Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles


Verzetsgroep Rolls Royce (R.R.) bestond uit jonge jongens, velen zaten nog op school. Sprake van een professioneel georganiseerde groep was er ook niet, maar daarom waren zij niet minder belangrijk.

Rolls Royce was een koeriers- en intelligentiedienst die vooral actief waren met de verspreiding van verzetskranten, koeriersdiensten, het verbergen van onderduikers en de evacuatie van burgers. De groep vond zelf niet opnieuw het wiel uit maar verzamelde militaire en politieke informatie die naar Londen werd doorgeseind.

bron: De Dokwerker

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

Disclaimer: Eventuele bezwaren tegen de plaatsing van een bepaalde naam of foto op dit project zullen onder voorwaarde van aantoonbaar direct familieverwantschap en/of auteursrecht worden gerespecteerd en gehonoreerd.

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

//media.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg?hash=2b32a984535194c917afc12f908cf3bb938e8ef88c220d30f1f63f41ff33f633.1696057199

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

  • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
  • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
  • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gifGebruik de sneltoetscombinatie om snel te zoeken in de lijst:
media.geni.com/p13/3d/28/b3/51/5344485f3fbe5660/zoekfunctie_tips_03_large.jpg?hash=98380d4bb54738b0da22fe2ca18b3425de89eead35b8282d8998be4a7d3168fa.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gifmedia.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg?hash=c6aedb0e879f447376c0064ef45a5ddd11b5346cbece9a0ecba967e1fb59ce6d.1696057199

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

Rolls Royce (die naam werd begin oktober ’44 door kolonel Koot aan de groep gegeven) was oorspronkelijk een groep geweest die, eind '43 ontstaan, inlichtingen over gevangenen inwon ten behoeve van een aantal, goeddeels uit socialisten bestaande Amsterdamse groepen die onderduikers verzorgden; nadat die groepen geweigerd hadden in de LO op te gaan, waren zij zich gaan aanduiden als ‘de Vrije Groepen Amsterdam’. Bij het werk van die verzorgingsgroepen was de uitgever Frits von Eugen betrokken — hij was het die tussen Dolle Dinsdag en het uitbreken van de Spoorwegstaking, voorziende dat het openbaar vervoer heel wel kon wegvallen, samen met anderen besloot, een koeriersdienst per fiets op te richten, aanvankelijk op het traject Amsterdam—Delft. Na het uitbreken van de Spoorwegstaking bleek die dienst van vitaal belang te zijn - de spionage kwam er haast vanzelf bij.

‘Toen onze mensen op pad gingen, bleek’, aldus later een van de andere leiders van RR, K.L. de Vries, RR werd dus een van de ‘leveranciers’ van ir. F.K.T. Beukema toe Water die eind '43 de leiding van de spionagegroep-‘Kees’ had overgenomen en aan wie in ju li '44 door het Londense Bureau Inlichtingen een eigen marconist met zender was toegevoegd, G.F. Hooyer. De koeriersdienst waar het hier om gaat, breidde zich uit, naarmate het voor anderen gemakkelijk bleek hun post aan R R toe te vertrouwen. Van die faciliteit maakte kolonel Koot gebruik (voor de verbindingen met zijn gewestelijke commandanten) en voorts deden dat o.m. het College van Vertrouwensmannen, de spionagegroep-‘Packard’ en verschillende illegale bladen, waaronder Het Parool. ‘De afstanden’, aldus het gedenkboek van RR.

Het net van RR (wij hebben enkele vaste ‘dwarsverbindingen’ en incidentele andere verbindingen niet genoemd) bestreek dus met uitzondering van de drie noordelijke provincies (en het door de Duitsers bezette deel van Limburg) het gehele bezette gebied', zulks volgens een vaste, in weer en wind aangehouden dienstregeling: op het traject Amsterdam—Den Haag vertrok bijv. dagelijks de eerste koerierster om zes uur des morgens uit Amsterdam en de meegenomen post werd dan om ca. twaalf uur afgegeven aan het correspondentie-adres in Den Haag; de tweede koerierster verliet Amsterdam om twaalf uur twintig en haar post kwam ca. zes uur twintig des avonds in Den Haag aan — vroeg genoeg om het de Haagse stadskoeriersters m ogelijk te maken, de post naar de correspondentie-adressen te brengen, en om de koeriersters van de geadresseerden in staat te stellen, daar de voor dezen bestemde brieven af te halen, ze te bezorgen en zelf weer vóór acht uur (het begin van de spertijd) binnenshuis te zijn. ‘Bij de vele duizenden kilometers die toen gereden zijn, is er’, aldus de Vries, ‘nooit enig poststuk in verkeerde handen gevallen. Het is altijd zonder ongelukken afgelopen. Wel zijn er fouilleringen geweest, maar er is niets ontdekt.’

