Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hammerfest, Kvalsund, Porsa, Sørøysund, Mefjord, Sletnes - Finnmark, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Villem Ditlevsen (1817 - 1874)
  Villem født 15.7.1817 i Kåfjord, Alta, Talvik prestegjeld Viet 1863 i Hammerfest landsogn: enkemann boplass Kårhavn Hammerfest landsogn 1856: Innflyttet fra Kaafjord, Talvig sogn: Vilhelm Ditlevsen 3...
 • Reidar Nielsen, bok "Havets gull" (1938 - 2018)
  Redaktør i Finnmark Dagblad Utgitt egen bok "Folk uten fortid" 1986 Gyldendal forlag. Egen bok utgitt 2012 "Havets gull" fiskekjøpere i nord-Troms og Finnmark. Reidar Nielsen
 • Sigurd Simensen, 1888 Vestfossen (1888 - 1969)
  Sigurd Simensen født 19.2.1888 Vestfossen, Haug sogn, Eiker prestegjeld, Buskerud redaktør 1921 Vestfinmarkens Arbeiderblad i Hammerfest
 • Isak Eriksson Tallbom (1818 - 1870)

(The text is written in Norwegian)

Hammerfest

Hammerfest er en by i Finnmark i Norge. Prosjektet er laget som et hjelpemiddel i forbindelse med slektsgransking. https://no.wikipedia.org/wiki/Hammerfest

"Hammerfest 1789-1914", Jørgen Sivertsen 1936, utgitt som bok 1973 http://www.nb.no/nbsok/nb/aa2216dbf0b56fe1b7d7971a875dfef8?index=10#0

Melkøya

Melkøya er en liten øy like ved Hammerfest by som tidligere har vært bebodd. Det er funnet en del gamle graver på øya. Disse er omtalt i rapport fra Tromsø museum.

Arkeologiske utgravninger på Melkøya 2001 og 2002 i forbindelse med oppretting av gassterminal: http://munin.uit.no/handle/10037/2437

Melkøya https://no.wikipedia.org/wiki/Melk%C3%B8ya

Slettnes

Slettnes er på østre del av Sørøya i Sørøysund i Hammerfest kommune. Her har Tromsø museum vært på arkeologisk utgraving 1991 da det var planer om å anlegge gasanlegg LNG på stedet, noe det ikke ble. Det ble funnet graver og hustufter og helleristninger.

"Ottar" tidskrift fra Tromsø museum 1993 om "Slettnes, kystsamfunn gjennom ti tusen år": https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=381304&p_dimension_i...

"Arkeologi på Slettnes, dokumentasjon av 11000 års bosetning" Tromsø Museum 1996 Anders Hesjedal og Charlotte Damm og Bjørnar Olsen og Inger Storli, bok ISBN82-7142-020-8

Slettnes kirkested, Riksantikvarens nettsted om Kulturminner / fortidsminner http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Finnmark/Hammerfest/Slettn... , http://www.kulturminnesok.no (søk "Slettnes")

Universitetet i Tromsø, Arkeologiske undersøkelser på Slettnes 1992 http://www.nb.no/nbsok/nb/2ee55a855741b36ab1c3852c95dad34e?index=30#0

Mefjord

Mefjord er et sted på østre del av Sørøya i Hammerfest kommune. 1589 til 1674 var det kirke her og stedet har hatt og har fast bosetting.

Mefjorden på norgeskart http://www.norgeskart.no/#12/809356/7877868

Mefjord kirkested, Riksantikvarens nettsted om fortidsminner http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Finnmark/Hammerfest/Mefjor... , http://www.kulturminnesok.no (søk "Mefjord")

Prester i Mefjord

Mefjord kirkested på østre del av Sørøya var hovedkirke for hele Hammerfestområdet fra 1589 til 1621

 • Haavard Olsen, sogneprest 1606-ca 1612
 • Christen Nilsen, prest 1613-1621

Prester i Hammerfest

1620 ble det bygget hovedkirke i Hammerfest og Mefjord kirke ble undersogn i Hammerfest prestegjeld. Hammerfest prestegjeld ble opprettet 1621. Fra 1589 til 1621 het dette prestegjeldet Mefjord prestegjeld.

