Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hekser i Norge / Norwegian Witches

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Karen Clemetsdatter (c.1640 - 1701)
  Karen Clemetsdatter ble innstevnet for Lagtinget som ble holdt i Kjelvik 30. juni - 1. juli 1680. Peder Gundersen (også fra Porsanger) hadde satt ut rykter om at hun satt sykdom på folk. Karen møtte i ...
 • Johanne Pedersdatter (aft.1580 - 1622)
  Ordförklaring: Signeri: lindring, hitta saker etc. Maleficium: vållande till sjukdom och död. Diabolism: slutit pakt med djävulen. ------------------------------------------------------------
 • Ingeborg ☆ Knutsdatter (1544 - 1625)
  Fra 1625 fins det et uhyrlig rettdokument fra Elverum: Saken mot Ingeborg Økset der hun til slutt ble dømt til å brennes på bålet for trolldom og hekseri. Men i samme sak får vi også høre at hennes søn...
 • Kirsten ☆ Seffrensdatter (c.1570 - 1621)
  Gift 1597 med Anders Johansen fra Kiberg.
 • Anders (Poala-Ánde) ☆ Poulsen (c.1620 - 1692)
  Anders Pålsson (Poulsen) var registrert i skattemanntallet for Utsjok. I 1682 er det anmerket at han er i Varanger, året etter i "Norgie", i 1684 er han i Wästersiön, i 1685-86 er han tilbake i Utsjok,...

Witch trials in Norway

Help us to find NORWEGIAN Witches:

Denne samlingen består av transkripsjoner og et bredt spekter av rettslige dokumenter, bøker og mer fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet. Samlingen omfatter ca. 650 av de ca. 900 kjente heksekunstsaker fra denne perioden. Prosjektet ble gjennomført i regi av "Institutt for sammenlignende kulturforskning" og ble gjennomført i perioden 1927-1948.

This collection consists transcripts of a wide range of judicial documents,'s books, and more from 1500-century and into the 1700s. The collection includes about. 650 of the approx. 900 known witchcraft cases from this period. The project was conducted under the direction of the Institute for Comparative Cultural Research (Institutt for sammenlignende kulturforskning) and was conducted in the period 1927-1948.

 1. DATABASE hekseprosesser i Norge: *Universitetet i Oslo, databasen
 2. NO: Søk ved å skrive inn navnet på fylket, (Østfold eller Finnmark med flere). La resten være blankt ~ EN: The simplest search method is to just fill in the name of the County, for example Østfold. Let the rest be empty ~ DE: Die einfachste Methode der Suche ist, füllen einfach auf den Namen des County, zum Beispiel Østfold. Lassen Sie den Rest leer sein
 3. NO: Klikk så på personnavnet for videre informasjon ~ EN: Then click on the person's name for further information ~ DE:
