Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Kyllingdal, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Laura Berntine Larsdatter (1852 - d.)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1164: Klokkerbok nr. 881C01, 1818-1853, s. 168-169 - Født Folketelling 1865 Folketelling 1891 Folketelli...
 • Astrid Olsen (1905 - 2001)
  Troms fylke, Dyrøy i Tranøy, Ministerialbok nr. 13 (1905-1922), Fødte og døpte 1906, Side 4 Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Christine Larsdatter (1858 - d.)
  Folketelling 1865
 • Mathias Nilsen (1867 - 1959)
  Folketelling 1920 Folketelling 1891 Folketelling 1900
 • Hanna Olava Lund Larsdatter (1854 - d.)
  HANNA OLAVA LUND LARSDATTER Folketelling 1865 Folketelling 1891 Folketelling 1900 VIELSE 07. Juli 1882 Buksnes: (Par Nr. 14) Ungkar PETER BERNHOFT JOHANSEN F. 26. November 1852 Sandsund (Far J. D....

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 12. KYLLINGDAL

Gårdens navn

Kychlingdal (1610, 1667, 1723). Første ledd må være kjukling, kylling. Dette ord synes å ha vært brukt som fjellnavn, og det er mulig at det er i denne betydning det er inngått i dette gårdsnavn.

Beliggenhet

Gården gjemmer seg godt inne mellom fjellene Skottinden og Stampheia, og bare husene på halsen foran selve gården er synlige fra allfarveien. Omgitt av fjell som gården er, ligger den ganske lunt, fanger sol om dagen, men får tidlig på kvelden, ja alt utpå ettermiddagen kastet skyggen over seg. Men det gror og vokser godt her inne i Kyllingdalen, og havnegangen i fjellet er tilstrekkelig, ja den karakteriseres som god. Før vei ble bygget, lå gården nokså isolert, men likevel ble den tidlig på tiden tatt i bruk som bygge- og bosted for mennesker, når kan ingen si.

Som vi kommer opp her år 1610 og trer i ettermiddagsskyggen av den høye, bratte Skottind, møter vi foran den grå, grovt tømrede stue Anders i Kycklingdall, og som alle de andre leilendinger i bygda, lettes han for 1½ daler i skatt, mens hans husmann, Elling, slipper med 3 ort. 1615 nevnes foruten Anders i Dall, også en Valter i Dall, og 1619 har Oluf i Dall to punds leding. 1626 sitter Anders som husmann og har punds leding, mens Oluf har to punds leding. 1634 er Hans blitt leilending på gården, og nevnes 1646 som selvfjerde, med 1 ort og 8 sk. i skatt. 1650 meldes det oss at det er Buksnes kirke som eier og bygger gården, og Hans er bygsler av de 2 pund i skyld gården har. Hans sitter som leilending til engang mellom 1661 og 1666, da Michel Olsen har overtatt. Gården skylder da 1 våg og 1 pund. Her såes intet, og Michel Olufsen har 7 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter og 6 sauer samt en hest. Her er ved den tid krattskog, og for engens godhet søkes om et pund i tillegg, hvilket er kommet til, ifølge generaljordeboken 1667. Michel Olufsen sitter som bruker i Kyllingdal ti lengang mellom 1681 og 1690, og har sine drenger og sitt bestyr. Men 1690 viser skattemanntallet at Bjørn Henriksen har overtatt gården og bruker den hele jord.

