Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Reine, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Dorthea Karlsen (1911 - 2003)
  DåpSAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 885/L1206: Ministerialbok nr. 885A07, 1905-1915, s. 34 Brukslenke for sidevisning: , Ministerialprotokoller, klokkerbøker og ...
 • Liv Johansen (1926 - 2008)
 • Margon Olai Johansen (1917 - 1990)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1160Ministerialbok nr. 881A13, 1919-1937, s. 5 - Født Folketelling 1920
 • Hanna Lovise Karlsdatter (1904 - 1987)
  Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/841/L0612: Ministerialbok nr. 841A15, 1902-1910, s. 17 Født Folketelling 1910
 • Kristian Johan Klausen (1911 - d.)
  Folketelling 1920

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

Gårdsnr.11. REINE

Gårdens navn

Rene (1567) Reenne (1610), Reyne (1667), Reine, (1723). — Finnes i denne form som gårdsnavn på flere steder. Det må henføres til rein, gresskant, måskje også brukt om en ikke for sterkt heldende li.

Beliggenhet

Gården Reine grenser i nord til Kyllingdal, i øst til Skotnes, og i sør til Ballstadlandet. Mot vest reiser Skottindene seg, og gården ligger ganske nær under fjellet, på en forhøyning. Hele terrenget er meget bakket, og her ligger også flere vann. Strandlinjen ligger langs den indre del av Ballstad havn, hvorfor også Reine er adskillig av et fiskevær, med rorbuer, fiskekjøpebruk, damperier og hjeller. — Skog finnes ikke, men derimot adskillig torvmyr, som vel nå er nokså meget uttorvet. Havnegangen, er — er det sagt oss — mindre tilstrekkelig.

Mennene på Reine er 1610 Gierrt på Reenne og Joenn på Reenne, og de skatter med den vanlige halvannen daler. 1615 har Jon, Christoffer og Tord punds leding, og er vel husmenn, mens Gierrt (Gjert) har halv leding. 1626 nevnes Anders Olufsen som strandsitter, og Jetmund som husmann. 1627 viser oss også Christoffer som husmann, og likeså Jon. Anders Olufsen og Nils er leilendinger, hver ½ våg. Anders er selvfjerde og Oluf selvtredje, og 1640 sitter en enke som husmann under gården. — Lensregnskapet 1650 viser at cannikene i Trondheim eier og bygger 2 våg i Reine, mens Værøy kirke er medeier av 1 pund. Brukere er da Anders Olufsen og enken, muligens etter Nils, som tilsammen bruker 1 våg og 1 pd., men hva med den andre vågen? Ledingsmantallet 1661 omtaler Anders Olufsen som bygsler av 2 pund, og Haffuer som bygsler av 1 våg. Husmanns leding har da Hans Jørgensen og Knud.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 viser gårdens skyld 1 våg og 2½ pund, hvorav

 • Anders Olufsen bruker 1 våg og 16 mk.
 • Peder Christensen ½ våg.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 omtaler også som brukere på Reine, Anders Olufsen og Peder Christensen. Her såes intet, 9 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 1 hest. Ingen brenneved eller herlighet til forbedring.. — Anders og Peder sitter nå sammen som leilendinger til 1677, da dør Anders Olufsen (hans rette farsnavn er forresten Johnsen), og 8. mai er det skifte etter ham, enke Mille Christoffersdtr. Overværende under skiftet Daniel Gjerstad og Gregers i Græna. Der nevnes fisk, en seksring for 4 våg, et båtseil, 2 våg, 5 kyr, 5 sauer, 3 geiter, 2 heinekid, 3 gimrer, 2 griser, et «roerhus ved søen», en fiskesjå i Holmen. Brutto formue 94 w., 1 pund og 12 sk. Der er endel mindre kreditorer med samlet tilgodehavende 9 w. og 2 pd., men hovedkreditoren er Daniel Baltzersen, Gjerstad, som krever 106 w, 2½ pd. «Enken, som for alderdom sig intet formåte» og «sig herepter icke med nogen husholdning kunde befatte», oppsa gården og overleverte godvillig til forannevnte hovedkreditor, Daniel Baltzersen «hindes offuerbliffuende boehafue». — Så kommer da i salig avdøde Anders Jonsens sted, Peder Gregersen, og 1691 dør Peder Christensens hustru, Guri Hågensdtr., Regne (Reine). Deres barn er

 1. Christen
 2. Marithe
 3. Anne

Der nevnes en sekringsbåt for 1 rdl. og 2 ort, en sjøsjå for 1 rdl. og 3 ort, en gammel sjøsjå for 4 ort, 4 kyr á 3 rdl., 2 markkviger, 4 sauer, 3 geiter, 1 hest for 4 rdl. Dessforuten har han vinteravling, 10 hundrede fisk, derav tilkommer ham to lotter, «som anslagis naar tienden, baad og siegl leye aftages, for 20 wog. «Enkemannen fremviste endel kvinnegangklær som ble gitt til pikebørnene (døtrene). Brutto formue 44 rdl. og 4 sk. Blant utgiftene: «Gaardens brøstfeldighed, da fattis derpaa en stor deel nofuer (nover), saa och windschier och torfhall, som blef anset for 1 rdl. og 3 sk. Skatterne, landskylden, leding og anden rettighed som bør udgifues for dette aar, och af winterauflingen betales er 3 rdl. og 5 sk. Sønnen Christen Pedersen dagsroer er 2 rdl., skifteomkostninger 1 rdl. og 3 ort». Blir igjen til kreditorene 36 rdl. og 4 sk. Blant kreditorene, nevnes Daniel Baltersen, Gjerstad, og kjøpmann i Bergen, Mickel Kock, som der dog ikke ble tatt utlegg for, da han ikke var representert på skiftet. Gården har Peder Busch imot annammede åbot, for årligen å holde vedlike, og ellers svare skattene.