 4. NO: Se domsavsigelser ~ EN: See jurisdiction of the Court decisions ~ DE: Klicken Sie dann auf den Namen der Person für weitere informationen
 5. NO: Det er ofte små avhandlinger man da finner ~ EN: It is often one finds small papers ~ DE: Es ist oft eine Funde kleine Papiere

tiltaltes navn~name~naam~nom

SOURCE: Register over alle kjente norske trolldomssaker ~ Registrierung aller bekannten Norwegischen trolldomssaker ~ Register of all known Norwegian magic tickets : ‧ navn~name~naam~nom ‧ år~year~jahre~jaar~annee ‧ fylke~county~region~ ‧

 • page 01 :
 • Marin NABSTAD ‧ (domfelt) 1623 ‧ (fylke) Østfold ‧ Rygge ‧
 • Anne HOLTER ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Rygge ‧
 • Sitru PEDERSDATTER ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Rygge ‧
 • Anne VANG ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Rygge ‧
 • Maren DANIELS ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Rygge ‧
 • Eline GRYDSTAD ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Rygge ‧
 • Steiner OLSEN ‧ 1624 ‧ Østfold ‧ Råde ‧
 • Tora KORTERUD ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Eidsberg ‧
 • Tore STRENGEN ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Trøgstad ‧
 • Siri STRENGEN ‧ 1623 ‧ Østfold ‧ Trøgstad ‧
 • Kirsten GREFFEIGH ‧ 1624 ‧ Østfold ‧ Trøgstad ‧
 • Marit KRISTENSDATTER ‧ 1624 ‧ Østfold ‧ Råde ‧
 • Marit OLSDATTER ‧ 1624 ‧ Østfold ‧ Råde ‧
 • Gyre FIØS ‧ 1629 ‧ Østfold ‧ Eidsberg ‧
 • TROLLKVINNE ‧ 1629 ‧ Østfold ‧ Heggen og Frøland ‧
 • Ingeborg JØRENTVED ‧ 1650 ‧ Østfold ‧ Trøgstad ‧
 • page 02 :
 • Anne RIMMERS ‧ 1653 ‧ Østfold ‧ Fredrikstad ‧
 • Marte RIMMERS ‧ 1653 ‧ Østfold ‧ Fredrikstad ‧
 • Anders LAURITSEN‧ 1655 ‧ Østfold ‧ Eidsberg ‧ ‧
 • Bottolv DRAMSTAD‧ 1661 ‧ Østfold ‧ Askim ‧ ‧
 • Kari Andersdatter BJØRNESTAD ‧ 1673 ‧ Østfold ‧ Eidsberg ‧ ‧
 • Gro SØLBERG ‧ 1662 ‧ Østfold ‧ Spydeberg ‧
 • Guri MAUGSTEN ‧ 1664 ‧ Østfold ‧ Tune ‧
 • Anne FUREHOLMEN ‧ 1664 ‧ Østfold ‧ Tune ‧ ‧
 • Katrine GRYDE ‧ 1664 ‧ Østfold ‧ Tune ‧ ‧
 • Borild AMONDSDATTER ‧ 1665 ‧ Østfold ‧ Moss ‧ ‧
 • Ingeborg Jonsdatter RENDEFLODE ‧ 1665 ‧ Østfold ‧ Moss ‧ ‧
 • Amond LYSTVED ‧ 1667 ‧ Østfold ‧ Rakkestad ‧
 • Torgerd LYSTVED ‧ 1667 ‧ Østfold ‧ Rakkestad ‧
 • Gjertrud TORPER ‧ 1667 ‧ Østfold ‧ Rakkestad ‧
 • page 03 :
 • Dorte AMONDSDATTER ‧ 1668 ‧ Østfold ‧ Rygge ‧
 • Ingeborg ANDERSDATTER ‧ 1671 ‧ Østfold ‧ Fredrikstad ‧
 • Gro RAVNEBERG ‧ 1669-1672 ‧ Østfold ‧ Heggen og Frøland ‧
 • Bjørn RAVNEBERG ‧ 1669-1672 ‧ Østfold ‧ Heggen og Frøland ‧