Folketellingen 1701

Hvor lenge Bjørn blir her vet vi ikke med sikkerhet; han er iallfall her ennå 1701. for folketellingen dette år omtaler under denne gård Bjørn Henriksen med sønnen Henrik Bjørnsen; men her nevnes ingen husmenn. Imidlertid er Bjørn forduftet fra oss år 1720, da Nils Eriksen sitter som bygselmann på matr.nr. 180, Kyllingdal, bruker 1 våg og i pr. og skatter med 3 ort. Buksnes kirke er hele tiden og veien eier og bygger her oppe. 1725 bruker Nils Eriksen 2 pund, mens 2 pund ligger øde, og sådan er det også 1730. Men 1735 er det kommet to nye brukere til gårds, Mogens Olsen og Nils Evensen, som hver bruker 2 pd. 1740 er Nils Evensen ombyttet med Erik Nilsen, og 1745 er Mogens Olsen borte og hans part ligger da øde, men bare for en kortere tid, for Erik Nilsen griper til og overtar den hele gård, og sitter nå i flere år som enebruker i Kyllingdal. Han er gift mann og sønnen Nils har 1770 overtatt halvparten av gården Imidlertid skjer der nå slag i slag forandringer heroppe i dalen. Manntallet til ekstraskatten 1772 nevner Erik Nilsen som husmann, og jordbesittende er da hans to sønners enker, Nils og Fredrik. Dette peker i retning av at de to brødre er omkommet på sjøen. Men enkene greier nok ikke lenge med bygslen, for allerede før 1775 er det Erik Pedersen og Lars Larsen som er brukere i dalen, hver 2 pd. Rangskatten 1778 — gården hai da fått matr.nr. 51 — nevner bare Erik Pedersen, og samme Erik Pedersen har også en kvern i elva, som han skatter for, men etter skatten å dømme, er den ikke noen Hegernes mølle. 1785 er Erik Pedersen «avgået» (død), og Kyllingdal nevnes da som underbruk, men under hvor? Vi får nå ikke tak i noen navn her før i matrikkelen 1795, da Hans Nilsen bygsler 2 pd., mens 2 pd. ligger som underbruk. Mantallet over kverner 1800 nevner ingen kvern under Kyllingdal, så trolig er den vel da ramlet i elva; Hans Nilsen nevnes som ene bruker.

Folketellingen 1801

Folketellingen 1801 gir nærmere beskjed om Hans Nilsen, han tituleres som bonde og fisker, og er g.m. Rachel Maria Iversdtr. Som husmann under gården sitter da Andreas Johnsen, g.m. Mette Maria Nilsdtr.

//media.geni.com/p13/06/dc/ff/66/53444846d9750f2e/lars_heiberg_kyllingdal_original.jpg?hash=ca20e3c2652eae0b3cdfc3f0cb917a244e79bcfbb7faa0edf88e26716b5a5bbc.1696143599Lars Heiberg, Kyllingdal.

I en spesifikasjon over underbruksjorder 1800, hvorav der beregnes dobbelte skatter; løses gåten om underbruket her i Kyllingdal, matr. 51, idet det heter, at i denne gård brukte sorenskriver Arctander på Gjerstad 2 pund benefisert gods, men har nu frasagt seg samme, og brukes nå også denne gårdpart av besitteren Hans Nilsen.

1805 viser to nye brukere her, Kristen Andersen og Johannes Pedersen, hver 2 pd., men disse to karene er snar i snuinga her i dalen, for allerede før 1810 er de sporløst vekk, og ledingsmanntallet 1810 nevner igjen Hans Nilsen som bruker av 2 pd., og Ole Larsen som bruker av den andre halvparten.

1810

Imidlertid dør Ole Larsen, og 28/11 1810 er skifte etter ham, enke Hillanna(?) Israelsdtr., og sønn Jacob Olsen, 18 år gml. Der nevnes intet bohave eller annet, da boet er fallitt. Heller ikke Hans Nilsen hører vi nå mere til, og 1816 har Jacob Fredriksen overtatt; han nevnes som en fattig mann, men holder det dog gående på et vis til frem mot 1825, da Ulrik Olsen Rist har overtatt. Også han omtales som fattig, og 1838 er han her ikke mer. Da er det Andreas Nilsen som sitter på løpenr. 29, Kyllingdal, skyld 1 daler og 2 ort.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 viser oss Kyllingdal, løpenr. 29, med Andreas Nilsen som gbr. og selveier, og med 1 hest, 3 kyr og 14 sauer; utsed 4 td. poteter, g.m. Karen Jakobsdtr.

Så går vi over til naboen Lars Larsen Midtbære, leilending, 43 år, født i Voss, g.m. Anne Ulriksdtr., 43 år. Deres barn er:

 1. Josefine
 2. Ole
 3. Laura
 4. Hanna
 5. Amalia
 6. Lars Heiberg
 7. Kristine Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 15 sauer; utsed 5 td. poteter.

Den tredje nabo nå er Johannes Simonsen, leilending, 56 år, født i Sogn, g.m. Lene Hansdtr., 45 år, f. i Flakstad. Barn:

 1. Simonette
 2. Johanne (senere g.m. Lars Olsen, Leite)
 3. Hanna
 4. Kirstine
 5. Hans Kreaturhold: 4 kyr og 8 sauer; utsed ½ td. bygg og 4 td. poteter.