Fra 1690 er det da Peder Gregersen og Ole Olsen som er leilendinger, idet Peder Christensen synes å ha gitt opp etter sin kones død. Peder Gregersen bruker 1 v. og 1 6mk., og Ole Olsen 1 pd. og 20 mk. År 1701 er Peder Gregersen 50 år, og har 4 sønner.

Ole Olsen er 49 år, og har en sønn. Husmenn nevnes ikke da under Reine.

Likningen over krigstyren 1720

Likningen over krigstyren 1720 viser Buksnes cannoni (kirke) som eier og bygger av den hele gård, med unntagelse .av 1 pd., som Værøy kirke eier,, men uten bygselrett. Gården har da fått matr.nr. 177, og brukere er

 • Ole Olsen, 1 pd. og 20 mk.
 • Jens Bertelsen, 1 våg og 10 mk. Ole betaler 3 ort i skatt, Jens 1 rdl.

En gang før 1730 er gården blitt delt i tre bruk, slik at hver bygsler 1 pd. og 20 mk., og den tredje brukeren er Fredrik Fredriksen.

Generaljordeboken 1740

Generaljordeboken 1740 viser gården delt i fire parter,

 • Ole Knudsen, 22 mk.
 • Jacob Olsen (etter Ole Olsen) 22 mk.
 • Fredrik Fredriksen 1 pd. og 20 mk.
 • Jens Bertelsen 1 pd. og 20 mk.

1745 er Fredrik Fredriksen borte, og i hans sted Peder Henriksen, og 1750 er Jens Bertelsen borte, og i hans sted Zakarias Jonsen (eller Jensen), muligens hans sønn. 1 pund ligger da øde.

Det er nå ingen forandringer før 1760, da Peder Henriksen er borte, og i hans sted Ole Eriksen, og i Zakarias Jensens sted er kommet John Christensen, 1 pund ligger fremdeles øde.

Ledingsmanntallet 1766

Ledingsmanntallet 1766 gir igjen et nytt navn. Jacob Olsen er borte, og erstattet med Anders (eller Andreas,) Jacobsen.

Ekstraskatten 1767

Ekstraskatten 1767 nevner som brukere på Reine: Marit Fredriksdtr., enke (etter Jacob Olsen (?) Ole Olsen og Jon Christensen, enkemann. Anders Jacobsen, Jacob Olsens sønn, er kommet til som bruker allerede 1766, og i manntall til ekstraskatten 1772 nevnes han med hustru og tjener Marit Fredriksdtr., Ole Eriksen nevnes med hustru, Jon Christensen med hustru (han er gift igjen nå). Ole Olsen med h. og tjenere.

Matrikkelen 1775

1775 viser matrikkelen at gården har matr.nr. 48, og ai den er benefisert gods (kirkegods) med bygsel, og har 1 våg, 2 pund og 12 mark. Brukerne er de samme:

 • Ole Eriksen
 • Jon Christensen
 • Ole Olsen
 • Anders Jacobsen

6/4 1779 er det skifte etter avgangne gardmann Anders Jacobsen, enke Anna Maria Larsdtr. Formynder for barna er deres morfar Lars Larsen, Skotnes. Brutto formue 102 rdl., 2 ort og 12 sk., arv til deling 12 rdl. og 12 sk.

Manntallet 1781 over kverner viser at Anders Jacobsens enke og Ole Olsen eier en sammen; men allerede 1785 synes denne kvern å være ute av bruk.

1790 er gården slått sammen til bare to parter; Ole Eriksen bruker den ene og Christen Christensen den andre, men allerede 1795 er begge disse bygselmenn borte, og i deres sted er kommet Johan Petter Graa, som bygsler 1 v. og 18 mk., og Hans Olsen, som bygsler 1 pund og 18 mk. Mantallet over kverner 1800 viser igjen en kvern i bruk på Reine, den eies av Hans Olsen, som skatter med 12 sk. for den.

12/8 1781 er det skifte etter Elen Olsdtr., Reine. Ingen arvinger nevnes, og boet er fallitt.

17/2 1791 er det skifte etter gardmann Christen Christensen, enke Sara Israelsdtr. Boets brutto formue 213 rdl., 2 ort og 10 sk., arv til deling 188 rdl. Av sølv nevnes 1 lite sølvbeger, 2 langbladede sølvskjeer, 1 par sølvskospenner og 24 sølvknapper, og av kreaturer 1 hest og 4 kyr, samt endel sauer og geiter.

14/3 1791 er det skifte etter gardmann Ole Eriksen, enke Martha Jensdtr. Brutto formue 294 rdl., arv til deling 224 rdl., 5 ort og 4 sk.

===Folketellingen 1801=== Folketellingen 1801 melder under Reine om Johan Petter Pedersen Graa, bonde og fisker, g.m. Martha Jonsdtr., Meier og gift for annen gang. Hennes barn av første ekteskap er

 1. Jørgen Olsen
 2. Erikka Olsdtr.
 3. Martha Olsdtr.

Hans Olsen, bonde og fisker, g.m. Sara Israelsdtr. (enken etter gårdm. Christen Christensen, Reine). Hennes sønn Israel Christensen, Anders Olsen er hustruens søstersønn.

1802 er det skifte etter gardmann Johan Petter Graa Pedersen, enke Martha Johnsdtr. Avdødes far er Peder Pedersen, Vareidet i Flakstad. Arv til deling 54 rdl., 3 ort og 10 sk.

Der er også ved denne, tid skifte etter Ole Olsen (svenske) Reine, men der er ikke nevnt dato og år. Boet fallitt.

Ledingsmanntallet 1810

Ledingsmanntallet 1810 nevner Karen Bolette Kelius (Celius), som bruker på Reine sammen med Hans Olsen.

2/7 1812 gir sokneprest Westervaldt, Buksnes bygselbrev til gjestgiver Johan Tengmann, Ballstadøy på 1 våg i Reine, tingl. samme dag.

