Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Vetting Nordre, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Ragna Marie Pettersen (1898 - 1968)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1167: Klokkerbok nr. 881C04, 1886-1899, s. 85 - Født Folketelling 1910
 • Anna Johansen (1911 - d.)
  Folketelling 1920
 • Åsmund Ursin Martnes (1908 - 1998)
  Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Halvor Peder Eberg Haug (1872 - d.)
  Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1165: Klokkerbok nr. 881C02, 1854-1876, s. 134 Født Folketelling 1891 Folketelling 1920
 • Gudrun Petrine Gustava Fredriksen (1912 - 1988)
  Kilder; Gravminner i Norge; å gravstøtten star det at hun er født den 30.07.1912, men i dåpsprotokollen står det 30.06.1912

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 5 VETTING NORDRE

Skattemanntallet 1650 viser, at den har. en våg skyld og eies av Nils Pedersens arvinger i Bergen, og brukes av Oluf Pedersen og enken (Maren?) Ledingsmanntallet 1661 viser to nye brukere, Knud Baltzersen og Knud Nilsen, som bygsler en y2 våg hver.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 viser en ny mann i Knud Baltzersens sted, Arnt Einersen, og som hans nabo og medbruker i Nord-Vetting, før nevnte Knud Nilsen. I parentes bemerkes det for hans vedkommende, at han i 1665 var husmann, men generaljordeboken 1667 viser tydelig nok at han og Arnt Einersen bygsler hver sin halve våg. Disse to Sør-Vettingsbønder sår intet ved den tid, og tilsammen har de 8 kyr, 2 ungnaut og 6 sauer. Der er ingen brenneved, og (gården» kan «ey forbedres». Eier og bygger er da S. M. Pedersens arvinger. Under husmenn og værmenn nevnes 1681 Peder Henriksen, Vetting. — 1690 er gården tilfalt hr. Christoffer Graas jordegods, og i Knud Nilsens sted er da kommet en Peder.

1695 er gårdens eier enke Rachel Hemmingsdtr., Sund, som både eier og bygger, Michel Hansen bygsler da 2 pund, Peder Arntsen, sønn av Arnt Einersen, bygler 1 pund. Husmannen Peder Henriksen nevnes fremdeles. År 1700 er det Michel Hansen og Søren Sørensen (i Peder Arntsens sted) som bygsler, hver ½ våg. — Men både Michel Hansen og Søren Sørensen har pakket og er reist allerede 1701, da bondelensmannen Christen Sørensen, Sund er blitt eier av gården, og til å begynne med selv bruker den. Imidlertid har han allerede 1708 satt Johannes Olsen som enebygsler på gården, som nå har fått løpenr. 188. Johannes strever på sjø og land frem til 1766, da går han i dekning for oss, og erstattes med Jonas Christensen og Peder Jakobsen; men allerede det følgende år er Jonas vekk, og Peder Jakobsen med hustru Malene Jakobsdtr., nevnes som enebygsler. Christen Sørensen, Sund nevnes som eier og bygger ennå 1760, og er det nok enda lenger. 170 har Peder Jakobsen fått Nils Danielsen som nabo, og 1772 nevnes disse to med hustruer, og hver bruker 1 pd. og 12 mark. Rangskatten 1778, som viser gårdens løpenr. forandret til 50, viser også Nils Danielsen som borte blitt, og i hans sted Erik Jakobsen, og 1785 er heller ikke Peder Jakobsen med oss lenger på veien; Nils Nilsen er kommet i hans sted, og disse to sikkert gode naboer holder i tampen her på Nord-Vetting helt frem til år 1801, da har Nils Nilsen oppgitt evret. Men før han skiller lag med oss, vil vi meddele om ham, at han da er en mann på 47 år, g.m. Malene Pedersdtr., naturligvis før nevnte Peder Jakobsen, Nord-Vettings datter, 51 år. Deres barn er

 1. Nils Nilsen
 2. Jens Nilsen. Videre er i huset mannens søster Anne Nilsdtr. Mørch, samt hustruens foreldre, Peder Jakobsen, 80 år, fattiglem, og hustru Ane Malena Bentzdtr., 80 år.

