Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Storeidet, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Andreas Ingvald Fredriksen (1892 - 1978)
  Nordland fylke, Hadsel i Hadsel, Klokkerbok nr. 888C06 (1891-1908), Fødte og døpte 1892, Side 18 FT1900 "Andreas Fredriksen", Gryttingsnes, 83/18, Hadsel, Nordland (ugift, Søn): FT1910 "Andreas F...
 • Samuel Johan Salomonsen (1840 - 1885)
  FT1865 FT1875 "Samuel Johan Salomonsen", Sandstrand, lnr. 52, Sortland, Nordland (gift, hf, Jordbruger (Leilending)? Husmand rettere Snedker og Fisker):
 • Lorentz Berg Salomonsen (1833 - 1915)
  Giftet seg med Sofie Andersdtr fra Andopen i Flakstad den 2.oktober 1873 Folketelling 1875 Folketelling 1891 Konfirmert 2 Juli 1854 Buksnes, Vestvågøy, Nordland Kildeinformasjon: Nordland fy...
 • Ingeborg Lorentse Larsen (1883 - 1951)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1166: Klokkerbok nr. 881C03, 1876-1885, s. 239 - Født Folketelling 1891 Folketelling 1900 Folketelling 1910
 • Martha Eliasdatter (deceased)

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 17. STOREIDET

Gårdens navn er i eldre tid skrevet Storrøidt, Stureid (1567), Store (1610), Storæid eller Storæd (1667), Storeide (1723). Navnet betyr ganske enkelt det motsatte av Lilleeidet.

Storeidet hører til slettelandsgårdene i Buksnes. Utenfor stranda ved Gravdalsbukta ligger der flere holmer, og ved fjære sjø ligger større flater, såkalte leirer tørr. Den nedre del av gården ligger ganske lavt, men stiger så mot nord. Over eidet til Lilleeidet har sjøen engang ganske sikkert strømmet frem og tilbake; dette eide er lavt og myret. Til landsiden er gården omgitt av større myrer og vann, og en del av myrene gir torvskjær. Havnegangen er middels bra.

Det er til denne gård vi skal i dag, og selv om vi kommer fra Nedrebygda, så behøver vi ikke ro eller svømme over eidet, nei, det er for hundrevis av år siden tørrlagt, men her er så sumpet, at vi må følge stranda for å komme noenlunde tørrskodd til gårds, og i dag, 15. juli 1610, med varm sommersol og svermer av mygg over myra, hilser vi på Anders på Store og husmannen hans, Daniell, og som vi kommer inn på prat om skatten, forteller Anders at han må betale 1½ daler, mens han Daniell slipper fra det med 3 mark. Anders har halv leding. Men få år senere har han fått Hans som nabo, med punds leding, og 1619 er der også kommet en Jacob til gårds, men både Hans og Jacob er husmenn, og har hver punds leding. - 1634 har Anders overlatt gården til sønnen Peder Andersen, som 1646 nevnes som selvfemte, og bruker gårdens 2 våg, som Nils Pedersens arvinger i Bergen eier og bygger. - 1661 er Peder Andersen død, og hans enke Marit bruker da 1 våg, idet sønnen Samuel Pedersen har overtatt 1 våg. Som husmann på gården nevnes da Jens. - Generaljordeboken 1667 viser at S. M. Pedersens arvinger eier og bygger, og bygselmenn er da Samuel Pedersen og Jens Jude eller Jyde, som tyder på at han kan være danske; hver bruker 1 våg. Der såes da 1½ td. bygg, 10 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 1 hest. «Lidet krampskoff (krattskog), og ellers ingen herlighet til forbedring.» Folketellingen 1666 meddeler at Samuel Pedersen da er 30 år gml. Det heter her at han tidligere var husmann på Haug. Den andre halvpart av gården ligger da øde, formentlig etter enken Marit, men blir straks tatt i bruk av Jens Jude.

Juden ser ut til å gjøre kort prosess på Storeidet, for allerede 1670 er Johan Arnesen kommet i hans sted. Et odelsmanntall 1681 melder at Storeidet da tilhører Abel Munthes jordegods, mens odelsmanntallet 1690 viser at gården da er gått over til Christoffer Graas jordegods, og 1695 er det Anne Larsdtr. som eier og bygger gården. Men hele tiden sitter Samuel Pedersen og Johan (eller Johannes) Arnesen som bruker av hver sin våg. Anne Larsdtr. slipper snart gården fra seg igjen, for odelsmanntallet 1699, meddeler at salig hr. Michel Bjørnsens arvinger eier gården. Men arvingene etter presten deler vel på midlen, slik at 1700 er det Christoffer Michelsen som eier 1 pd. og 3 mark, Nathaniel Michelsen 2 pd. og 15 mk., og Elisæus Michelsen 1 pd. og 3 mk. Samuel Pedersen sitter ennå år 1700 med bygslen, men 1701 er han falt bort, og sønnen Peder Samuelsen er tiltrådt.

