Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Valdemārs Polis (1896 - d.)
  Velēna 1896-1909 latviešu, vācu, Draudzes locekļu saraksti 242b. [ ] Dzimšana - 23. kadrs, 149. ieraksts
 • Jānis Lapkašs (1851 - 1920)
  7.DS Velēna 1896-1909 211a. Jāņa ģimene "Koschas", Mālu muižā (Mahlenhof). [] ība 1874.g. - 59. kadrs, 28. ieraksts
 • Jānis Jahn Stūrmanis (1856 - d.)
  Dvēseļu revīzija 1858.g. - 470. kadrs, VIII Wez Wistus Joseph Laulība 1879.g. - 11. kadrs, 8. ieraksts
 • Jānis Šneiders (1854 - d.)
  Laulība - 170. kadrs, 3. ieraksts
 • Aleksandrs Žīgurs (1879 - d.)
  Velēna 1896-1909 latviešu, vācu, Draudzes locekļu saraksti 31b. [ ] Dzimšana - 148. kadrs, 27. ieraksts

Pēterim un Geddei (dz.1736.g.) bijuši 5 dēli - Jēkabs, Sīmanis, Andrejs, Pēteris, Ādams. Andrejs mirst 1785.gadā, savukārt Ādams 1795. gadā.

Uzvārdu došanas laikā Jēkabs saņem uzvārdu "Kirre", Sīmanis - "Uotz" (domājams - Ods), Pēteris - "Gawer".

Lielākā daļa Pētera Grāvja pēcnācēji ir ar uzvārdu Grāvis, tik daži 19. un 20. gadsimta mijā nomaina uz Grāvītis

Uzvārds Grāvītis tiek rakstīts - Grahwit, Grahwit ; Grawit

Uzvārds Grāvis tiek rakstīts - Grahwis, Gawer, Grahw