Den andre bygselmannen er Erik Jakobsen, 56 år, g.m. Mathea Eriksdtr., 48 år. Det er svært til tjenerskap han opptrer med, han Erik Jakobsen på Nord-Vetting: Otto Jensen, Peder Tynden (?), Agathe Andersdtr., Elisabeth Larsdtr., Maren Andersdtr., og Anna Martha Andersdtr.

19/10 1801 er det skifte etter gardmann Nils Nilsen, Nord-Vetting, enke Malene Pedersdtr., og barn

 1. Nils
 2. Jens. Kreaturer: 5 kyr, 1 kvige, 1 okse, 6 sauer, 3 værer. Brutto formue 163 rdl., 2 ort og 12 sk., arv til deling 75 rdl., 4 ort og 1 sk.

Edias Pedersen overtar bygslen etter Nils Nilsen, og disse to følger oss frem til 1824, da orker ikke Erik Jakobsen det lenger, og hans enke sitter en kortere tid med bygslen. Men allerede .17/12 1811 er det skifte etter Erik Jakobsens første hustru Martha (Mathea) Eriksdtr. De hadde ingen barn, hvorfor hennes søskens barn opptrer som arvinger, nemlig Fredrik Nilsen, Fygle, Erikka Olsdtr.. Martha Olsdtr., Nils Andersen, Sund, Lars Andersen, Sund, Agathe Andersdtr. med mann Otte Jensen (Jonsen), Vetting, Maren Andersdtr., Milla Andersdtr. med mann Peder Andersen, Hoff (Haug?) og Anna Blix Andersdtr., 26 år. Arv til deling 113 rdl. og 9 sk.

19/9 1815 er det skifte etter pike Martha Olsdtr., Vetting, hvis eneste arving er søsteren Erikka Olsdtr., som her arver 27 rdl., 4 ort og 14 sk. — 25/11 1818 er det skifte etter tjenestedreng Hans Mortensen, Nord-Vetting. Arving er farbroren Nils Hansen, Søpstad (?), død; hans barn: Hans Nilsen, 15 år, er hos Jacob Maas, Halsnes i Steigen. Mosteren Maren Olsdtr., Haukland, bor som enke i Buksnes fjerding. Mosteren Martha Olsdtr., g.m. Hans Andersen, Skotnes. Mosteren Elen Olsdtr. Morbroren Johannes Olsen, Jektvik i Hol. Morbroren Ole Olsen, Reppe, og morbroren John Olsen, gift og bor i Gildeskål. Boet fallitt.

Og så kommer turen til vår gamle bekjente Erik Jakobsen, Nord-Vetting, som det er skifte etter 1/12 1824. Han etterlater seg da som enke sin annen hustru, Maren Andersdtr., og en sønn Erik Martinus Lein Eriksen 4 år. Arv til deling 49 rdl., 4 ort og 12 sk.

1838 sitter Christoffer Nilsen på løpenr. 13, Nordgården, og Edias Pedersen på løpenr. 14. Sørgarden, skylden er for hver part 2,21.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 viser Thomas Christoffersen, f. 1829 som selveier på matr. nr. 13, g.m. Katrine Trondsdtr., f. 1831 i Lødingen. Barn:

 1. Berntine
 2. Tobias
 3. Karl
 4. Bertine
 5. Kristian

Mannens far, Christoffer Nilsen, 67 år og hustru Bereth Hansdtr,, 64 år, er føderådsfolk. De har i sitt hus datteren

 1. Marie Christoffersdtr., 19 år og som losjerende Edvard Christensen, (Sund), 25 år.

1875 er kårmannen Christoffer Nilsen død, og bare hans enke har da kår på gården, f. 1800 i Hol. Kreaturhold 1865: 5 kyr, 18 sauer og 2 griser; utsed 4 td. poteter. 1875: 6 kyr, 18 sauer; utsed 4 td. poteter.