1708 er Johannes Bjørnsen blitt eier av Storeidet, men brukerne er de samme, og enda til etter 1720. Gården har nå løpenr. 182.

Jordeboken 1725 viser betydelige forandringer. Johan Arnesen er borte, og gården er nå delt mellom Peder Samuelsen, som bruker 1 pd. og 12 mark, John Olsen det samme, mens Jon Jonsen bruker en hel våg.

1730 er en John Lauritzen blitt eier av gården, og 1735 er Peder Samuelsen ikke mer, Jon Jonsen og Jon Olsen bruker da hver 1 våg, og slik fortsetter det til etter 1750, bare med den forskjell at da er Hans Hansen, Ramsvik eier, og Jon Jonsens bruk drives nå av hans enke.
5 år senere er også Jon Olsen død, så nå er det begge enkene som styrer og steller på Storeidet.

Ennå 1760 holder Jon Jonsens enke stillingen, mens Jon Olsens enke har kapitulert, og nå er det fire brukere på gården, som hver bygsler og bruker 1 pd. og 12 mk., nemlig Jon Jonsens: enke, Christoffer Pedersen, Johannes Jonsen og Lars Andersen; men med unntagelse av Christoffer Pedersen er de alle forsvunnet 1766, og to nye brukere er kommet til, Peder Pedersen og Iver Hemmingsen.

Der nevnes også en Ole Johansen eller Johnsen og hustru, og Christoffer Pedersen nevnes med hustru og sønn, Anders Christoffersen, 1770 ligger Peder Pedersens part øde, og først 1775 kommer Hans Pedersen som bruker av denne part; Christoffer Pedersen, Iver Hemmingsen og Hans Pedersen bruker da hver 2 pund.

Rangskatten 1778 viser at gården har matr.nr. 53, og brukerne er Iver og Christoffer og som husmann sitter da Frantz Johansen.

Iver Hemmingsen har kvern borte i elva mot Dønvold, men etter skatten å dømme, er den ikke blant de førsteklasses. Den omtales første gang 1781, og samme år er det 17/9 skifte etter Marithe Hansdtr., Storeidet. Formuen er 14 rdl. og 2 sk., men da gjelden er nøyaktig det samme, blir det lang nese for arvingene, som ikke nevnes.

Så går det som det kan frem til år 1785, da er Gjert Gjertsen og John Pedersen tilkommet som bygselmenn, og Iver sitter borte i elva og maler korn på sin skrøpelige kvern.

1795 er den jordhungrige Frantz Chr. Matheson i Ramsvik blitt eier av gården. Gjert Gjertsen bruker da 2 pd., det samme Johannes Iversen, som er kommet i sin far Iver Hemmingsens sted, mens Hans Pedersen og John Pedersen hver bruker 1 pd.

Hans Pedersen er borte før år 1800, slik at det nå lenge fremover bare er tre brukere,

Folketellingen 1801

Men før vi går videre, skal vi høre hva folketellingen 1801 har å fortelle oss.

Her møter vi som første mann Gjert Gjertsen, bonde og fisker, og prestens medhjelper, g.m. Bereth Maria Christoffersdtr. Barn:

 1. Michel
 2. Andreas
 3. Bereth
 4. Anne Marie, samt mannens værmor, Kirsten Andersdtr., 74 år, som lever av et lite hold (kår) i gården.

John Pedersen, bonde og fisker, g.m. Ellen Jensdtr. Barn:

 1. Jens
 2. Peder
 3. Johanna
 4. Daniel
 5. Anne

Johannes Iversen, bonde og fisker, g.m. Magnil Johnsdtr. Barn:

 1. Jacobmina
 2. Sara
 3. Malene
 4. Christen
 5. Iver Tj.pike Kirsten Nilsdtr., 34 år. (Denne Kirsten Nilsdtr. fra Ytre Våje, ble senere gift med Gjert Gjertsen).