 • Christen Nilsen, sogneprest i Hammerfest prestegjeld 1621-1629
 • Nils Didriksen, sogneprest i Hammerfest 1629-1631
 • Klemmet Olsen, 1631-1641
 • Mads Jensen, 1642-1654
 • Morten Nilsen Bjerreby, 1659-1664
 • Christen Markussen Humble, 1668-1670
 • Anders Danielsen Norenberg, 1670-1672
 • Hans Mogensen Herdal, sogneprest 1671 - 1720, jfr Skattematrikkel Finnmark 1694 Nils Knag
 • Peder Harboe, (født ca 1694 i Nordfjord) sogneprest 1720 - 1727
 • Aron Pedersen Arctander (født i Lødingen) sogneprest 1728-1742
 • Andreas Nold, (født i Trondheim) sogneprest i Hammerfest 1743-1750
 • Claus Christian Jensen Kjelstrup (født 1719 Trondheim - død 1784 Rødøy), sogneprest i Hammerfest prestegjeld 1750-1767
 • I. Mosing, sogneprest 1768 - 1771. Han var gift med Christina Falch
 • Jacob Jersin (Jacob Giertsen), sogneprest ca 1772
 • Johan Rasch Jentoft (født 1747- død 1828) sogneprest i Hammerfest 1779 - 1783
 • Johan Julius Strachen Westerwaldt født ca 1748, sogneprest 1790 - 1801, gift med Maria Arvessen født ca 1743
 • Nils Drejer født ca 1776, sogneprest 1814
 • Hans Cato Aall, 1833-1840 (født 1807 Porsgrunn - død 1862 Brunlanes)
 • Rasmus Lampe født ca 1833 Bergen, sogneprest 1865, gift med Hanna Andrea født ca 1842 Værøy
 • Jakob Sverdrup Smitt født ca 1835 Nordre Land - Torpens sogn, sogneprest 1875, gift med Bolette Marie Berntine Nicolaysen født ca 1843 Bergen domkirke sogn
 • Ole Christian Simonsen født 1849 Måsøy, sogneprest 1900, hans mor Christophine Cecilie Olsdatter født ca 1821 Kristiansund prestegjeld var husmor i samme bolig 1900
 • Hans Ording født ca 1884 Solum, sogneprest 1910
 • Jørgen Sivertsen, sogneprets 1936
 • Kåre Berg-Hansen sogneprest 1956
 • Kåre Natvig sogneprest 1974
 • Jon Atle Birkeland sogneprest ca 2008-

Lensmenn i Hammerfest by

 • Isak Olsen lensmann fra ca 1730 til 1751
 • Christopher Pedersen født ca 1751, lensmann i Hammerfest 1793
 • Andreas Hinberg, lensmann 1865
 • Iver Andreas Hauan, lensmann 1875
 • Ole Johan Olsen Valle, lensmann 1910

Lensmenn i ytre distrikt Kvalsund og Sørøysund

 • Niels Andersen , lensmann 1762 (Ekstra skatten 1762 Hammerfest prestegjeld, boplass Repparfjord)
 • Samuel Israelsen, lensmann 1797
 • Peter Hannemann Næssvik, ca 1920-ca 1940