Bij de arbeid van RR waren uiteindelijk, de spionage meegerekend, in totaal tussen de duizend en vijftienhonderd personen betrokken; de staf in Amsterdam telde ca. tachtig personen en voor het werk was in de hongerwinter in totaal f70000 nodig, een groot deel daarvan voor het ‘zwart’ aanschaffen van fietsbanden en papier (voor wat het Instituut Noodhulp aan levensmiddelen afstond, behoefde niet betaald te worden — RR heeft die f70000 ontvangen van het Nationaal Steunfonds.

bron: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: DE GROEP-ROLLS ROYCE

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/ca/c5/86/fe/534448576512b983/1563851068_large.jpg?hash=7bbcb891d4c29e2a4703eeda93a998894b755f787574af9d1049051755b1e93d.1696057199Alta, Johannes Lieuwe//www.geni.com/images/transparent.gif18-02-1916 Zaandam (NH) - 30-01-1945 Utrecht (UT)

Alta was werktuigkundig student aan de T.H. tot hij op 5 april 1943 slaagde voor zijn ingenieursexamen. In september 1944 verliet hij zijn betrekking bij de Fa. Wilton-Feynoord te Schiedam om zich aan te sluiten bij de Rolls Royce koeriers- en inlichtingendienst. In Gorkum wist hij voor deze landelijke verzetsgroep waardevol werk te verrichten. Bij het doorzoeken van een door de Duitsers verlaten gebouw, viel hij met een aantal medewerkers op 15 januari 1945 in handen van de Feldgendarmerie. Naar Utrecht overgebracht, werd Alta twee weken later als represaille gefusilleerd. In december 1945 zijn zijn stoffelijke resten bijgezet. te Westerveld.

_ Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945OGS


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Angeren, Jan van
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Angeren, Mien van


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Belgraver, Elly 1926-2015

Dochter van een in Polen geïnterneerde beroepsofficier Herman Belgraver (bron). Medewerkster/koerierster van de illegale spionage- en koeriersgroep Rolls Royce.

_ OudOegsgeest.nl; Koeriers- en Inlichtingendienst RR (Rolls Royce)Leiden4045.nl


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Beukema toe Water, ir. Frederik Karel Tjark (Pitty) (alias Roorda) 21-09-1911 Semarang (Ned. Ind.) - 30-11-1997 Le Rouret (Fr.)

Laatste leider Groep Kees. Zijn codeerster was Eveline van Lennep, alias Nellie Hoekstra.

_ WikipediaWW2Awardsweggum.com


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Bodon-Kuipers, Mevr. Titia Beatrix ‧ 20-01-1923 - 18-07-2015 ‧

_ Overlijdensberichtonline-begraafplaatsen


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Boost, Willem Louis Joseph (Wim) ‧ 02-07-1918 Breda (NB) - 01-08-2005 Breukelen (UT) ‧

Illustrator en politiek tekenaar.

_ Wikipedia


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Boost-Puplichuizen, Johanna (Puck) ‧ 28-10-1918 - 07-02-2008 Amsterdam (NH) ‧

_ online-familieberichten


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Brauw, Rob de
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Brouwer, mevr. C.M.


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/fa/7d/e2/0a/53444842e02f1359/jan_willem_bukers_large.jpg?hash=00c507498ed49de30ca4eacc34470e3e83afbd525ed2a9a5a77f9ade9d227aed.1696057199Jan Willem Bukers//www.geni.com/images/transparent.gif 14-02-1903 Leeuwarden - 22-01-1945 Dokkum

Vervulde koeriersdiensten voor Groep Rolls Royce. Verzorgde spoormensen. Gaf gegevens door aan inlichtingendienst.

_ WO2 slachtoffersOVCGlo-lkp


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Carla, L.C.
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Claessen-Coenen, Mevr. A.


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/50/c2/e6/67/534448435fae7233/roelof_dirk_van_daalen_large.jpg?hash=87eeb5fd10daa2a195e2dff3e5993f9f4ae4b16eb60c9b3070a4e0d8c1b0e74c.1696057199Daalen, Roelof Dirk van//www.geni.com/images/transparent.gif 29-06-1917 Rotterdam - 1993

Samen met zijn tweelingzus Coos hielpen ze mensen onderduiken, vervalsten persoonsbewijzen, deden koerierswerk en waren betrokken bij de verdeling van voedsel, bonnen en wapens. Wordt in verband gebracht met de Groep Graatsma (Johannes Jozephus Grannetia, alias Graatsma) (Verzorgingswerk) Millitaire inlichtingengroep, afdeling D4 van de RR in Amsterdam. de 'Groep studio Forto' genaamd.

