Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Holand, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Ida Marie Iversen (1872 - 1960)
  Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1165: Klokkerbok nr. 881C02, 1854-1876, s. 134 Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Arnt Johan Sivertsen (1878 - 1904)
  Folketelling 1891 Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1166: Klokkerbok nr. 881C03, 1876-1885, s. 36
 • Ole Nilsen (1819 - d.)
  Folketelling 1875 Folketelling 1891
 • Nelle Nielsdatter (1819 - 1896)
  NELLA NIELSDATTER VIELSE 02. Januar 1854 Buksnes Kirke: (Høyre Side Par Nr. 1) Ungkar HARTVIG JENTOFT JENSEN 34 År F. Haukland, Opph. Sortland Borge. Og Pike NILLA NILSDATTER 35 År F. Alstahaug Preste...
 • Hartvik Jentoft Jensen (1819 - 1909)
  HARTVIG JENTOFT JENSEN, BJØRNERØ Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1164: Klokkerbok nr. 881C01, 1818-1853, s. 12-13 - Født Er dette første ...

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 21. HOLAND

Gårdens navn

Gårdens navn ble 1567 skrevet som nå, men i første halvdel av 1600-årene skreves det Houland, senere ut på samme århundre og langt inn i 1700-årene Hoeland. Navnet kommer ganske enkelt av det høye land, og på en høy bakke, hvorfra en kan «hoe» (hauke) ligger da også gården, fritt og synlig vidt utover bygda.

Til denne gården har i lange tider hørt laksefiske, som ennå i dag i betydelig grad drives av gårdens oppsittere, ved not og garn i pollen, men især ved steng i strømmen som kommer fra Lakselven og Saltisen, vannet som sjøen går opp i ved flo. Holand hører til de få gårder i bygda som ennå har adskillig i sitt fjell Mælen, skog av den sorten som ennå kan vokse i Lofoten. Havnegangen er imidlertid under middels bra, og torvmyrene, som engang var tilstrekkelig både for eget behov og for salg, er nå skrumpet meget inn.

Her på Holand var i det 17. og langt inn i det 18. århundre prestegjeldets presteenkesete, som senere ble flyttet til gården og kirkestedet mol; men den eneste presteenke som oss bekjent har sittet her, var Christianna Jacobsdtr., enke etter salig pastor Claus Mogensen Blix, som ble prest i Lofotens prestegjeld (Buksnes) iallfall ikke senere enn 1656, og denne presteenke satt på enkesetet sitt ennå 1710. Hun var presten Blix' annen hustru, idet hans første rømte fra ham til Holland sammen med en herre ved navn Philip Røsler.

1619

Men det er lite folksamt på Holand i den tiden da vår historie tar til, idet Holand ikke nevnes hverken i lensregnskapet 1610 og heller ikke i ledingsmanntallet 1615, først i lensregnskapet 1619 stiger Michell på Hoeland frem av historiens tåke, og har punds leding, og samtidig nevnes også Jon og Christoffer.

1630

Lensregnskapet 1626 melder ingenting om Holand, og 1630 har selvsamme Michell halv vågs leding. Michell nevnes også år 1634, og 1640 betaler han og en Peder leilendingskatt med 3 ort hver. På gården sitter da en enke som husmann og skatter med 1½ ort. Like etter 1640 forsvinner Michell, for skattemanntallet 1646 nevner bare Peder som selv fjerde, og Jens Pedersen, formentlig hans sønn, som selv annen, så han er vel da nygift og ennå uten barn i huset.

Skattemanntallet 1650

Skattemanntallet 1650 meddeler at

 • cannikene i Trondheim eier og bygger gården, som er på 1 våg, og
 • Peder og Jens Pedersen deles om jorden.

1661 bruker Jens Pedersen 2 pund, og hans nabo Johannes 2 pund; før nevnte Peder er da borte, og som husmann i stedet for den navnløse enke, er nå kommet en Peder Hoeland.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 nevner bare Jens Pedersen som bruker av den hele våg.

Generaljordeboken 1667

Også Generaljordeboken 1667 omtaler Jens Pedersen som besitter (bruker) av hele gården. Han sår da 1½ td. bygg, har 6 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 1 hest. Brenneved til fornødenhet, og for «ager og engs godhed søges 1 pund», som nå også blir tillagt gården. Jens Pedersen bruker da, 1670, 1 våg og 1 pd.

1677

Men det lakker sterkt med Jens Pedersen. 14. mai 1677 er det skifte etter ham. Hans enke er «gamle bedagede» Wnndell (Undell) Ollesdatter, og som felles børn nevnes bare Johannis Jentzsen. Nærværende ved skiftet er Joen Kragsen, Himmelstein og Olle Hol. Boet består av en seksringsbåt. et hestegreie med sitt behør, et naust ved sjøen, 1 fiskesjå, 4 melkekyr, 2 markkviger, 4 geiter og 6 sauer, 2 bukker, 2 værer og en sjud. Brutto formue «bedrager sig udi fisch» 114 W, 1 pd. Endel mindre kreditorer for 10 w, ½ pd Hovedkreditorer er Olle Andersen, Gjerstad som fordrer 111 woger, 5 ort. .- «Enken opsagde jorden og overdrog bohavet til denne creditor, tilrest 104 w, ½ pd., hvoreetter enken og sønnen skulle være fri for krav. Olle Andersen «forunde enchen dog en af di kiøer som findes indført at melke hindes liffs tid».

1681

I et skattemanntall for hus- og værmenn, samt drenge 1681, nevnes under Holand Peder Villumsen og Ole Lassen.

Det ser ut som salig hr. Clausis enche (presteenken Christianna Jacobsdtr., etter sokneprest Claus Mogensen Blix, er plasert på gården (enkesetet) etter Jens Pedersens avgang. Hun sitter her som bruker av 4 pund og det hele i 1690, 1695, 1699 - (da med Olle Lassen som husman) og år 1700, og først engang mellom 1700 og 1720 blir hun død og borte. Enkens alder anføres ikke - en skal jo være hensynsfull mot damene.