Matr.nr. 14 a, Nikolai Edisen, leilending, f. 1814, g.m. Anne Andersdtr., f. 1824 i Flakstad. Barn:

 1. Albert Nikolaisen
 2. Nikolai Nikolaisen
 3. Nora Nikolaisdtr.

I 1865 har han som fostersønn Christen Christensen (Sund). 17 år. 1875 er Jakobias Lukasdtr., f. 1850, tj.pike, og hun har da hos seg sin sønn Wilhelm Johansen, f. 1871 (skredder og gbr. Wilhelm Westgård, Hag). Kreaturholdet er 1865 5 kyr, 13 sauer og 1 gris; utsed 5 td. poteter. 1875: 3 kyr, 2 kalver, 16 sauer; utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 14 b, Peder Iversen, bror av Gjert Iversen, Gjerstad, leilending, f. 1820 i Buksnes, g.m. Marie Jensdtr., f. 1840 i Buksnes. Barn:

 1. Arnt Pedersen
 2. Petrine Pedersdtr.
 3. Laura Pedersdtr.
 4. Josefa Pedersdtr.
 5. Kaja Pedersdtr.

1875 nyter Peder Iversen delvis fattigunderstøttelse.
Kreaturhold 1865: 4 kyr og 10 sauer; utsed 3 td. poteter, 1875: 2 kyr, 1 kalv, 12 sauer; utsed 2 td. poteter.

Som husmann under Nord-Vetting bor i Vevik, Nils Olsen, født i Buksnes g.m. Karen Danielsdtr., f. i Værøy. Barn:

 1. Dina Hun var ikke hans datter.
 2. Henrikke
 3. Amalia
 4. Nils
 5. Hagen
 6. Martin Kreaturhold: 9 sauer, 4 geiter og 1 gris; utsed 2 td. poteter.

Som husmann i Vevik under Nord-Vetting, bor 1875 Ole Jørgen Jacobsen (fra Haukland), f. 1841, g.m. Bergitte Christoffersdtr., Nord-Vetting, f. 1843. Fosterdtr., Anne Sørensdtr., f. 1859, og som losjerende mannens bror, Hans Jacobsen, f. 1851. Kreaturhold: 1 ku og 10 sauer; utsed ¾ td. poteter.

Som husmann her bor også før nevntes bror, Petter Jacobsen, f. 1847, g.m. Berntine Thomasdtr., Nord-Vetting, f. 1852. Barn:

 1. Karl
 2. Thea Kreaturhold: 1 ku, 8 sauer; utsed 1 td. poteter.

Matr.nr. 13 har 17 mål jord, ca. 110 våger høy fra fjellslått, og høster ialt 230 våger.

Matr.nr. 14 a, 9 mål jord, ca. 60 våger høy fra fjellslått og ialt 130 våger høy.

Matr.nr. 14 b det samme som matr.nr. 14 a. Gammel skyld, 2 ort og 16 sk.

Matr.nr. 14 a, Peder Iversen, gammel skyld 1 ort og 11 sk., forslag til ny skyld 1 ort og 8 sk.

Matr.nr. 14 b, Nikolai Edisen, gammel skyld, 1 ort og 10 sk., forslag til ny skyld 1 ort og 8 sk.

Gårdene kan, såvel som på Sør-Vetting, betegnes som tungbrukte, og er ved den tid under middels bra dyrket.

Matrikkel 1886

Thomas Christoffersen som bruker på matr.nr. 13. Nordgården, skyld 1,32,

Lars Pedersen som bruker på matr.nr. 14 a, Sørgarden, skyld 0,67, og

Tobias Thomassen som bruker på matr.nr. 14 b, Sørgarden, skyld 0,67.

1907:

Br.nr. 1, Nordgården, Ingvard Tobiassen, skyld 1,06.

Br.nr. 2, Sørgarden, Tobias Thomassen, skyld 0,67.

Br.nr. 3, Sørgarden, Lars Pedersen, skyld 0,54,

Br.nr. 4, Nygård, Salomon Salomonsen, skyld 0,40.

Br.nr. 1, Nordgården:

Br.nr. 2, Sørgarden:

 • Skjøte fra Jørgen B. Jentoft, Ramsvik til Johan Christen Iversen, tingl, 1863.
 • Skjøte fra Johan Iversen til Gjert Iversen, Gjerstad, tingl. 1886.
 • Skjøte fra Gjert Iversen, Gjerstad til Jørgen Pedersen, Ballstad, tingl. 1886.
 • Skjøte fra Jørgen Pedersen til Tobias Thomassen, tingl. 1896.
 • Skjøte fra Tobias Thomassen til Hans Tobiassen, tingl. 1930. Skyld 0,51.