_ scan 1-2Roelof en Coos van DaalenRAN


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/41/bd/c1/ac/534448435fa54ebf/coos_van_daalen_large.jpg?hash=15e25595ebe03c561d92fd350ad42d3914af7cb5f85e6aed42f6bf30d1a97de5.1696057199Daalen, Coos van//www.geni.com/images/transparent.gif 29-06-1917 Rotterdam

Tweelingzus van Roelof

_ scan 1-2Roelof en Coos van DaalenRAN


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Deenik-Boks, mevr. Lamberdina Hendrika (Ina, Ineke) 24-05-1919 Dordrecht - 31-08-1994 Amsterdam

Bouwkundig tekenares, binnenhuisarchitecte.

_ archiefkaart


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Dorp-Funke, Gerda (Rosemarie) 25-04-1915 Groningen - 18-03-2012 Hengelo

Verpleegster

_ archiefkaartoverlijdensbericht


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199 Duin, Wilhelmina Cornelia (Wil) van23-06-1923 Amsterdam (NH) -17-02-2012 Amsterdam (NH)

Wil was betrokken bij de verzetsgroep Rolls Royce, een koeriers- en intelligentiedienst die vooral actief waren met de verspreiding van verzetskranten, koeriersdiensten, het verbergen van onderduikers en de evacuatie van burgers. Naast zijzelf heeft ook haar naoorlogse echtgenoot en verzetsman Jan Geuzebroek (1919-1986) het Verzetsherdenkingskruis mogen ontvangen.

_ Gedenkboek VHK p.112Trouw 30-08-2019; Mijn vader hield Joden uit de trein, en kwam er zelf in5443 Inventaris van het Archief van het Wetenschappelijk Comité van Toezicht op het Onderzoek naar Amsterdamse Panden die een Belangrijke Rol in het Verzet 1940-1945 Hebben Gespeeld (Begeleidingscommissie van Tellingen); Groep Rolls Royce scan 04Archiefkaart A'damMilitieregister H'lem echtgenootgenealogie-online


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Eskes, dhr. L.


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/6b/f8/ed/21/534448435deb1b3c/frederic_von_eugen_large.jpg?hash=1fd8f465712af6d53257faa5d471217e40f07c83da0e3c326286a3e4a37c509f.1696057199Eugen, Frederic von /Fred/Frits //www.geni.com/images/transparent.gif29-10-1897 Nijmegen - 1989

Uitgever

_ archiefkaartdbnl


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Ex, Karel P.M.
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Fakkeldij, Piet ‧ bron


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/a3/30/a0/3a/5344485e9e348c5d/henk_van_gelderen_large.jpg?hash=6722750ada71a01fee90fa075fb738c085f9b55da7e9c7163af99c12f2d02b01.1696057199 Gelderen, Hendrik Bernard (Henk) van//www.geni.com/images/transparent.gif05-11-1921 Enschede (OV) - 24-07-2020 Enschede (OV)

Was in Amsterdam ondergedoken. Hij was lid van verzetsgroep Rolls Royce en hielp het verzet met het maken van goede valse persoonsbewijzen (PB). Hij had zeld een vals persoonsbewijs waarop zijn geboortedatum 1928 was, daarmee was hij te jong voor de Arbeitseinsatz. Hij stond bekend als 'Jantje Pap'. Henk van Gelderen zorgde er b.v. voor dat Milo Anstadt, diens vrouw Lidy en zuster Sera in 1944 persoonsbewijzen kregen met corresponderende persoonskaarten bij het bevolkingsregister. Hij woonde onder meer aan de Amstel 93 waar van februari 1941 tot juli 1943 de Joodse Raad voor Amsterdam gevestigd was. Daar moesten joden hun jodenster kopen.

_ WikipediaTubantia 28-07-2020; Joodse textielfabrikant Henk van Gelderen kon drukken van Jodenster in Enschede relativeren


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Gernaat, Bernard Theodoor 28-11-1917 Groningen - 08-04-1945

_ go2war2OVCG


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Goubitz, mevr. E.


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Grannetia, Johannes Jozephus alias Graatsma 06-11-1909 Amsterdam - 28-03-1971 Amsterdam

Bouwkundig tekenaar, ambtenaar, opzichter. Leider van de Groep Graatsma (Verzorgingswerk) Millitaire inlichtingengroep, afdeling D4 van de RR in Amsterdam. de 'Groep Studio Forto' genaamd.

_ dossier NIODarchiefkaart


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Hart, mevr. ‘t


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Haverkamp, Hendrika Cornelia ‧ 12-11-1922 Amsterdam (NH) ‧

Koerierster bij Rolls Royce. Bracht eten bij ondergedoken joden.