Fjerde mann i Kyllingdal er Claus Simonsen, gbr., og selveier, 30 år og født i Sogn (førnevnte Johannes' bror), g.m. Gurine Hansdtr., 37 år, f. i Romsdal. Barn:

 1. Johan
 2. Arnt Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr og 11 sauer; utsed 5 td. poteter.

Og som siste mann her Halvor Hansen, husmann med jord, 47 år, f. i Fanøy, g.m. Maren Andersdtr., 33 år, f. i Buksnes. Datter Karen Halvorsdtr., 15 år. Han har på båsen 3 kyr, 8 sauer og 1 geit, og setter av poteter 4 td.

Det bemerkes av teller at løpenr. 29, Kyllingdal, utgjør nå 4 bruk, men ikke særskilt skyldsatt.

Folketellingen 1875

Går vi så over til folketellingen 1875 møter vi som første mann Hans Hansen, selveier, f. 1824 i Flakstad, g.m. Hanna Andreasdtr., f. 1826 i Buksnes. Losjerende er Ole Olsen, f. 1850 i Steigen, g.m. Kirsten Hansdtr., f. 1855 i Buksnes (Kyllingdal). Deres sønn er Ole Olsen, og pleiedatter er Laura Hansdtr. Hans Hansen har 2 kyr, 4 sauer, og som utsed 2 td. poteter; Ole Olsen har 5 sauer, og setter 1½ td. poteter i jorda.

Så møter vi igjen vår gamle bekjente Johannes Simonsen, gbr. og selveier, g.m. Lene Hansdtr. Barn:

 1. Hans
 2. Hanna
 3. Johanna Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr og 10 sauer; utsed 5 td. poteter.

Lars Larsen Midtbære er død nå, og hans enke Anne Ulriksdtr., bor nå i laden, står her, er husmor og leilendingsenke, f. 1823 i Buksnes (Kyllingdal). Barn:

 1. Lars Heiberg Larsen, f. 1858,
 2. Amalie Larsdtr., f. 1862,
 3. Olea Larsdtr., f. 1851. De øvrige barna er ikke hjemme nå.

Olea er da g.m. Christen Johannessen, og de losjerer her (i laden?), fisker, f. 1845 i Valberg. Anne Ulriksdtr. har da 2 kyr, og 4 sauer; utsed 1 td. poteter.

Så kommer vi til Halvor Hansen, selveier og fisker, g.m. Maren Andersdtr. Barn:

 1. Hans Halvorsen,
 2. Frithjof Halvorsen
 3. Synneve Halvorsdtr

Halvor Hansen har 3 kyr, 12 sauer og 2 geiter, og har setteplass til 3 td. poteter.

Og så er her ikke flere mennesker på denne gård, som vi syner er godt utnyttet.

La oss nå også høre hva kommisjonen til fordeling av skatteskylden har å

Løpenr. 29, Kyllingdal, viser oss tre brukere her,

 • Andreas Nilsen,
 • Lars Larsen Midtbære
 • Johannes Simonsen De har felles løpenr., da gårdene ikke er særskilt skyldsatt. Her er antagelig 120 mål åker, eng og slåttefjell, og fjellslåtten utbringer ca. 300 våger høy; ubetydelig mere jord, egnet til oppdyrkning. Utsed 14 td. poteter, som gir 6 fold; i alt 110 enkelte lass høy, 13 kyr, 30 sauer og 3 hester; havnegangen ligger i fjell ved gården og er god og tilstrekkelig. Ingen ved, men torv, tang og tare i nærheten; dog med mere besvær, på grunn av gårdens avstand fra sjøen, og adkomsten til sjøen er besverlig, heter det. Gårdene betegnes som tungbrukt, men er ikke frostlendt. Jorden er dog mindre bra oppdyrket. Gammel skyld i alt 1 spd. og 2 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 4 ort og 10 sk.

Flytter vi så frem til 1886 møter vi på

Løpenr. 29 a, Jakob Pedersen (som eier), skyld 0 mark og 93 øre.

Løpenr. 29 ba, samme eier, skyld 0,93.

Løpenr. bb, Petter Johannessen, skyld 0,95.