Ledingsmanntallet 1816

Ledingsmanntallet 1816 viser før nevnte Israel Christensen som bygselmann på Reine, men han nevnes som fattig, den andre brukeren er Hans Olsen, som nå har fulgt oss på veien siden før 1795.

20/2 1829 er det skifte etter husmann Amund Andersen, Reine, enkemann. Boet fallitt.

30/6 1837 er det skifte etter husmann Anders Monsen, Haugen under Reine, enke Martha Marie Lund Jacobsdtr. Arv til deling 45 rdl. 1 ort og 22 sk.

22/1 1838 er det skifte etter inderst Nils Hermansen, Reine, vistnok enkemann. Der nevnes ingen barn eller arv.

23/3 1852 er det skifte etter dreng Johannes Hartvigsen, Reine. Som arvinger nevnes hans bror Jens Hartvigsen, Kilan i Flakstad, hans brorsønn Hans Nikolai Hansen, og hans søster Hanna Hartvigsdtr. Arv til deling 41 rdl., 2 ort og 18 sk.

Men vi har nok glemt et fallittbo her under Reine, som vi for ordens skyld vil gjøre opp. Det er skiftet 14/5 1818 etter ungkar Jacob Hansen, Reine, med arvinger hans faster, Anna Pedersdtr., død, forhen g.m. Adolf,, Christensen, Ballstadøy og Vetting, etterlater seg disse barn:

 1. Erika Christoffersdtr., g.m. Erik Eriksen, Vetting,
 2. Kristine Eriksdtr., død, og faren Adolf Christensen, Ballstad som arving etter henne,
 3. Mette Adolsftdr., død, og faren Adolf Christensen arver,
 4. Bergitte Adolfsdtr., g.m. Nils Ingebrigtsen, Vefsn. Boet fallitt.

Kommer vi frem til 1838 er det Johan Eilertsen som sitter på Sør-Reine, matr.nr. 48, løpenr. 26, skyld 1 spd. og 18 sk. På løpenr. 27, Nord-Reine, Herman Jensen, skyld 1 spd., 1 ort og 4 sk. På løpenr. 28, Nord-Reine, handelsm. J. Tengmanns enke (som eier), skyld 1 spd., 1 ort og 4 sk., samlet skyld 3 spd., 3 ort og 2 sk.

Hermed lar vi folketellingene 1865 og 1875 få ordet.

Folketelling 1865

Matr. nr. 26

1865 møter vi som første oppsitter under Reine, matr.nr. 26, Reinesjøen, husmannsenke Ellen Pedersdtr. Hennes kreaturhold består av 1 ku, 9 sauer og 1 gris, men ingen utsed. Hennes barn er

 1. Markus Johannessen, f. 1826, telegrafbud
 2. Jørgen Johannessen, f. 1837, senere skolelærer, begge sønnene hjelper sin mor.
 3. Thrine Johannesdtr., 17 år
 4. Elisabeth Johannesdtr., 23 år

I huset losjerer Nikolai Hemmingsen fra Skotnes, 33 år, g.m. Martha Andreasdtr., 23 år, og de har da en datter,

 1. Augusta, 1 år, nå bosatt i Gjerstadneset. Husmoren, enken Ellen Pedersdtr., er født i Stod.

Under samme matr.nr. kommer også Johan Johannessen, husmann uten jord, f. 1845 i Kristiansand, g.m. Karoline Jørgensdtr., 44 år. Johan Johannessen har 1 ku, 3 sauer og 1 gris.

Videre under samme matr.nr. Petter Engelsen, f. 1822 i Strudshavn ved Bergen, husm. uten jord og fisker, g.m. Ingeborg Olsdtr., f. 1834 i Værøy. 1865 har de ingen kreaturer, men 1875 har de 1 ku, 4 sauer ,og setter 1 td. poteter.

Matr.nr. 27, Nord-Reine Andreas Israelsen, gbr. og selveier, 60 år, med buskap 1 hest, 6 kyr, 17 sauer, 2 griser; utsed 6 td. poteter. G.m. Johanne Johannessen, 53 år.

Matr.nr. 28, Nord-Reine: Johannes Arctander, gbr. og selveier. 38 år, g.m. Marie Andersdtr., 34 år. Barn:

 1. Jakob Arctander
 2. Maren Arctander
 3. Klaus Arctander
 4. Joachim Arctander
 5. Martha Arctander, 1 år. Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr og 7 sauer; utsed 3 td. poteter.

Dette er den hele befolkning under Reine 1865.

Folketelling 1875

Matr. nr. 26

Går vi 10 år fremover i tiden møter vi under matr.nr. 26, Reinsjøen, Andreas Olsen, f. 1850 i Ytterøy, g.m. før nevnte Thrine Johannesdtr., f. 1853. Datter Hanna Arntsen, dette er vel hennes dtr.

Under samme matr.nr. Johan Johannessen, enkemann (han var 1865 g.m. Karoline Jørgensdtr.), husmann og brevpostfører, f. 1845. Barn:

 1. Josefa Johansdtr.
 2. Ingvard Johansen
 3. Olette Johansdtr.

Husbestyrerinne er mannens farmor, Ellen Pedersdtr., f. 1816 i Stod, og losjerende Lovise Johansdtr., syerske, f. 1853. Johan Johannessen har 1 ku og 4 sauer, ingen utsed.

Under matr.nr. 26, Rekstrand, Karl Andersen, husmann og fisker, f. 1841 i Steigen, g.m. Anna Andreasdtr., f. 1852. Barn:

 1. Anne Karlsdtr.
 2. Andor Karlsen Karl Andersen drev senere med skomakring.

Matr.nr, 26, Rekstrand, Anders Johansen, husm. og fisker, f. 1841 i Buksnes, g.m. Else Tronæ(?) f. 1826 i Fosnes. Ingen barn nevnes. Her bor også fisker Petter Johansen, f. 1847 i Buksnes, g.m. Kristine Iversen, f. 1846 i Lødingen. Barn:

 1. Vilhelm Pettersen
 2. Petra Pettersdtr. pleiesønn Berteus Johansen, f. 1865. (Sønnen Ibenhard, f. 1878, d. 1942, er, som en ser, av senere dato). Kreaturhold; 1 sau og 2 lam; utsed ½ td. poteter.

