). 1/3 Anders August Johansson. 1/6 Anders Bryngelsson (g m Mathildas syster Wilhelmina). 1/6 Olof Olsson.

Sven Olsson dog på Brevik 1892, hustrun 1894. Anders Bryngelsson dog på Brevik 1914. Wilhelmina Svensdotter dog på Brevik 1911. Oliver Svensson Anna Stina Olsson dog 1934 på Brevik, 95 år gammal.