_ Lijst van vrouwen in verzet in Noord-HollandArchiefkaart A'dam


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Heldring, Alexander Lucien 28-11-1920 Amsterdam - 31-10-2000 Blaricum

Gevolmachtigd vertegenwoordiger bij Interkerkelijke hulp aan vluchtelingen vanwege de Wereldraad van Kerken

_ overlijdensadvertentieWikipedia


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Heldring, Frederik
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Heldring, Pierson


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Hemrika, Anna Lina ( Anneke) 1923-2018

Toen in juli 1942 haar beide vriendinnen en haar vriend (Lotty, Minna en Arthur) via de Hollandse Schouwburg werden weggevoerd, gaf zij haar werk als verpleegster in een kindersanatorium op en werd koerierster. In Waarheids- en Paroolgroepen nam zij deel aan verschillende verzetsactiviteiten. Daarna werd zij koerierster van Johannes Adriaan (Johan) Meewis 1905-1948, leider van een KP-groep in Amsterdam-West. Hij was één van de mensen die de overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans voorbereidde; een overval die een groot aantal verzetsstrijders moest bevrijden. Door verraad van een Hollandse SS’er werden vele vrienden van haar gearresteerd en enkele dagen later gefusilleerd. Vervolgens werd zij koerierster bij de zogeheten Vrije Groepen, de militaire inlichtingendienst en de groep Rolls Royce.

_ Archives Portal Europe: Het PArool 1940-1993Het Parool 22-09-2018; Anneke Verheul-Hemrika (1923-2018) was een onverschrokken koeriersterGedenkboek VHK p.229Familie Hemrika.nl


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199media.geni.com/p13/6f/8e/70/f7/534448435dfd3739/johannes_jacobus_hendrikx_large.jpg?hash=5a2d0a99f84daea2e1549d93e0fce75a9f63e89cf7dde813f56028691b952c4a.1696057199Hendrikxs, Johannes Jacobus (Jan) (Ambrosius)//www.geni.com/images/transparent.gif ‧ 02-02-1917 Venlo (LB) - 1944/1945 (Dld) ‧

_ WikipediaHistorie Venlo
media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199media.geni.com/p13/28/b2/30/13/5344484362f2bbdc/gerrit_van_hofwegen_large.jpg?hash=644455eff56539777d9f624abd98561f2fccef9c8888daffa198a4e875dcbe6a.1696057199Hofwegen, Gerrit van//www.geni.com/images/transparent.gif ‧ 12-04-1920 - 05-06-1981 ‧

Was burgemeester van Barendrecht van 1968 tot zijn dood in 1981. Voor zijn komst naar Barendrecht was hij van 1961 tot 1968 burgemeester van De Lier. Van Hofwegen was gereformeerd.

_ WikipediaBarendrecht educatiefoverlijdensadvertentie


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Holthuysen, Violette

Eigenares van het museum aan de Herengracht 605. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het museum dan toch zijn deuren sluiten. Het pand werd in die tijd gebruikt voor allerlei niet-museale doeleinden. Er kwam een instituut voor sociaal onderzoek naar het Nederlandse volk in. Ogenschijnlijk een onschuldige organisatie, maar ondertussen was het een dekmantel voor verzetsactiviteiten. In de stijlkamers werden persoonsbewijzen vervalst.

_ Oneindig Noord-Holland


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/71/68/19/4b/534448435ff605b8/emmy_huf_large.jpg?hash=75738b1f1393393bf45ef752032cca30c49d2552e57170f64840bc79849cb2f0.1696057199Huf, Emmy Mary Rose//www.geni.com/images/transparent.gif 13-10-1922 Amsterdam - 06-03-1992 Amsterdam

Secretaresse, actrice, mode-redactrice, explicatrice. Zus van fotograaf Paul Huf.

_ archiefkaartWikipediaOns Amsterdam


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Hulsman, Christien


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Icke, Jan Hendrik alias Blonde Jan ‧ 09-7-1913 Amsterdam (NH) - 01-05-1972 Leiden (ZH) ‧

Was betrokken bij de oprichting en voortzetting als bestuurslid voor de Stichting 1940-1945

_ stamboomoverlijdensadvertentiearchiefkaartdigibron


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Jansen, J.J.
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Jongh, Miel de
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Kaufman, P.


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Kiel, mej. Pauline Edwine (Eddy)01-05-1923 Moeara (NOI)

Koerierster van de koeriers- en inlichtingendienst Rolls Royce, woonachtig te Nunspeet.

