Projects » Gårdsslekt i Lier og Røyken » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Nicoline Nilsdatter Bøe (1832 - 1904)

"Nicoline"

11/13/2014 6/4/2017

Lars Larsen Bøe (1824 - 1900)

Fra festskriftet ang Lierskogen kirkes 75 års jubileum i 2012, utgitt av Tranby menighetsråd ved John W.Jacobsen:Lars Larsen Bøe, bonden på gården Bø, gift med Nicoline, født Nilsdatter Krogstad. Gårde...

11/13/2014 6/4/2017

Hans Pettersen Hyggen (1681 - 1766)

"Hans Pettersen Heggen/Heggum/Nes"

Ekteskap med Aase 4.januar 1711, ekteskap med Sidsel 29.september 1719

3/14/2013 4/23/2017

Nils Berntsen Funnesdal (1842 - 1921)

1910: Oppført som "kapitalist" i folketellingen. Bosted Drengestuen, Skjønhaug, Haarberg. Plassen eiet av broren Erik. Ugift.

2/13/2011 4/4/2017

Ugift.

5/9/2013 4/4/2017

Lars Berntsen Nordal (1826 - 1888)

Født på Funnesdal gård i LierGårdbruker selvstendig på Nordal søndre[]

2/12/2012 4/4/2017

1910: Oppført bosatt Drengestuen, Skjønhaug, Haarberg som husbestyrerinne, hos sine brødre Erik og Nils. Ugift.

2/13/2011 4/4/2017

Ugift.

2/5/2012 4/4/2017

Even Aslaksen Funnesdal (1751 - 1831)

2/12/2012 4/3/2017

Henrich Henrichsen Svarteberg (c.1635 - c.1696)

3/27/2016 3/27/2017

Erich Henrichsen Svarteberg (c.1637 - 1698)

1/17/2010 3/27/2017

Viet 6.januar 1813 i Frogner kirke

3/12/2012 3/27/2017

Jørgen Nilsen Grøstad (1798 - 1854)

Viet 6.januar 1813 i Frogner kirke

3/12/2012 3/27/2017

Østre Grøstad var ødegård i 1588 og senere, og kan i gammelnorsk tid ha vært på omkring 8 øyresbol. Skylda i 1624 og senere var 1 hud, omregnet 10 lp. tunge. Gården skattet i 1628 av 6 kuer og 5 sauer,...

2/13/2011 3/27/2017

12/15/2015 3/26/2017

Knut Andersen Brænna (1825 - d.)

12/15/2015 3/26/2017

Gift 26.04.1846 med Nils Hansen fra EikerBarnløse

2/10/2012 4/25/2016

Kirsti Olsdatter Nordal (1773 - 1853)

Giftet seg med Lars 26.januar 1795

2/10/2012 4/25/2016

Husmann på Buttedal, Sørsdal og Kittelsrud/SkauenTrolovet 1.mai 1737 og viet 26.juni samme år. Sylling kirke.

11/5/2015 11/13/2015

Ingebor Olsdatter (b. - bef.1801)

11/13/2015 11/13/2015

Søren Henrichsen Sørsdaleie (1738 - 1809)

"Søren Henriksen Hennumeie"

11/13/2015 11/13/2015

Christopher Sørensen (1777 - d.)

Konfirmert 32 år gammel, boende på Hallingstad-eie

11/13/2015 11/13/2015

Peder Pedersen Sørum (c.1646 - 1717)

Det siterte utdraget under refererer til hendelser på tinget i Lier i 1690, 1691 og 1692 som kaster lys over bakgrunnen til Peder. Utdraget/avsnittet er hentet fra nettsida: "På tinget i Lier den 25 Ju...

8/19/2013 9/2/2015

9/2/2015 9/2/2015

Mads Grimsrud (1606 - d.)

2/21/2011 9/2/2015

Mari Larsdatter Braaseth (1638 - 1729)

2/21/2011 9/2/2015

Ingebret Madsen Grimsrud (1644 - 1729)

Ingebret eide hele Grimsrud f.o.m. 1685. Han brukte senere også trolig hele gården.Ingebret var oppsitter ved matrikkelen 1723.

2/21/2011 9/2/2015

2/21/2011 9/2/2015

Mads Ingebretsen Grimsrud (c.1676 - 1748)

1/17/2011 9/2/2015

11/8/2012 7/19/2015

Karl Oskar Berntsen (1884 - 1952)

Karl Oskar ble konfirmert i Tranby kirke 01.oktober 1899, karakter "Meget godt". Familien er da bosatt på Skjønhaug i Tranby.