Matr.nr. 26, Rekstrand, Ole Eriksen, husm. og fisker, f. 1828 i Grytten, g.m. Ingeborg Hansdtr., f. 1840 i Buksnes. Barn:

 1. Josefa Olsdtr.
 2. Henriette Olsdtr.
 3. Lotte Olsdtr.
 4. Anna Olsdtr. Intet kreaturhold, ingen utsed.

På Rekstrand bor videre Johan Johannessen, føderådsmann, f. 1816 i Buksnes, g.m. Karoline Jørgensdtr., f. 1823. Barn:

 1. Johan S. Johansen.
 2. Bergitte Johansdtr.
 3. Hans Johansen, g.m. Petrine Mathiasdtr., f. i Borge deres sønn
  1. Johan Hansen, f. 1875 i Buksnes. Hans Johannessen har 3 sauer, og Johan Johannessen 1 sau, ingen har utsed. Nevnte Petrine Mathiasdtr., er datter av Mathias Kristoffersen (spillemann) fra Borgfjord, som vi senere vil se omtalt flere ganger oppe i bygda.

Videre under Rekstrand Christen Monsen, husmann og fisker, f, 1843 i Rødøy, g.m. Josefa Johansdtr., f. 1843 i Buksnes (som tj.pike hos Johan Andreassen, Nord-Reine 1865). Barn:

 1. Kristian Christensen
 2. Berntine Christensdtr.

På Rekstrand bor ved den tid også handelsmann Simon Jacobsen, sønn av Jacob Andreas Johannessen, Reppe, f. 1829, og som pleiesønn, og kanskje som betjent i krambua, har han sin brorsønn, senere selv handelsmann og agent, Hagen Olsen, f. 1862.

Matr.nr. 26, Sør-Reine, Andreas Hansen, gbr. og selveier, f. 1805 i Buksnes, g.m. Hanna Johannesdtr., f. 1828 i Buksnes. Barn:

 1. Magnus Hansen
 2. Edvard Hansen
 3. Henrik Hansen
 4. Anna Hansen
 5. Ingeborg Hansen
 6. Emilie Hansen Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 1 kalv, 20 sauer. Utsed 3 td poteter.

Under denne husstand føres også Hans Hansen, husfar og fisker, f. 1848 i Buksnes, g.m. Martha Olsdtr., f. 1851 i Hestnes (Vestnes?); deres datter er

 1. Olette Hansdtr.

Under matr.nr. 27 og 28, Nord-Reine, kommer Johannes Arctander, gbr., selveier og fisker, f. 1824 på Gjerstad, g.m. Marie Andersdtr., f. 1831 i Buksnes. Barn:

 1. Jacob Arctander, f. 1859,
 2. Claus Arctander, f. 1862, d. 1930.
 3. Hans Arctander, f. 1873, d. 1930.
 4. Maren Arctander, f. 1857, d. 1931.
 5. Martha Arctander, f. 1865.
 6. Mathea Arctander, f. 1870.
 7. Josefa Arctander, f. 1867. Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 1 kalv, 9 sauer; utsed 4 td. poteter.

Under samme matr.nr. (27 og 28) Reinhaugen (Nord-Reine) kommer husmann og fisker Jakob Andreassen, f. 1825 i Buksnes, g.m. Jørgine Pedersdtr., f. 1845 i Buksnes. Barn:

 1. Jakob Jakobsen
 2. Henrikke Jakobsdtr.
 3. Lise Jakobsdtr.
 4. Hilda Jakobsdtr.
 5. Petra Jakobsdtr. Kreaturhold: 8 sauer, 2 geiter; utsed 2 td. poteter.

Hva har så kommisjonen av 1866, til fordeling av skatteskylden å fortelle oss? — Løpenr. 26, Reine, Johan Eilertsen, antagelig 40 mål steinet vold og myr, ingen utslått og ubetydelig mere jord, egnet til oppdyrkning; utsed 5 td. poteter, som gir 6 fold, 50 lass høy, 5 kyr, 12 sauer og 1 hest; havnegangen består av fjell ved gården, mindre tilstrekkelig. Ingen ved, og utilstrekkelig med torvmyr, som ligger ubekvemt. Tang og tare brukes som tilskudd til kreaturfor; mindre lett adkomst til sjøen (ingen vei dengang).

Gården betegnes som tungbrukt, men er ikke særlig frostlendt, og er noe under det alminnelig bra dyrket. På en liten holme i et vann samles litt ederdun og egg. Gammel skyld 1 spe. og 18 sk., forslag til ny skyld 3 ort og 13 sk.

Løpenr. 27 og 28: Andreas Israelsen og Johannes Arctander, antagelig 90 mål steinet vold og myr, ingen utslått, men mere jord til oppdyrkning, Utsed 9 td. poteter, 6 fold, 190 lass høy, 9 kyr, 30 sauer og 2 hester; forøvrig som foregående, men intet egg- og dunvær. Gammel skyld 2 spd., 2 ort og 8 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 1 ort og 18 sk.

Matrikkelen 1886

Løpenr. 26 a, Reine Søndre, Edvard Andreassen, skyld 2 mark og 3 øre.

Løpenr. 26 b, Reineholmen, Jacob Jentoft, skyld 0,02 .

Løpenr. 27, Reine Nordre. Johannes Arctander, skyld 1.10.

Løpenr. 28, Reine Nordre, samme eier, skyld 1.08.

Matrikkelen 1907

Og så med det samme matrikkelen 1907:

Br.nr. 1, Reine Søndre, Jørgen Pedersen, skyld 1,93.

