Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Geschiedenis van het Sociaal Werk

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 10

Profiles

 • Florence Nightingale ("The Lady with the Lamp") (1820 - 1910)
  Florence Nightingale was a guiding force in the field of nursing. She was born May 12, 1820, to William “WEN” and Frances “Fanny” Nightingale in Florence, Italy. Her parents named her after the cit...
 • Jacob van Lennep (1802 - 1868)
  WieWasWie: rijksadvocaat vanaf 1829 Woonde op de Keizersgracht 560 in Amsterdam vanaf ca 1830 Van Lennep was van 1853 tot 1856 lid van de Tweede Kamer. In 1868 overleed Jacob van Lennep op 66-jarige ...
 • Samuel van Houten (1837 - 1930)
  Zie Genealogie van Houten Samuel van Houten (Groningen, 17 februari 1837 – Den Haag, 14 oktober 1930) was een Nederlands liberaal politicus. Van Houten was de zoon van Derk van Houten, een doopsgezin...
 • Arie Querido (1901 - 1983)
  Arie Querido (Amsterdam, 18 januari 1901 – Pont-de-Barret, 5 juli 1983) was een Nederlandse sociaal-geneeskundige. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de ambulante geestelijke g...
 • Dirck Volckertsz Coornhert (1522 - 1590)
  Nederlandse kunstenaar, geleerde, theoloog, musicus en publicist van vele geschriften.

—WORK-in-PROGRESS—collegae WELKOM—

Geschiedenis van het Sociaal Werk

 • DOEL : actores -genoemd & beschreven in de site over dit onderwerp elders op internet- te voorzien van geni-profiel met correcte verwantschaps-lijnen & documentatie-links
 • BRON : http://www.canonsociaalwerk.eu/tijdlijn.php
 • ⌘ : wil zeggen dat er een Wiki-Pedia pagina te vinden valt
 • VRIENDELIJK doch DRINGEND verzoek GEEN LOSSE BOOMPJES te maken, maar te helpen zoeken naar reeds in geni aanwezige profielen en die eventueel via uitbreiding te koppelen aan DE~grote~GLOBALE~geni~STAMBOOM~ ! Vindt u alleen min-of-meer directe verwanten, dan zal hun genealogie eerst uitbreiding behoeven en van u wellicht nog wat meer archief-gesnuffel-&-speur-werk…
documentatiebronnen

Lees ook ter lering & vermaeck de in de site genoemde publicaties van • Jan BIJLSMA ‧ ‧ • Hay JANSSEN ‧ ‧ • Maarten van der LINDE ‧ ‧ • Llewellyn BOGAERS ‧ ‧ • G.P. FREEMAN ‧ ‧ • Georges DUBY ‧ ‧ • Hélène NOLTHENIUS ‧ ‧ • Theun de VRIES ‧ ‧ •