Iver Hemmingsen, Johannes Iversens far, lever fremdeles; han er 65 år og g.m. Dåreth Rasmusdtr., 63 år. Iver nevnes nå som inderst, og han nærer seg av et lite kvernbruk og ved fiske.

1825 er det fremdeles Gjert Gjertsen og Johannes Iversen som. er jordmenn på Storeidet, men John Pedersen er da erstattet med sønnen Jens Johnsen;

Imens har døden og skifteretten vært i virksomhet, og 13/10 1794 er det skifte etter jordmann Christoffer Pedersen, enke Kirsten Andersdtr., som vi hørte omtalt som Gjert Gjertsens værmor. Barn:

 1. Anders Christoffersen, gift og bor på gården Sandnes i Flakstad.
 2. Anna Kirstine Christoffersdtr.,
 3. Dorthea Christoffersdtr., ugift.
 4. Bereth Maria Christoffersdtr., g, m. Gjert Gjertsen, Storeidet.
 5. Martha Christoffersdtr., 25 år, ugift. Brutto formue 119 rdl., 1 ort og 10 sk. Arv til deling 107 rdl., 1 ort og 2 sk. Av sølv nevnes 1 beger, 5 sølvskjeer og do. et beger. Kreaturer, 3 kyr,

10/9 1801 er det skifte etter Karen Pedersdtr., enkemann Hans Pedersen. Barn:

 1. Peder Hansen, gift og bor på gården Refsviken i Moskenes.
 2. Ellen Jens-(Hans)dtr., g.m. John Pedersen, Storeidet. Arv til deling 3 ort og 8 sk. - og mindre kunne det vel ikke være. - 14/12 1814 er det så skifte etter enken Ellen Jensdtr., men ingen arv eller arvinger nevnes. 8/5 1818 er det skifte etter gårdmannskone, enke Kirsten Andersdtr. (enke etter Christoffer Pedersen). Barn:
 3. Anna Kirstine Christoffersdtr., g.m. John Jacobsen, Haukland i Buksnes.
 4. Bereth Maria, g.m. Gjert Gjertsen, Storeidet.
 5. Martha Christoffersdtr., g.m. Johannes Gjertsen, Haug.
 6. Andreas Christoffersen, Sandnes i Flakstad, død og etterlater seg to døtre:
  1. Bereth Christine, tjener hos Peter Bengtzen i Flakstad,
  2. Karen, hjemme. Arv til deling 36 rdl., 4 ort og 22 sk.

2/5 1831 er det skifte etter inderstkone Malene Johannesdtr., Storeidet. Intet å arve. 27/3 1837 er det skifte etter gardmann Gjert Gjertsen, enke Kirsten Marie Benjaminsdtr. (Hans første hustru Bereth Andersdtr. eller Andresdtr. har vi ikke sett noe skifte etter). Barn, alle av Gjert Gjertsens første ekteskap:

 1. Andreas Gjertsen,
 2. Michel Gjertsen, død og etterlater seg følgende barn:
  1. Johan Rask, Sud,
  2. Peder,
  3. Oline Jentoft, Ballstadøy,
  4. Bergitte Marie, Sund,
 3. Bereth Kristine, g.m. Jacob Sørensen, Holsdal (bror av Peder Sørensen d.e. i Indre Våje).
 4. Anne Marie Gjertsdtr., enke og boende på Haug. Arv til deling 600 rdl., 2 ort og 23 sk. Kreaturhold: 1 hest, 6 år gml.,5 kyr. - 6 sølvskjeer, 2 sølvteskjeer, 1 sølvbeger med føtter og 1 sølvkrus.

18/10 1839 er det skifte etter kårmann Johannes Iversen. Boet fallitt. Og 10/5 1842 er det skifte etter kårenke Magnil (Magnhild) Johnsdtr., (Johannes Iversens enke). Ingen arv der heller, og ingen arvinger nevnt.

Matrikkelen 1838

Matrikkelen 1838 viser

Løpenr. 34 Vestervollen, Salomon Mortensen

Løpenr. 35, Østerparten, Andreas Gjertsen, Gjert Gjertsens sønn

løpenr. 36, Nordparten. Jens Johnsen, Johannes Iversens sønn og Iver Hemmingsens sønnesønn

Skylden er for alle brukere 1 rdl. og 18 sk.