Br.nr. 2, Reinsjøholmen, Jens F. Jentoft, 0.02.

Br.nr. 2, Reine Nordre, Hans Steenbuck Arctander, 0,89.

Br.nr. 4, Reine Nordre, samme eier, 0,89.

Br.nr. 5, Neset, Ludvig Eliassen, 0,10.

Br.nr. 6, Auna, Anton Karlsen, 0,34.

Br.nr. 7, Fagernes, Oluf Olsen Brækken, 0,06.

Hjemmelspapirene gir oss følgende beskjed:

Br.nr. 1, Reine, Kongelig skjøte til Johan Kilde Eilertsen, som 25. april 1837 kjøpte av staten (kirken) og betalte med 800 kroner, tingl. 1840.

 • Skjøte fra Johan Eilertsen til Nils G. Tengmann, Ballstadøy, på vassdraget, tingl. 1860. .
 • Skjøte fra Johan Eilertsen til Andreas Hermann Hansen, tingl. 1888.
 • Skjøte fra Andreas Hansen til Edvard Andreassen, tingl. 1893.
 • Skjøte fra Edvard Andreassen til kjøpm. Jørgen Pedersen, Ballstad, tingl. 1893.
 • Auksjonsskjøte til Ulrik og Hilmar Christensen, Lilleeidet, tingl. 1915.
 • Skjøte fra Ulrik Christensen til broren Hilmar Christensen, tingl. 1917.
 • Skjøte fra Hilmar Christensen til Ragnar Schjølberg, Bodø, tingl. 1920.
 • Skjøte fra Ragnar Schjølberg til sønnene Hans og Johan Schjølberg, tingl. 1920. *
 • Skjøte fra Hans og Johan Schjølberg til Ragnar og Eilert Schjølberg på hver sin 34, tingl. 1926.
 • Skjøte fra Hans og Ragnar Schjølberg til Ragnar Schjølberg jr. og Eilert Schjølberg, tingl. 1935,
 • Skjøte fra Eilert og Ragnar Schjølberg til A/S Reine, tingl. 1937. kyld i dag 1,82.

Br.nr. 2, Reineholmen; utskilt fra br.nr. 1 1867:

 • Kongelig skjøte til Johan Eilertsen, tingl. 1840.
 • Skjøte fra Andreas Hansen til Nils G. Tengmann, tingl. 1867.
 • Skjøte fra Johan Eilertsen til Andreas Hansen, tingl. 1888.
 • Skjøte fra enkefru Anne Jentoft til sønnesønnen Jens F. Jentoft, tingl. 1903.
 • Skjøte fra Jens F. Jentoft til distriktslæge i Gravdal U. Sverdrup og Arthur Nordahl, Leknes, tingl. 1924.
 • Auksjonsskjøte til J. D. Olsen, P. Eliassen og Oluf Aakvik, tingl. 1929.
 • Skjøte fra J. D. Olsen, P. Eliassen og Oluf Aakvik til Torleif Rist, tingl. 1938. Skyld 0,02.

Br.nr. 3, Reine Nordre: Kongelig skjøte til Johan Tengmanns enke, tingl. 1859. (Hun betalte for denne gårdpart 1200 kroner).

Br.nr. 4, Reine Nordre: Kongelig skjøte til Johan Tengmanns enke, tingl. 1859.

//media.geni.com/p13/8d/ab/e6/53/53444846dad44c7a/hans_arctander_og_hustru_anna_reine_original.jpg?hash=e5bece4b5f09ea73885665d9f5eecddf85294f398037bc05966f64b543f0be4a.1696316399Hans Arctander og hustru Anna, Reine

Br.nr. 5, Neset, Magnus Ludvigsen, skyld 0,08,

Br.nr. 6, Auna, Thora .Karlsen, skyld 0,28.

Br.nr. 7, Fagernes, utskilt fra br.nr. 3, 4 og 6:

 • Skjøte fra Hans Arctander og Hans Christensen til Oluf Olsen, tingl. 1900.
 • Skjøte fra de legitimerte arvinger etter hjemmelsinnehavere, til Oluf Bækken, tingl. 1933. Skyld 0,06.

Br.nr. 8, Hestneset, utskilt fra br.nr. 3, 4 og 6 i 1914:

 • Skjøte fra Hans Arctander til Magnus Olsen. med samtykke fra Anton Karlsen, tingl. 1915.
 • Skjøte fra Anna Olsen til Mikal Olsen, tingl. 1921.
 • Skjøte fra Mikal Olsen til Henrik Ludolf Hansen, tingl. 1946. Skyld 0.15.

Br.nr. 9, Elvegård, utskilt fra br.nr. 5 i 1916:

Br.nr. 10, Hernes, Nils N. Bergheim, skyld 0,10.

Br.nr. 11, Solbakken, Eskild Kristoffersen, skyld 0,10.

Br.nr. 12, Elvebakken, Enok Ludvigsen, skyld 0,01.

Br.nr. 13, Bruhaugen, Arnt Pettersen, skyld 0.05.

Br.nr. 14, Elvestad, Edv. Pettersen, skyld 0,01.

Br.nr. 15, Nygård, utskilt fra br.nr. 3 og 4 i 1936:

Br.nr. 16, Nordbakken, Karsten Auna, skyld 0,02.

Johannes Arctander fra Gjerstad, g.m. Marie Anders- eller Andreasdtr., Reine. Deres barn:

 1. Jacob, g.m. Johanna fra? ............
 2. Maren, g.m. Andor fra Vega.
 3. Joachim, g.m. Gjertine Karlsdtr., Haukland.
 4. Claus, g.m. Anna Ludvigsen, Reine.
 5. Martha, g.m. Bernhard Kristensen, Hattan.
 6. Josefa, g.m. Hans Petter Kristensen, Hattan, omkom på sjøen.
 7. Mathea, g.m. Edvard Gjertsen, Bolle.
 8. Hans, g.m. Anna Torgersen, Ballstad.