 • Birgitte BRØNILDSDATTER ‧ 1672 ‧ Østfold ‧ Rødenes ‧
 • Asbjørn ILEN ‧ 1683 ‧ Østfold ‧ Askim ‧
 • Gunhild STUB ‧ 1683 ‧ Østfold ‧ Askim ‧
 • Sissel BERGER ‧ 1611 ‧ Akershus ‧ Aurskog ‧
 • Dorte Erik BRØNÅS ‧ 1619 ‧ Akershus ‧ Skedsmo ‧
 • Peder JOHANSEN svenske ‧ 1620 ‧ Akershus ‧ Aker ‧
 • Gunder SVENNERUD ‧ 1622 ‧ Akershus ‧ Sørum ‧
 • Ingerid Engelsdatter ‧ 1595-1625 ‧ 1624 ‧ Buskerud ‧ Eiker ‧
 • Kristoffer LAURITSEN ‧ 1624 ‧ Akershus ‧ Enebakk ‧
 • Berger BJERKENES ‧ 1625 ‧ Akershus ‧ Høland ‧
 • Marit BJØRNSDATTER ‧ 1624 ‧ Akershus ‧ Aker ‧
 • page 04 :
 • Ingeborg STENSDATTER ‧ 1627 ‧ Buskerud ‧ Lier ‧
 • TROLLKVINNE ‧ 1629 ‧ Akershus ‧ Eidsvold ‧
 • Birgit HVAL ‧ 1634 ‧ Akershus ‧ Sørum ‧
 • Ellen FLØGSTAD ‧ 1634 ‧ Akershus ‧ Sørum ‧
 • Åse BØLER ‧ 1637 ‧ Akershus ‧ Nes ‧
 • Åsta KORSLUND ‧ 1643‧ Akershus ‧ Eidsvold ‧
 • Ragnhild LAURITSDATTER ‧ 1643 ‧ Akershus ‧ Eidsvold ‧
 • Ingeborg Ander NILSENS ‧ 1665 ‧ Buskerud ‧ Drammen ‧
 • Dorte, JOKUM SCHULTZ ‧ 1663 ‧ Akershus ‧ Oslo ‧
 • Tora SIVERTSDATTER ‧ 1664 ‧ Akershus ‧ Oslo ‧
 • Karen LAURITSDATTER ‧ 1671 ‧ Akershus ‧ Oslo ‧
 • Rønnaug RASMUSDATTER ‧ 1671 ‧ Akershus ‧ Skedsmo ‧
 • Hans MYSENS kone ‧ 1693 ‧ Akershus ‧ Enebakk ‧
 • Anders BUSCH ‧ 1689 ‧ Akershus ‧ Nannestad ‧
 • Hans KONE ‧ 1689 ‧ Akershus ‧ Nannestad ‧
 • Hans DATTER ‧ 1689 ‧ Akershus ‧ Nannestad ‧
 • en omløpende person ‧ 1689 ‧ Akershus ‧ Nannestad ‧
 • page 05 :
 • Marte OLSDATTER ‧1676 ‧ Akershus ‧ Vestby ‧
 • Mari OLSDATTER ‧ 1676 ‧ Akershus ‧ Vestby ‧
 • Jon BONKIND ‧ 1679-1694 ‧ Akershus ‧ Ullensaker ‧
 • Håkon GRØNNVOLD ‧ 1637 ‧ Buskerud ‧ Norderhov ‧
 • Helle JONSDATTER ‧ 1652 ‧ Buskerud ‧ Sandsvær ‧
 • Turid ERLANDSDATTER ‧ 1652 ‧ Buskerud ‧ Gol ‧
 • Margrete ANDERSDATTER ‧ 1675 ‧ Buskerud ‧ Drammen ‧
 • Anders SKREDDERS kone ‧ 1676 ‧ Buskerud ‧
 • Anders SØRUM ‧ 1664 ‧ Buskerud ‧ Lier ‧
 • Birgitte JENSDATTER ‧ 1667 ‧ Buskerud ‧ Lier ‧
 • Kornelius MUSRUDS kone ‧ 1686 ‧ Buskerud ‧ Røyken ‧
 • Eli Amond BENTSEN ‧ 1681 ‧ Buskerud ‧ Drammen ‧
 • Rennel JANSDATTER ‧ 1681 ‧ Buskerud ‧ Drammen ‧
 • Torger LOFTHUS ‧ 1687 ‧ Buskerud ‧ Snarum/Modum ‧
 • page 06 :
 • Hans KONE ‧ 1687 ‧ Buskerud‧Snarum/Modum ‧
 • Helga HALVORSDATTER ‧ 1684 ‧ Buskerud‧Rollag ‧
 • Kirsten LAURITSDATTER ‧ 1696 ‧ Buskerud‧Drammen ‧
 • Mads Olsen GIEFFSEN ‧ 1618 ‧ Oppland‧Gausdal ‧
 • Inger KANEKERUD ‧ 1618 ‧ Oppland‧Gausdal ‧
 • Sivert KLOPPEN ‧ 1619 ‧ Oppland‧Gausdal ‧
