Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Skarsjøen, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 14 SKARSJØEN

Skarsøen, Scharsøe, Skarsjøen. Navnet har vel ganske enkelt sin opprinnelse av gårdens beliggenhet: sjøen (landingstedet) bak skaret over til Øvre Skotnes.

//media.geni.com/p13/3e/da/95/56/5344485d4b5d2ba6/markus_busch_og_hustru_didrikke_large.jpg?hash=6aa27f1576b0b4f0370497a0be5ac068cd5353abaa0b81bb24f4eef8292887e5.1701676799 Markus Busch og hustru Didrikke, f. Matheson.

Som vi har sett under Skotnes er gården hele tiden husmannsplass under denne gård, og ikke eget bruk. Ennå så sent som i 1838 har den samme matr.nr. som Skotnes, men 1840 sees den å ha gårdsnr. 12, med Knud Johannessen som bruker av det hele pund i gården. Det er dog ikke sikkert at Skarsjøen dengang er utskilt som egen gård . Det første skjøte under denne gård, er kongelig skjøte til Markus Busch, tingl. 1868.

Folketellingen 1801

Vi henviser forøvrig til Skotnes, og tar vårt utgangspunkt i Skarsjøen som egen gård i folketellingen 1801, da her er to naboer på gården, Johannes Pettersen, f. 1752, g.m. Karen Olsdtr., f. 1754. Deres barn er

 1. Knud Johannessen
 2. Petter
 3. Hartvig
 4. Brynnel
 5. Olava

Brynnel er den eldste og Hartvig den yngste.

Det er den eldste sønnen Knud som overtar bygslen etter sin far, og hans sønn, Petter, er som vi har nevnt under Himmelstein, far til Anton Pettersen, Himmelstein.

Den andre naboen i Skarsjøen 1801 er en inderst, som lever av «et litet hold i pladsen», Petter Larsen, f. 1713, g.m. Brynnel Johansdtr., f. 1715, og deres sønn Lars Pettersen, f. 1755.

Petter Larsen og hustru er Johannes Pettersens foreldre, så slekten her kan, som man ser; føres ganske langt tilbake.

Matrikkelen 1838

Matrikkelen 1838 viser

Skarsjøen med matr.nr. 40 b (under Skotnes) og løpenr. 25, og med Knud Johannessen som bruker, skyld 1 ort.

Denne Knud Johannessen synes være en ansett mann, idet han ofte opptrer som forlover og er med i litt av hvert i bygda. Han er g.m. Kam Paulsdtr. Knud Johannessen omkommer på sjøen den 23. oktober 1846 sammen med sin sønn

 1. Petter Johan Knudsen og sin dreng Sivert Nilsen. Knud er da 55 år gml., sønnen 27 år og drengen 25 år. Knuds hustru, Karen Bolette Paulsdtr., dør 5. januar 1848.

Forulykkede Petter Johan Knudsen var g.m. Anne Marie Olsdtr., og de fikk 20/2 1845 sønnen Anton Christian Tegner. Petter Johan Knudsen, blir som inderst og ungkar den 11/10 1844 g.m. Anne Marie Olsdtr.

Ved Knud Johannessens død 1846 synes denne slekt å komme bort fra Skarsjøen, for engang mellom 1850 og 1852 kommer jekteier og skipper Markus Busch til denne gård, hvor han en tid etter blir selveier. Markus Busch var født i Vadøyvågen i Namdal, ble g.m. Anna Didrikke, f. Matheson, og bodde lengere tid på Finstad, eller Finstadneset i Hol, før han flyttet til Skarsjøen. Mens de ennå bor på Finnstad får de

 1. 25/10 1845 datteren Amalia Constanse
 2. 30/7 1848 datteren Augusta Christine
 3. 17/11 1850 datteren Othelie Nicoline
 4. 19/7 1852 (de er da kommet til Skarsjøen) sønnen Jacob Statius
 5. Men deres, formentlig, første barn fikk de allerede 1/2 1843, nemlig .sønnen Haagen Statius Busch, og de bodde da på Steine i Hol.

Markus Busch var engang eier av to jekter, og han ble holdt for å være en noe stormodig mann, men en dyktig fartøyfører og skipper, og hans sønn, Haagen Busch, overtok jekten og skipperstillingen i Skarsjøen.

Markus Busch ble 29/9 1842 g.m. foran nevnte Anna Didrikke Matheson. Han var da ungkar og 27, og hun pike (jomfru) og 21 år. Forlovere var handelsmann Nils Iversen, lire og lensmann Iver Krantz Iversen, Steine. Markus Busch var, da han ble gift, bosatt på Ure.

Allerede 7/7 1816 utferdiget kongens foged, Prytz, bygselbrev til Knud Johannessen på 1 pund i Skarsjøen, tingl. 17/8 samme år.

Kommisjonen til fordeling av skatteskylden 1866

Kommisjonen, eller komiteen, til fordeling av skatteskylden (1866), anfører under Skarsjøen:

Matr.nr. 12, løpenr. 25, Markus Busch, 36 mål vold og god myr, ingen utslått, ubetydelig mere jord til oppdyrking, utsed 3 td. poteter og y2 td. bygg, som gir 6 fold for potetene og 4 fold for byggen,. Høster 50 lass høy, 5 kyr, 20 sauer og 1 hest; havnegangen myrer og litt fjell nær gården, men mindre tilstrekkelig; ingen ved, men tilstrekkelig torv. Tang og tare i nærheten til kreaturfor, høvelig beliggenhet for sjødrift, ingen utgangersauer; gården, der betegnes som lettbrukt, er mer enn alminnelig bra dyrket. Gammel skyld 2 ort og 21 sk., forslag til ny skyld 4 ort og 3 sk.

