Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gård: Tjønneland, Førde, Sogn & Fjordane, Norway

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

TJØNNELAND

GÅRDSNR 27

Prosjektet

Prosjektets mål er å samle profiler for personer som har vært tilknyttet Tjønneland gjennom fødsel eller at de har hatt opphold der i kortere eller lengre perioder. Det kan være alt fra å ha brukt en gård til å ha vært i tjeneste en kort periode.

Siden prosjekter er begrenset til offentlige profiler, vil profiler direkte tilknyttet prosjektet begrense seg i hovedsak til å gjelde personer født på 1800 tallet og før.

Gårdsnavnet

Gamle skrivemåter av gårdsnavnet har vært "Thindelant" (1563), Tønneland (1667), Tjøneland (1838) og senre Tjønneland. Betydningen av navnets første ledd er tjern (tjørn).

Beliggenhet

(direkte avskrift fra Førde Bygdebok, F.B.Førsund)

Også på Tjønneland ligg tyngda av tuna i dalbotnen, men her er og eit par bruk opp i lia ovom Anga. Også her dannar Anga ei naturleg grense i dalbotnen mot Grimeland inst og Grimelandslia yttarst. På nordsida av elva er Furebøen nabo der grensa går frå elva og opp i Kviefjellet. Så strekkjer gårdsområdet seg oppover eit dalføre mot Naustdals grense. Oppi her ligg Tjønnelandsstølane på kl. 530 m o.h. Ned forbi her renn elva Grøvla. Mot Slåttane går grensa frå kanten av Tjørnafjellet og ned til Anga.

Etter arealoversynet til jordregisteret frå 1981 har Tjønneland eit kartlagt totalareal under 600 moh på 1649 dekar. Av dette var det 477 dekar jordbruksareal, med 311 dekar fulldyrka jord. Av gardane i Angedalen er det berre Terva og Indrebøen som hadde større jordbruksareal etter oppgavene i 1981. Skogarealet var på 1065 dekar med omtrent like mye barskog som lauvskog.

Kilder

  • Førde Bygdebok, band II av Finn Borgen Førsund (1992)
  • Folketellinger på Digitalarkivet