Hans Arctander overtok gården på Reine. Hans barn:

 1. Valborg, g.m. dr. Sigvald Magelsen, Rødøy.
 2. Marie, ugift.
 3. Johannes, g.m. Petrine Arntsdtr., Vetting.
 4. Hans, g.m. Edith Pedersdtr., Ballstad.
 5. Svanhild, ugift.
 6. Jacob, g.m. Henny Henriksdtr., Haukland.
 7. Haldis, g.m. Jan Pettersen, Tussan, (Lilleeidet).
 8. Holger, g.m. Margit Henriksdtr., Ballstadøy.
 9. Hildur, g.m. Kåre Vik, Rognan.
 10. Margit
 11. Halvdan
 12. Kjartan
 13. Herlaug alle ugift.

Holger Arctander har nå gården, og hans bror Johannes endel av den.

Jacob Arctanders barn:

 1. Hilmar, g.m. Jakobine Steffensdtr., Bolle, bosatt på Vold.
 2. Magda, g.m. Laurits Monsen, Eggum.
 3. Arnolda, gift i Bergen.
 4. Olvar, gift ved Brettesnes.

Joachim Arctanders barn:

 1. Mathilde, g.m. Oluf Jakobsen, Leite.
 2. Marie, g.m. Dahl, Svolvær.
 3. Petra, g. m, Bredesen, Svolvær
 4. Jentoft, gift i Rana.

Claus Arctanders barn:

 1. Konrad., gift i Bergen.
 2. Hansine, g.m. Jens Dybvad, Sund.
 3. Charlotte, gift i Kr.sand.
 4. Laura, gift i Sunnfjord.
 5. Jørgen, gift på Hennes i Vesterålen.
 6. Johanne, g.m. Peder Myrland
 7. Konstanse, gift i Sunnfjord.
 8. Anna, ugift
 9. Claus, ugift

Andreas Holm, f. i Trondheim 1850, d. på Reine 1917, g.m. Berntine, f. i Trondenes 1868, d. på Reine 1931. Deres barn:

 1. Agnar, maskinist, gift og bosatt i Oslo.
 2. Ivar, gift, bosatt i Oslo, byråsjef.
 3. Anna, ugift.
 4. Birger, bankassistent, g.m. Hilda Lindgaard, bosatt på Ballstad.
 5. Margot, gift i Trondheim.
 6. Nils, handelsmann på Reine, g.m. Ågot Brækken, Skotnes.
 7. Hanna, døde ugift.
 8. Kristian, ugift.
 9. Jens, g.m. Helga Johansdtr., Øvre Gjerstad, bosatt på Gravdal.
 10. Dagny, ugift.

Kristian Jakobsen og h. Anna Olsdtr.s barn:

 1. Neliot, g.m. Anna Hågensdtr., Skotnes.
 2. Magnar, g.m. Henningea Larsdtr., Helland.
 3. Johanne, ugift.
 4. Dagmar, gift i Vega.

Edvin Eliassen, sørfra, g.m. Dina fra Namdal; deres sønn Einar, gift på Eltoft i Borge. Edvin Eliassen, g.m. 2) Anna Theodora Anfinsdtr., enke etter Jens Christensen, Tussan; dette ekteskap barnløst.

Hans Johannessen fra Jektvik i Hol, g.m. Petrine Mathiasdtr., datter av Mathias Kristoffersen fra Borgfjord. Deres barn:

 1. Johan, gift i Sogn
 2. Peder, gift i Harstad (kalte seg Peder Bålstad).
 3. Martin, ugift, omkom på sjøen
 4. Magnus, ugift.
 5. Petrine, g.m. 2) Johan Johansen. Deres barn:
  1. Hans Johansen, gift i Harstad.

Kalem Knutsen fra Horn, g.m. Olette Johansdtr., Reinsjø. Deres sønn, Frivald, gift i Odda, datter Berntine, gift og bosatt i Odda.

Karl Andersen fra Steigen, skomaker, g.m. Anna Andreasdtr. Deres barn

 1. Lovise
 2. Anne
 3. Andor, g.m. Jensine Jensdtr., Farstad
 4. Andrea, g.m. før nevnte Georg Iversen, Ballstad. Dette hus brente for flere år siden.

Christen Monsen, g.m. Josefa Johansdtr., datter av Johan Petter Johansen og h. Karoline. Deres barn:

 1. Kristian Monsen, g.m. Margrethe Hansdtr., datter av gbr. Hans Jørgensen og h. Malene Olsdtr., Skulbru. Deres barn:
  1. Kristian, g. i Tromsø.
  2. Marie, g. i Svolvær, død.
  3. Alfred g. i Svolvær.
  4. Hjørdis, g. i Borge.
  5. Alvilde, g. i Kvæfjord.
  6. Magna, g.m. Egil Sørensen, sønn av Italias Sørensen, Haukland.
  7. Magnar, døde ung.
 2. Berntine Monsen, ugift.
 3. Johanne Monsen, ugift.

Begge disse søstrene har i mange år drevet syforretning, og de har brodert alterduken til Buksnes kirke.

John Havdal, g.m. Berntine, begge trøndere. G.m. 2) Andrea Andreasdtr., Ramsvik, søster av etternevnte Magnus Bergs hustru, Anna. Deres sønn

 1. Andreas, g. i Trondheim.

Petter Johannessen, g.m. Kristine, hadde bl.a. følgende barn:

 1. Vilhelm
 2. Ibenhard, g.m. Konstanse Berg, Kremmervik
 3. Petra
 4. Lotte
 5. Hilmar
 6. Peder
 7. Edmund.

Laurits. Monsen fra Eggum, g.m. Magna Arctander, datter av Jakob Arctander. Deres barn:

 1. Johan, g.m. Gudrun Karlsdtr., Ballstad, bosatt der.
 2. Johannes, g.m. Rønnaug Rafaelsen, Rekstrand.
 3. Johanne, g.m. Martin Falch, Ballstad, nå bosatt i Bodø.
 4. Helmine, g.m. Karsten Karlsen, Aune, Reine.
 5. Aleksandra, ugift.