Br.nr. 3, Sørgarden, utskilt fra br.nr. 2:

 • Skjøte fra doktor Kvigstad til lensmann C. M. Olsen, tingl. 1875.
 • Skjøte fra lensmann C. M. Olsen til Lars Pedersen, tingl. 1889.
 • Skjøte fra Lars Pedersens enke til Samuel Karlsen, tingl. 1919. Skyld 0.50.

Br.nr. 4, Nygård:

 • Skjøte til Salomon Salomonsen, tingl. 1895.
 • Skjøte fra Salomon Salomonsen til Ragnor Jakobsen, tingl. 1919.
 • Skjøte fra Ragnor Jakobsen til Lennert Pedersen, Sund, tingl. 1922. Skyld 0,40.

Br.nr. 5, Nergård, utskilt fra br.nr. 1 i 1910:

 • Skjøte fra Ingvard Tobiassen til Peter Jakobsen, tingl. 1910.
 • Skjøte fra Peter Jakobsens arvinger til Petter Dybvad, tingl. 1939. Skyld 0,26.

Br.nr. 6, Sjølund, utskilt fra br.nr. 1, 2 og 3:

Br.nr. 7, Fjellvang, utskilt fra br.nr. 1, 2 og 3 i 1933:

Br.nr. 8, Fjærvold, utskilt fra br.nr. 2 i 1936:

 • Skjøte fra Hans Tobiassen til Angel Arntsen, tingl. 1936. Skyld 0,10.

På Nord-Vetting bodde Christoffer Nilsen, g. 1826 med Bereth Marie Hansdtr. De hadde bl.a. sønnene

 1. Hans Christoffersen, bosatt på Hattan
 2. Thomas Christoffersen, bosatt her på Nord-Vetting.

//media.geni.com/p14/65/d2/6d/b2/5344486375a98abc/tobias_thomassen_nord-vetting_original.jpg?hash=f55ab22ab0e38ff25a2f8c7c90604c389d5d9ab9655411c9654f2e0b433e304a.1695970799Tobias Thomassen, Nord-Vetting.

Thomas var g.m. 1) Katrine Trondsdtr., fra Hamarøy, og hadde i dette ekteskap

 1. Tobias Thomassen, g.m. Karoline Knudsdtr., Horn. Overtok farsgården. Barn :
  1. Ingvard, g.m. Hanna Hansdtr., datter av Hans Markussen og h. Marie, f. Busch, Skarsjøen (Gravdal) Barn:
   1. Hans, g.m. Berthe Johansdtr., Skotnes.
   2. Borghild, døde ung.
   3. Hjørdis, g.m. Arne Samuelsen, Sør-Vetting.
   4. Mary, g.m. Reidar Dybvad, Sund, bosatt på Gravdal.
  2. Kalem, g.m. Ragna Stefanusdtr., bosatt på Haug.
  3. Bernhard, g.m. Lise Hartvigsdtr., Storeidet, enkemann, bosatt på Gravdal.
  4. Sverdrup, g.m. Mina Fredriksdtr., Vevik, bosatt på Rekstrand.
  5. Karl, døde ugift.
 2. Bertine, g.m. Ole Hansen, Skotnes.
 3. Karl Thomassen, g.m. Hansine Hansdtr., Skotnes.
 4. Berntine, g.m. Petter Jakobsen, Nord-Vetting.

Thomas Christoffersen, g.m. 2) Dina Anna Jentoft Eriksen Dina Sørensdtr]. I ekteskapet med Dina hadde Thomas Christoffersen følgende barn:

 1. Josefine, g.m. Bernhard Amundsen, Berg i Hol.
 2. Helga, gift på Finstad.
 3. Katrine, g.m. Erling Eines, Haug.
 4. Berthe, g.m. Martin Bolle.
 5. Karen, g.m. Ludvig Markussen, Lilleeidet.
 6. Peder Thomassen, Gjerstad.