NEDERLAND ‧ algemeen

0567 : Concilie van Tours • armentafels—voedselbank
 • Abram de SWAAN ‧ ‧ ⌘
 • Paus Johannes III ‧ ‧ ⌘
 • Karel V ‧ ‧ ⌘
1122 : Catharijne-gasthuis • zoektocht naar christelijk-sociale inspiratie
 • Franciscus van ASSISI ‧ 1182-1226 ‧
 • Clara di FAVARONE ‧ 1194-1256 ‧
 • Elisabeth van THÜRINGEN ‧ 1207-1231 ‧
1270 : De heilige DIMPNA • hagiotherapie—gezinsverpleging
 • Dimpna 'heilige' XYZ ‧ x in Geel-BE? onthoofd‧ dv. Ierse koning ‧ 600: vlucht voor incestueuze vader die zijn dochter wilde trouwen ‧
 • Elisabeth XYZ ‧ x ‧ Y:'heilige' ‧ geneest armoede & ziekte ‧
 • Lucia XYZ ‧ x ‧ Y:'heilige' ‧ geneest oogziekten ‧
 • Jozef XYZ ‧ x ‧ Y:'heilige' ‧ geneest nachtmerries ‧
 • Lazarus XYZ ‧ x ‧ Y:'heilige' ‧ geneest lepra ‧
 • Hubertus XYZ ‧ x ‧ Y:'heilige' ‧ geneest razernij ‧
1442 : Reinier van ARKEL • de lange weg naar geestelijke volksgezondheid
 • Reinier van ARKEL ‧ x ‧ 1442:'s-Hertogenbosch ‧
 • Willem ARNTSZ ‧ x ‧ 1461:Utrecht ‧
 • Philippe PINEL ‧ 1745-1826 ‧ arts ‧
 • Jacob SCHROEDER van der KOLK ‧ 1797-1862 ‧ arts‧
 • Johannes van DUUREN ‧ 1804-1873 ‧
1526 : Juan Luis VIVES • armenzorg & opkomst humanisme
 • Jan Ludovicus ~ Juan Luis VIVES ‧ 1492-1540 ‧ ⌘
 • Desiderius ERASMUS ‧ 1469-1536 ‧ ⌘
 • Dirck Volkertszoon COORNHERT ‧ 1522-1590 ‧ ⌘
 • Maarten LUTHER ‧ 1483-1546 ‧ ⌘
 • Johannes CALVIJN ~ Jehan CAUVIN ~ Jean CALVIN ‧ 1509-1564 ‧ ⌘
1580 : Diaconie & Bikkoer Choliem • begin multi-confessionele armenzorg
1596 : Rasp-huizen & spin-huizen • lijfstraf—werkstraf
 • Pieter BRUEGHEL de Jonge ? ‧ c.1565-1638 ‧ ⌘
 • Jheronimus~Hieronymus BOSCH ‧ c.1450-1516 ‧ ⌘
 • Dirck Volckertszoon COORNHERT ‧ 1522-1590 ‧ ⌘
 • Paul-Michel FOUCAULT ‧ 1926-1984 ‧ ⌘
1784 : Maatschappij tot NUT van 't Algemeen • noodzaak volks-ontwikkeling
 • zie ook geni-project via de links rechts op deze pagina
 • Jan NIEUWENHUIJZEN ‧ 1724-1806 ‧ ⌘
 • Martinus NIEUWENHUIJZEN ‧ 1759-1793 ‧ ⌘
 • Willem Hendrik SURINGAR ‧ 1790-1872 ‧ ⌘-verzoek te ontwikkelen
1790 : Doven en blinden • ontstaan pedagogisch optimisme
 • Rudolphus Agricola natus: Roelof HUYSMAN ‧ 1443-1485 ‧ ⌘
 • Aristoteles ‧ 184-322vC. ‧ ⌘
 • Denis DIDEROT ‧ 1713-1784 ‧ schrijver ‧ ⌘
 • Charles-Michel de l'EPÉE ‧ 1712-1789 ‧ abt ‧ ⌘
 • Henri Daniel GUYOT ‧ 1753-1828 ‧ predikant ‧ ⌘
 • Martinus van BEEK ‧ x ‧ c.1828:leraar godsdienst ‧ ⌘-verzoek te ontwikkelen
 • Rudolf MEES ‧ ‧
 • Johan Rudolf DEIMAN ‧ 1743-1808 ‧
 • Valentin HAÜY ‧ 1745-1822 ‧ ⌘
 • François LESSUEUR ‧ ‧ 16-jarige blinde bedelaar ‧
1818 : Maatschappij van weldadigheid • werk-verschaffing als armoede-bestrijding
 • zie ook geni-project via de links rechts op deze pagina
 • Johannes van den BOSCH ‧ 1780-1844 ‧
 • Koning Willem I ‧ ‧
 • Suzanna JANSEN ‧ ‧ auteur Pauperparadijs