Lensmenn i indre distrikt

 • Anders Nilsen, lensmann 1801

Ordførere i Hammerfest

 • Hans Cato Aall, ordfører 1839-1841
 • Henrik Øwre, 1841-1843
 • Hans Cato Aall, 1843-1845
 • Anton Magnus Søeberg, 1845-1846
 • Iver Christian Rostad, 1846-1851
 • Gerhard Wiesener, 1851-1854
 • Iver Christian Rostad, 1855
 • Emanuel Dohren Peters, 1856
 • Gerhard Wiesener, 1857-1858
 • Iver Christian Rostad, 1859-1860
 • Ole Johan Finckenhagen, 1861-1862
 • Elias Andreas Nilsen, 1863-1866
 • Ole Lund, 1867
 • Jakob Sverdrup Smitt, 1868
 • Ole Lund, 1869-1870
 • Jakob Sverdrup Smitt, 1871-1872
 • Ole Lund, 1873-1876
 • Carl Rein, 1877-1878
 • Marius Ørbek Berg, 1879-1887
 • Ole Lund, 1887-1891
 • Christian Finckenhagen, 1892
 • Peder Johansen, 1893
 • Christian Finckenhagen, 1894
 • Ole Christian Simonsen, ordfører 1895-1901
 • Peder Johansen, 1902
 • Hans Alfred Hansen, 1903-1913
 • Olaf Eriksen, 1914-1917
 • Svein O. Øraker, 1918
 • Olaf Eriksen, 1919
 • Sigurd Marius Eriksen, 1921-1923
 • Charles Robertson, 1924-1925
 • Sigurd M. Eriksen, 1926-1831
 • Hans Sætrum, 1932-1934
 • Sigurd Marius Eriksen, 1935
 • Thoralf Albrigtsen, 1936-1941
 • Peder J. Berg, 1941-1944
 • Thoralf Albrigtsen, 1945
 • Harald J. Olsen, 1946-1951
 • Ørjan Østvik, 1952-1961
 • Anton Eide, 1962-1966
 • Ragnvald Jacobsen, 1966
 • Aksel Olsen, 1967-1971
 • Arnulf Olsen, ordfører 1972-1975
 • Erling Jensen, 1976-1983
 • Arnulf Olsen, 1984-1987
 • Kåre Rønbeck, 1988-1995
 • Tormod Bartholdsen, 1995-1999
 • Alf E. Jakobsen, 1999-2006
 • Kristine Jørstad Bock, ordfører 2006-2009
 • Alf Einar Jakobsen, ordfører 2009-2019
 • Marianne Sivertsen Næss, 2019-2023

Porsa Gruber, Kvalsund

Bachkes gruve, kobbergruber, 300 m NØ av Ivttasvarri, ca 2 km SV av Middagstinden, Ø av Barsvatn, 400 m oh., Bakkesgruvene på Norgeskart. Drift mellom 1900 og 1931. Nedlagt på grunn av lite kobber.

"Norges bergverksdrift 1924" https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_vii_178.pdf

http://gruve.info/a2.htm

https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=786&...

Aviser i Hammerfest

Vestfinmarkens Arbeiderblad, senere navn Finnmark Dagblad https://no.wikipedia.org/wiki/Finnmark_Dagblad

Sigurd Simensen redaktør 1921 i Vestfinmarkens Arbeiderblad https://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Simensen

Kilder

Skattemanntall for Hammerfest

Ekstraskattemanntall 1762 Finnmark - Hammerfest prestegjeld

Kirkebøker for Hammerfest prestegjeld fra ca 1750 https://arkivverket.no

Kirkebøker for Kvalsund sogn i Hammerfest landsogn i Hammerfest prestegjeld

Folketellinger for Hammerfest prestegjeld 1801, 1865, 1875, 1900 1910

Litteratur

"Handelssteder i Finnmark" Nils Ytreberg 1941

"Bankens virke - byens vekst" om Hammerfest Sparekasse, Ragnvald Jacobsen, 1974

Nasjonalbiblioteket, digitale bøker http://www.nb.no (søk "Hammerfest")

Andre opplysninger

Hammerfest (Wikipedia) https://no.wikipedia.org/wiki/Hammerfest

Ordførere i Hammerfest (Wikipedia) https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ordf%C3%B8rere_i_Hammerfest

Prester i Mefjord og i Hammerfest https://www.genealogi.no/prester-i-finnmark-prosti/