1720

Ved likningen over krigstyrer 1720 har gården fått løpenr. 170, Hans Jonsen bygsler da den hele gård, 1 v., 1 pd., og 1725 sitter han fremdeles alene med bruket, men 1730 er han skubbet vekk og Erik Nilsen har overtatt. Fem år senere er imidlertid Hans Jonsen på plassen igjen, og nå deler han og Erik Nilsen om gården. Men det varer ikke lenge; allerede 1740 - og nå er Buksnes canoni eier av gården - er Jens Jensen bygsler av det hele, og han sitter som enebruker på Holand helt frem til 1772.

Hans Jonsen, som var bygselmann i årene 1720-36, er det skifte etter 14/5 1737. Hans enke er Karen Olsdtr. De har ingen barn og intet sølv, men 3 kyr á 2 rdl., 4 kviger, tils. 2 rdl., 2 halvmarkkviger for tils. 2 rdl., 2 sauer, 1 rdl., 3 heiner, 1 rdl., 3 gimrer, 1 rdl., 2 geiter, 1 rdl. og 1 skjud (hest) 3 rdl. Boets brutto formue utgjør 26 rdl. og 4 mk. Arv til deling 15 rdl., 4 mk. og 4 sk.

Mantallet over ekstraskatten viser at den gamle bruker og bygsler, Jens Jensen, er falt fra, og i hans sted er kommet Ole Larsen og hustru, og inderst hos dem er Anders Eriksen og hustru. Ole Larsen bygsler da hele gården, men allerede 1775 deler han halvt med Arnt Christoffersen, slik at hver bruker 2 pd. Ole Larsen og Arnt Christoffersen sitter nå sammen som gode og velforlikte naboer på Holand til år 1790, da blir Ole Larsen sjuk og dør, og der er skifte etter ham 22/12 1790. Han etterlater seg som enke Malene Olsdtr., og ingen arvinger utenom henne er nevnt. Boet er nå heller ikke stort, brutto 27 rdl. og 10 sk., netto 20 rdl. og 3 sk., slik at der i rest til enken blir 6 rdl., 2 ort og 14 sk.

1790

I Ole Larsens sted kommer Steffen Christensen i 1790. Det er hans datter Anne Graa Steffensdtr., som blir gift med Jacob Schøning Hansen fra Reppe, senere Ballstadlandet og foreldre til Mette Susanna Jacobsdtr., som ble gift med Jens Pedersen d.e., Jakob og Jørgen Pedersens foreldre.

Steffen Christensen og Arnt Christoffersen bygsler hver 2 pund i Holand, som hele tiden er benefisert gods (kirkegods).

Manntall over ledingen 1816

I manntall over ledingen 1816 er Arnt Christoffersen død og hans bruk er «forment», hans enke bygsler og bruker dog enda 1820, men få år etter er både denne enke og Steffen Christensen borte, for 1825 viser to nye brukere, nemlig

 • Johannes Nilsen fra Berg i Hol
 • Jens Monsen, ukjent hvorfra. Begge disse har i dag slekt og jordbesittere etter seg på Holand.

1839

15. mai 1839 er det skifte etter gardmann Johannes Nilsen, Holand; han etterlater seg enke, men hennes navn nevnes ikke i skiftet. Der nevnes bare 2 døtre,

 1. Christianna Johannesdtr.
 2. Hanna Johannesdtr. Boet er fallitt, så intet er spesifisert.

1845

2. sept. 1845 er det skifte etter «tjenestekarl» Carl Andreas Olsen, Holand. Arvinger er hans bror Nils Olsen, Fagerbakken, myndig, søstrene Martha Olsdtr., Vohlen(?) og Inger Anna Olsdtr. Arv til deling 29 rdl., 3 ort og 3 sk.

Folketellingen 1801

Men før vi går videre lar vi folketellingen 1801 fortelle oss litt mere om de to bygselmenn på Holand,

Arnt Christoffersen er da 60 år gml., bonde og fisker, og hans hustru heter Margrethe Pedersdtr., og er 53 år gml. Deres barn er

 1. Jens
 2. Peder
 3. Zakarias
 4. Christoffer
 5. Ane Kirstine

Steffen Christensen er ved den tid 45 år gml., bonde og fisker, hans hustru Marita Pedersdtr., 33 år. Deres barn:

 1. Regina
 2. Anne Graa
 3. Christianna

1778 fikk gården løpenr. 41.

Matrikkelen 1838

Matrikkelen 1838 viser at Johannes Nilsen sitter på Nedreparten, løpenr. 43, skyld 1 dl., 1 ort og 11 sk., Jens Monsen sitter på løpenr. 44, Øvreparten, som har samme skyld. Dessuten er laksefisket tillagt et særskilt løpenr., 45 og har som skyld 17 sk., slik at gårdens samlede skyld blir 2 dl., 3 ort og 15 sk.

Folketelling 1865

Vi går så videre til folketellingen 1865: Andreas Johannessen, husfar, selveier, men nevnes ikke som fisker, hustru Hanna Mortensdtr.
Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr og 10 sauer. Utsed 6 td. poteter.

Edias Hansen, husfar, selveier og fisker, hustru Hanna Johannesdtr. Tj.dreng Andreas Dahl, 40 år, født i Bergen (Smed-Andreas).
Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 11 sauer, 1 gris. Utsed 6. td. poteter. Disse to - Andreas og Edias - sitter begge på Nedreparten, løpenr. 43 og 45 a.

Øvreparten, løpenr. 45 b, Hans Jensen, husfar, selveier, hustru Hanna Larsdtr.
Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 14 sauer og 1 gris. Utsed 6 td. poteter.

Løpenr. 44 og 45 b brukes tilsammen, heter det.

Øvreparten, Nils Johannessen, husfar, selveier og fisker, hustru Julianna Mortensdtr. De har enda ingen barn, men i huset hos dem bor Karen Andreasdtr., enke etter Johan Jensen (sønn av Jens Monsen) konfirmert 1852. Han var husmann eller forpakter under sin far på den part Nils Johannessen nu eier. Karen Andreasdtr. er født i Lurøy prestegjeld.
Hennes barn i ekteskapet med Johan Jensen er

 1. Petter Johansen (senere bosatt på Storeidet)
 2. Edvard Johansen
 3. Jensine Johansdtr. (senere g.m. Hartvig Johannessen, Storeidet).

I Valberget under Holand bor da som husmann Johan Grøn Olsen fra Rise, husmann med jord og fisker, hustru Bolette Hansdtr. fra Reppe.

