Projects » Gedeputeerde Staten van Friesland ‧ 1577-1795 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

5/6/2014 2/4/2015

Cornelis van Scheltinga MP (1743 - 1812)

5/6/2014 2/4/2015

Jelger van Feytsma MP (b. - 1620)

11/27/2012 2/4/2015

Johannes Kasparus Bergsma MP (1746 - 1793)

3/18/2014 2/4/2015

Wilhelmus Bergsma MP (1706 - 1774)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

3/18/2014 2/4/2015

Albert van Aysma MP (1577 - 1648)

7/19/2012 2/4/2015

Regnerus Tinevoy van Andringa MP (1612 - 1671)

"Rinso", "Rintze"

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland Lid Gedeputeerde Staten Friesland Lid Provinciale Rekenkamer Friesland

9/13/2012 2/4/2015

Tjaert van Aylva MP (c.1650 - 1705)

Tjaard van Aylva was van 1673 tot 1701 grietman van Wonseradeel en oefende zn functie uit vanuit de Wibranda State in Hichtum, die hij te danken had aan zn eerste huwelijk met Frouk van Huijsis. Als ge...

4/30/2008 6/2/2013

Ritscke van Rinia MP (b. - 1618)

3/16/2010 6/2/2013

Marcus Lycklama à Nijeholt MP (1573 - 1625)

1604-1610 : Hoogleraar Rechten aan de Universiteit Franeker

4/25/2008 6/1/2013

Lubbert Lycklama à Nijeholt MP (1639 - 1697)

9/9/2012 6/1/2013

10/10/2012 6/1/2013

Wikipedia...

3/27/2013 6/1/2013

Sjuck van Humalda MP (b. - c.1585)

11/12/2012 6/1/2013

Tjerck van Herema MP (c.1575 - 1655)

10/7/2008 6/1/2013

Doecke van Hemmema MP (1603 - 1698)

11/27/2012 6/1/2013

Frederick van Sminia MP (1664 - 1751)

12/4/2012 6/1/2013

Idzart Hobbes van Sminia MP (1689 - 1754)

11/11/2012 6/1/2013

Jetze Hessels van Sminia MP (1625 - 1678)

9/13/2012 6/1/2013

Hessel van Sminia MP (1666 - 1738)

9/13/2012 6/1/2013

Hobbe Baerdt van Sminia MP (1730 - 1813)

8/22/2012 6/1/2013

11/9/2012 6/1/2013

Tjalling van Sixma MP (1680 - 1714)

11/9/2012 6/1/2013

Imilius Johannes de Schepper MP (1736 - 1790)

11/21/2012 6/1/2013

genealogieonline.nl... ; geneagraphie.com... ; andrebuwalda.nl... ;

9/9/2012 6/1/2013

Johannes van Scheltinga MP (1632 - 1669)

11/6/2012 6/1/2013

Raad ter admiraliteit van Friesland, raad ter admiraliteit op de Maze, raadsheer hof van Friesland, grietman van Kollumerland en Nieuw-Kruisland, gedep. SG === GEDCOM Source ===@R450380053@ Netherlands...

1/5/2012 6/1/2013

Martinus van Scheltinga MP (1736 - 1799)

10/17/2012 6/1/2013

Maarten van Scheltinga MP (1656 - 1726)

"Maarten", "Martinus"

10/22/2012 6/1/2013

11/10/2012 6/1/2013

3/3/2012 6/1/2013

11/10/2012 6/1/2013

8/22/2012 6/1/2013

Zie Wikipedia...

3/3/2012 6/1/2013

Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers, baron MP (1713 - 1784)

"van Burmannia Rengers"

33. Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers , grietman, dijkgraaf, curator, geboren te Leeuwarden op 6 maart 1713, overleden te IJsbrechtum op 30 maart 1784, zoon van Egbert Rengers en Titia Barbara...

3/3/2012 6/1/2013

Lodewijk Rengers MP (1754 - 1803)

.thepeerage.

5/4/2011 6/1/2013

Hans Willem van Plettenberg MP (1732 - 1800)

3/26/2013 6/1/2013

Watze van Ockinga MP (c.1562 - 1624)

11/7/2012 6/1/2013

Tiberius van Oenema MP (1590 - 1640)

"Tiberius van Oenema"

11/28/2012 6/1/2013

Tinco van Oenema MP (b. - 1631)

Zie Biografisch Portaal van Nederland...

11/28/2012 6/1/2013

Bartholt van Nijsten MP (1628 - 1696)

5/31/2013 6/1/2013

Epe Jacobs van Juckema MP (1555 - 1619)

12/1/2012 6/1/2013

10/1/2012 6/1/2013

3/3/2012 6/1/2013

Dancker de Kempenaer MP (1668 - 1746)

Commissaris Rekenkamer Friesland Burgemeester van Harlingen Secretaris van de Admiraliteit te Harlingen.

8/28/2012 6/1/2013

Schelte van Heemstra MP (1665 - 1733)

11/9/2012 6/1/2013

Willem Hendrik van Heemstra MP (1696 - 1775)

2/27/2007 6/1/2013

Schelto van Heemstra MP (1738 - 1803)

Schelto (jonker) van Heemstra, geboren te Veenklooster op Fogelsanghstate op 6 december 1738, gedoopt te Oudwoude op 1 januari 1739, overleden te Oenkerk op Heemstrastate op 16 maart 1803. (raad in de ...

