Projects » Beiarn and Gildeskål in Nordland, Norway. » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Raud Den Rame, Raudr Inn Rammi, Roald Den eldste sagaen om Olav Tryggvason ble skrevet ca 1190 av Odd Munk som hadde tilhørighet på Nord-Island, i Tingeyjar-klosteret. Hos Odd Munk he...

10/16/2016 10/16/2016

Helge Helgesen (1785 - 1854)

klokker og kirkesanger ca 1827 - ca 1844

1/5/2010 6/11/2016

Harald Magne Hansen (1897 - c.1970)

Harald M. Hansen har skrevet om kirkesangere og klokkere og Klokkergården og prester og lokalhistorie fra Gildeskål

10/21/2011 6/10/2016

Peder Hansøn Bruun (1689 - 1768)

prest i Gildeskål 1723 - 1768

5/14/2015 6/10/2016

12/6/2009 6/3/2016

D Jebel Kristoffersen (5232) C.1. g.m. enke: Mali Pedersdtr. ‑1739. (11062) 1. Kristoffer, f.1710.‑1792. nr. 1. 2. Lars, ikke med i skifte e. faren eller moren 3. Agnete, Selfors 1 4. Kar...

9/14/2007 4/20/2016

Hvilke kilder understøtter at hun er datter til Anders Christophersen Benkestok? I Wilhelmine Brandt - Slægten Benkestok er etter det jeg kan se Trond Andersen Benkestok den eneste kjen...

1/8/2009 4/20/2016

3/15/2010 4/1/2016

Guttorm Mjolekoll fra Hålogaland i Orknøyingenes saga Omtalt i bok "Før vår tid, Meløy Rødøy Lurøy Træna gjennom 11000 år" Eirin ...

2/24/2016 2/24/2016

Carsten Volquarts Angell (1755 - 1787)

Ble døpt i Trondhjems Domkirke. Faddere var farens kusiner "Frøken Angel" (barnebarn av presten Jacob Angel i Nesna) og "Jomfru Volquartz", kammerråd Westermand, Lorentz Angell (fa...

8/3/2007 2/15/2016

Bergensborger handelsmann på Sør-Arnøy i Gildeskål 1670

11/21/2008 2/8/2016

JOHANNES ANDERSEN "ADELAIN" "JAN" Digitalarkivet Manntall 1663-66 for Helgeland og Salten prosti Side Prosti Prestegjeld Sokn/Fjerding År Gard type Gard Gardskyld 781 125 Salten provsti Gill...

12/30/2009 2/8/2016

Giebel Pedersøn Nidrosiensis (c.1560 - c.1617)

"hr. Giebell", "Gabelus Petreius Nidrosiensis"

Signerte som her Gabelus Petreius Nidrosiensis, hvor Nidrosiensis = fra Trondheim. Sogneprest Gildeskål 1614-ca.1617/8. I odelslisten 1617 eide på vegne av kona 2 vog i Inndyr i Gilde...

1/12/2010 2/8/2016

Thomas Mæsel (1905 - 1986)

Sogneprest i Gildeskål 1968 til 1972

4/23/2011 2/8/2016

Christopher Bryneldson (1784 - 1842)

"Brynildson", "Brynjulfson"

(Dette er en test utført av Bengt-A) Christopher kom fra gården Arhaug i Meløy. Kartlink: Konfirmasjon 8. august 1805: Nr. 24 side 4 i Gildeskål mini. 1805 - 1826 Christop...

10/4/2008 2/2/2016

Hans Carlsen Lindbom (1819 - 1906)

"Limboe"

Fødsel/dåp i Leikanger 1819, døpt barn Hans født 1819: Konfirmert 1836 i Bergen Kirkebok Kvæfjord sogn 1837: fadder i dåp til barn nr 47 i 1837 Hans Lindbo...

12/8/2015 12/8/2015

Viet i Beiarn sogn i Nordland 1848: På Gildeskål gamle kirke s kirkegård er det gravstein med innskripsjon: "Herunder hviler madam Bergitte Lindbom født i Hæsvik i ...

9/8/2010 12/8/2015

Skriftlige kilder: Kirkebok Gildeskål 1881: Agnes Johanna Amalie født 1881 i Nord Sandnes i Gildeskål døpt 1881 i Gildeskål kirke. Far Otto Frederik Borchgrevink dist...