7/18/2015 7/18/2015

Ruth Arnesen (1905 - 1949)

Viet til Arnt ca 1928-29, medlem av Jehovas Vitne i Skien. Hun døde i mars 1949 og begraves ett år senere, i mai 1950.

9/13/2008 7/18/2015

Gift med Peder 17.juni 1776 i Frogner kirke.Faddere ved hennes dåp: Gulbrand Tranbyes hustru, Birthe Thoresdatter Husebye, Ole Nielsen Tranbybraaten, Erich Jacobsen Hallingsad.

2/8/2014 10/12/2014

Fingar Reidarsen Bøle (1650 - 1704)

3/9/2009 8/27/2014

3/18/2012 8/27/2014

4/2/2008 8/27/2014

Gunhild Johansdatter (1589 - d.)

10/22/2008 8/27/2014

Eli Torstensdatter Helgerud (c.1610 - 1696)

12/10/2012 8/11/2014

Bent Helgerud (c.1606 - 1660)

Bents opphav er hittil ikke dokumentert her på Geni - og opplysningene om fødsel og aner må derfor inntil videre anses som usikre. Fra Liers historie/Helgerud vet vi at (fritt sitert): Bent var gift me...

1/16/2009 8/11/2014

Født på Helgerud i Lier, visstnok rundt 1635. Gift med Amund Evensen på søndre Eriksrud - antakelig rundt.1655, da deres eldste datter Åse ble født. I 1664 overtok Amund gården Søndre Eriksrud fra sin ...

4/2/2010 8/11/2014

Amund Evensen Eriksrud (c.1630 - 1701)

Født omkring 1930 på Eriksrud i Lier. Gift med Berte Bentsdatter fra Helgerud - antakelig rundt.1655, da deres eldste datter Åse ble født. I 1664 ble gården Eriksrud delt mellom ham og broren. Amund ov...

4/2/2010 8/11/2014

Eli Amundsdatter Åmot (1664 - 1744)

10/14/2011 8/11/2014

Kristen Olsen Åmot (1653 - 1734)

4/23/2013 8/11/2014

Ole Pedersen Meren (1692 - d.)

3/18/2012 8/11/2014

Anders Herlofsen (1780 - 1864)

Født på Sundbakken i Eiker 20.mai 1780, tvilling til Frideric. [] i Haug kirke i Eiker 1.juni 1794Innflytter fra Eiker i Buskerud, flytteår er 1819, først til Kjosplass i Spydeberg, så til Karlsmyrplas...

2/13/2011 8/8/2014

Aase Herleufsdatter (1707 - d.)

10/6/2013 8/8/2014

Anders Gundersen (1695 - d.)

10/6/2013 8/7/2014

10/6/2013 8/7/2014

Herlov Andersen Sundbachen (1738 - 1800)

"Herlov", "Sundbakken", "Sundbachen"

Gift med Maria 21.09.1766 i EikerGift med Anne Elisabeth 15.mai 1777 i Eiker Han finnes i lista over Ekstraskatt 1765 for Eiker prestegjeld. Herlof Andersen Sundbacken giftet seg med Marie Rasmusdatter...

3/3/2011 8/7/2014

Ingeborg Caspersen (1899 - 1989)

G 1926 m Max Willy Caspersen f. 1903. (København) Barn: Arve . Ho var kontordame og han kontorist i jarnforretning. Busett i Pontoppidansgt. i Kr.ania.

2/6/2012 8/7/2014

Erik Berntsen (1897 - 1977)

Gm Hjørdis Borgny Wenger, ..... . Barn: Kåre 1923- distriktsdyrlege i Ål, gm Inger Karin Jorde (3 barn); Ingeborg adjunkt på Geilo, gm R. Brusletto; Kari husstellærar i Oslo, gm E. Brusletto. Busett på...

1/10/2008 8/7/2014

2/6/2012 8/7/2014

Bernhard Berntsen (1869 - 1964)

Bernhard Berntsen var lærar og kyrkjesongar i Torpo frå 1901-1934. Meir om lærarar i Torpo, sjå Ål II s 355. Han var ferdig utdanna på Asker-seminaret i 1891. Fyrste lærarposten var på Dokken skule i N...