På Lakselvhaugen under Holand bor da Abraham Edvardsen (oftest kalt Evertsen) husmann med jord og fisker, født i Sverige, hustru Hanna Andersdtr., datter av Anders Rasmussen, Vold.

Leite, det tredje husmannssted under Holand, er formentlig enda ikke bebygd.

Vi er hermed fremme ved det forslag til fordeling av skatteskylden, som ble utarbeidet 1866 og viser at på Holand sitter da som brukere av løpenr. 43 og 45 a, sitter Andreas Johannessen og Edias Hansen, med omlag 68 mål steinet voldmark, og har mere skikket jord til oppdyrkning. De setter tils. 8 td. poteter som gir 5 fold, kjører inn 60 lass høy og har 8 kyr, 12 sauer og 2 hester. Havnegangen er «kratskov» og myrer, mindre god, men tilstrekkelig, og tilstrekkelig med torv som fôrsurrogat brukes «birkeris på gården» (men der bruktes nok også både lyng fra nautne og tang og tare fra fjærene), «nær søen, men inde i en pol, hvilket er nokså besværlig». Gården betegnes som tungbrukt, men den har laksefiskeri «der antages at give en afkastning af 6 spd. aarlig». Gården er ikke frostlendt og er noe mer enn alminnelig bra oppdyrket. Det bemerkes at til begge disse parter hører husmannsplassen Valberget, hvorpå fødes 1 ku og settes 2 a 3 td. poteter. Gammel skyld 1 spd., 1 ort og 20 sk. Forslag til ny skyld 1 spd., 2 ort og 9 sk.

Løpenr. 44 og 45 b, Hans Jensen og Nils Johannessen, utsed 9 td. poteter, 54 lass høy og forøvrig nøyaktig som foregående brukere, også hva angår laksefiske og ny skyld, - den gamle var 1 sk. mindre enn foregående.

Folketellingen 1875

Matr.nr. 43 og 45: Andreas Johannessen, husfar, selveier og fisker, f. 1828, hustru Hanna Christianna Mortensdtr., f. 1828. Ole Johannessen, losjerende, (fostesønn i huset), fisker og jektemannskap, f. 1848 (senere g.m. Jørgine, datter i huset, gbr. i Vik).
Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 10 sauer, 1 geit og 1 gris. Utsed 3 td. poteter.

Løpenr. 43 og 45: Edias Hansen, husfar, selveier og fisker, f. 1823 på Horn, hustru Hanna Johannesdtr., f. 1821. Tj.pike Ovidia Eriksdtr., f. 1860 i Rørstad pr.gjeld i Folda (senere g.m. Jørgen Sivertsen, Valberget).

Som inderst i huset bor svigersønnen Andreas Jacobsen (senere gbr. i Offersøy): han er da enkemann, idet hans hustru Iverine Ediasdtr. døde året før.

Under samme løpenr. kommer også Nils Olsen, husfar og inderst, f. 1847, hustru Johanna Johansdtr., f. 1850 ved Reinesjøen, Ballstad
Kreaturhold

Løpenr. 44 og 45: Hans Jensen .husfar, selveier og fisker, f. 1816, hustru Hanna Larsdtr., f. 1815 på Bø. Barn:

 1. Henrik Hansen, hjelper faren
 2. Peder Hansen, det samme
 3. Agnes Hansdtr.
 4. Ingeborg Hansdtr., enke, kreaturstell og syarbeide; hennes sønn
  1. Henrik Mortensen
 5. Lovise Hansdtr., kreaturstell og arbeide, bl.a. vevning; hennes sønn
  1. Ingvald Fredriksen
 6. Lars Hansen, husfar, tømmermann og fisker, hustru Maren Henriksdtr., f. i Beistad:

Leonhard er da fraværende.

Kreaturhold Hans Jensen: 1 hest, 4 kyr, 8 sauer og 1 gris.

Ingeborg Hansdtr.: 1 ku og 1 sau.

Lovise Hansdtr.: 1 ku og 1 sau.

Lars Hansen 1 gris. Utsed for den hele huslyd 3½ td. poteter.

Løpenr. 44 og 45: Nils Johannessen, husfar, selveier og fisker, f. 1835, hustru Julianna Mortensdtr., f. 1837. Tj.dreng (fostesønn) Lars Olsen (sønn av Ole Larsen, Vold), f. 1859.
Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 8 sauer og 1 gris. Utsed 3 td. poteter.

Valberget: Johan Grøn Olsen, husfar, husmann og fisker, f. 1829, hustru Bolette Hansdtr., f. 1826.
Kreaturhold: 2 kyr, 6 sauer, .3 geiter og 2 griser. Utsed 1 td. poteter.

Ole Kristensen, husfar, husmann uten jord, skomaker og fisker, f. 1824 i Kvæfjord, hustru Gjertrud Halvorsdtr., f. 1812 i «Senjen pr.gjeld». Ingen barn nevnes.
Intet kreaturhold og ingen utsed . - skomaker bli ved din lest.

Andreas Andersen, husfar, husmann, men enda ikke med jord, og fisker, f. 1848 i Hadsel, driver med slåttearbeide og tømring, hustru Johanna Olsdtr., f. 1850 i Buksnes.
Intet kreaturhold og ingen utsed.

- Andreas Andersen ble «oppadgift» med Olette Johansdtr., Valberget.

Anfinn Johannessen, husfar, husmann med jord og fisker, f. 1841 i Sogndal pr.gjeld i Sogn, hustru Hanna Johannesdtr., f. 1828 i Buksnes.
Kreaturhold: 1 ku, 3 sauer og 1 gris. Ingen utsed.

Ole Nilsen, husfar, husmann med jord og fisker og dagarbeider, f. 1819 i Jølster pr.gjeld, hustru Ane Pedersdtr., f. 1834 i Hamarøy.

Lakselvhaug: Hanna Andersdtr., enke, husmor og bruker av husmannsplass, delvis fattigunderstøttet, f. 1831.
Kreaturhold: 2 kyr, 1 sau, og utsed ½ td. poteter.

Leite: Jakob Hansen, husfar, husmann med jord og fisker, f. 1834, hustru Lovise Olausdtr., f. 1837.
Kreaturhold: 2 kyr, 7 sauer. Utsed ½ td. poteter.

Matrikkelen 1886

Matr.nr. 45 aa, Andreas Johannessen, skyld 2 mk. og 12 øre.