Løpenr. 29 be, Jens Pedersen, skyld 0,95.

Og anno 1907:

Br.nr. 1, Jens Pedersen, Ballstad (som eier) skyld 0,93.

Br.nr. 2, samme eier, 0,97.

Br.nr. 3, Kristoffer Monsen, 0,95.

Br.nr. 4, Jørgen Hansen, 0,95.

Hjemmelsdokumenter

Br.nr. 1, Kjuklingdal:
Kongelig skjøte til Andreas Nilsen, tingl. 1839. Dette kjøp fant sted 5. sept. 1837, og Andreas Nilsen betalte gårdparten med kr. 320,00.

 • Hjemmelsbrev til Andreas Nilsen på skifte etter hustruen, Hanna Hansdtr., tingl. 1855.
 • Skjøte fra Ole Monsen til Halvor Hansen, tingl. 1867.
 • Auksjonsskjøte til Jacob Pedersen, Ballstad, tingl. 1890.
 • Skjøte fra Jacob Pedersen til Leonhard Hansen, Skotnes, tingl. 1912.
 • Skjøte fra Leonhard Hansen til Isak Hofstad Hansen, tingl. 1914.
 • Skjøte fra Isak Hofstad Hansen til Hilmar Jensen og Trygve Olsen, tingl. 1922.
 • Skjøte fra Trygve Olsen og Hilmar Jensen til Martin Jensen, tingl. 1925.
 • Auksjonsskjøte til Martin Jensen, tingl. 1937. Skyld i dag 0,74.

Br.nr. 2: Kongelig skjøte til Andreas Nilsen, tingl. 1839.

 • Hjemmelsbrev til Andreas Nilsen på skifte etter hustruen, tingl. 1855.
 • Skjøte fra Andreas Nilsens enke etter Hans Olai Hansen, tingl. 1878.
 • Auksjonsskjøte til Jacob Pedersen, Ballstad, tingl. 1890,
 • Skjøte fra Jacob Pedersen til Leonhard Hansen, Skotnes, tingl. 1912.
 • Skjøte fra Leonhard Hansen til Isak Hofstad Hansen, tingl. 1914.
 • Skjøte fra Isak Hansen til Hilmar Jensen og Trygve Olsen, tingl. 1922.
 • Skjøte fra Trygve Olsen og Hilmar Jensen til Martin Jenten, tingl. 1925. Skyld 0.77.

Br.nr. 3: Kongelig skjøte til Andreas Nilsen, tingl. 1839.

 • Auksjonsskjøte til Hans Johannessen, tingl. 1878.
 • Auksjonsskjøte til Schjønning Olsen, tingl. 1919.
 • Skjøte fra Schjønning Olsen til Peder Johnsen, tingl. 1947. Skyld 0,04.

Br.nr. 4: Kongelig skjøte til Andreas Nilsen, tingl. 1839.

 • Auksjonsskjøte til lensmann C. M. Olsen, tingl. 1878.
 • Skjøte fra lensm. C. M. Olsen til Elen Gundersen, tingl. 1883.
 • Skjøte fra Elen Gundersen til Ole Pedersen, tingl. 1888.
 • Skjøte fra Ole Pedersen til Jens Pedersen, tingl. 1889.
 • Kjøpekontrakt fra Ole Hansen og Karl Thomassen til Lars Heiberg, tingl. 1897.
 • Skjøte fra Lars Heiberg til Jørgen Hansen, Skotnes, tingl. 1903.
 • Skjøte fra Jørgen Hansen til Othelius Olsen, tingl. 1928.
 • Skjøte fra Othelius Olsen til brorsønnen Arne Olsen, tingl. 1941. Skyld 0,54.

Br.nr. 5, Sakstad, utskilt fra br.nr. 1 og 2 i 1914: Hjemmelsbrev til Leonhard Hansen, tingl. 1916.

 • Skjøte fra Leonhard Hansen til Anathon Hansen på halve eiendommen, tingl. 1937.
 • Skjøte fra samtlige arvinger etter Leonhard Hansen til Lars Hansen på halve eiendommen, tingl. 1938. Skyld 0,57.

Br.nr. 6, Ytterli, utgått fra br.nr. 4 i 1915:

 • Skjøte, fra Jørgen Hansen til sønnene Otto og Kristian Hansen, tingl. 1932. Skyld 0,40.