1/16/2008 11/3/2015

Født 12. mars 1845 i Vardal. Død 15. oktober 1915, begravet på Ibestad. Student 1866, cand. med. 1874, jernbanelege 1875, kommunelege i Sørum. Gjerdrum og Ullensaker 1877,...

1/16/2008 11/3/2015

Pål Mortensen (c.1710 - c.1760)

8/19/2011 10/8/2015

Eiler Rosenvinge Kaurin (1828 - 1896)

Student i 1847. Studerte førts medisin et par år, hvoretter han gikk over til teologien. Cand. teol. 7. juni 1853. Lærer ved skoler i Kristiania i to år. Personellkapellan h...

3/2/2009 8/6/2015

Ole Jenssen Falkenborg (c.1710 - d.)

Se bok: "Lenge før byen, Bodøs historie bind 1, fram til 1816" Eirin Holberg,Tapir akademisk forlag 2009, side 370.

3/19/2015 3/19/2015

Cornelius Flachenberg (c.1760 - d.)

2/24/2011 3/19/2015

Niels Thomassen Wisløff (1635 - 1705)

=Niels Thomassen Wisløff= , f. 1635, d. I Trondheim mars 1705. Hvorfor og når han kom til Norge vet en ikke med sikkerhet, men han må sannsynligvis være den første ...

7/16/2008 2/27/2015

Håkon Odding (1900 - 1984)

"Håkon Odding"

Johan Håkon Martin Eilertsen som han opprinnelig het, er den som har skrevet boka "Slektsrøtter i Gildeskål" som ble gitt ut på eget forlag i 1981. Han ble syk mens han hold...

8/25/2009 10/27/2014

Jens Arentzberg (1705 - 1762)

Brukar av Jensvoll 1731-1733. På skiftet etter moren heter det i 1731 at Jens er bosatt på Jensvoll. Vi vet ikke sikkert om futen på Bodøgård lot ham drive noen del a...

10/4/2008 10/7/2014

John Stenessen (c.1731 - d.)

10/2/2014 10/5/2014

Pouell Hellesen (c.1600 - d.)

Kilder: Skattematrikkel 1647 for Gildeskål

1/10/2010 10/5/2014

Anders Benjamin Christian (født i Rødøen - Finneset - Gildeskål 39 år - far Elias Jensen) viet 1865 i Alta kirke.

8/22/2012 9/17/2014

1801 census for Hernæs, Bodøen: ------------------------------ Boplass Hernes i Bodø: 1801 folketellingen Bodø. Forhenværende fogd i Salten. Enkemann, gift 3 ga...

5/18/2009 1/16/2014

Torbjørn Mentzoni (1913 - 1990)

Lensmann i Gildeskål.

6/29/2010 1/8/2014

Colbanus Nielsen (1606 - 1680)

Han var Lensmann i Sandvik, Gildeskål. Gift i 60 år med Anne Olsdatter. ??

1/9/2008 1/6/2014

Jacob Tostrup (1702 - 1771)

Skipper på Inndyr. Genealogi:

1/3/2014 1/3/2014

Jacob Susemehl (c.1690 - d.)

10/28/2012 1/2/2014

Knud Johansen Blix (1727 - 1804)

KNUD JOHANSEN BLIX Folketelling 1801 Gildeskål; Inndyr: Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus 1 Nordland Gilleskaals Gilleskaals Indyhr Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder ...

5/10/2012 1/2/2014

Jørgen Jørgensen Blix (1762 - 1805)

Jørgen kom til Inndyr i 1789. Stedets historie er slik: I 1633 hadde lensherren i Nordlandene Frantz Kaas fått hånd om hele Inndyr og gjort gården til adelig setegård...

4/24/2009 1/2/2014

1/25/2010 11/8/2013

Harald Torbjørn Sund (1876 - 1940)

Harald er omtalt blant annet på Store Norske Leksikon her

7/26/2012 11/8/2013

1/25/2010 11/8/2013

Olaf Sund (1864 - 1941)

1/25/2010 11/8/2013

Anna Bergliot Jacobsen (1862 - d.)

"Haagensdatter"

1/25/2010 11/8/2013

Erling, som var fra Skjerstad, var bestyrer på Coop på Moldjord og dessuten ordfører i Beiarn fra 1968 til 1971. Profilen hans legges derfor til prosjekter hvor hans rolle som ordf...