1823 : Zedelijke Verbetering Gevangenen • reclassering tussen dwang & vrijwilligheid
 • Willem Hendrik SURINGAR ‧ 1790-1872 ‧
 • John HOWARD ‧ 1726-1790 ‧
 • Elisabeth FRY ‧ 1780-1845 ‧
 • Barbara van Meerten-SCHILPEROORT ‧ 1778-1853 ‧
1846 : Sint Aloysius-gesticht • redding & opvoeding verwaarloosde jeugd
 • Evert ZOUDENBALCH ‧ 1423-1503 ‧
 • Johann Hinrich WICHERN ‧ 1808-1881 ‧
 • Pater Arnoldus FRENTROP sj ‧ 1802-1865 ‧
 • Ottho Gerhard HELDRING ‧ 1804-1876 ‧ predikant ‧
 • dhr. GANGEL ‧ ‧ 1851: schoolmeester jongens-doorgangshuis Hoenderloo ‧
 • Willem Hendrik SURINGAR ‧ 1790-1872 ‧
1870 : Helena MERCIER • grondlegster maatschappelijk werk
 • Helena~Hélène MERCIER ‧ 1839-1910 ‧ ⌘
 • Multatuli ‧ ‧
 • Octavia HILL ‧ ‧
 • Marie Muller-LULOFS ‧ 1854-1954 ‧
 • Arnold KERDIJK ‧ 1846-1905 ‧
 • Emilie KNAPPERT ‧ 1860-1952 ‧
 • Johanna ter MEULEN ‧ 1867-1933 ‧
 • Louise van der Pek-WENT ‧ 1865-1951 ‧
1872 : Vereeniging tot Verbetering der Kleine Kinder-bewaarplaatsen • zorg voor 't jonge kind
 • Johannes ter PELKWIJK ‧ 1769-1834 ‧ ⌘
 • J. S. MOLLET ‧ ‧
 • Johann Heinrich PESTALOZZI ‧ 1746-1827 ‧ Zwitsers pedagoog ‧ ⌘
 • Samuel CORONEL ‧ ‧ stadsgeneesheer ‧
 • [ Samuel van HOUTEN] ‧ 1837-1930 ‧ ⌘
 • Femina MULLER ‧ ‧
1874 : De sociale quaestie • de overheid schild tegen onrecht
 • Karl Heinrich MARX ‧ 1818-1883 ‧ ⌘
 • Friedrich ENGELS ‧ 1820-1895 ‧ ⌘
 • Samuel van HOUTEN ‧ 1837-1930 ‧
 • paus Leo XIII ‧ ‧ ⌘
 • x. PIERSSON ‧ ‧
1875 : Jacobus PENN en het kruiswerk • wijkverpleging—thuiszorg—buurtzorg
 • Jacobus PENN ‧ 1821-1890 ‧
 • Theodoor FLIEDNER ‧ ‧
 • William RATHBONE ‧ ‧
 • Jean Henri DUNANT ‧ 1828-1910 ‧ ⌘
 • John SNOW ‧ ‧
 • Jacob van LENNEP ‧ 1802-1868 ‧ ⌘
 • Anna REYNVAAN ‧ ‧
 • Erica Georgine TERPSTRA ‧ 1943 ‧ ⌘
 • Robert Paul FENNEMA ‧ ‧
1887 : Leger des Heils • majoor BOSSHARDT: helpen met een boodschap
1892 : Volkshuis Ons Huis • ontstaan club-, buurthuis- & sociaal-cultureel werk
 • Arnold TOYNBEE ‧ 1852-1883 ‧
1900 : Tijdschrift voor armenzorg • ontwikkeling sociale vakpers
 • x. BLANKENBERG ‧ ‧ bankier ‧
1903 : Vereniging van Woningopzichteressen • woninginspectie—huismeesterschap
 • Octavia HILL ‧ 1838-1912 ‧ ⌘
 • Helene MERCIER ‧ ‧
 • Johanna ter MEULEN ‧ ‧
 • Louise WENT ‧ ‧
1908 : Ned. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid • ontwikkeling landelijke welzijnsstructuur
 • Wim MEIJER ‧ ‧
1909 : Th. van der Woude • drankbestrijding—verslavingszorg
 • Th.W. van der WOUDE ‧ 1863-1946 ‧
 • K.H. BOUMAN ‧ ‧ medicus/psychiater ‧
1911 : Nat. Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders • opvoedings-voorlichting—opv.-ondersteuning
 • Maria Elisabeth Henriette Sandberg-GEISWEIT van der NETTEN ‧ ‧ ‧
 • Elisa van CALCAR ‧ ‧
 • Jan GUNNING ‧ ‧ pedagoog ‧
 • P.H.C. TIBOUT ‧ ‧
 • G. ALLEBÉ ‧ ‧