Ingvart Johansen, sønn av Johan Johansen, Reinsjø, av hans første ekteskap, bror av Olette, g.m. før nevnte Kalem Knutsen, g.m. Hilda Hansdtr., Sjøskar, Reine. Deres barn:

 1. Enevold, g.m. Hanna Teines fra Helgeland.
 2. Johan, g.m. Dagny fra Lyngen, begge brødrene bosatt på Rekstrand.
 3. Ingrid, g. i Trondheim.
 4. Ragna, g.m. Ferdinand Fredriksen, Vold.
 5. Hanna, g.m. Nils Olsen, bosatt på Rekstrand.
 6. Hans, ugift.
 7. Margon, g.m. Liv fra Valdersund, bosatt på Rekstrand.

Nikolai Rode, g.m. Elise fra Rekstrand, nå flyttet til Ålesund.

Einar Edvinsen fra Bolle bosatt på Rekstrand.

Nils Olsen, g.m. Hanna Ingvartsdtr. En voksen datter, Birgit, og noen mindreårige barn.

Anders Svendsen, g.m. Anna fra Bergen. Deres barn

 1. Klara, Reiste til Amerika
 2. Rikardine Reiste til Amerika.
 3. Josefine, g.m. John Rafaelsen fra Trøndelag.
 4. Sverdrup , ungkar, Bor i foreldrenes hus i Gjernes under Reine.
 5. Anton, ungkar, Bor i foreldrenes hus i Gjernes under Reine.
 6. Jenny, g.m. Johan Klausen, Gjernes. Anders Svendsen var fra Tysfjord.

Kjerskov Pedersen fra Folda, g.m. Dagny, datter av Laurits Jensen, Rekstrand.

Johan Klausen, sønn av Ole Klausen, g.m. foran nevnte Jenny Andersdtr. Barn:

 1. Ragna, g. i Folda.
 2. Valdemar, gift, men skilt.
 3. Hans, g.m. Anna Hågensdtr., Kjellbogen.
 4. Kristian, g. i Narvik.
 5. Hjalmar, ugift.
 6. Olaf
 7. Harald
 8. Margon
 9. Theodora
 10. Andora, likeledes ugift.

John Rafaelsen fra Inherad, g.m. Josefine Andersdtr. Barn:

 1. Helga, g.m. Einar Bolle.
 2. Rønnøug, g.m. Johannes Monsen.
 3. Hans, g.m. Hulda Larsdtr., Tussan.
 4. Jørgen
 5. John
 6. Anna alle ugift.

Adolf Kristiansen Strand, baker, g.m. Lovise Arntsdtr., Skotnes. Barn:

 1. Johanna, døde ugift.
 2. Arnolda, g. i Vesterålen.
 3. Anna, ugift.
 4. Gyda, ugift.
 5. Adolf, baker på Ballstadlandet, g.m. Anna Johansdtr., Gjerstad.

Baker Lindkvist bodde også her. Hans datter Dorthea var g.m. skredder Andresen, Ballstadøy.

Ingvart Johansen Gjerstad, f. 1865, d. 1942, sønn av Johan Petter Andreassen, og h. Henrikke Hemmingsdtr., g.m. Mathea (Thea) Pedersen, Hemnesberget. Barn:

 1. Harald, g. i Arendal.
 2. Borghild, g.m. Hans Johansen.
 3. Kristian, g.m. Reidun Lie.

Mathias Nilsen, g.m. Laura Larsdtr. Barn:

 1. Anna, g. i Sverige.
 2. Marie, g. i Sverige.

Mathias, g.m. Albertine Karlsdtr., Skotnes. Barn:

 1. Hanna, g.m. Bernhard Straumøy.
 2. Aksel, g.m. Magny Harrysdtr., Vik.

Johan Karlsen, sønn av førnevnte skomaker Karl Andersen, g.m. Ovidia fra Borge. Barn:

 1. Hansine, g. i Tromsø.
 2. Otto, g.m. Dorthea Bernhardsdtr., Straumøy.
 3. Anton, g. i Bjørnskinn.
 4. Kristian, g.m. Ellisif fra Kirkenes.
 5. Anna, g. i Utskarpen i Rana.

Sverdrup Tobiassen fra Vetting, g.m. Anna Fredriksdtr., Vevik. Barn:

 1. Liv, g.m. Oddvar Kristoffersen, Gravdal.
 2. Ruth, gift
 3. Søgny, ugift.

Jakob Hartvigsen fra Steinfjorden i Borge, g.m. Magda Hansdtr., Ballstad. Barn:

 1. Hans, g. på Kirkenes.
 2. Ingrid, g. i Ålesund.
 3. Helga, g. i Namdal.
 4. Peder, g. i Vik.
 5. Otelie, g. i Folda.
 6. Emmy, g. i Bodø.
 7. Skjalg, gift og bor på Haug.
 8. Arild, g. i Hamarøy.
 9. Hagen
 10. Petra
 11. Harder alle ugift.

Frithjof Olsen, d. 1924, g.m. Hanna Johnsdtr. fra Gratangen. Barn:

 1. Ragnvald, g.m. Inga Karlsdtr., Vetting.
 2. Roald, g.m. Ingrid fra Valberg.
 3. Robert, ugift.
 4. Martha, g.m. Trygve Iversen, Ballstad.
 5. Telma, g.m. Gjermund Olsen, nå bosatt på Buksnes.
 6. Hanna, g.m. Alfred fra Lurøy, bosatt på Skotnes.

Edvard Pettersen, sønn av Petter Jakobsen, Vetting, g.m. Ragna Magnusdtr., Hestnes under Reine. Barnløse.
Her bodde før Bastian og hans hustru Anna.