 • Barbara AMONDSLI ‧ 1619 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Karen BERGE ‧ 1619 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Siri MELUM ‧ 1619 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Rasmus BUKKER ‧ 1619 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Peder MEDVOLD ‧ 1619 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Gjøa KNUTSDATTER ‧ 1619 ‧ Oppland‧Toten ‧
 • Sissel GUGGTVED ‧ 1620 ‧ Oppland‧Hadeland ‧
 • Sigrid HERDAL ‧ 1620 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Gunhild GROSSBERG ‧ 1621 ‧ Oppland‧Fron
 • Asbjørn MESING ‧ 1621 ‧ Oppland‧Fron •
 • page 07 :
 • Marte TRULSDATTER ‧ 1621 ‧ Oppland‧Gudbrandsdalen ‧
 • Johannes AMONDLI ‧ 1621 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Karin NYRNES ‧ 1623 ‧ Oppland‧Gudbrandsdalen ‧
 • Vibeke FRANSDATTER ‧ 1624 ‧ Oppland‧Hadeland ‧
 • Åse HAUGE ‧ 1631 ‧ Oppland‧Gudbrandsdalen ‧
 • Sigrid GULBRANDSDATTER ‧ 1651 ‧ Oppland‧Jevnaker ‧
 • Halvor BLAKESTAD ‧ 1657 ‧ Oppland‧Gran ‧
 • Eli Olsdatter EKERNSTUEN ‧ 1662 ‧ Oppland‧Toten ‧
 • Guri Olsdatter EKERNSTUEN ‧ 1662 ‧ Oppland‧Toten ‧
 • Maren ANDERSDATTER ‧ 1662 ‧ Oppland‧Toten ‧
 • Kari SUNSTEBY ‧ 1662 ‧ Oppland‧Toten ‧
 • en fant 1664 ‧ Oppland‧Fåberg ‧
 • Mari GULLIKSDATTER ‧ 1664 ‧ Oppland‧Ringebu ‧
 • Berit Guttormsdatter FRAGOTT ‧ 1667 ‧ Oppland‧Jevnaker ‧ •
 • page 08 :
 • Barbro OLSDATTER ‧ 1681 ‧ Oppland‧Fron ‧
 • Anders PEDERSEN ‧ 1686 ‧ Oppland‧Ringebu ‧
 • Mari PEDERSDATTER ‧ 1686 ‧ Oppland‧Øyer ‧
 • Hans RYE ‧ 1692 ‧ Oppland‧Aurdal ‧
 • Marta KNUTSDATTER ‧ 1693 ‧ Oppland‧Toten ‧
 • Gullaug STOKKESTAD ‧ 1695 ‧ Oppland‧Vågå ‧
 • Birgitte HALDORSDATTER ‧ 1715 ‧ Oppland‧Aurdal ‧
 • Siri JØRGENSDATTER ‧ 1730 ‧ Oppland‧Øyer ‧
 • Jorunn Pedersdatter BALKE ‧ 1620 ‧ Hedmark‧Løiten ‧
 • Karine Lille HVERVEN ‧ 1620 ‧ Hedmark‧Stange ‧
 • Ivar HODINGSTAD ‧ 1620 ‧ Hedmark‧Løiten ‧
 • Ragnhild PEDERSDATTER ‧ 1620 ‧ Hedmark‧Løiten ‧
 • Gunnbjørn HEGGEN ‧ 1620 ‧ Hedmark‧Løiten ‧
 • Helga HÅVERSDATTER ‧ 1620 ‧ Hedmark‧Løiten ‧
 • Sigrid FLÅBERG ‧ 1623 ‧ Hedmark‧Solør ‧
 • Knud MELLBYS kone ‧ 1623 ‧ Hedmark‧Solør ‧ •
 • page 09 : •
 • Halvor Komelbekks kone‧ 1623 ‧ Hedemark ‧ Solør ‧
 • Halvor Seters kone ‧ 1623 ‧ Hedemark ‧ Solør ‧
 • Peder Øksensett ‧ 1624 ‧ Hedemark ‧ Elverum ‧
 • Ingeborg Knutsdatter Øksensett ‧ 1625 ‧ Hedemark ‧ Elverum ‧
 • Maren Lauritsdatter ‧ 1638 ‧ Hedemark ‧ Grue ‧
 • Ingeborg Seter ‧ 1649 - 1656 ‧ Hedemark ‧ Åmot/Østerdalen ‧
 • Knut Boens kone ‧ 1658 ‧ Hedemark ‧ Tynset ‧
 • Ole Rønnes kone ‧ 1638 ‧ Hedemark ‧ Hoff ‧
 • Frans Kullbrenners kone ‧ 1640 ‧ Hedemark ‧ Kvikne ‧
 • Ellen Knutsdatter Oudensby ‧ 1673 ‧ Hedemark ‧ Hoff ‧
 • Kirsten Håkerud ‧ 1671 ‧ Hedemark ‧ Grue ‧