 • Jan WATERINK ‧ ‧
 • Martinus LANGEVELD ‧ ‧
 • Benjamin SPOCK ‧ 1903-1998 ‧
1918 : Woonschool Zeeburgerdorp • opvang asocialen—Tokkies-amusement
1918 : Vakantiehuis voor de arbeidersjeugd • sociaal toerisme
1925 : Jaap Cramer - Stichting Opbouw Drenthe • verbreiding opbouwwerk
 • Jaap CRAMER ‧ ‧
1932 : Volkshogeschool Alllardsoog - Bakkeveen • opkomst-neergang-&-metamorfose vormingswerk in internaten
1945 : Hilda Verwey-Jonker • voorvechtster sociale vooruitgang
 • Hilda Verwey-JONKER ‧ ‧
1950 : Marie Kamphuis • social casework: empowerment avant la lettte
 • Marie KAMPHUIS ‧ ‧
1952 : Ministerie van Maatschappelijk Werk • charitas—professionele zorg
1958 : Telefonische hulpverlening • opkomst nieuwe technologieën
1962 : Agologie: wetenschap van sociaal werk • Tonko ten HAVE en opkomst & ondergang veranderkunde
1965 : Marga Klompé en de Bijstandswet • genade—recht
1967 : Milikowski en 'Lof der onaangepastheid' • perspectief kwetsbare burger
 • Herman Philip MILIKOWSKI ‧ 1909-1989 ‧ ⌘
1968 : Academie de Horst • uitbouw beroepsopleidingen
1968 : Meten is weten • verantwoording, effectiviteit of bureaucratie?
1969 : Aktiekomitee Pro Gastarbeiders en Nelly Soetens • de nieuwe sociale kwestie
1971 : Jan Foudraine: wie is van hout? • anti-psychiatrie & gekkenbeweging
 • Jan FOUDRAINE ‧ 1929 ‧ ⌘
1974 : Blijf van mijn Lijf • 2de feministische golf & opkomst vrouwenhulpverlening
1974 : Carel MULLER & Nieuw Dennendal • verdunning—vermaatschappelijking
 • Carel MULLER ‧ ‧ directeur Dennendal ‧ ⌘
1974 : SCP - De maakbare samenleving • meer kennis leidt tot betere maatschappij
1979 : Hans ACHTERHUIS - De markt van Welzijn en Geluk • softie—front-professional
 • Herman Johan -hans- ACHTERHUIS ‧ 1942 ‧ ⌘
1982 : Elco BRINKMAN • kerend tij: zorgzame samenleving & marktwerking
 • Elco BRINKMAN ‧ c.1948 ‧ minister van WVC ‧
 • Wisse DEKKER ‧ 1924-2012 ‧ ⌘
1984 : Elektronische welzijnswerker • digitalisering hulpverlening
1987 : Paniek in Oude Pekela • mediahype vermeende kindermishandeling
1989 : Sociale vernieuwing • wijkaanpak 3.0
1993 : Bemoeizorg • wedergeboorte eropaf-professional
 • Arie QUERIDO ‧ 1901-1983 ‧
 • Johanna Elisabeth ter MEULEN ‧ 1867-1937 ‧
 • Arend Jan HEERMA van VOSS ‧ 1942 ‧ ⌘
 • Henrie HENSELMANS ‧ ‧ 1993: proefschrift ‧
1993 : Volwaardig burgerschap • handicap—beperking, opkomst sociaal model
 • Louise Sienke GROENMAN ‧ 1940 ‧ ⌘
 • Neeltje Adriana -ella- Kalsbeek-JASPERSE ‧ 1955 ‧ ⌘
 • Jan Gerrit Henry KRAJENBRINK ‧ 1941 ‧ ⌘
 • Wolf WOLFENSBERGER ‧ 1934-2011 ‧
 • Michael OLIVER ‧ ‧
2004 : Savanna • professionals tussen bureaucratie & zorgvuldigheid
 • Pascal KEIJZER ‧ c.1991-2007 ‧
2007 : Wet maatschappelijke ondersteuning • garagehouder—wegenwacht
 • Mariëtte -jet- BUSSEMAKER ‧ 1961 ‧

—2013-jun-30-12:30—jMVu—