11/2/2013 11/7/2013

1900 census for Eiterjord, Beierens:

11/12/2010 10/31/2013

Jens Glatved (1792 - 1837)

10/16/2013 10/16/2013

Gustav Sophus Janke (1836 - 1905)

Ble prest i Beiarn i 1869 - 1877, ordfører i Beiarn 1871-1877 Døde trolig i Løten i 1905 der han var prest til i 1902

10/9/2013 10/9/2013

Dette er hentet fra der Elias Blix omtales: I 1853 begynte han (Elias Blix) på Seminaret i Tromsø, Her kom han inn i et nytt, interessant og fruktbringende miljø, hvor han gikk s...

3/2/2010 10/9/2013

Peter Andreas Berg (1803 - 1864)

Cand theol 1831 Kappelan i Hamarøy 1831-32 Sokneprest i Øksnes 1837-1847 Sokneprest i Gildeskål 1847-1855 Første ordfører i Øksnes 1837 Ordfør...

10/20/2012 10/9/2013

Johan Rasch Jentoft (1747 - 1828)

Fra Geistligheden i Tromsø stift av Erland Andreasen utgitt i 1857: Dimitert fra Trondheim Katedralskole i 1766. Antatt som misjonær i Gildeskål med Beiarn, Skjerstad og Saltda...

10/1/2008 10/9/2013

Stephen Hansen Soop (1598 - 1675)

Stephan Hansen Sophius (Soop) Født omkring 1598, Bodø. Død 1675, Gildeskaal. Søn af Hans Olsen (Soop) og Kjersten (Kirsten). Student 1618, Sogneprest til Gildeskaa...

10/17/2008 10/9/2013

Peder Mentzsøn Darre MP (1633 - 1688)

"Peder Mentzsøn Darre Schielderup"

Deponert 1651 fra Trondhjems skole, akademisk eksamen 1653 med gode vitnesbyrd -> collega ved samme. Ble etter "erholt veniam ætatis og administrandis sacra" utnevnt av lensherre Fredrik Urne 16...

12/1/2008 10/9/2013

Prost i Beiarn 1887–1899

6/2/2009 10/9/2013

Wilhelm Anton Fegth (1810 - 1877)

12/18/2010 10/5/2013

Lars Hansen (1820 - 1894)

Lars Hansen, Ness Døpt 14 mai 1820 i Beiarn kirke, Moldjord Lars Hansen ble den første ordføreren i Beiarn etter at Beiarn ble skilt ut fra Gildeskål som egen kommune. H...

3/4/2011 10/5/2013

Willum Lind/ Kremmer (c.1540 - 1634)

WILLUM LIND / KREMMER Borgerbrev Bergen (1570 ?), Willum Lind Skot, (kilde: Borgerbrev Bergen s.384, link: ) --> ut fra navn + Bergensborger, antakelig = Willum Lind i Gildeskål. Pga. «...

11/23/2008 10/4/2013

Karl Parelius Leithe (1906 - 1987)

Karl Leithe var butikksbestyrer på Storjord Samvirkelag fra 1934-1957. Var ordfører i Beiarn kommune fra 1958-1967.

9/16/2013 10/2/2013

Anne Stephensdatter (1785 - 1828)

Ane Stephensdatter Ane født ca 1783. Hun er ætling av Margrethe Benkestok født ca 1588 og Christen Aalborg født ca 1584. Se bok "Slægten Benkestok". Viet (2. gang...

5/5/2010 10/2/2013

Ole Colbanussen (1669 - 1729)

Sandwig Gildeskål 1701: Var lensmann. Attling av Margrethe Benkestok.

1/9/2008 10/2/2013

HANS PETRUS PEDERSEN BRUUN - Sogneprest i Gildeskål. Hans Petrus Døde 1804 På Gildeskål Prestegård. Liktjeneste Gravlagt 5. Søndag Trinit. = 01. Juli 1804 Gi...

2/14/2009 10/1/2013

Michel Hvid, af Mjønes Michel Hvid var bosatt på Dønnes i Nesna, Helgeland i perioden 1710 til 1715 og på Stegen Gård, på Engeløy i Steigen i perioden...

8/4/2007 10/1/2013

Hans Mathiassøn Bruun (1658 - 1723)

Prest i Gildeskål. "Da presten Mentsøn Darre døde 21.januar 1688 fikk Hans Bruun Embetet etter ham. Han reiste ned til Kjøbenhavn samme år for at ansøge om sog...