Det er om Jens Johnsen, jordmann på Storeidet, det fortelles at engang han og hans sønner - det var fire ialt - kom roende hjem fra fiskesjøen på yttersida, krysset de, like ved Stabben en bjørn som la på svøm fra Flakstadøya. Men han Jens og gutan ble ikke forfært, de rodde den svømmende bamse til møtes, laget en rennesnare av ilen og fikk kastet den rundt halsen på bjørnen, og dermed var det ute med den. Så ble det bjørnekjøtt på stabburet og bjørneskinnspels i kirkesleden.

Og med det samme en annen bjørnehistorie fra Storeidet: Medhjelperen Gjert Gjertsen hadde en trivelig gris gryntende i grisehuset ved nordøstveggen av fjøset. En natt fikk bjørnen teften av flesk og gikk uten videre til angrep på grisehuset, for å slå inn stokkveggen. De harde slagene vakte grisens mistanke om at fare var på ferde, og på et eller annet vis slapp den ut - formentlig gjennom en glugge - i den motsatte vegg og løp for livet. Bamsen gjorde seg flid på sin side av huset, og endelig gav stokkene etter - men da var flesket langt av veien. Grisen fantes nede på Storeidsøya i beste velgående, så ble det likevel Gjert og hans husstand som fikk nyte godt av det.

Gjert Gjertsen døde 20/3 1836, 75 år gml.

Folketellingen 1865

Kommer vi frem til folketellingen 1865

Matr.nr. 34, Vestervollen, Salomon Mortensen, husfar, leilending og fisker, f. i Grong, g.m. Johanna Michelsdtr., f. i Buksnes., Barn:

 1. Samuel, ugift, hjelper faren.
 2. Petter, det samme.
 3. Mathias Salomonsen, det samme.
 4. Petrine
 5. Susanna. Marthinus, losjerer hos sin far, og det samme gjør Lorentz Salomonsen. Kreaturhold: 1 hest, 8 kyr, 20 sauer, 2 griser, utsed 12 td. Poteter.

//media.geni.com/p14/e6/f1/55/f8/534448637596d5c0/hans_pettersen_og_hustru_martha_original.jpg?hash=53461a353de0ddd0dd069eff33dd8d3ec69752ef09009a36ed2e9ecd115e61f0.1701676799 Hans Pettersen og hustru Martha, f. Eliassen, og deres datter Lise, Storeidet.

Matr.nr. 35, Østerparten, Hans Pettersen (styrmann), husfar, selveier og fisker, f. i Lurøy, g.m. Martha Eliasdtr., f. i Nesna. Barn:

 1. Lise Hansdtr.

Ole Eriksen, bestyrer av gårdbruker og fisker, g.m. Ingeborg Hansdtr.
Kreaturhold, Hans Pettersen: 1 hest, 7 kyr, 9 sauer og 1 gris, utsed 12 td. poteter.

Matr.nr. 36, Nordparten, Peder Hammer, husfar, selveier og fisker, f. i Steigen, g.m. Anna Andersdtr., f. i Overhalla. Barn:

 1. Ole
 2. Harald
 3. Kristianna
 4. Martha Kreaturhold: 1 hest, 7 kyr og 11 sauer, utsed 6 td. poteter.

Salomon Mortensens eiendom er på 72 mål, vold og myr, potetene gir gjennomsnittlig 5 fold, høster 80 lass høy, ingen ved, men tilstrekkelig av torv; gården er lettdreven og er ikke frostlendt, men er ikke «ærlig godt dyrket. Gammel skyld 1 spr. og 18 sk. Forslag til ny skyld 1 spd., 1 ort og 5 sk.

Hans Pettersen har 61 mål voll og myr, høster 70 lass høy, og forøvrig det samme som foregående. Gammel skyld 1 spd. og 18 sk., forslag til ny skyld 1 spd. og 7 sk. Petter Hammer som nå har overtatt gården etter Peder Monsen, har ca. 55 mål vold og myr. Gj.snittlig 7 fold poteter (mot de andre bare 5 fold), høster 60 lass høy, og forøvrig som de to foregående. Gammel skyld 1 spd. og 18 sk., forslag til ny skyld 1 spd. og 7 sk.

For samtlige gardmenn heter det i denne innberetning i anledning fordeling av skatteskylden 1866, at de bruker fôrsurrogater som tang og tare, men ikke ris.

Folketellingen 1875

Matr.nr. 34, skyld 3 mk., Petter Salomonsen, husfar, selveier og fisker, g.m. Martha Lukasdtr., f. i Hol. Barn:

 1. Johan
 2. Kristine
 3. Lauritz Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 1 kalv, 7 sauer, utsed 4 td. poteter.