2/6/2012 8/7/2014

Sybille Pedersdatter Hyggen (1670 - 1738)

"Sebylla"

Gifter seg med Even Evensønn Hyggen 25.november 1708 i Røyken kirkeBegraves samtidig med sin datter Karj, 10.juni 1738

3/17/2013 8/7/2014

Gifter seg med Sybille Pedersdatter 25.november 1708 i Røyken kirke

12/28/2012 8/7/2014

Hans Evensen Hyggen (c.1714 - 1801)

"Tvilling til Christopher"

Tvilling til Christopher

2/25/2011 8/7/2014

2/1/2013 8/7/2014

1/16/2009 8/7/2014

1/16/2009 8/7/2014

Siri Solberg Bendtsdatter (c.1679 - 1747)

"Ræfve", "Revå", "Sigri"

Det var skifte etter Siri på Holtsmark i Lier 2.5.1747 (protokoll 4 side 93)Sandeboka - Liers historie - Lier,Røyken og Hurum sorenskriveri

1/16/2009 8/7/2014

Gifter seg med Bernt 8.mai 1826 Hun dør ca 3 uker før Bernt, samme år. []

2/12/2011 8/7/2014

Anne Berntsen (1870 - 1939)

"Anne Christensen"

Viet 21.nov 1895 i Søndeled kirke.I 1896 bosatt i Laget, Aust-Agder.I 1898 bosatt på Støle, Aust-Agder.Mellom 1898 og 1900 flyttet familien først til Gjerpen i Telemark, så til Heia, Lierskogen i Buske...

9/21/2009 8/7/2014

Paul Berntsen (1872 - 1965)

"Paul Eriksen Berntsen"

I 1891 var han seminarelev på Asker Seminar, bosatt med foreldre og søsken på Tallaksrud, Hårberg i Lier. Viet 21.nov 1895 i Søndeled kirke I 1896 bosatt i Laget, Søndeled, Aust-Agder.I 1898 bosatt på ...

9/21/2009 8/7/2014

10/29/2008 8/7/2014

I 1801 husmann med jord på plass under Asdøl hovedgård. Før 1780, husmann under Grøstad. 1780-1800 husmann under Rype, en kort periode husmann under Auvi. Det er trolig han vi finner som dreng på Halli...

2/8/2014 8/7/2014

Berte Marie Pedersdatter Funnesdal (1776 - 1836)

"Birte"

Døpt i Frogner kirke 11.08.1776Faddere: Jøran Christophersdatter Tveten, Reservedragon Nils Henrichsen Lyngås-eie, Eric Henrichsen Lyngås-eie.Konfirmert 1793 i Frogner kirke. Bosted Funnesdal [] seg me...

2/12/2011 8/7/2014

Gårdbruker på Funnesdal i Lier. Født på Lyngås. Viet 6.mai 1799 i Frogner kirke. I 1624 og senere eide Frogner prestebol 5 lp. tunge. I 1837 ble det utstedt kongeskjøte for 500 spd. til brukeren Henrik...

2/12/2011 5/11/2012

Torger kjøpte i 1697 en part av Holtsmark i Lier. Etterhvert ervervet han hele gården.Skiftet etter han 17.6.1726 (protokoll 3 side 333b) vitner om stor velstand. Bruttoformuen var 3513 dlr. og netto 3...

1/16/2009 5/11/2012

Driver og bor på hovedgården Justad, Frogner, Lier. Justad ble ryddet i vikingtida. Overby ble trolig ryddet i kristen tid, men ble nedlagt etter Mannedauen og lagt inn under Justad. Justad ble delt i ...

10/5/2009 5/11/2012

Mikkel Håkensen Tranbye (1611 - 1693)

Mikkel eide bygselparten i Tranby, pluss Gjellestad og halvparten av Verpet (se eiere). Av bygselgods nevnes parter i Sørsdal, Lyngås, Hellum og Dalenga. I 1651 eide han også Østre Grøtte sag. Mikkel v...

4/2/2008 4/5/2012

Håken Mikkelsen Sørsdal (1590 - c.1647)

Notes for Håken Mikkelsen: I 1617 rådde Håken for bygsla av Sørsdal og eide trolig 15 lp da som i 1624. Han hadde i skpd i 1635. Denne parten ble i 1647 delt likt mellom sønnene Even. Mikkel Tranby, Jo...

4/2/2008 4/5/2012

Døde av hjertesvikt på jobb, arbeidet som brøytebilsjåfør i kommunen.

2/13/2011 3/20/2012

Paul Ansgar Berntsen (1900 - 1985)

2/13/2011 3/20/2012

Sverre Berntsen (1908 - 1989)

Gift 1.gang med Sigrid Formo fra Modum, i Asker kirke 13.juli 1941. Han arbeidet da som ekspeditør hos Evald Formo på Slependen. ICA Supermarked Slependen, tidligere koloniaforretning i Slependveien 10...

