Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gård: Angedal, Førde, Sogn & Fjordane, Norway

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

ANGEDAL

GÅRDSNR 32

Prosjektet

Prosjektets mål er å samle profiler for personer som har vært tilknyttet Angedal gjennom fødsel eller at de har hatt opphold der i kortere eller lengre perioder. Det kan være alt fra å ha brukt en gård til å ha vært i tjeneste en kort periode.

Siden prosjekter er begrenset til offentlige profiler, vil profiler direkte tilknyttet prosjektet begrense seg i hovedsak til å gjelde personer født på 1800 tallet og før.

Gårdsnavnet

Gamle skrivemåter av gårdsnavnet har vært "Anngedall" (1608) og Angedall (1647 og -67). Senere har navnet vært skrevet "Angedalen" (1886) og i senere tid "Angedal". "Angedalen" er gjerne brukt til å beskrive dalføret, mens "Angedal" er brukt for å beskrive gården.

Navnet kommer fra elva Anga, som betyr trang/snever noe som da må gjelde øverste del av dalen. Betydningen av navnet kan også ha opphav i en trang dal med beiteland eller gressmark. Anga er eneste kjente elv med dette navnet.

Kilder

  • Førde Bygdebok, band II av Finn Borgen Førsund (1992)
  • Folketellinger på Digitalarkivet