Matr.nr. 36, skyld 2,63, Dorthea Christensdtr., husmor, enke, budeie, f. i Moskenes. Sønn, Karl Elisæussen, f. i Buksnes. Det er imidlertid Peder Hammer som eier gården, men han er da ført under Gravdal, hvor han er økonom for sykehuset, og nevnte Dorthea Christensdtr. styrer bare fjøset. Vi tar dog Peder Hammer med hr, hvor han egentlig hører hjemme som gardmann, f. 1820, g.m.Anna Hammer, f. 1820. Barn:

 1. Ole Hammer, f. 1856, hjelper faren med gårdsbr. og fiskeri.
 2. Harald Hammer, f. 1863.
 3. Magda Hammer, f. 1854.
 4. Martha Hammer, f. 1861. - Kreaturhold Peder Hammer: 1 hest, 10 kyr, 6 sauer og 1 gris; utsed 3 td. poteter.

Matrikkelen 1886

Matrikkelen 1886 viser at brødrene Ole og Harald Hammer da har overtatt matr.nr. 36, Nordparten, og faren Peder Hammer sitter da på matr.nr. 34 b, Ekren, skyld 0,37.

Salomon Mortensen bygslet matr.nr. 34, br.nr. 1 i 1871, og hans sønn, kjøpte gården. Matr.nr.35, br.nr. 3 av Hans Andreas Pettersen. Den tredje part i gården ble i 1847 kjøpt av før nevnte Peder Lenvig Olsen fra Farstad.

Matrikkelen 1907

Matrikkelen 1907 viser disse eiere:

Br.nr. 1, Storeidet, Petter Salomonsen, skyld 3,00.

Br.nr. 2, Ekren, Peder Hammer, 0,37.

Br.nr. 3, Øvregård, Peder Svendsen, 1,03.

Br.nr. 4, Nordparten, Ole Hammer, 1,32.

Br.nr. 5, Haugen, Hans Steffensens enke (jordmor Anna Svendsdtr.), 0,11.

Br.nr. 6. Elvebakken, Anders Larsen, 0,35.

Br.nr. 7, Solvollen, Anders Olsen, 1,23.

Br.nr. 1, Storeidet: Skjøte til Petter Salomonsen, tingl. 1872.

Br.nr. 2, Ekra, utgått fra br.nr. 1 i 1879:

Br.nr. 3, Øvregård;

Br.nr. 4, Nordparten: Skjøte til Peder Hammer, tingl. 1856.

Br.nr. 5, Haugen, utgått fra br.nr. 3 i 1898:

Br.nr. 6, Elvebakken, utgått fra br.nr. 3 i 1898:

Br.nr. 7, Solvollen, utgått fra br.nr. 3 i 1899:

Br.nr. 8, Fagerbakken, utgått fra br.nr. 3 i 1902:

Br.nr. 9, Myrvoll, utgått fra br.nr. 4 i 1906:

Br.nr. 10, Solheim, Lars Markussen, skyld 0,10.

Br.nr. 11, Elvenes, Oluf Larsen, skyld 0,10.

Br.nr. 12, Myrvoll, utgått fra br.nr. 1 i 1928:

 • Skjøte fra Edvarda Salomonsen til Kathrine A. Eines, tingl. 1929.
 • Skjøte fra Kathrine A. Eines til Peder P. Flæsen, tingl. 1932. Skyld 0,20.

Br.nr. 13, Stenbakken, Aksel Markussen.

Br.nr. 14, Nybakken, Åge Steffensen.

Br.nr. 15, Nordheim, Aksel Bolle.

Br.nr. 16, Fredly, Samlingshuset.

Br.nr. 17, Berglund, Harry Markussen.

Br.nr. 18, Bakkehaug, Håkon L. Offersøy.

Br.nr. 19 (navn?) Lars A. Holand.

Br.nr. 20, Nyheim, Johan Larsen.

Br.nr. 21, Sletten, Petter Storeidet.

Br.nr. 22, Nygård, Aksel og Ludvig Hammer.

Br.nr. 23, Hvalrygg, Sigurd Svendsen.

Br.nr. 24 (blank).

Br.nr. 25, Solheim, Leif Arntsen.

Br.nr. 26, Heimly, Jørgen J. Holand.

Br.nr. 27, Fredly, Arnold Eines.