9/21/2009 3/20/2012

3/18/2012 3/19/2012

Faddere ved dåpen: 1. Anne Knudsdatter Lyngaas, 2. Mari Olsdatter Clemesdaleie, 3. Christopher Gundersen Buttedaleie, 4. Hans Østensen ButtedaleieKonfirmert 7.april 1771 i Sylling kirke, 17 år gammel. ...

3/13/2012 3/19/2012

Hendrich Hendrichsen Buttedal-eie (1710 - 1799)

"Hendrich Hendrichsen Grøstad"

Hendrich var dragon og husmann, hvor han kom fra er ennå ukjent. Han er ikke å finne døpt i Liers kirkebøker, fødselsår er ca, ut fra alder han er oppgitt med når han dør i 1799. Hans kone, Kari/Karen ...

3/13/2012 3/19/2012

Karen og Henrich forlovet seg 8.mai 1740 og giftet seg 2.juni samme år. Forlovere: Niels Opsahl og Hans Gullichsen Korsrud (opplysninger fra Lier Historielag)[] []

3/13/2012 3/19/2012

Christopher Olsen Opsal (1672 - 1726)

3/18/2012 3/19/2012

Niels Nielsen Opsal (1680 - 1765)

"Blind i 21 år og kjent i Guds ord" skrevet av presten i dødsprotokollen 1765

10/29/2008 3/19/2012

Sille Torgersdatter (c.1721 - 1781)

10/5/2009 3/19/2012

Lars Andersen Mørk (1714 - 1753)

3/11/2012 3/19/2012

Niels Halvorsen Mørk (1726 - 1793)

Konfirmert i Frogner 25.april 1745, bosted Sjåstad-eie

2/28/2012 3/19/2012

Konfirmant 6.april 1766 i Tranby kirke, da er han 17 år, bosted Buttedal. [] ør han kom til Haukelia var han på plassen Sand under Lyngås i Lier.Gifter seg med Astrid 18.april 1777 i Frogner kirke, Lie...

2/6/2012 3/19/2012

Ragne Olsdatter Mørk (1723 - aft.1801)

2/28/2012 3/19/2012

Lars Nilsen Nordal (1755 - 1812)

"Lars Meren"

Dåpsdato 23.11.1755 i Sylling kirke.Faddere: Sebjørn Mørks hustru, Christine Olsdatter fra Bragernes i Drammen, Hans Arnesen Meren, Ole Andersen Mørk.Konfirmert 26.04.1772 i Frogner kirke, bosatt på gå...

2/10/2012 3/19/2012

Lars Larsen Nordal / Gilhus (1836 - 1894)

"Lars Gilhus"

Kilder:Dåp - Kirkeboka for Lier prgj. - (#37) i 1866 - Kirkeboka for Lier prgj. - (#15) ød på Gilhus, Frogner i Lier, Buskerud 1894:

2/12/2012 3/19/2012

Paul Paulsen Justad (1791 - 1865)

Tvilling til Anders

2/10/2012 3/19/2012

Sille Paulsdatter Justad (1823 - 1907)

2/13/2012 3/19/2012

Otter Paulsen Justad (1718 - 1773)

Justad gård i LierBruk II av øvre Justad ble i 1744 bygslet til Otter. Ved skiftet etter han 21.6.1773 (protokoll 5 side 714b) var bruttoformuen 6568 dlr. og netto 5902 dlr. Jordegods; 4 1/2 lp salt i ...

10/5/2009 3/19/2012

2/14/2011 3/19/2012

Even Madsen Grimsrud (1721 - 1806)

2/24/2012 3/19/2012

Matz Evensen Grimsrud (1750 - 1754)

3/1/2012 3/19/2012

[] seg med Ragne 8.mai 1826 Han dør like etter Ragne, i 1885 []

2/12/2011 3/19/2012

10/5/2009 3/19/2012

Karen Paulsdatter Hyggen (1842 - 1881)

Bosatt på Hyggen gård, hvor også hennes kommende mann Erik losjerte da han arbeidet som skolelærer i sognet. (1865)Når Karen dør i 1881 er familien bosatt på Buttedal gård. Samme år dør også deres datt...

2/12/2011 3/19/2012

Erik bodde i 1865 i Røyken, på Hyggen gård. Hans husholderske var Karen Paulsdatter Hyggen, som han senere giftet seg med.På den delen av gården Buttedal i Lier som opprinnelig hadde tilhørt Anne Nilsd...

2/12/2011 3/19/2012