12/29/2008 10/1/2013

Født/Døpt: Lorents Martin Johansen Rasch Kildeinformasjon: Nordland fylke, Beiarn, Klokkerbok nr. 846C02 (1841-1871), Fødte og døpte 1843, side 10. Permanent sidelenke: ...

11/24/2008 10/1/2013

Bjarne Jæger Nilsen (1909 - 1992)

Bjarne Jæger Nilsen var en krigshelt fra Gildeskål - under dokumenter og kilder i denne profilen, er det et dokument som beskriver hendelser han var med på under krigen. Bjarne e...

9/30/2013 9/30/2013

Sverre Gloppen (1887 - 1974)

Var handelsmann på Moldjord i Beiarn, som sin far var før ham. Ordfører i Beiarn i perioden 1942-1944.

9/9/2013 9/9/2013

Osvald Johan Tollåli (1919 - 1986)

Har blant annet vært ordfører i Beiarn samt journalist. Var sammenhengende ordfører i Beiarn kommune fra 1972- april 1983. Gravminner : Osvald Johan Tollåli . Bosted: Fu...

9/7/2013 9/9/2013

Håkon Gunleiv Innset (1903 - d.)

2/5/2012 9/9/2013

9/22/2010 9/9/2013

Halvdan Osbakk (1874 - d.)

6/3/2009 9/9/2013

Christian Angell Pedersen Storjord er den eneste fra Beiarn som har vært stortingsrepresentant. Fødehuset til Christian står enda(2015) i TVERVIK

9/11/2009 9/9/2013

Magnus Johan Sundsfjord (1906 - 1989)

Oppslag for fødsel, konfirmasjon og giftemål i kirkebøkene: Se under fanen "Kilder" Sundsfjord på kartet: Magnus Johan Sundsfjord ble født torsdag den 31. Mai 190...

11/14/2008 9/9/2013

Astrup Jentoft Johansen (1893 - 1971)

Foreldrene kom opprinnelig fra Hopen i Bodin. Bosatt i Skjelvik som gårdbruker og fisker. Han har vært ordfører i Gildeskål og stortingsvalgt medlem i styret i Statens Fiska...

11/17/2009 9/9/2013

Daniel Johan Eilertsen (1889 - 1970)

Født på Asgotslett i 1889. Utdannet ved Nordlands Amtskole, Fauske og Tromsø lærerskole i 1912. Lærer ett år i Kvænangen før han i 1913 kom tilba...

9/21/2009 9/9/2013

A. Størseth var født i Hevne (Hemne i Sør-Trøndelag) i 1845 og døde i Beiarn 1919 . han hadde allerede vært lærer i bygden fra 1867, da han ble kirkesan...

8/4/2013 9/9/2013

Ole Sandberg, 1705, sr. (c.1705 - c.1780)

Lensmann i Gildeskål fra ca 1750 til ca 1780. Slekten Sandberg

6/16/2013 6/20/2013

Folketelling 1900: Christoffer Arntzen var født i Kummeren i Gildeskål kommune i 1850. Kona Karoline Pedersdatter var født på Røsnes i samme kommune i 1860. De gift...

3/9/2008 6/16/2013

Ole Olsen Sandberg, 1751 (c.1751 - c.1815)

Lensmann i Gildeskål jfr. folketelling Gildeskål 1801. Lensmann i Gildeskål fra ca 1780 til ca 1815. (Slekten Sandbergs forbindelse med rambergslekten Berg).

10/14/2011 6/16/2013

Lauritz Bang (1849 - 1911)

Lauritz Bang ble født i Kvæfjord, Troms i 1849. Han var sønn av sogneprest Tellef Martin Bang. Han ble prest som sin far. Sogneprest i Beiarn, Nordland 1878-1887 så til sist...

3/5/2010 6/10/2013

Hans Edvard Vadstrand (1859 - 1945)

Sogneprest i Beiarn, Nordland fra 1900-1905.

5/14/2013 6/10/2013

Ericus Petri Noræus (Angermannus) (1618 - 1697)

"Erik Persson"

Student i Uppsala 1645 15/2, blev hörare 1650 i Piteå skola och kallar sig 1653 scholae Pithensis praeceptor classius, d.v.s. kollega i tredje klassen. Tilan omtalar, huru han den 15 au...

