Projects » Golden Ages - Leiden: Philosophy & Religion » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Rev. John Robinson, M.A. MP (c.1575 - 1625)

"Pastor to the Pilgrims"

Robinson (1576 – 1625) was the pastor of the "Pilgrim Fathers" before they left on the Mayflower. He became one of the early leaders of the English Separatists and is regarded (along with Robert Browne...

7/1/2007 11/29/2015

Simon Egberti Episcopius (1583 - 1643)

Wikipedia Uit: www.dbnl.org 6 Dec. 1618 hield hij te Dordrecht zijn beroemde rede, waarin hij het verzet der remonstranten tegen het leerstuk der praedestinatie toelichtte en verdedigde en hun kerkelij...

5/26/2013 5/26/2013
Private User      

Jacobus Arminius MP (1560 - 1609)

Nederlands protestants godgeleerde. Was hoogleraar theologie in Leiden. Zijn volgelingen werden ook wel arminianen, rekkelijken of remonstranten genoemd. Jacobus Arminius werd predikant van de Oude Ker...

8/22/2011 10/19/2012

Hadrian à Saravia (1531 - 1613)

"Adrian Saravia"

For a detailed description of his life, see here...

2/15/2012 2/15/2012

Jean Polyander van Kerckhoven (1568 - 1646)

"Johannes Polyander"

Johan Polyander a Kerckhove werd uit een aanzienlijk Gents geslacht geboren. Hij ontving zijn opleiding aan de Universiteiten te Embden, Bremen, Heidelberg en Genève. In 1591 werd hij predikant bij de ...

10/15/2011 10/15/2011

Daniel Heinsius (1580 - 1655)

See Wikipedia...

10/18/2010 10/2/2011

Gerardus Vossius (1577 - 1649)

"Gerhardus Joannes Vossius"

See Wikipedia...

9/21/2011 9/21/2011

Jacobus Trigland MP (1583 - 1654)

Zie Biografisch Portaal van Nederland...

9/19/2011 9/19/2011