Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Grad Sarajevo / City of Sarajevo

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Ljubica Engelmann (1896 - 1981)
  Ljubica Oblak-Strozzi (Violetta de Strozzi) (Sarajevo, 28. travnja 1896. – New Milford, Connecticut, 23. ožujka 1981.) Ljubica Oblak rođena je 28. travnja 1896. u Sarajevu. Odrasla je u Zagrebu, gdje j...
 • Seldžuka Sultan (c.1471 - d.)
 • Murad IV (1612 - 1640)
  IV (Ottoman Turkish: مراد رابع Murād-ı Rābi‘‎; July 26/27, 1612 – February 8, 1640) was the Sultan of the Ottoman Empire from 1623 to 1640, known both for restoring the authority of the state and for t...
 • Gazi Husrev-beg (1490 - 1541)
  Husrev-beg (1480.-1541.), bošnjački beg u Osmanskom carstvu u prvoj polovini 16. vijeka. Bio je sposoban vojni strateg i smatra se najznačajnijim namjesnikom osmanske Bosne. Rođen je u Serezu u Grčkoj....
 • Portrait of Suleiman the Magnificent by Titian, c.1530. Public domain. Via Wikimedia Commons at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EmperorSuleiman.jpg
  Suleiman the Magnificent (1494 - 1566)
  Suleiman I ( Turkish:I. Süleyman) /ˌsʊlɪˈmɑːn/, known as “the Magnificent” in the West and “Kanuni” (the Lawgiver) in the East, (6 November 1494 – 7 September 1566) was the tenth and longest-reigning S...

Kulturno-historijsko naslijeđe grada Sarajeva datira iz sljedećih historijskih razdoblja:

Austro-ugarsko doba

 1. Pošta - projektovao je arhitekt Josip pl. Vancaš (1907-1909. godine).
 2. Zemaljski muzej - projektovao Karlo Paržik. Čitav kompleks nosi karakteristike neorenesansnog stila. ] email: muzej@citynet.ba, url: zemaljskimuzej.ba
 3. Vijećnica - projektovao ju je 1892. Alexander Wittek, Projekat je kasnije izmjenio i dopunio Ćiril Iveković

Osmansko doba

Islamski sakralni objekti

 1. Careva džamija - Izgradio Isabeg Ishaković u drugoj polovici XV vijeka. Današnja džamija izgrađena je u 1566. god. po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. Dvije strane trijema su 1847. zazidane, a 1912. god. je dograđena i zgrada Ulema Medžlisa, arhitekta je bio Karl Paržik,.
 2. Eugena Savojskog (1697.) je bila uništena.
 3. Džamija Muslihudina Čekrekčije - Prvu džamiju sa kupolom izgradio je 1517. Mustafa Skenderpašić sin bosanskog sandžak-bega Skender-paša
 4. Džamija Havadže Durake – Baščaršijska - zgrađena je polovinom XVI vijeka. Imala je u početku drvenu kupolu koja je u pohodu Eugena Savojskog, 1697. god.
 5. Ferhadija Džamija - Ferhad-beg Vuković-Desisalić, bosanski sandžak-beg izgradio je ovu džamiju.
 6. Ali-Pašina džamija - izgradio Hadim Ali-paša, budimski begler-beg 1560/61. god. U okviru kompleksa se nalazi turbe sa dva sarkofaga aradskih šehida, Avde Sumbula i Behdžeta Mutevelića.
 7. Džamija Šejha Magribije - je polovinom XVI vijeka džamija Šejha Magribije.
 8. Vekil-Harač džamija ili Hadžijska - Izgradio je 1541/1561. god., Gazi Husrev-begov intendant, po kome je dobila i ime. Ograđena je zidom, u kome se nalazi kamena česma, koju je početkom XIX vijeka obnovio sarajevski kadija Mustafa Fevzi.
 9. Bijela džamija - u prvoj polovici XVI vijeka divan-kjatib Gazi Husrev-bega, Hajdar-efendija izgradio je ovu džamiju.
 10. Sinanova tekija - Sagradio je Hadži Sinan-aga bogati sarajevski trgovac ili njegov sin, Mustafa-paša, silahdar Sultan Murata IV.
 11. Kuršumlija medresa - izgradio Gazi Husrev-beg, 1537. god., preko puta svoje džamije i posvetio svojoj majci Seldžuki, po čemu je medresa dobila i ime Seldžukija, ali je narod prozva Kuršumlijom.