Iver Andreassen, Gjernes, f. på Himmelstein, g.m. 1) Lotte, som. døde etter kort tids ekteskap,

Iver Andreassen gm 2) med Henrikke Henriksen fra Namdal. Deres barn:

 1. Alfred, g.m. 1) Olette Hansdtr., Sjøskar under Reine; deres barn: 1) Albertine, g.m. Alfred Skoglund fra Ofoten, 2) Hansine, ugift, G.m. 2) Lotte fra Ramsvik; deres barn:
  1. Otelie, g.m. Arnoldus Pettersen, Ballstad,
  2. Ivara, ugift
  3. Lovise, g.m. Bjarne Halvorsen, Ballstad
  4. Albert
  5. Håkon
  6. Ingvar
  7. Elise, alle ugift.
 2. Ida Iversdtr., g.m. Alfred Angelsen, Hol.
 3. Hilda, g.m. Kristen Lindgaard d.y., Himmelstein.
 4. Nilde, g.m. Nils Berglund fra Skjomen; deres barn:
  1. Ida
  2. Nora, begge ugift
  3. Ole, g.m. Svanhild Karlsdtr., Vetting
  4. Marie
  5. Birger
  6. Petrine
  7. Harder, alle ugift.

Petter Strand fra Namdal, g.m. Josefa Arntsdtr., Vetting. Deres barn:

 1. Håkon, g. i Stavanger
 2. Marianne, g. i Bergen
 3. Kasbara, g. i Sauda
 4. Elise, g. i Bergen
 5. Dagny, g.m. Hagbart Vilhelmsen fra Finnmark.

Mathias Johansen fra Vetting, g.m. Gunhild Lie. Ballstad. Deres barn:

 1. Levi, g.m. Nansy fra Borge
 2. Sigrid, g.m. Peder Johnsen fra Ofoten
 3. Harda, g.m. Johan Stensen fra Borge
 4. Marie, gift sørpå
 5. Oliva, g. i Folda
 6. Aslaug, g.m. Albert Iversen
 7. Georg ugift.

Kristian Arntsen, sønn av Arnt Hansen, Skotnes, g.m. Marianne fra Borge; deres barn:

 1. Anna, g. i Laukvik
 2. Kristine, g.m. Ole Skjønningsen, Kobbosen, Ballstad
 3. Solveig, g. i Folda
 4. Hjørdis, g.m. Arthur Sørensen, Ballstad
 5. Arna, g.m. Magnus Berg, Skotnes
 6. Astrid, g.m. Hildor Gjernes, bor her
 7. Karl, g. i Tromsø.

Oskar Sivertsen, g.m. Pauline fra Valberg. Deres sønn

 1. Karl, g.m. Leikny, datter av Katrine Mekiassen, Ballstad.

Her i Gjerneset bor også Ragnhild Sivertsen, datter av Sivert Rasmussen, Hattvik, Ballstad, g.m. Edvard Henriksen; deres barn er

 1. Jørgine Edvardsdtr. Ragnhild er enke.

Under Reine/Rekstrand kommer også Sjøskaret, og her bodde Hans Hansen, g.m. Martha fra Tysfjord. Hans far omkom under stormulykken på Vestfjorden vinteren 1849. Hans Hansens barn:

 1. Jørgen, ugift, båtreparatør
 2. Hilda, g.m. Ingvart Johansen, Jektvik, Rekstrand
 3. Magda, g.m. Alf Johansen, Skotnes
 4. Olette, g.m. Alfred Iversen, Gjernes/Ballstadøy
 5. Helmer, g. i Skjervøy.

Under Auna/Reine: Anton Karlsen, sønn av Karl Nilsen, Ballstadlandet, g.m. Thora fra Borge. Barn:

 1. Marie, g.m. Odd Hamran, bosatt på Gravdal
 2. Agnar, ugift
 3. Emil, ugift
 4. Karsten, g.m. Helmine Lauritsdtr., Rekstrand
 5. Gudrun, g.m. Johan Lauritsen, Rekstrand
 6. Petra, ugift.

Her bor også Josefa Arctander, g.m. Hans Petter fra Sandnes i Flakstad.

Bruhaug/Reine: Arne Pettersen, g.m. Nikoline fra Græna/Skotnes. . Deres barn:

 1. Kristian
 2. Nora, ugift
 3. Sigrid, g. på Å
 4. Martin, g. i Ofoten
 5. Teodor, g. i Ofoten
 6. Petra
 7. Alsine døde ung
 8. Peder druknet
 9. Agnar
 10. Mary døde ugift
 11. Martha, g. utenbygds. 13 barn i alt.

Her bor også Hans Hartvigsen fra Uttakleiv, g.m. Berny fra Sund.

Hestnes/Reine: Her bodde Magnus Berg, f. 25/11 1850, d. 29/10,1925, sønn av Ole Berg Olsen, Skotnes, g.m. Anna Andreasdtr., Ramsvik, oppfostret hos Peder Sørensen, Våje. Deres barn:

 1. Ole, g.m. Kristianna Andreasdtr., datter av Andreas Eliassen, Vetting/Ostad
 2. Martha, g.m. Johan Karlsen, Skotnes
 3. Hanna, g.m. Ivar Sveen, sørfra, bosatt på Skotnes,
 4. Ragna, g.m. Edvard Pettersen, Vetting/Rekstrand
 5. Mikal, hans hustru fra Borge, bosatt i Hestneset
 6. Harald, g.m. Edvarda Edvardsdtr., Rekstrand, bosatt på Ballstadøy.

Eskild Kristoffersen fra Kyllingdal, g.m. Ingeborg Ingvartsdtr., dtr. av Ingvart (Odin) Hansen, Skotnes. Deres barn:

 1. Ingvarda, g.m. Harald Markussen, Tussan
 2. Arne
 3. Tordis
 4. Inger
 5. Bjarne
 6. Konrad
 7. Ellinor og tre mindreårige.