Br.nr. 28, Solheim, Nils Vik, (utgått, sammenføyet med br.nr. 6).

Br.nr. 29, Vang, Peder Myrland.

Br.nr. 30, Nordeng, Lars Holand.

Br.nr. 31, Solheim, Arne Flæsen.

Br.nr. 32, Sjøhaug, Ellen Johansen.

Br.nr. 33 (?).

Br.nr. 34, Solhaug, Johan Iversen.

Om slektene på Storeidet fra senere tid har vi å meddele:

Salamon Mortensen fra Grong, g.m. 1) Sara Johanna Svendsdtr., som skulle være en brordatter av lensm. Iversen, Ure. I dette første ekteskap hadde han følgende barn:

 1. Alette, g.m. Kristian Jakobsen, Fygle.
 2. Martinus, ugift, bodde på Skulbru.
 3. Markus, g.m. Hanna Andersdtr.
 4. Lorentz, g.m. Sofie fra Andopen i Flakstad, oppfostret hos Nils Johan Edisen, Hag.

Salamon,. g.m. 2) Johanna Mikalsdtr., Finnhavn i Valberg, hvis mor var fra Ramberg i Borge og far fra Misvær i Skjærstad. Deres barn:

 1. Petter Salomonsen, g.m. Martha Klingan, Hol. Overtok gården. Hans barn :
  1. Lauritz, døde ugift.
  2. Kristine, g.m. Hagen Hansen, Leknes.
  3. Johanna, gift først i Borge, senere i Romsdal.
  4. Simonette, g.m. Bertel Gundersen, Storeidet.
  5. Sofie, døde ugift.
  6. Ole Salomonsen, d. 1927, g.m. Edvarda Danielsen, Petvik. Overtok gården. Barn :
   1. Salomon, g.m. Erna Davidsen, Sortland.
   2. Marie, g.m. Asbjørn Hansen, Leknes.
   3. Lilly, ugift.
   4. Olvar, g.m. Eva Teksmo, Holsdal. Enken etter Ole Salomonsen sitter med gården.
 2. Samuel
 3. Mathias Salomonsen, han stod nr. 1 på kirkegulvet, da han ble konfirmert 1867, g.m. Karoline Hansdtr., Leknes.
 4. Petrine, g.m. Julius Andreassen, Leknes.
 5. Susanna, utvandret til Amerika.

Hans Pettersen, jektestyrmann, f. i Lurøy, g.m. Martha Eliasdtr. fra Nesna. Deres eneste barn,

 1. Lise, ble gift med Hans Steffensen, Uttakleiv, som etter Lises død ble g.m. Anna Svendsdtr., Haug. I dette annet ekteskap hadde Hans Steffensen følgende barn:
  1. Lise, ugift, poståpnerske i Gravdal.
  2. Signe, meierske, gift i Tromsø.
  3. Magna g.m. Peder Wetting, Leknes (Dønvold).

Anna Svendsdtr., ble etter sin første manns død g.m. Anders Olsen fra Gjerstad, gbr. på Storeidet. Ekteskapet barnløst.

Peder Svendsen har nå halvparten av Hans Pettersens eiendom, g.m. Mathilde Hansdtr., fra Ørsnes i Vågan. Deres barn:

 1. Sigurd, g.m. Petra Jakobsdtr. fra Tjellebotn, bor på Storeidet.
 2. Henry, g.m. Anne Lauritsdtr., Sandsund.
 3. Per, g.m. Bergljot Nilsdtr., Haukland.
 4. Bjarne, g.m. Gudrund Wold, Gravdal, bosatt der.
 5. Ingrid, ugift.
 6. Haldis, g.m. Hans Einås, Gravdal.
 7. Margit, g.m. Ole Sand, Hadsel.
 8. Erna, ugift, bor i Narvik.

//media.geni.com/p14/fb/2f/98/40/5344486375986bf4/peder_hammer_og_hustru_anna_original.jpg?hash=9765a8c1e1e3a8d481aaddf5b3b0b47de4e30c139cfc32492b41054a44e9c22a.1701676799Peder Hammer og hustru Anna, Storeidet.

Før nevnte Peder Lenvig Olsen fra Farstad, g.m. Karen Olsdtr., fra Oslo, (jordmor) eide Nordparten i Storeidet. Etter Peder Olsens død ble eiendommen overtatt som bygsel av en Peder Monsen, og etter hans enke er det Peder Hammer overtar gården.

