Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Genist tot in de kist

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Genist tot in de kist

auteur Jozef ELIZEN

Dagboek met authentiek fotomateriaal

Achtste Compagnie Veldgenie

keyword : geschiedenis kolonialisme Indonesië Nederlands-Indië oorlog

  • 1992 : Jozef G.M. ELIZEN - BUSSLOO, uitgever René REUZEL [= privately printed for the author] Illustrated, map. 183 pp. Sewn paperback, signed by the author. ¶ Memoirs of the author from the time that he was a soldier in Sumatra during the years 1947-1950. - Klooster, Bibliography of the Indonesian Revolution 5548 - ISBN 90-??-x

SOURCE: www.antiqbook.com

FLAPTEKST

Om een bijdrage te leveren aan het verduidelijken van datgene wat zich heeft afgespeeld tijdens en na de zogenaamde politionele acties in het toenmalige Nederlands Indië, heb ik mijn persoonlijke belevenissen als soldaat bij de Geni in dit boek vastgeled. De 'avonturen van toen' zijn beschreven in de vorm van een dagboek dat is voorzien van authentiek fotomateriaal. Het blijkt dat velen nauwelijks weten hoe wij als dienstplichtige militairen deze periodie van 1947 tot en met 1950 aldaar hebben doorgebracht. De Japanners hielden na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog nog steeds Nederlanders vast in hun kampen in Indië. Bovendien zorgden nationale bendes en vrijheidsstrijders voor veel onrust. Tegen deze achtergrond werden wij naar Indië uitgezonden om daar als politie-agent op te treden, want orde en rust moest er komen. Tegenwoordig zou een dergelijke uitzending, die bovenal tot doel had het land Indonesië onder Nederlands gezag te plaatsen, massale protesten veroorzaken. In die tijd ging je gewoon, afgaande op de berichtgeving van die dagen. Een relatief kleine groep van weigeraars vormden hierop een uitzondering, zij belandden in de Nederlandse gevangenis of doken onder. Onze 'Compagnie van de Achtste Veldgenie' was actief op de oostkust van Sumatra. In een van onze legeringsplaatsen was op de muur geschilderd: 'We blijven genist tot in de kist'. Deze woorden gaven aan hoe gevaarlijk onze taak was. Dat gold voor eenieder van ons, hetgeen voor een onderlinge band zorgde. Samen zouden we het rooien en we lieten elkaar niet in de steek. Omdat velen van ons deze tropenervaringen nooit zullen vergeten, heeft deze leus na alle voorbije jaren nog steeds niet aan betekenis ingeboet.

Twello, april 1992 Jozef Eilizen