Matr.nr. 45 ab, Edis Hansen, samme skyld; begge bruk tilhører Nedreparten.

Matr.nr. 45 aaa, Øvreparten, Peder Hansen, skyld 96 øre.

Matr.nr. 45 baab, Lakselvhaugen, Odin og Bernhard Benjaminsen, skyld ikke anført (husmann).

Matr.nr. 45 baba, Lars Hansen, Langvollen, skyld. 96 øre.

Matr.nr. 45 bba, Nordgården, Nils Johannessen, skyld 1 mk., 77 øre.

Matr.nr. 45 bbb. Sjøen, Nils Olsen, skyld 35 øre.

Holand var, som vi har hørt, hele tiden kirkegods, og av gårdens laksefiske måtte der årlig ytes et vist kvantum laks til soknepresten på Buksnes. En part av gården ble solgt til brukerne 19. desember 1860, og den andre parten ble solgt 20. desember 1862, og for begge partene ble der tilsammen betalt 3000 kroner.

På br.nr. 1, Nedreparten:

Br.nr. 2, Nedreparten:

Br.nr. 3, Øvergården:

Br.nr. 4, Lakselvhaug; utskilt fra br.nr. 3 i 1887:

Br.nr. 5, Langvollen, utskilt fra br.nr. 3 i 1887:

Br.nr. 6, Nordgården, utgått fra løpenr. 44 a og 45 ba i 1855:

Br.nr. 7, Sjøen, utgått fra br.nr. 6 i 1887:

- Det bemerkes her at Nils Johannessen fikk kongelig skjøte på andel i laksefisket i 1865.

Br.nr. 8, Soleng, utgått fra br.nr. 2 i 1903:

Br.nr. 9, Flatebø, utgått fra br.nr. 2 og 15 i 1908:

Br.nr. 12, Valberget, utgått fra br.nr. 1 i 1924:

Br.nr. 15, Bakkehaug (Lakselvhaug), utgått fra br.nr. 6 i 1929:

Skylden i dag er på

 • Br.nr. 1, 1,30,
 • Br.nr. 2, 1,39,
 • Br.nr. 3, 0,70,
 • Br.nr. 4, 0,16,
 • Br.nr. 5, 0,72,
 • Br.nr. 6, 1,07,
 • Br.nr. 7, 0,30,
 • Br.nr. 8, 0,62,
 • Br.nr. 9 og 10 (som hører sammen) 0,24,
 • Br.nr. 11, Sollund, Lise Johansen, Lakselvhaug, 0,12,
 • Br.nr. 12, 0,70,
 • Br.nr. 13, Myrvold, Alfred Nikolaisen, 0,09,
 • Br.nr. 14, Leite, Johan Henriksen, 0,12,
 • Br.nr. 15, 0,35,
 • Br.nr. 16, Myrbakk(?),
 • Br.nr. 17, Myrlund (Leite), Kristian Nikolaisen, 0,08,
 • Br.nr. 18, Stovreim, Arthur Andersen, 0,08,
 • Br.nr. 19, Sjøvold, Arthur Gren, Valberget, 0,10,
 • Br.nr. 20, Fredly (hvem eier?) 0,09,
 • Br.nr. 21, Kvellro (Leite), Aksel L. Vik, 0,01,
 • Br.nr. 22, Bergheim (Lakselvhaug) Arne Vian, 0,03,
 • Br.nr. 23, Napplund (Valberget), Jens Jensen, 0,10,
 • Br.nr. 24, Sjøbakken (Valberget) Jørgen Sivertsen (Emma Sivertsen), 0,06,
 • Br.nr. 25, Åsbakken (Skoletomten), 0,01.

Det var som vi har sett engang mellom 1820 og 1825 Johannes Nilsen kom til Holand og overtok Nedreparten i gården. Han var sønn av Nils Johansen (eller Johannessen), Berg i Hol og hustru Kirsten Nilsdtr. Johannes Nilsen på Holand fant seg en kone, fra Strandlandet i Flakstad, Ane Kattine Nilsdtr. er hennes navn. Deres barn:

 1. Andreas Johannessen, g.m. Hanna Christianna Mortensdtr., Uttakleiv.
 2. Nils Johannessen, g.m. Julianna Mortensdtr., Uttakleiv (Hanna Christiannas søster).
 3. Hanna Johannesdtr., g.m. Edias Hansen fra Horn.
 4. Christianna, gift på Ure.

Andreas Johannessens barn:

 1. Jørgine, g.m. 1) Ole Johansen, Vik, 2) med Edvard Andersen, Uttakleiv, gbr. i Vik.
 2. Marie, g.m. Henrik Nilsen, Uttakleiv.
 3. Andor, d. 1936, g.m. Amalia Steffensdtr., Uttakleiv..
 4. Nikolai, g.m. Kaja Kristensdtr., Haukland.

Andors barn:

 1. Johan, g.m. Ida Røbek, Bø.
 2. Petra, g.m. Jørgen Andersen, Uttakleiv.
 3. Olette, g.m. Peder Henriksen, Leite, bosatt i Myklevik.
 4. Lars, døde ung.
 5. Henning, g.m. Hanna Jørgensdtr., Holand.
 6. Petrine, g.m. Lars Henningsen, Helland.
 7. Hansine, g.m. Johan Henriksen, Leite.
 8. Bereth, g.m. Valdemar Johansen, Reppehalsen.
 9. Hanna, g.m. Hilmar Bolle.
 10. Lars, g.m. Kristine Hagensdtr., Leknes, bosatt på Storeidet.