Vi lar folketellingene 1865 og 1875 fortelle:

Matr.nr. 25, Skarsjøen, Markus Busch, i. 1815 i Fosnes i Namdal, husfar, forpakter av «godset», styrmann og skipper, g.m. Anna Didrikke, f. Matheson, f. 1821 i Sparbu.

Markus Busch har 1865 1 hest, 7 kyr, 17 sauer. 7 geiter og 2 griser; utsed l½ td. bygg og 4 td. poteter. — 1875: 1 hest, 1 okse, 4 kyr, 10 sauer, 4 geiter og 1 gris. Utsed 5 td. poteter.

Matrikkelen 1886

Løpenr. 25, Skarsjøen, Markus Busch, skyld 2 mk. og 5 øre.

Matrikkelen 1907

Br.nr. 1, Skarsjøen, Odin Nikolaisen, skyld 1,54.

Br.nr. 2, Skarsjøen øvre, Anna Stinette Busch, skyld 0.51.

Forøvrig viser hjemmeldokumentene:

Br.nr. 1, Skarsjøen: Kongelig skjøte til Markus Busch, tingl. 1868.

 • Skjøte fra Olette Iversen til J. B. Mathiesen og H. C. Kjeldahl, tingl. 1868. — Dette lyder nokså merkelig for uinnvidde. Samme år som Markus Busch får kongelig skjøte på gården, skjøter en Olette Iversen over til andre. Hvordan det nå henger sammen eller ikke, nok er, at ennå 1875 er Markus Busch leilending, iflg. folketellingen.
 • Skjøte fra H. C. Kjeldahl (på hans halvdel av eiendommen) til J. B. Mathiesen, tingl. 1890.
 • Skjøte fra Margrethe Mathiesen, J. B. Mathiesens enke, til Ole Kristen Finstad, tingl. 1897.
 • Skjøte fra Ole Kristen Finstad til Odin Nikolaisen, tingl. 1897.
 • Skjøte fra Odin Nikolaisens arvinger til Julius Stensen, tingl. 1926. Skyld i dag 1,24.

Br.nr. 2, Ovre Skarsjøen, utgått fra br.nr. 1 i 1896:

 • Skjøte til Anna og Stinette Busch, tingl. 1900.
 • Skjøte fra Richard Berg og hustru Anna, født Busch, til Håkon Hansen (halvdel av eiendommen), tingl. 1911.
 • Skjøte fra Håkon Hansen og Anton Sørensen til Arthur Hågensen, tingl. 1916.
 • Skjøte fra Arthur Hågensen og Stinette Sørensen, f. Busch, til Ole Stensen, tingl. 1939. Skyld i dag 0.51.

Br.nr. 3, Leite, utgått fra br.nr. 1 i 1927. Julius Stensen har grunnbokshjemmel iflg. skjøte, tingl. 1926. Skyld 0,30.

Hjemmelsdokumentene tyder for oss, at Markus Busch, i eget navn, praktisk talt aldri var eier av Skarsjøen, iallfall bare for et kortere tidsrum 1868.

I Skarsjøen bodde, som vi har sett, i senere tid skipper og jekteier, Markus Busch, g.m. Anna Didrikke Matheson, av den ansette trønderslekt Matheson. Og her bodde senere deres sønn

 1. Hagen Busch, g.m, Ovidia Iversdtr. fra Hol Markus Buschs øvrige barn er
 2. Marie Busch, g.m. 1) Hans Markussen, 2) med lærer Jørgen Johannessen.
 3. Gusta Busch, g.m. Kasper Jensen, bosatt i Skarsjøen,
 4. Båra Busch, g.m. Jørgen Angell,. Hopen.

— Av Hagen Buschs barn var

 1. Anna gift på Steine,
 2. Stinette. g.m. Anton Sørensen, Ballstadøy.

Etter Busch, kom Odin Nikolaisen hertil, f. i Hol og g.m. Ingeborg Hansdtr., datter av Hans Petter Michalsen, Skotnes. Deres barn:

 1. Otto, utvandret til Amerika
 2. Hanna, g.m. Einar i Revegan under Øvre Skotnes
 3. Nora
 4. Martin
 5. Levi
 6. Marie, g.m. Reidar Pettersen
 7. Hildur, g.m. Arne Pettersen, brødre fra Straumøy og begge bosatt på Ballstadøya.

Odin Nikolaisen var bror av Nikolai Bakkejord, Ramsvik og Olette Nikolaisdtr., g.m. Amund og bosatt på Berg i Hol.

I Skarsjøen bor nu på hovedgården Julius Stensen, sønn av Henrik Stensen, Nusfjord, f. i Haugesund og g.m. Oluffa fra Nesland i Flakstad. Julius Stensen, g.m. Jenny Angelsen, datter av Arnt Angelsen, Krogtoft. Deres barn:

 1. Olaug, g. i Balsfjord
 2. Arne
 3. Erling
 4. Olaf
 5. Petra
 6. Anna alle ugift.

Mindre parter av gården Skarsjøen har Julius Stensens brødre, Ole Stensen og Sten Stensen.

Ole Stensen, g.m. Jenny Kristiansdtr. fra Bø i Flakstad. Deres barn:

 1. Anna, g.m. Johan Eliassen fra Borge, bosatt der
 2. Olga, g.m. Randor Vetting, Haug
 3. Åshild, ugift samt to mindreårige barn.

Sten Stensen, g.m. Helga Rolandsen, Straumøy. Barn:

 1. Agnes
 2. Henrik
 3. Gerg
 4. Åse
 5. Svend alle ugift.