Katolički sakralni objekti

 1. Franjevački samostan i crkva Sv. Ante Padovanskog na Bistriku - sagrađen 1894. god., a crkva 1912. god.
 2. Crkva Svetog Josipa - djelo arhitekte Karla Paržika.
 3. Crkva presvetog trojstva u Novom Sarajevu - Sagrađen je 1906. god. u neoromaničkom stilu.

Pravoslavni sakralni objekti

 1. Saborna crkva - izgrađena je u neobaroknom stilu 1872. god. Gradio je Makedonac Dimitrov.
 2. Stara pravoslavna crkva - muzej, koji je uredio Jeftan Despić, 1889. god. klisar crkve. Barokni zvonik zamijenjen je po projektu arh. D. Smiljanića.
 3. Evangelistička crkva - (Danas Akademija likovnih umjetnosti) Po projektu Karla Paržika izgrađena je 1898/99. godine.

Jevrejski sakralni objekti

SEFARDSKI JEVREJI proganjani po Evropi, došli su u XVI vijeku u Bosnu i Hercegovinu, kada su ovi krajevi bili u sastavu Osmanskog carstva lijepo prihvaćeni ne samo od zvaničnih vlasti, nego prije svega od domaćih ljudi, ostali su u ovim krajevima vijekovima. Nastanili su se u Sijavuš-pašinoj mahali, gdje su izgradili stari i novi hram.

 1. Stari i Novi jevrejski hram - Nastao je 1580. god., ali je dva puta gorio (1697. i 1788.) pa je zbog toga izgrađen novi hram 1821. godine.
 2. Askenaška sinagoga - Izgrađena je 1902. godine po projektu Karla Paržika.

Srednji vijek

Prema dokumentu koji je potpisao Bela IV 1240. god. sarajevski kraj je pripadalo župi Vrhbosna, koji se kao grad, Vrhbosna, spominje 1379., kada je ova oblast došla u vlast vlastelinske porodice Pavlovića. Središnja utvrda Vrhbosna bio je stari grad Hodidjed (Bijela tabija). Na prostoru sela Brodac izgradiće svoje zadužbine u XV vijeku Isa beg Ishaković, dok će prostor od Marijin Dvora do ušća Koševskog potoka biti mjesto srednjovjekovnog trgovišta (U) Tornik. U periodu bosanske samostalnosti postojao je stari grad Hodidjed, da bi za vrijeme osmanske vlasti tvrđava proširena. Međutim, poslije pustošenja princa Eugena Savojskog (1697. god.), tvrđava je temeljito obnovljena (1729/1739. god.). Tada su izgrađene tri kapi-kule (na Širokcu, Ploči i Višegradska), te pet tabija.

Rimsko doba

Najveće nalazište antičke kulture u blizini Sarajeva je na Ilidži. To je banjsko lječilište municipalnog ranga, nalazilo se na značajnoj komunikaciji Via Argantaria - Narena. Prema nepotpunom nalazu pretpostavlja se da se nosio naziv "Aquarum Sulphuratae".- Aquae S

Prahistorija

Butmir, neolitsko nalazište u blizini Sarajeva. Butmir je jedno od najvećih neolitskih nalazišta na Balkanu, čiji su prastanovnici živjeli oko 2400-2200 god. p.n.e. Otkriveno je 1892-95., i tokom nekoliko godina istraživanja iskopano je 95 zemunica sa nalazima kamenog oružja i keramičkih posuđa, dekorisanih spiralnim motivima.