Henning har nå gården. Hans barn:

 1. Edith, g.m. Martin Martinsen, Risevollen.
 2. Agnar, g.m. Karen Kristiansdtr., Hjertøy i Folda.
 3. Martin, ugift.

På den andre halvdelen av Nedreparten satt Edias Hansen. Han hadde bare datteren

 1. Iverine, d. 1874, g.m. Andreas Jacobsen, Lille-Rise.

Hans dattersønn Jørgen overtok gården, g.m. Kornelia Kristiansdtr., f. 13/6 1876, d. 6/2 1927. Deres barn:

 1. Alfred, g.m. Selma Martinusdtr., Unstad, hadde en tid gård på Unstad, nå i Engen, døde ved ulykkestilfelle sommeren 1947.
 2. Hanna, g.m. Henning Andorsen, Holand, død.
 3. Edias, g.m. Alfhild Johansen, Holand, bosatt på Ostad.
 4. Karl, g.m. Gunelie Simonsdtr., Eggum.
 5. Henning, g.m. Astrid Kristiansdtr., Unstad.
 6. Olaf, g.m. Ingrid Edvardsdtr., Klefstad, bor der.
 7. Ruth, g.m. Johan Grimstad, Hareidet, Sunnmøre.
 8. Jørgen, g.m. Eline Pedersdtr., Flæsa, bor på Storeidet.
 9. Iverine, g.m. Ole Lunkedal, Sjøholt i Romsdal.
 10. Emil, gift i Brooklyn.
 11. Claus, gift i Amerika.

Karl har nå gården. Har 5 barn.

Nils Johannessen, g.m. Julianna Mortensdtr., deres barn:

 1. Johan, g.m. Albertine Jakobsdtr., Leite.
 2. Magda, g.m. Kristen Andersen, Uttakleiv, gbr. i Ytre Våje.

Johan overtok gården. Hans barn:

 1. Nils, ugift,
 2. Alfhild, g.m. Edias Jørgensen, Holand.
 3. Jakob, ugift.
 4. Bernhard, ugift.
 5. Johan, ugift.
 6. Asbjørg, ugift.
 7. Hagbart, ugift.

Enken Albertine sitter med gården.

Hans Jensen, g.m. Hanna Larsdtr., Bø. Deres barn:

 1. Ingeborg, g.m. Morten Mortensen, Uttakleiv, sønn Henrik Mortensen, Vold.
 2. Lovise, g.m. Fredrik Eriksen, Rise, sønn Ingvald Fredriksen, Vold.
 3. Peder Hansen, d. 1939, g.m. Thea Hansdtr., Leknes, d. 1911.
 4. Lars Hansen, g.m. Maren Henriksdtr., Bolleholmen.
 5. Henrik Hansen, g.m. Agnes Hansdtr., Vold, gbr. der.
 6. Leonhard Hansen, g.m. Johanna Hansdtr., Vik, gbr. der.

Peder og Lars Hansen overtok gården: Peder Hansens barn:

 1. Frantz, g.m. Frida Jensdtr., Rise.
 2. Peder, g.m. Helga Thomasdtr., Offersøy, gbr. i Holsdal.
 3. Lise, g.m. Lauritz Johansen, Vik, bosatt på Lakselvhaug.
 4. Hanna, ugift, bor hjemme.
 5. Schjøning, gift i Ballangen.

//media.geni.com/p13/a9/61/3b/92/5344483f048ba737/peder_hansen_og_hustru_thea_holand_large.jpg?hash=39ef5c15654c2fa7209384f2ce0201fe28acbe5100dfe5eaede72efbb6ce8abc.1696057199Peder Hansen og hustru Thea, Holand

Frantz overtok gården. Hans barn:

 1. Arne, lærer
 2. Nils
 3. Solbjørg
 4. Tordis
 5. Per alle ugift.

Lars Hansens barn:

 1. Fredrikke, gift i Amerika, nå bosatt sørpå i Norge.
 2. Martin, utvandret til Amerika, men kom hjem igjen, og druknet på havna i Ballstad .1/12 1930, ugift.
 3. Lotte døde ugift.
 4. Jetta, g.m. banevokter i Narvik.
 5. Magna, ugift.

Nikolai Andreassen, g.m. Kaja Kristensdtr., bodde 22 år på Leite, men overtok Lars Hansens gård på Holand 1913. Deres barn:

 1. Kristian, g.m. Agnes Pedersdtr., Myrland.
 2. Lise, ugift.
 3. Henriette, g.m. Paul Pedersen, Haug.
 4. Alfred, g.m. Martha Lennersdtr., Myrland, småbr. på Lakselvhaug.
 5. Hanna, g.m. Peder Amundsen, Berg i Hol.
 6. Anna, g.m. Bernhard Amundsen, Holsdal, foregående Peders bror.
 7. Hans, g.m. Gudrun Edvardsdtr., Hettbakken, Skulbru, bor der, død.
 8. Martha, g.m. Sverre Pettersen, Kroftoft, bor i Engen.

Kristian overtatt gården. Han har to sønner.

 1. Nikolai
 2. Peder begge ugift.

Ved Sjøen bodde Nils Olsen, g.m. Johanna Johansdtr., Rekstrand. Han var født i Vik, fostret hos Andreas Johannessen, Holand og bror av Hans Osen, Fygle. Nils Olsens gård nå overtatt av Henning Jørgensen Holand, som har 7 barn.

Lakselvhaugen.

Første bygger og bor her var svensken Abraham Edvardsen, g m Hanna Andersdtr., Vold.
Deres barn:

 1. Angel, g.m. Julianna Johansdtr., fra Ustad, bosatt i Reppehalsen.
 2. Inga, g. m, Henrik Andreassen, Leite.
 3. Thea gift bor i Narvik.
 4. Amalia, gift i Narvik.
 5. Hilda, g.m. Rikard i Seineset, Hol, bosatt på Kylpesneset i Hol. Abraham var husmann.

Her satt en tid som husmann også Oluf (og Bernhard) Benjaminsen sønn av Henrik Benjaminsen (Johansen), Bolleholmen, f. i Beistad g.m. Dorthea fra Beistad. Oluf, g.m. Ingeborg Hansdtr., Holand, enke etter Morten Mortensen. Han flyttet senere til Bodø, og derfra til Trondheim.

Bertin Korneliussen overtok plassen, g.m. Amanda Eliasdtr., Haukland Hans foreldre er Kornelius Arnfinsen, murer, fra Elden i Beistad, g.m. Margrethe Henriksdtr., Bolleholmen. Bertins søster er Dina, g. m Jakob Andreasdtr., Storeidet. Bertins barn:

 1. Konrad, g.m. Ragna Bernhardsatr., Storeidet.
 2. Elisen, lærer, døde på Tynset under spanskesyken høsten 1918, ugift.
 3. Bernharda, g.m. Alsing Hansen, Bø.
 4. Bernhard g. m Nelly Edisdtr., Finbakk, bor på Bø.
 5. Otto, g.m. Henny Lennersdtr Myrland, bor på Kjellbogen.
 6. Anton, g.m. Ellen Jakobsdtr., Reppe bor på Leknes.
 7. Sverre, g.m. Petra Pedersdtr., Vik.
 8. Magda, g.m. Alsing Pedersen, Vik.