Deres barn:

 1. Magda Hammer, g.m. Jak. A. Pedersen, Ballstad.
 2. Ole Hammer, d. 1942, g.m. Anna Hansdtr., Skotnes, d. 1927. Barn :
  1. Peder, reiste til Amerika.
  2. Anton, g.m. Joakime fra Vågan pr.gjeld.
  3. Otto, utvandret til Amerika.
  4. Edvarda, g.m. 1) Ole Hansen, Offersøy, 2) med Håkon Levi Hansen, Offersøy.
  5. Anna, gift i Narvik.
  6. Dagny, g.m. Ingolf Bolle.
  7. Marie, g.m. Aksel Bolle
  8. Ole, g.m. Sigrid Ingvaldsdtr., Bolle. Han overtok gården, som nå hans enke sitter med. Barn :
   1. Irene (✎)
 3. Martha Hammer, g.m. 1) lensmann S. B. Rennemo, og i dette ekteskap to barn,
  1. Mareno, døde i Sandnessjøen,
  2. Dagmar, ugift, bosatt i Sulitjelma. Martha Hammer, g.m. 2) Hans Svendsen fra Haug.
 4. Harald Hammer, g.m. Laura Tordahl fra Borge. Barn:
  1. Aleksandra, gift i Amerika.
  2. Kristian, utvandret til Amerika, død.
  3. Lise, g, m. kjøpmann A. M. Pettersen, Leknes.
  4. Ludvig, g.m. Aslaug Pettersen fra Herøy.
  5. Aksel, ugift.
  6. Harda, ugift, bor i Oslo.

Ole og Harald Hammer overtok hver sin halvpart av gården.

Baker Anders Larsen fra Osterøya ved Bergen, d. 1937, g.m. Hilda (d. 1932) fra Øst-Lofoten. Deres barn:

 1. Hilmar, lærer, g.m. Anne Rist fra Hadsel, død.
 2. Ida, g. på Sortland i Vesterålen.
 3. Oluf, g.m. Nanna fra Hamarøy.
 4. Arne, døde ugift.
 5. Olga, g.m. Einar Johansen fra Skifjord i Hol.
 6. Peder, døde ugift.
 7. Henny, g.m. Edvard Hansen, Skotnes.
 8. Gustav, lærer, g.m. Astrid Olsen fra Borge.
 9. Hanna
 10. Alvhild, begge gift i Sverige.

Lærer Gustav Larsen eier nå gården.

Petter Johansen, f. på Holand, g.m. Ellen, datter av Dorthea Rist, Sund i hennes første ekteskap, hadde plass her på Storeidet. Av deres barn bor nå hjemme

 1. Ragnhild
 2. Johannes, g.m. Emly Bolle.

Skredder Hans Storeidet (se under Leknes), Peder, død, Petter, gift fra Svolvær, bosatt på Storeidet. Katrine, gift i Stamsund, Cicilie, gift, Anna m.fl.

Karl Nikolaisen (Bugge), skomakermester, sønn av Albert Nikolaisen og Jakobine Lukasdtr., g.m. Hilda Olsdtr., Skulbrustranda, bygde her på Storeidet for omlag 43 år siden. Deres barn:

 1. Hildur, g.m. Karl Molsjord, bor i Kr.sand.
 2. Ragnhild, g.m. Andreas Fredriksen, Stokmarknes.
 3. Dagmar, g.m. Gustav Lockert, Sigerfjord.
 4. Anna, g.m. Henry Rasmussen, Ure, bor på Hag.
 5. Margit, g.m. forretningsfører Johan Bøe.
 6. Karl, g.m. Sofie Johansen, Leknes.
 7. Olaug
 8. Randulf, begge ugift.

Håkon Levi Hansen fra Offersøy, g.m. før nevnte Edvarda Hammer, som i sitt første ekteskap med Ole Hansen hadde sønnene

 1. Arthur Hansen, g.m. Gerd Evensen, Askim, bosatt på Leknes.
 2. Ole, g.m. Brit Larsson, Lystorp, Sverige, bosatt der.

I ekteskapet med Håkon Hansen:

 1. Idar
 2. Håkon
 3. Aud, alle ugift.

På dette sted bodde før murer Bertel Gundersen fra Førde, g.m. 1) Thea Andreasdtr., Engen. Deres barn:

 1. Olaf, utvandret til Amerika.
 2. Georg, omkom på sjøen 31/1 1910.
 3. Thora, g, m. 1) Amandus Karlsen, Vågan (Våje), 2) med Oberg Haldorsen, Haug.