Br.nr. 7, Dalheim, utgått fra br.nr. 1-4 i 1940:

 • Skjøte fra Martin Jensen, Schjønning Olsen og Othelius Olsen til Reidun Wangsvik, tingl. 1940. Skyld 0.04.

Br.nr. 8, Elvteigen, utgått fra br.nr. 4 i 1946: Arne Olsen har grunnbokshjemmel. Skyld 0,27.

Kristoffer Monsen, g.m. enke Anne fra Borge, som i sitt første ekteskap hadde

 1. Helga
 2. August
 3. Johan

I ekteskapet med Kristoffer Monsen:

 1. Marie, g.m. Anton Johansen, Svolvær
 2. Conrad, lærer, antok familienavnet Ulvseth, etter den gård sørpå hvor hans far (Kristoffer Monsen) var fra, g.m. Astrid Pedersen, Ballstad
 3. Aksel, g. i Haugesund
 4. Eskild, g. og bosatt på Hestneset under Reine (se der)
 5. Kristoffer, ugift
 6. Ottar, g. i Sogn.

//media.geni.com/p13/f2/c9/4e/11/53444846d9ddc242/hans_halvorsen_halsani_kyllingdal_som_brudgom_original.jpg?hash=82fd60186ccc252b465458138a51db2bcb77756ab50e968af956f13b7be8dd8d.1696143599Hans Halvorsen, 'Halsani', Kyllingdal som brudgom

Lars Larsen fra Voss, g.m. Anne Ulriksdtr., Kyllingdal. Deres barn:

 1. Josefine, g.m. Angel Sivertsen, Eltoft i Borge
 2. Olea, g. i Valberg
 3. Laura, g.m. Mathias Nilsen, Rekstrand
 4. Kristine, g.m. Magnus Villadsen, Sund
 5. Amalie, g. i Trondheim
 6. Hanna, gift, bosatt i Trondheim
 7. Lars Heiberg, g.m. Karen Hansdtr., Vareidet, datter av Hans Hemmingsen, sønn av Hemming Villadsen fra Fygle, bosatt i Offersøy. Karen reiste til Amerika, og ble her kjent og g.m. Lars Heiberg, der virket som prest i statene en tid. Deres barn er alle i Amerika, hvor en av sønnene, vistnok
  1. Johannes Heiberg, er gift med nåværende øverstkommanrerende over de amerikanske tropper i det beseirede Japan, McArthurs fraskilte hustru.

Hans Hansen, selveier, f. 1824 i Flakstad, g.m. Hanna Andreasdtr., Kyllingdal. Deres barn:

 1. Ole, død
 2. Karl, død
 3. Laura, døde ugift
 4. Kirsten, g.m. Ole Olsen fra Steigen, f. 1850. Deres barn:
  1. Berntine, g. på Sørvågen,
  2. Else, g.m. Lars Abrahamsen, Opdøl
  3. Henriette, ugift, bor i Stokmarknes
  4. Karl, g. på Røsnes ved Guvåg i Hadsel { Her tilføyd rettelse: Bø i Vesterålen med penn }
  5. Olette, ugift, bor på Gravdal.

Schjønning Olsen fra Steinfjorden i Borge,

 1. G.m. 1) Anna Karlsdtr., Ballstad, Barn:
  1. Olaf, g.m. Margot Falch
  2. Arne, g.m. Astrid, bosatt i Hamarøy
  3. Ingeborg, døde ugift
  4. Emilie, g.m. Kristoffer Falch, Ballstad
  5. Solveig, g.m. Trygve Jakobsen fra Straumøy, bosatt på Ballstadøy
  6. Karl, g.m. Liv, bosatt på Ballstadøy
 2. G.m. 2) m. Haldorine Haldorsen, Kremmervik. Barn:
  1. Annathon
  2. Sigmund
  3. Berna alle ugift.

Martin Jensen, sønn av Iver Jensen, Brekka, Buksnes, g.m. Alvilde Jakobsdtr., Sund, datter av Jakob Hansen. Deres barn:

 1. Jenny, g. i Korgen
 2. Ingolf, g. i Bjerkvik
 3. Kristoffer
 4. Mary
 5. Jakob
 6. Leonora, alle ugift.

Her bor nå som gbr. Peder Johnsen fra Ofoten, på den gårdpart Schj. Olsen eiet.