 • Ragnhild Nordsett ‧ 1671 - 1673 ‧ Hedemark ‧ Rendalen ‧
 • Ingvild Knutsdatter Møm ‧ 1671 - 1673 ‧ Hedemark ‧ Rendalen ‧
 • page 10 : •
 • page 11 : •
 • page 12 : •
 • page 13 : •
 • page 14 :
 • Ingrid ERIKSDATTER ‧ 1662 ‧ Telemark‧Skien/Drangedal ‧
 • Kjells ÅSE ‧ 1662 ‧ Telemark‧Skien ‧
 • Ragnhild OLSDATTER ‧ 1662 ‧ Telemark‧Skien ‧
 • Halvor BLEKEN ‧ 1667 ‧ Telemark‧Lunde ‧
 • Gru EPPELAND ‧ 1571 ‧ Aust-Agder‧Åmli ‧
 • Else ANDERSDATTER ‧ 1623 ‧ Aust-Agder‧Øyestad ‧
 • Kirsten VILLEIKSDATTER ‧ 1627 ‧ Aust-Agder‧Tromøy ‧
 • Lang-ANNE ‧ 1616 ‧ Aust-Agder‧Tromøy ‧
 • Karen i ÅSEN ‧ 1616 ‧ Aust-Agder‧Landvik ‧
 • Dorte FRISØY ‧ 1616 ‧ Aust-Agder‧Holt ‧
 • Else TØGERSDATTER ‧ 1612 ‧ Vest-Agder‧ ‧
 • Anne Nilsdatter SOUKRENES ‧ 1612 ‧ Vest-Agder‧ ‧
 • Karen PEDERSDATTER ‧ 1612 ‧ Vest-Agder‧ ‧
 • Johanne BJØRNEMYR ‧ 1617 ‧ Vest-Agder‧
 • page 15 :
 • en fange ‧ 1633 ‧ Vest-Agder ‧
 • Dorte JENSDATTER ‧ 1640 ‧ Vest-Agder ‧
 • Gunder TYRING ‧ 1650 ‧ Vest-Agder ‧
 • søde Mari -Gunhild- ‧ 1650 ‧ Vest-Agder‧Oddernes ‧
 • Maren SØRENSDATTER ‧ 1636 ‧ Vest-Agder‧ ‧
 • Tormod FENNESFOSS' far ‧ 1636 ‧ Vest-Agder‧Hornnes ‧
 • Sigrid SIVERTSDATTER ‧ 1650 ‧ Vest-Agder‧Oddernes ‧
 • Marit HUNDAL ‧ 1650 ‧ Vest-Agder‧Oddernes ‧
 • Karen TORSDATTER ‧ 1650 ‧ Vest-Agder‧Kristiansand ‧
 • Bodil KRUMS ‧ 1650 ‧ Vest-Agder‧Kristiansand ‧
 • Sissel Jakob MORTENSENS ‧ 1650 ‧ Vest-Agder‧Kristiansand ‧ •
 • page 16 : •
 • page 17 : •
 • page 18 : •
 • page 19 : •
 • page 20 : •
 • page 21 : •
 • page 22 : •
 • page 23 : •
 • page 24 : •
 • page 25 : •
 • page 26 : •
 • page 27 : •
 • page 28 : •
 • page 29 : •
 • page 30 : •
 • page 31 : •
 • page 32 : •
 • page 33 : •
 • page 34 : •
 • page 35 : •
 • page 36 : •
 • page 37 : •
 • page 38 : •
 • page 39 : •
 • page 40 : •
 • page 41 : •
 • page 42 : •
 • page 43 : •
 • page 44 : •
 • page 45 : •
 • page 46 : •
 • page 47 : •
 • page 48 : •
 • Kirsten Sørensdatter • 1664 • Sør-Trøndelag • Trondhjem
 • Ole Nypan • 1670 • Sør-Trøndelag • Strinda
 • Lisbeth Pedersdatter Nypan • 1670 • Sør-Trøndelag • Strinda
 • Marit Pedersdatter • 1712 • Nord-Trøndelag • Stjørdal
 • Siri Ranvold • 1600 • Nord-Trøndelag • Stjørdal
 • Trons Kone • 1600 • Sør-Trøndelag • Fosen
 • Ivar Bygset • 1600 • Nord-Trøndelag • Namdal
 • Et kvinnfolk • 1600 • Nord-Trøndelag • Namdal
 • Barbra Havsfjord • 1600 • Nord-trøndelag • Vikten
 • Astrid Lesten • 1658 • Nord-Trøndelag • Overhalla
 • Berit Klausdatter • 1690 • Nord-Trøndelag • Inderøya
 • Lisbeth Pedersdatter • 1683 • Nord-Trøndelag • Namdal
 • page 49 : •
 • page 50 : •
 • page 51 : •
 • page 52 : •