Bertel, g.m. 2) Simonette Pettersdtr., Storeidet.

Markus Markussen, sønn av Lydin Markussen, g.m. Aslaug Madsen fra Vesterålen.

Henning Johannessen, d. 1935, fra Ostad, g.m. Ella Halvorsen, datter av Ole Halvorsen, Sennesvik (fra Østerdalen). Deres barn:

 1. Otto, g.m. Konstanse Korsmo fra Liland i Ofoten.
 2. Aksel, g.m. Dorthea Pettersen fra Nesna.
 3. Johan, g.m. Signe Lorentzen, Gravdal.
 4. Eli, g.m. Arthur Johansen, Hol.
 5. Magnhild, g.m. Anton Berg, Ballstad.

På Storeidemyrene bor før nevnte Petter Storeidet, sønn av Petter Johansen, g.m. Solveig fra Hamarøy.

Her ved myrene bor også Lars Andorsen fra Holand, g.m. Kristine Rikardsdtr., Leknes.

Hartvig Johansen fra Ostad, g.m. Margrethe (Grete) Johansdtr. fra Holand (søster av Petter Johansen). Barn:

 1. Johan Hartvigsen, skomaker, g.m. Elvine fra Slydal i Borge.

Jektestyrmann Elias Iversen fra Lurøy, g.m. Anna fra Meløy, var den første som slo seg ned på nordheldingen av Storeidehaugene. Deres barn er:

 1. Ekof, utvandret til Amerika.
 2. Arktander
 3. Inge, utvandret til Amerika.
 4. Johan, ugift
 5. Helga, ugift.

Johan har nå stedet.

Den neste bygger her er Lydin Markussen fra Tussan, g.m. Hilda Nikolaisdtr., Gjerstad, Deres barn:

 1. Ludvig, g.m. Karen Thomasdtr.
 2. Analiuas, g.m. Lotte Pettersen, Hol
 3. Aksel, g.m. Helene Kristensen, Nykmark
 4. Lars, g.m. Dagny Haktorsdtr., Eines
 5. Harry, g.m. Ragna Pettersdtr. Berg, Offersøy
 6. Markus, g.m. Aslaug Madsen, Vesterålen
 7. Mary, g.m. Sigfred Markussen, Rise
 8. Sigrid, g.m. Agnar Wiik
 9. Alvhild, g.m. Nils Wiik

Harry Markussen eier nå stedet.

Her bygget også Dorthelius Haktorsen (Andersen) fra Eines, g.m. Anna Sørensdtr., Vik (se under Vik). Han solgte til Erling Eines, som igjen solgte til Peder Mathisen fra Flæsa, g.m. Inga Johannesdtr., Tussan.

Her bor videre Johan Larsen fra Vågan (Våje), g.m. Vigdis Rikardsdtr. fra Liland i Borge.

Under Storeidet nevner vi videre Harald Brækken fra Skotnes, g.m. Petra Røbek fra Bø; En sønn. -

Og Harald Bergstrøm fra Offersøy, g.m. Gudrun Johansdtr., Valberget.

Omkring 1880 kommer til Storeidet maleren Jens Larsen fra Kristiansund, d. 1886, og blir gift med Mathilde Berg, datter av Ole Berg, Skotnes, d. 1931. Deres barn:

 1. Olav, g.m. 1) Elise Nilsdtr., Vik, g.m. 2) Helga Andreasdetr. (Bølgen), Offersøy.
 2. Ingeborg, sydame, ugift.
 3. William, utvandret til Amerika.
 4. Johan, g.m. Hjørdis Bertehusdtr., Vian, herredskasserer i Buksnes.
 5. Jens, gift og bosatt i Ballangen.

Og i 1882 kommer maler Larsens bror, skredder Anders Larsen også nordover og bosetter seg på Storeidet, d. 1921. Han blir gift med Inga Jakobsdtr., Hol, d. 1913, pleiedatter hos Strand, Gjerstad. Deres barn:

 1. Kristianna, ugift
 2. Marie, g.m. Andreas Rekved, bor på Stord.
 3. Lorentze, gift i Oslo.
 4. Emma, gift i Bergen.
 5. Ester, gift på Stord.
 6. Ingvard, utvandret til Amerika.
 7. Jens, g.m. Petrine Albertsdtr., Bolle, gbr. der.