_ Museum Sjoel Elburg; Joodse onderduiklocatiesDe 46 van Rademakersbroek; Gijs Albertus SchaftenaarStrijdend Nederland 24-04-1945; Uit bevrijde plaatsen


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Klein, Arie (Aart) 02-08-1909 Amsterdam 31-10-2001 Amsterdam

Hij duikt in Amsterdam als Aart Donkersloot onder. Hij werkt voor de zogenaamde Doniagroep, een onderdeel van de spionagegroep Rolls Royce. Eenmaal maakt hij op verzoek van de Binnenlandse Strijdkrachten opnamen, die naar Engeland gesmokkeld worden. Drie foto's verschijnen in de in Engeland gedrukte Vrij Nederland van 28 april 1945.

_ archiefkaartGVNLWikipediaNFMScherpte-Diepte


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Koch, xx
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Koot, kol. Henri


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Krieger, Adrienne Jeanne ‧ 06-03-1919 Leiden (ZH) ‧

Jeanne Krieger was medewerkster van de illegale spionage- en koeriersdienst Rolls Royce. Ze slaagde in 1943 aan de vakschool Pont voor het diploma boekhouden. Haar vader, Carel Coenraad Krieger (bron) was Japanoloog en conservator van het Museum voor Volkenkunde. Ook haar moeder was gepromoveerd.

_ Leiden4045.nlInternational Directory of Anthropologistsoverlijdensadvertentie vaderWwW overlijden kindOudOegsgeest.nl; Koeriers- en Inlichtingendienst RR (Rolls Royce)Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Krudop, Jan Rudolph 04-06-1912 Amsterdam -31-01-1990

_ [Gedenkboek VHK] • overlijdensadvertentie


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/f4/ff/d7/85/53444842dfd5434b/bert_kuik_large.jpg?hash=88627a109ebf2154be066ec333fa87e4a767aa1160c319a5655a725bcf19bf37.1696057199Kuik, Bert//www.geni.com/images/transparent.gif_ Market garden.comHystoriek.net


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/18/33/68/b7/53444842dfd5434c/hans_kuik_large.jpg?hash=89482d83d0fcdf1b395021714d7613bfdb55b6c0ea6c6a18db7c8851c6f86c52.1696057199Kuik, Hans//www.geni.com/images/transparent.gif_ Market garden.comHystoriek.net


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Kuik, Marten-Jan


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/f5/ee/39/07/53444842e02f77ce/henk_kuipers_large.jpg?hash=936fed46ae430629ae5e42275b49217d58cbf1de35b2de0991277930d6d1ab68.1696057199Kuipers, Henk van//www.geni.com/images/transparent.gif_ Market Garden.comHystoriek.net


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/6d/1e/1b/02/53444842e02cbcff/jan_kusters_large.jpg?hash=affe32e33721df393fe4268340b42c2ebcc3a14fbe5fdb93fe956497097fab55.1696057199Kusters, Jan//www.geni.com/images/transparent.gif_ Hystoriek.net


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Langhout, Paulien

_ OudOegsgeest.nl; Koeriers- en Inlichtingendienst RR (Rolls Royce)Leiden4045.nl


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Laroo, Petrus Franciscus (Piet) 07-07-1911 Amsterdam - 02-12-1944 Amsterdam

_ RANarchiefkaart


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Lavell-de Vries, Mevr. C.J.


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Locht, Louis Johan (Loek, Louk) ‧ 28-01-1926 Oosterbeek (GL) ‧

_ Hoog en Laag.nlScouts in het verzet


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Logger, Mientje
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Lokhorst, Teunie
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Mackaay, Mr. Cornelis
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Mahler, Willem
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Meerburg, mr. P.S.


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Mensink-van Doorn, Truus 21-10-1921

_ [gedenkboek VHK] •


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Meyer, Ch.J.


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/54/21/0e/ef/53444841fe8d98aa/miep_oranje_large.jpg?hash=3f73fa4b86951b9184b685090771f896387073608ed0bec4a86cf1a89aa9dc08.1696057199Oranje, Maria (Miep)//www.geni.com/images/transparent.gif 06-05-1923 Bloemendaal

Via haar studiegenote Miep Quelle raakte Miep Oranje betrokken bij verzetsgroep Rolls Royce, die rondom Soest actief was. Ze werd koerierster en bracht krantjes rond. Op 29 december 1943 werd ze gearresteerd. Twee maanden later was ze weer in Soest, ze vertelde dat ze was ontsnapt, maar vanaf dat moment werden er veel verzetsstrijders en onderduikers in die omgeving opgepakt. Het leek er dus meer op dat ze voor de Duitsers was gaan werken, mogelijk vrijwillig nadat ze een affaire had gehad met SD'er Herbert Oelschlägel (1908-1944). Door haar verraad zijn vele verzetsmensen in de handen van de Duitse bezetter terechtgekomen en vermoord.