Bertin Korneliussen satt den første tiden som husmann her, men kjøpte senere, og sønnen Sverre har nå overtatt.

Lærer E. K. Lie, fra Stryn i Nordfjord, g.m. Anna Vinkenes fra Nordfold. Bodde før han i 1891 flyttet til Lakselvhaugen, 2 år på Reppe. Deres barn:

 1. Olga, g.m. 1) Peder Pettersen, Tussan, ekteskapet barnløst, 2) med Hagen Lykseth.
 2. Margit, g.m. Konrad Espejord, kjøpmann og ekspeditør på Brøstadbotn i Dyrøy.
 3. Kristine, g.m. 1) Peder Olausen, Reppe. Deres eneste barn, sønnen Peder krigsforliste 9. april 1940 ved panserskipet «Eidsvold»s undergang ved Narvik. G.m. 2) Schj. Salomonsen, Leknes.
 4. Astrid, g.m. Erik Eliassen, Fauske.
 5. Bergljot, g.m. Adolf Thomassen, Sørreisa, enke. Har to sønner: Arne, gift på Trældal i Ofoten, Endre, ugift.
 6. Leif, g.m. Alfhild Ingvaldsdtr., Vold, bosatt på Opdøl.
 7. Aslaug, g.m. Hans Nilsen fra Skulbrusjøen.

Hans Nilsen har nå gården: Hans barn:

 1. Tormod, g.m. Anny Arntsen, Skulbrusjøen
 2. Bjørgvin, g.m. Edda Pettersen, Napp
 3. Anna, g.m. Arne Pettersen, Vian
 4. Kristine, g.m. Gunleik Christoffersen, Skotnes
 5. Audhild
 6. Eilif
 7. Rolf
 8. Nora

Laurits Johansen var først gift med Henriette fra Tjeldsund, og hadde da noen år gård i Flæsa. Deres barn:

 1. Leif, utvandret til Amerika.
 2. Sigvard, g.m. Ester Dorteliusdtr., Vik,
 3. Parly, g.m. Albert Sørensen, Vik.

Lauritz, gift 2. gang med Lise Pedersdtr., Holand og bosatte seg da på Lakselvhaugen. Deres barn:

 1. Eivind, gift med en skottlenderinne, bor der
 2. Trygve, g.m. Svanhild fra Rolfsfjord i Valberg
 3. Odd, g.m. Reidun Karstensdtr., Tussan
 4. Thea, g.m. Alfon Edvindsen, Bolle
 5. Per
 6. William

Alfred Nikolaisen fra Holand g.m. Marta Lennersdtr., tok bureisning på Lakselvhaug. De har 4 barn, hvorav en datter,

 1. Nelly, er gift i Borge.

Leite.

Den første bygger på Leite var Jakob Hansen fra Gjerstad, g.m. Lovise Olausdtr. Deres barn:

 1. Oluf Jakobsen, g.m. Mathilde Arctander, Reine. Barn :
  1. Lise, g.m. Peder Eltoft fra Borge, bor på Eltoft.
  2. Gjertine, g.m. Einar Kleppe, sønn av Lossius Iversen, Buksnes, bor nå på Sund.
 2. Hagen Jakobsen, g.m. Olette Karlsdtr., Skulbru, bodde ved Skulbrusjøen.
 3. Hagbart Jakobsen, gift i Narvik.
 4. Henrik Jakobsen, gift i Ballangen.
 5. Mathilde Jakobsdtr., gift i Alta.
 6. Oleanna Jakobsdtr., gift i Narvik.
 7. Indianna Jakobsdtr., g.m. Lindkvist, svensk av fødsel, gbr. på Liland i Borge.
 8. Laurits
 9. Bernhard (tvilling med Lauruits) begge gift i Finnmark. Laurits bor i Vardø.
 10. Albertine, g.m. Johan Nilsen, Holand.

Jakob Hansen satt som plassmann på Leite, og sønnen Oluf overtok plassen.
Ingen av denne familie nå igjen på stedet.

- Jakob Hansens våningshus, det første på Leite, ble flyttet fra Reppe, hvor det tilhørte Lars Olsen (Olaus Larsen) og var benyttet som skolehus,, hvor bl.a. omgangskolelærer Lars Olsen lærte ungene kunsten å stave i kor og lese «rent».

Den annen husmann på Leite var Lars Olsen, sønn av Ole Larsen, Vold, g.m. Johanna Johannesdtr., Kyllingdal. Deres barn:

 1. Anniken Larsdtr., ugift, bor f. t. på Leknes.
 2. Ole Larsen, g.m. Lotte Andreasdtr., Offersøy, bor der.
 3. Olette Larsdtr., g.m. Lennert Pedersen, Sund.
 4. Lotte, ugift, bor i Narvik.
 5. Leander Larsen, gift i Narvik.

Da Lars Olsen ble enkemann - han omkom ved ulykkestilfelle i Narvik 1914 - flyttet han fra Leite, og plassen ble da overtatt av Henrik Andreassen, g.m. den under Lakselvhaug nevnte Inga Abrahamsdtr. Deres barn:

 1. Johan, g.m. Hansine Andorsdtr., Holand, bor på Leite. Barn :
  1. Eilif, ugift.
  2. Edith, gift i Helligvær.
  3. Borghild, g.m. Asbjørn Våge, Sund.
 2. Peder, g.m. Olette Andorsdtr., Holand, bor i Myklevik.
 3. Laurits, gikk tilsjøs, nå gift i Oslo.
 4. Signe, gift i Narvik.
 5. Einar, g.m. 1) Ella fra Finnmark, 2) med Lovise fra Helligvær.
 6. Hildur, ugift.

Einar har overtatt stedet.

På Leite bygget og bodde noen år også lærer og skoleinspektør Trygve Statle, fra Saupstad i Borge, g.m. Haldis Ravn fra Liland i Ofoten, nå bosatt på Leknes.

Dette sted er nå overtatt av Arthur Andersen, Uttakleiv, g.m. Alida Pedersdtr., Reppe.