7/15/2007 4/1/2013

Arne Olsen (1709 - 1781)

5/26/2010 3/18/2013

Eskill, erkebiskop (c.1370 - 1428)

Eskill erkebiskop i Nidaros, Trondheim fra 1404 til 1428. Eskill erkebiskop, snl.no Eskill erkebiskop, katolsk.no -Erkebiskoper i Nidaros: Vinald (fra 1387 til 1402) Eskill (fra 1404 til ...

3/14/2013 3/14/2013

Bård Bårdsson (c.1300 - d.)

3/14/2013 3/14/2013

Salomon Eilert Klykken (c.1805 - c.1873)

Lensmann i Gildeskål 1844. Skoleholder eller lærer 1865 på Inndyr.

2/25/2013 2/25/2013

Hans Hansen (1817 - 1892)

1839: Tok eksamen med beste karakter ved Trondarnes Lærerseminar. 1841-1845: Organist og lærer i Bodø. Han ble da kjent med presten Steen Berner i Gildeskål som overtalte ha...

1/11/2011 2/25/2013

Gift 17. november 1864 i Gildeskål kirke til Andreas Førde. Kildeinformasjon: Nordland fylke, Gildeskål, Ministerialbok nr. 805A05 (1862-1879), Ekteviede 1865, side 323. Perman...

1/12/2013 2/8/2013

Johannes Hendrickson (1790 - 1858)

4/25/2010 2/8/2013

Haagen Olsen (1823 - 1899)

"Haaka"

Haagen Olsen ble lensmann ca 1860. Han var fra Ranen og var lærerutdannet, f. i 1823. Han virket som lensmann til sin død i 1899, med bopel på Sund, hvor hankjøpte lensmanns...

11/8/2008 1/30/2013

I 1892 emigrerte Juliane Berentine Jakobsdatter til Nord-Amerika

11/2/2011 1/16/2013

The name TIDEMAND is not known in Norway further back than the last part of the 1600's, and is presumed to follow some one or other from Germany, possibly by a trader man called Christen Tidemand who d...

8/6/2007 1/15/2013

2/12/2012 1/14/2013

Svend Hansen Blix (1640 - 1723)

Han ble gift med Birgitte Sophie Michelsdatter og fikk barna Ingeborg Sophia, Hans, Michel, Maren, Berit og Christen med han. Giftet seg etter hennes død med Magdalene Nielsdatter Høstm...

10/26/2008 1/12/2013

Hans Lauritzen Blix MP (1596 - 1666)

"Lauritsen", "Lauritssön", "Lauritzen"

Hans Lauritsen Blix ble immatrikulert ved univesitetet i i København i 1617, sikkert etter å ha studert med faren på forhånd, for alt i 1619 ble han kapellan i heimbygda...

2/3/2007 1/12/2013

Viet år 1806 i Gildeskål. Kildeinformasjon: Nordland fylke, Gildeskål, Ministerialbok nr. 805A02 (1805-1826), Kronologisk liste 1807, side 18. Permanent sidelenke: Død og ...

6/8/2011 1/11/2013

Jørgen Blix Larsen (1810 - d.)

Konfirmert 1827 Gildeskål.

2/10/2012 1/10/2013

Landhandelsmann på Lekanger, Sandhornøy i Gildeskål.

1/10/2013 1/10/2013

I 1865 Hadde 2 hester 11 stort kvæg 12 får 2 svin 3 bygg 6 poteter Jens Jensen og hans kone Johanna Jacobea Jacobsdatter kom til Gildeskål 12.10.1845 for å bosette s...

11/8/2008 12/29/2012

Olav Hagen (c.1910 - d.)

Ordfører i Bodø 1962-67 og 1972-75.

12/21/2012 12/22/2012

Kristiane brukte å være om somrene på Inndyr i "Rødgården" / Angellgården som hun eide. 1949: Sigrid Undset dør 10. juni og sønnen Hans Benedict ...

1/16/2008 12/17/2012

Sorenskriver i Salten 1850. Bosted på Støver i Bodø, Nordland, Norge.

7/18/2010 12/9/2012

Jens Pedersen Koch (c.1660 - 1697)

Handelsmann og væreier på Sula, Frøya, Sør Trøndelag, Norge. Utdrag fra Frøyaboka Sula Om Koch-slekten har høyesterettsadvokat Kjell Bugge, Trondh...

5/12/2008 11/21/2012

11/20/2012 11/21/2012