_ WikipediaHuygensHolocaust in Nederland.nl


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Peeters, E.
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Poelman-Vonk, mevr. P.
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Polak, Mr. R.J. (Jan)


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/4b/f3/7a/d0/53444843b1881e0d/mr_large.jpg?hash=eb747748d2271b097ae4124e38dbf461cdbb11f4ff003c788f8cc9b62b3a6eb1.1696057199Poole, mr. J. (Jaap) le //www.geni.com/images/transparent.gif 21-04-1914 Leiden - 16-10-1993 Deventer

Was in de oorlog actief bij een spionage-organisatie en was één van de secretarissen van het College van Vertrouwensmannen. Verzetsleider in verzetsgroep 'Blaauwe Rinus'.

_ P&PRhijnhof.nl • • PDCOOWO2


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/bb/ac/8c/ec/53444842e0488e3d/ary_prins_large.jpg?hash=93bf392f6c25bed986213e03f189f10b276212d14570029bf91b077cf0b9aa71.1696057199Prins, Ary//www.geni.com/images/transparent.gif22-09-1920 Dordrecht (ZH) - 07-01-1945 Limmen (NH)

Tijdens de studentenacties in de lente van 1943 spoorde hij medestudenten aan de loyaliteitsverklaring niet te tekenen. De bezetter eiste deze ondertekening van studenten, wilden zij hun studie kunnen voortzetten. Prins verzamelde tevens voor de inlichtingengroep Rolls Royce in het hele land gegevens over vliegvelden, bunkers en dergelijke. In september 1944 werd hij in Amsterdam door een oud-dispuutgenoot geworven om lid te worden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het dispuutshuis Pallas in Amsterdam werd ‘doorvoerstation’ van wapens.

_ foliaeerebegraafplaats B'daal


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Prinsen, Henk


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Prinsen, Hessel

Oprichter van de illegale inlichtingenorganisatie Rolls Royce in Arnhem.

_ Hoog en Laag.nl


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Quelle, Arend 1926 - 22-01-1945 Neuengamme


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/a4/3e/b3/35/53444842dfc80380/miep_quelle_large.jpg?hash=d48d420d127c7df40dcfe7fd20c50df723b7155d6c1031dec08a7a5241604cbf.1696057199Quelle, Wilhelmina Helena (Miep)//www.geni.com/images/transparent.gif 04-06-1922 Diemen - 23-02-2000 Rotterdam

Toen Miep vanwege niertuberculose aan bed was gekluisterd, werd ze een schakel in de koeriersdienst van verzetsgroep Rolls Royce: onder het mom van ziekenbezoek werden poststukken onder haar matras verstopt en weer opgehaald. Toen er een koerierster nodig was, vroeg Miep haar jeugdvriendin Miep Oranje. Later echtgenote van Jenne Wielenga

_ Huygensoverlijdensberichtstamreeks


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Reitsma, Paulien

Reitsma was medewerkster van de illegale spionage- en koeriersdienst Rolls Royce. Ze was een dochter van de directeur van het Openbaar Slachthuis, Keimpe Reitsma, die per 1 januari 1942 werd aangesteld. De familie Reitsma had een dienstwoning in of vlakbij het slachthuis. Naar alle waarschijnlijkheid kwam zij via haar vader of via het slachthuis in contact met de adjunct-directeur Herman van Tongeren, de chef van Rolls Royce in Oegstgeest/Leiden.

OudOegsgeest.nl; Koeriers- en Inlichtingendienst RR (Rolls Royce)Leiden4045.nl


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/3b/d8/35/ed/53444842e03eec6c/hans_riemer_large.jpg?hash=eaba1f60715cb709509cbe63b37e6c3cb81253c748ba8ed91740cc0ffd69e362.1696057199Riemer, Hans//www.geni.com/images/transparent.gif


_ Omroep Gelderland


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Rijnja, Petrus Gerardus 22-11-1893 Amsterdam - 10-12-1971 Amsterdam

Lichtdrukker

_ archiefkaart


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Roes, Ingrid


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Rosa, fam. Julius de 11-08-1887 Antwerpen - 29-10-1957 Amsterdam

De medewerkers van de RR konden voor een gratis maal terecht bij de familie De Rosa, 3e Weteringsdwarsstraat 10a totdat daar de S.D. in februari ‘45 een inval deed. Hier kwamen ook de leiders van RR

_ archiefkaartscan 38


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/88/b1/b3/ed/53444842e03e34e3/folkert_rotshuizen_large.jpg?hash=99854e1f480e826f80b486ff44ef9836ffab31a2bded78ebd5df5ad84d410499.1696057199Rotshuizen, Folkert//www.geni.com/images/transparent.gif_ Omroep Gelderland


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Schelfe, Loes van


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/ba/b9/a6/95/5344485b49c39ded/lidia_elisabeth_schoffer_large.jpg?hash=050e8805c0f9ef144532b9efe11ecf067d9245152ec90cfdcc8137b759dc5427.1696057199Schöffer, Lidia Elisabeth//www.geni.com/images/transparent.gif 19-12-1919 Amsterdam - 03-09-1980 ??