På Nord-Vetting bodde også Nikoline Bugge, g.m. Malene. Han flyttet senere til Napp. Deres barn er bl.a.

 1. Nora, g.m. Toralf Eliseussen, Haug
 2. Albrigt, bosatt i Ballangen. (Se forøvrig under Haug).

Samuel Karlsen, sønn av Karl Samuelsen, Sør-Vetting, var gardmann på Nord-Vetting, g.m. Antonette Pedersdtr., Græna. Deres barn:

 1. Kristianna, g.m. Hans Pedersen, Vega, bosatt på Furnes i Sør-Fold.
 2. Arne, g.m. foran nevnte Hjørdis Ingvardsdtr.,
 3. Rolf, g.m. Hjørdis Nilsen, Narvik, bor der.
 4. Svanhild, g.m. Ole Berglund, Gjernes, bosatt på Nord-Vetting.
 5. Anna, ugift
 6. Inge, ugift.

Fredrik Olsen, f. 1865, d. 1933, sønn av Ole Hansen og h. Mina Jensdtr., Nord-Vetting, g.m. Marie Johannesdtr., Gimsøy. Deres barn:

 1. Ferdinand, g.m. Ferdinanda Jensdtr., Andopen, bosatt på Haug.
 2. Johannes, g.m. Martha Haug, datter av Alfred Haug, bosatt på Haug.
 3. Bergeton, g.m. Anna fra Sørreisa, bosatt på Nord-Vetting.
 4. Magnus, g.m. Gudrun fra Senja, bosatt på Nord-Vetting.

Helmer Eliassen fra Vega, g.m. Gjertine Gunnarsdtr., Sør-Vetting. Deres barn:

 1. Halvdan, g.m. Petrine Johansdtr., Leknes, (datter av Johan Juliussen), bosatt på Nord-Vetting.
 2. Arnolda, g. i Vesterålen.
 3. Josefine, g. i Harstad.
 4. Konstanse, g. i Vesterålen.
 5. Gustav, ugift, ligningssekretær.
 6. Dagny, g.m. Åsmund Martnes, Gjerstad.

Arnt Pettersen, sønn av Peder (Per) Iversen, Vetting, g.m. 1) Anne Nilsdtr., datter av Hanna Gregersdatter. Deres barn:

 1. Bernhard, utvandret til Amerika.
 2. Otto, g.m. Baronette Lennertsdtr., Myrland, bosatt ved Skulbrusjøen. Levi, g. i Vesterålen.
 3. Petra, g.m. Nils Barosen, Vevik.
 4. Agda, g. i Ofoten.
 5. Sandra
 6. Arntine, døde begge ugift.

Arnt Pettersen, g.m. 2) Albertine Lennertsdtr., Myrland. Deres barn:

 1. Angel, g m. Signe Krogtoft, bosatt på Nordvetting.
 2. Marie, g.m. Alfred Iversen, Ballstad. Anna, g. i Vesterålen.
 3. Petrine, g.m. Hans Arctander, Reine.

Her bor også Petter Dybvad, sønn av foran nevnte Angel Pettersen, g.m. Anna Lennertsdtr. 1 mindreårig barn.

Petter Jakobsen, f. på Haukland, 14/3 1847, d. på Nord-Vetting 11/12 1934, g.m. Berntine Thomasdtr., f. på Nord-Vetting 12/3 1853, d. sammesteds 28/3 1922. Deres barn:

 1. Karl, g. sørpå, død på Gravdal.
 2. Peder, g.m. Magna Steffensdtr., bosatt på Dønvold.
 3. Thea, g.m. Peder P. Haug, bosatt på Skotnes.
 4. Karen, g.m. Peder Pettersen, sønn av Petter Andersen, Sund, bosatt i Namsos.
 5. Hans, g.m. Alvhild Jakobsdtr., Rolfsfjord, bosatt på Gjerstad.
 6. Edvard, g.m. Ragna Magnusdtr., Hestnes under Reine, bosatt Reine.

Bror av foran nevnte Petter Jakobsen, Ole Jørgen Jakobsen, bodde også her, g.m. Bergitte Christoffersdtr., datter av Chr. Nilsen, Nord-Vetting. Ekteskapet barnløst.