Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gamle aner - slektsgransking

« Back to Projects Dashboard

view all 68

Profiles

Old ancestors - family researching.

I dette prosjektet er det vedlagt en samling av personnavn for gamle aner og gjelder kun for familien til brukeren av dette prosjektet i slektsgranskings-sammenheng. Profilene som er linket til dette prosjektet er lagt til slik at de blir lett å finne i en fei. Det er kun de aller eldste personnavnene i hver gren som er linket til dette prosjektet. For noen av de nevnte personnavnene vet man lite om fordi det ikke finnes skriftlige kilder for de. 

Profilbildet i dette prosjektet er forsiden til anegranskingen for samme familie som nevnt ovenfor og foretatt 1991. De navnene som er innskrevet i dette profilbildet er for personer som er døde.

Det er blitt innskrevet enormt mange profiler på https://geni.com. Oversikten er derfor mistet.

Gamle aner som er lagt inn som lenker er kun noen få og de er de aller eldste i hver gren. Ved å gå til hver profil som er linket til dette prosjektet finner man igjen de forskjellige grenene. På denne måten er det gjort lettere å orientere seg i dette treet som er blitt stort og inneholder mange profiler.

De prosjektene som er linket til tangerer dette prosjektet. Det er fordi de inneholder noen av de samme profilene.