Was een expert in het vervalsen van identiteitskaarten; zij vervaardigde er meer dan duizend.

_ dbnlRANREPRANReguliersgracht 34b


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/0a/70/66/40/5344484360828f94/ivo_schoffer_large.jpg?hash=a402bdbae82a6c26a8072adb526fb03a8d9d34fcf4bc3796c018b81b1dafa2f7.1696057199Schöffer, Ivo//www.geni.com/images/transparent.gif 20-05-1922 Amsterdam - 13-01-2012 Leiden

Ivo en Lidia Schöffer (broer en zus) gaven leiding aan het Amsterdamse studentenverzet.

_ dbnlRANDe dokwerkerRANReguliersgracht 34bWikipedia


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199media.geni.com/p13/c0/5d/7b/a0/53444842e02ba432/gerard_schreuder_large.jpg?hash=89920d42c9e40d3c8c0c75506b4ed33e1b7f99fe6aa9230bb1aafb95852e0d1a.1696057199Schreuder, Gerard//www.geni.com/images/transparent.gif_ Market Garden.com


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Schreuders, Carrie


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Siccama, Ida Jacoba 30-05-1914 Leens - 18-06-2001 Amsterdam

Was werkzaam voor Hugo van der Wiele

_ Meertensgezinskaartoverlijdengeboorteacte


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Slagter, Annetje 1925-2018

Annetje Slagter als medewerkster van de illegale spionage- en koeriersdienst Rolls Royce. Ze had in 1943 haar diploma behaald aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Haar vader was secretaris-rentmeester van het Hoogheemraadschap Rijnland (bron).

_ OudOegsgeest.nl; Koeriers- en Inlichtingendienst RR (Rolls Royce)Leiden4045.nlWikipedia; broer Wiek


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Slikke, Johanna Adriana (Hanna) van der ‧ 27-02-1929 Kollum (FR)

_ Brabantse gesneuveldenGezinskaart Kolummerland


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Slikke, Johannes (Jan) van der ‧ 10-11-1924 Kollumerland (FR) ‧

_ Brabantse gesneuveldenGezinskaart Kolummerland


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Spanjaart, mevr. J.
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Spits, Marianne
//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Stoel, (Fiep) v.d.


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199Taselaar, Avika Maria Jacoba (Vieka) ‧ 15-07-1912 Dordrecht (ZH) - 09-06-2004 Callantsoog (NH) ‧

_ Women, War, and Peace in Europe, 1940-1956overlijdensberichtreformatorisch dagbladArchiefkaart A'damDe Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog (6): Remmert AtenDe onderduikers: een verhaal van verraad, ontsnapping, wanhoop, honger en angst


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Taselaar, Margaretha Philomena (Margreet) 15-04-1917 Dordrecht - 20-05-2001 Amsterdam

Maatschappelijk werkster. Zat in de koeriersdienst van Karel de Vries.

_ overlijdensadvertentiearchiefkaart naoorlogse echtgenootMax van Dam


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Tersmitten, J.


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Tongeren, Herman Alfred Edwin van 27-12-1912 Rotterdam

Van Tongeren is keurings-veearts; hij is adjunct-directeur van het Leidse Slachthuis. Van Tongeren is ook plaatselijk leider van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO).

_ overlijdensadvertentie echtgenoteOudOegsgeest.nl; Koeriers- en Inlichtingendienst RR (Rolls Royce)gezinskaart ouders R'dam


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Tukker-Logger, Loes


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Uitdenboogaard, John

Zou het hier kunnen gaan om de schrijver van Swiebertje, John Henri uit den Boogaard?


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Vastenburg, Klaas 28-08-1897 Nijkerk - 08-03-1945 Woeste Hoeve

Klaas Vastenburg was actief bij de LO Epe en de LO Amsterdam. Samen met zijn vrouw verleende hij huisvesting aan een groot aantal onderduikers. Hun woning fungeerde als contactadres voor de koeriersdienst Rolls Royce. Van september 1944 af gingen zij ook spioneren voor de afdeling Amsterdam van deze verzetsgroep. Het echtpaar had voorts een drukkerijtje, waar onder meer pamfletten werden gedrukt. (bron)


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Vastenburg-van de Weem, Johanna Carolina 06-06-1902 Amersfoort
(v | 1039 | De vrije stem | Apeldoorn)