Gjert Andersen Opdøl har sin handelsforretning her.

Valberget.

Såvidt en vet var det Hans Edisen fra Reppe, g.m. Maren Gjertsdtr. - muligens en datter av Gjert Rasmussen fra Lille-Rise - som først satte seg ned som husmann i Valberget, formentlig i tiden omkring 1840. Deres barn:

 1. Oleanna, g.m. Markus Angel Jensen, født på Store-Rise, bosatt på Strandlandet i Flakstad.
 2. Andreas Blix Hansen, g.m. Dina (rettet til Stina med penn), bosatt på Strandlandet i Flakstad.
 3. Hanna Marie, g, m. Abel på Vikten i Flakstad, bosatt der.
 4. Maren Hanna, g.m. Hans Simon Johansen, bosatt i Offersøy.
 5. Ingeborg Anna, g.m. Jens på Strandlandet i Flakstad, bosatt der.
 6. Petternella, ugift, bosatt i Offersøy, d. 1911. Hun hadde to døtre,
  1. Lisette, g.m. Johan Amundsen, Offersøy,
  2. Josefine, g.m. Isak Hansen, Skotnes. Hans Edisen, hans svigersønn Hans Simon Johansen og Hans Edissens sønn Hans Jentoft omkom i Nappstrømmen på hjemtur fra Nusfjord. Ulykken inntraff utenfor Vetting.

Johan Grøn Olsen fra Lille-Rise, g.m. Bolette Hansdtr. fra Reppe, d. 1909, overtok plassen etter Hans Edisen. Deres barn:

 1. Hans, g.m. Olette Hartvigsdtr., Ytre Våje.
 2. Rasmus, g.m. 1,) Oline Andersdtr. fra Hadsel; deres datter Anna gift i Vesterålen. 2) med Alvine Knudsdtr., Offersøy; deres datter Elise g.m. Arthur Gren, som nå hår Rasmus Johansens bruk som selveier. -
 3. Olette, g.m. Andreas Andersen fra Hadsel.
 4. Amanda, g, m. Laurits Christiansen, Offersøy.
 5. Haagen (eller Hagen), døde ugift.
 6. Hilda Johansdtr., ugift, hadde to barn,
 7. Bernhard, fostret hos Rasmus Johansen, døde ugift
 8. Alsine, g.m. Joakim Karlsen, Reppe

Hans Johansen overtok plassen. Hans barn:

 1. Anna, gift i Amerika.
 2. Johan, døde som ungdom ved vådeskuddsulykke i januar 1903.
 3. Ragnhild.
 4. Olga.
 5. Helga.
 6. Edvard.
 7. Kristian
 8. Johan.

Hele familien utvandret til Amerika i august 1904, og Kristen Aronsen, Offersøy (Himmelstein) hadde plassen noen år inntil Johan Andorsen overtok den som sin eiendom. Han er g.m. Ida Røbek. Deres barn:

 1. Gudrun, g.m. Harald Bergstrøm, Storeidet.
 2. Astrid, g.m. los Andor Pettersen, Lødingen.
 3. Hans, ugift.
 4. Alf, g.m. Signe Martinusdtr., Unstad, bosatt i Myklevik.
 5. Ester, g.m. Oluf Olsen, Ånstad i Sortland.
 6. Solveig, g.m. Leif Pettersen fra Bø, bosatt på Skulbru.

Ole Nilsen fra Jølster, g.m. Ane Pedersdtr. fra Hamarøy kom til Valberget som plassmannsfolk omkring 1870. I folketellingen 1875 omtales han som fisker og grøftegraver. De hadde følgende barn:

 1. Odin Olsen
 2. Johan Olsen, begge utflyttet og bosatt i Hardanger.
 3. Ane, døde vistnok ugift.
 4. Laurits Olsen, gift i Kartfjord i Valberg.
 5. Josefine, døde ugift.
 6. Marie, var lenge barnepike hos en englender som oppholdt seg i Svolvær, døde vistnok ugift.
 7. Karl Olsen, g.m. Hilda Karlsdtr., Bolle, bosatt i Flæsa.

Ole Nilsen hadde en lav stue, og høsten 1879 og vinteren 1880 var det voldsomt snøfall. Snøen kom ved Mekeli og ble fast liggende til våren 1880. Ole Nilsens stuehus ble fullstendig nedsnødd, så ungen rente på ski over hustaket, og folkene måtte grave seg kanal for å komme opp i Guds dag og lys.

Jørgen Sivertsen fra Klefstad i Borge, d. 1945, g.m. Ovidia Eriksdtr. fra Folda, d. 1938, overtok denne plass 1896. Deres barn:

 1. Schjøning, g.m. Emma Andreasdtr., Offersøy, bosatt der; han døde 1943.
 2. Emma, ugift, har nå stedet.
 3. Peder, døde ung.

Jørgen Sivertsens fostedatter er Johanna (Lulla) Paulsdtr., som ennå bor her. - Det var Ovidias foreldre som en tid bodde på Æsholmene, hvor hennes far og to brødre omkom (se under Uttakleiv). Disse folk fra Folda - Erik Israelsen og h. Dorthea - kom først til Haug, så til Haukland, og derfra til Æsholmene. Etter ulykken 1874 flyttet Dorthea til Yttervåje og senere tilbake til Folda. Hun var kjent som en dyktig jordmor, og på Æsholmene var hun «stråmor» til noen av Elling Sørensens og hustru Ingeborgs barn, som ble født derute på holmene.

Skomaker Ole Kristensen fra Kvæfjord satt også en tid i Valberget som plassmann uten jord; g.m. Gjertrud Halvorsdtr. fra Senja. Hun var, da hun ble gift med Ole Kristensen, enke og hadde i sitt første ekteskap i Hadsel den med foran nevnte Rasmus Johansen gifte Oline Andersdtr., og sønnen Andreas Andersen, som blir nevnt nedenfor. Ole Kristensen ble annen gang g.m. Ane, datter av Jens Larsen, Sortland i Borge, alminnelig kalt «Storjens-Ane», og var søster av Sivert Jensen på Skaran under Berg i Hol, den såkalte «Blind-Sivert». Ane Jensdtr. hadde en sønn, Ragnvald, dreng hos Oluf Svendsen, Haug; reiste til Amerika.