 • page 53 : •
 • page 54 : •
 • page 55 : •
 • page 56 : •
 • page 57 : •
 • page 58 : •
 • page 59 : •
 • page 50 : •
 • page 51 : •
 • page 52 : •
 • page 53 : •
 • page 54 : •
 • page 55 : •
 • page 56 : •
 • page 57 : •
 • page 58 : •
 • page 59 : •
 • Oluf Monsen ‧ 1625 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Torben Olsen ‧ 1625 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Jakob Pedersen ‧ 1625 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Karen Monsdatter ‧ 1626 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Ingeborg Jørgensdatter ‧ 1626 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Quive Baardsen , finn ‧ 1627 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Kari , Jetmund Sivertsens kone ‧ 1632 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Synnøve , Anders Nordmørings kone ‧ 1632 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Gunhild Amondsdatter ‧ 1651 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Axel Andersens kone Bodil ‧ 1651 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • Mette Danielsdatter ‧ 1651 ‧ Finnmark ‧ Vardø ‧
 • page 60 : •
 • page 61 : •
 • page 62 : •
 • page 63 : •
 • page 64 : •
 • page 65 : •
 • page 66 : •
 • page 67 : •
 • page 68 : •
 • page 69 : •
 • page 70 : •
 • page 71 : •
 • page 72 : •
 • page 73 : •
 • page 74 : •
 • page 75 : •
 • page 76 :
 • Mons STOREBARN ‧ 1610 ‧ Finnmark‧Porsanger ‧
 • Mons ANDERSEN ‧ 1610 ‧ Finnmark‧Porsanger ‧
 • Lisbet, Per TORFINDSENS kone ‧ 1612 ‧ Finnmark‧Makkaur ‧
 • Nils Jonsen ‧ 1617 ‧ Finnmark‧Hjelmsøy ‧
 • Ingeborg, Ole MONSENS kone ‧ 1634 ‧ Finnmark‧Hamningsberg ‧
 • Marthe THOMASDATTER, Erik KVENS kone ‧ 1634 ‧ Finnmark‧Makkaur ‧
 • Sarve PERSEN ‧ 1634 ‧ Finnmark‧Porsanger ‧
 • Marthe, Ole MØRINGS kone ‧ 1634 ‧ Finnmark‧Makkaur ‧
 • Anne MATHISDATTER ‧ 1634 ‧ Finnmark‧Ekkerøy ‧
 • Maren, Jon DASS ́kone ‧ 1638 ‧ Finnmark‧Vardø ‧
 • Lisbet, Ole NILSENS kone ‧ 1638 ‧ Finnmark‧Vardø ‧
 • page 77 :
 • Nils RASTESEN ‧ 1638 ‧ Finnmark‧Vardø ‧
 • Solveig ANDERSDATTER, hans kone ‧ 1638 ‧ Finnmark‧Vardø ‧
 • Sissel PERSDATTER ‧ 1638 ‧ Finnmark‧Vadsø ‧
 • Østens MARI ‧ 1638 ‧ Finnmark‧Vardø ‧
 • Gjertrud TRONSDATTER ‧ 1653 ‧ Finnmark‧Ekkerøy ‧
 • Lisbet PAULSDATTER ‧ 1653 ‧ Finnmark‧Kiberg ‧
 • Anne PEDERSDATTER ‧ 1653 ‧ Finnmark‧Kiberg ‧
 • Marthe ANDERSDATTER ‧ 1653 ‧ Finnmark‧Vardø ‧ •
 • NO: Oversikt over hekseprosesser i hele verden
 • EN: Overview of witchcraft in the whole world
 • uit, hekseprosesser

Arkivverket *[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Nettutsti...]