Echtgenote van Klaas Vastenburg

_ WO2slachtoffersWwW geboorte


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Visser, Tonn


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Voskuil, Johan Jacob (Jo) 26-03-1897 Breda - 22-06-1972 Amsterdam

Voskuil was lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging 'De Onafhankelijken', maar zegde zijn lidmaatschap op toen de vereniging zich eind 1941/begin 1942 aansloot bij de Nederlandsche Kultuurkamer. Voskuil vond aansluiting bij het illegale blad De Vrije Kunstenaar rond beeldhouwer en verzetsman Gerrit van der Veen. Het bureau van de aparte afdeling voor millitaire inlichtingen D4 van de RR was onder het mom van reclamebureau Studio Forto gevestigd in een pand aan het Frederiksplein, alwaar de kunstschilder Johan Voskuil zijn atelier had.

_ WikipediaarchiefkaartStudio 2000.nlscan 38


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Vries, Karel Louis de 10-10-1918 Amsterdam

Een van de leiders van R.R. Was actief bij de voorbereiding van nieuwe identiteitspapieren en bonkaarten en het invoegen van valse namen in het register.

_ Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede WereldoorlogRANarchiefkaart


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/40/de/f5/41/5344485f5a8cad68/beccy_de_vries_large.jpg?hash=a45f0c9939bbcacc5a6850bf01431c648ca0b0b596fbe6ac9fb5a9f9e551bf04.1696057199Vries, Rebecca (Beccy) de//www.geni.com/images/transparent.gif02-04-1918 Amsterdam (NH) - 02-05-1997 Amsterdam (NH)

Journaliste Beccy was betrokken bij de Parool-groep. Onder de schuilnaam 'Betta' was ze actief met het tekenen van plattegronden van Haarlem die gebruikt werden voor het uitzetten van bonkaarten en papieren voor onderduikers en het verspreiden van wapens. Door Jan Vellenga gebrachte wapens werden onder haar bed verstopt. Ze deed ook koerierswerk, eerst in burgerkleding en later in verpleegstersuniform. Bij de verzetsgroep Rolls Roys had ze de functie van sluis, zodat brengende koeriers en afhalende koeriers elkaar niet zagen.

_ DJBWOorlogsbronnenHet vrije volk 31-10-1969Archiefkaart A'dam


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199media.geni.com/p13/3d/e7/3d/95/5344485a79b2fbd7/hermance_wilhelmina_alexandra_van_den_wall_bake_large.jpg?hash=bbbfab77d73c46297db7c144520def604234a9977d2b613bc379b0982fd820a0.1696057199Wall Bake, mej. Hermance Wilhelmina Alexandra van den//www.geni.com/images/transparent.gif27-11-1915 Hilversum

Van den Wall Bake was koerierster van een inlichtingengroep en hield zich ook bezig met vervoer van piloten en wapens.

_ Het vaderland 04-05-1960; Beelden uit de dagen der bevrijdingNRC Handelsblad 14-09-1982; Duitsers kapiltuleerden niet op 5, maar op 6 meihet Vaderland 04-05-1960; Beelden uit de dagen der bevrijdingBronzen Leeuw onderscheidenonderscheidingen.nlarchiefkaart A'dam


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=55651ab73c6b246ec527117d0ad0726f60d8a347865e88dfb14b11d7bab2b300.1696057199 Wetzel, Lotte ‧ 22-06-1906 Stuttgart (DE) - 13-09-1985 ergens in de Middenlandse zee ter hoogte van Ma'an Michael (ISR) ‧ p.t.o. Amsterdam (NH) ‧

Na de oorlog getrouwd met De la Fuente.

_ Gedenkboek VHK p.110Archiefkaart A'damoverlijdensadvertentie


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Wiele, Hugo Hubert van der 18-10-1910 Maastricht

Als één van de leiders van de groep zorgde hij voor een goede organisatie van het personeel dat militaire gegevens moest verzamelen en verzenden, zodat het verlies aan mensenlevens tot een lofwaardig klein percentage werd beperkt.

_ NM Kamp Vughtgeboorteaktedecorati


//media.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg?hash=d8c84469a04fc087a2a6720a5342702f87972643a334151dcd99458f2e7e8bc9.1696057199Wielenga, Jenne Johannes 04-06-1922 - 13-07-2007 Sleeuwijk; Latere echtgenoot van Miep Quelle


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=bef7c0e47776e7d5994e32246babd87fce66308a5808ff85a7f98272d77f227a.1696057199Wiessing, Frans

_ Market Garden.com


media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

Externe bronnen:

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

Project status:

Update: 23-04-2023
Start project: 08-03-2017
Profielen toegevoegd: 29 / 106
Maker project: Dimitri Gazan
contact: info@neerlandschverzetsmonument