Andreas Andersen fra Hadsel (bror av foran nevnte Rasmus Johansens hustru Oline), g.m. Johanna Olsdtr., f. i Buksnes. Deres barn:

 1. Agnete, g.m. Ole Grav, Ramsvik.
 2. Anton, gift i Trondheim.
 3. Oluf, gikk til sjøs, g.m. en belgierinne, bosatt i Trondheim.

Andreas Andersen, g.m. 2) Olette Johansdtr., Valberget. Deres barn:

 1. Johanna, g.m. Hilmar Holum fra Fygle, bosatt i Svolvær.
 2. Jette, gift med en emissær i Skjoldehavn.
 3. Angel, gift i Trondheim.
 4. Johan, gift i Trondheim.
 5. Lotte, g.m. Sigvard Rikardsen, Uttakleiv.

- Andreas Andersen omkom ved Hattan vinteren 1899 på hjemtur en lørdag fra Ballstad, og sammen med ham gutten Hagen, sønn av Laurits Kristiansen, Offersøy.

På denne plass satt en kortere tid Anton Jensen, sønn av Johan Jensen, Offersøy, men plassen ble så overtatt av hans bror Jens Jensen, g.m. Kornelia fra Gildeskål. Deres barn:

 1. Ågot, g.m. Johan Andersen, Høybakkmo.
 2. Karl, g.m. Mary Albertsdtr., Bolle.
 3. Atle, g.m. Anny Albertsdtr., Bolle, gbr .der.
 4. Ester, g.m. Leif Paulsen, Haug.
 5. Klaudis, g.m. Fritz Markussen, Ostad.
 6. Margit, g.m. Johan Markussen (foregåendes bror), Ostad.

På den nordligste gården i Valberget, Finnsteinan, nå kalt Flatebø, bodde en kortere tid Johan Jensen, Offersøy, men plassen ble så overtatt av Torger Torbjørnsen, f. på Tangerås i Strandebarm, Hardanger, f. 27/6 1859, d. 7/1 1937, g.m. Jørgine Andersdtr., Haukland, f. 1852, d. 1912. Hun er søster av

Jørgine Andersdtr. hadde, før hun ble gift med Torger, to barn,

 1. Albertine, g.m. Johannes Andersen, Uttakleiv
 2. Arnt Sivertsen, g.m. Ida Iversen, Ballstad. Han omkom på havna i Ballstad.

Torger Torbjørnsen og Jørgines barn:

 1. Toralf, døde ugift.
 2. Helga, g.m. handelsmann Haagen Olsen, Opdøl.
 3. Jørgen, døde ugift.
 4. Kristian, døde ugift.
 5. Selma, g.m. Henning Andreassen, Offersøy.

Alle tre guttene kullseilte og omkom på Yttersiden av Buksnes den 4/9 1908. -

Henning Andreassen har nå stedet, overtatt 1929. Han har 2 barn,

 1. Torger, g.m. Helga Larsdtr., Tussan
 2. Bjørnar.

Anfinn Johannessen fra Sogndal i Sogn, g.m. Hanna Johannesdtr., Himmelstein. Hennes søsken var Erik Johannessen, Vik, Petter Johannessen. Ostad, Villads Andreassen, Himmelstein, Iver Andreassen, Gjerneset, Kristianna Johannesdtr., Bolle, g.m. Johannes Olsen, og Johanna, g. m, Lars Pedersen, Skulbru (noen av disse var hennes halvsøsken). Hanna hadde før hun ble g.m. Anfinn datteren Amalie, gift, men med hvem ukjent. I ekteskapet: Anna Theodora, g.m. Jens Kristensen, Tussan. - Anfinn ble så g.m. Maren fra Værøy, og bodde da på Bolle, hvor han og Maren døde.

Plassen ble overtatt som eiendom av Emil Andreassen, Holand (Offersøy), g.m., Ingrid Olsdtr., Fygle. Deres barn:

 1. Ole, g.m. Oleanna fra Herøy i Helgeland, bosatt i Båtsfjord, død.
 2. Hanna, g.m. Nils Johansen, Unstad, bosatt der, død.
 3. Andreas, g.m. Ågot Annaniassen, Berlevåg, bosatt der.

Gården ble først overtatt av Emils brorsønn, Jørgen Jørgensen, Holand, men eies nå av Karl Jensen, sønn av Jens Jensen, Valberget.

I «Monkan» satt Johan Hartvigsen som plassmann, sønn av Hartvig Jensen, Bjørnerøy i Steinfjorden, mor Nella, g.m. Margrethe Henriksdtr., Bolleholmen. Ekteskapet var barnløst, Johan Hartvigsen døde 1912, hans enke flere år senere. Plassen her er tilfalt Emil Andreassens (Karl Jensens) bruk.

Men la oss ikke glemme Petter Andreassen, som i mange år bodde ungkar og ensom på kjellerstua hans Johan Hartvigsen. Han var namdaling og losjerte lenge hos før nevnte Ole Nilsen Jølster, hvorfor han fikk tilnavnet Jølster etter sin husvert, senere forvrengt til «Lystring». Petter «Lystring» var fisker, men som eldre mann måtte han nøye seg med å være kokk (landglunt) i rorbua om vintrene. Og da han heller ikke dugde til dette lenger, bar han om vintrene vatn til kjerringene i naboskapet, og var svært rimelig med betalingen. Han holdt fast ved sin namdalsdialekt til det siste, og døden som kom nok for ham - som for så mange - som en befrier fra alt jordisk besvær.

Alle oppsittere i Valberget er nå selveiere, likeså oppsitterne på Lakselvhaug og Leite, med unntagelse av Henrik Andreassen (Einar Henriksen) på sistnevnte sted.

Våre kildeskrifter nevner ikke kverner tilhørende folk på Holand; fra senere tid vet vi imidlertid at Andreas Johannessen og Edias Hansen i fellesskap hadde sitt møllebruk ved Tverrelva. Og som annet sted nevnt, ble der i forbindelse med tvangsdyrkningen av korn ved slutten av forrige verdenskrig, høsten 1918 bygget en større andelsmølle her ved fossen. Men da krigen var slutt og det igjen ble rummeligere med mel i krambuene, gikk det fort att og ende med korndyrkningen i bygda, og kverna ved Tverrelvfossen ble stående ledig - og siden revet og flyttet til annet bruk.