2/27/2007 6/1/2013

7/6/2012 6/1/2013

Willem Anne van Haren MP (1749 - 1835)

11/6/2012 6/1/2013

Willem van Haren MP (1626 - 1708)

11/6/2012 6/1/2013

Willem van Haren MP (1710 - 1768)

4/10/2012 6/1/2013

Onno Zwier van Haren MP (1713 - 1779)

wikipedia Onno Zwier van Haren (1713-1779): staatsman en dichter Pieter Vliet Uitgeverij Verloren, 1 jan. 1996 - 470 pagina's

10/30/2011 6/1/2013

10/30/2011 6/1/2013

Ernst van Haren MP (1623 - 1701)

4/10/2012 6/1/2013

Daniel van der Haer, mr. MP (1689 - 1745)

10/13/2012 6/1/2013

Daniel de Blocq van Haersma MP (1732 - 1814)

Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. ======Curriculum VITAE 1752-x : Tonneboeijer voor de provincie ...

10/22/2012 6/1/2013

Arend Arnold van Haersma MP (c.1646 - 1709)

9/14/2012 6/1/2013

Livius van Haersma MP (1702 - 1778)

5/27/2012 6/1/2013

Eelco van Haersma MP (1667 - 1712)

10/22/2012 6/1/2013

Aulus Arents van Haersma MP (1611 - 1669)

"Aulus"

5/27/2012 6/1/2013

Arent van Haersma MP (1695 - 1740)

11/7/2012 6/1/2013

11/8/2012 6/1/2013

Sicco van Goslinga, jhr. MP (1664 - 1731)

8/13/2012 6/1/2013

Johan van Goslinga, jhr. MP (b. - 1688)

"Johannes"

11/11/2012 6/1/2013

Seerp van Galama MP (1528 - 1581)

10/6/2008 6/1/2013

Hector van Glinstra MP (1647 - 1705)

11/24/2012 6/1/2013

Epeus van Glinstra MP (1606 - 1677)

"Ipcke"

11/24/2012 6/1/2013

Binnert Philip Aebinga van Humalda MP (1709 - 1791)

"Binnert Philips Abbinga van Humalda Grietman van Hennaarderadeel"

Grietman van HENNAARDERADEEL

9/14/2012 6/1/2013

11/11/2012 6/1/2013

Tjalling van Eysinga MP (1596 - 1653)

11/11/2012 6/1/2013

10/6/2012 6/1/2013

Pieter van Eysinga MP (1564 - 1645)

11/10/2012 6/1/2013

GEDCOM Source ===Web: Netherlands, GenealogieOnline Trees Index, 1000-2015 Ancestry.com Ancestry.com Operations, Inc. GenealogieOnline 1,9289::0 1,9289::14134863=== GEDCOM Source ===Web: Netherlands, G...

11/11/2012 6/1/2013

9/14/2012 6/1/2013

11/11/2012 6/1/2013

Aede van Eysinga MP (1560 - 1619)

11/10/2012 6/1/2013

Johan Idzart van Douma MP (1636 - 1676)

11/27/2012 6/1/2013

Erasmus van Douma MP (b. - 1581)

11/6/2012 6/1/2013

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

12/4/2012 6/1/2013

Sicke van Dekema, de oudere MP (1548 - 1625)

11/7/2012 6/1/2013

Tjalling Willem van Camstra MP (1685 - 1742)

11/20/2012 6/1/2013

Tjalling Homme van Camstra MP (1664 - 1727)

11/13/2012 6/1/2013

Gajus Botnia van Broersma MP (1626 - 1678)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

10/22/2012 6/1/2013

Maarten van Bouricius Grietman van Aangwirden MP (1708 - 1755)

"Martinus"

9/10/2012 6/1/2013

9/9/2012 6/1/2013

10/23/2012 6/1/2013

Jacob van Bouricius van Aengwirden MP (1679 - 1714)

"van Aengwirden", "Jacobus"

9/10/2012 6/1/2013

Alle Jans van Burum MP (c.1599 - 1668)

1/16/2012 6/1/2013

Allard van Burum MP (1678 - 1729)

7/19/2012 6/1/2013

Upcke van Burmania MP (c.1629 - 1673)

11/9/2012 6/1/2013

Ulbe van Burmania MP (1680 - 1762)

11/9/2012 6/1/2013

Ulbe van Burmania MP (1737 - 1816)

11/9/2012 6/1/2013

Taco van Burmania MP (1653 - 1705)

11/9/2012 6/1/2013

11/8/2012 6/1/2013

Laes van Burmania MP (1638 - 1691)

Zie [ Wikipedia Martena state

11/7/2012 6/1/2013

Curriculum VITAE 1721-1729 : mei-29 Raadsheer Hof van Friesland - kwartier Zevenwouden 1729-1744 : Grietman Oostdongeradeel x : Hoofd Gedeputeerde Staten 1735 & 1742 : Commissaris Politiek ...

11/9/2012 6/1/2013

11/9/2012 6/1/2013

Hobbe van Burmania MP (1705 - 1765)

11/9/2012 6/1/2013

George Ulbe van Burmania MP (1715 - 1777)

11/9/2012 6/1/2013