Projects » Hekser i Norge / Norwegian Witches » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Kari / Karen Clemetsdatter MP (c.1640 - d.)

Denne Karen kan være identisk med Karen Klemetsdatter fra Porsanger som i 1680 ble anklaget for trolldom. Karen var anklaget for å ha brakt sykdom over folk. Hun fikk godt skussmål, og hun viste dessut...

8/8/2011 11/6/2014

Johanne Pedersdatter MP (aft.1580 - 1622)

Ordförklaring: Signeri: lindring, hitta saker etc. Maleficium: vållande till sjukdom och död. Diabolism: slutit pakt med djävulen. ------------------------------------------------------------...

4/9/2009 2/14/2013

Ingeborg Knutsdtr. Økset MP (1544 - 1625)

Fra 1625 fins det et uhyrlig rettdokument fra Elverum: Saken mot Ingeborg Økset der hun til slutt ble dømt til å brennes på bålet for trolldom og hekseri. Men i samme sak får vi også høre at hennes søn...

4/15/2009 12/11/2012

Gift 1597 med Anders Johansen fra Kiberg.

1/29/2012 1/29/2012

Anders (Poala-Ánde) Poulsen MP (c.1620 - 1692)

Anders Pålsson (Poulsen) var registrert i skattemanntallet for Utsjok. I 1682 er det anmerket at han er i Varanger, året etter i "Norgie", i 1684 er han i Wästersiön, i 1685-86 er han tilbake i Utsjok,...

9/19/2011 1/8/2012

Anne Pedersdotter MP (c.1540 - 1590)

Anne Pedersdotter (født første halvdel av 1500 tallet i Trondheim, død 7. april 1590 Nordnes, Bergen) var en prestekone som ble dømt for trolldom i Bergen. Hun er en av de mest kjente kvinner som ble d...

2/10/2008 12/4/2011

Quive Baardsen, 1570 MP (c.1570 - 1627)

Quive Baardsen (Quive Bårdsen / Quiwe Baardsen / Quiwe Baarsen / Kvive Baardsen) Fødested: muligens Talvik i Norge ? Boplass fra 1603 til 1607 Lappuluobal ved Lappujavre i Finnmark (i grenseomr...

12/3/2011 12/3/2011

Anna Frederiksdatter Severinus MP (c.1610 - 1674)

Store norske leksikon I København var Rhodius innlosjert hos legen Fredrik Severinus (Sørensen), og 1638 giftet han seg med dennes datter Anna. (.....) 1657 reiste Anna Rhodius kritikk mot de to borger...

7/9/2011 11/30/2011

Ole (Oluf) Nypan MP (c.1602 - 1670)

"Ole Olsøn Nypen"

Ole (Oluf) Olsen Nypans kone, Lisbet Pedersdatter Nypan, født 1610, død 1670, omtrentlig fødselsår, er en norsk trolldomsdømt bondekone, en av de siste som ble brent på bål for trolldomsforbrytelser i ...

11/29/2011 11/29/2011

Lisbeth Nypan MP (c.1610 - 1670)

"Lisbeth Nypan", "Lisbet Nypan", "Elisabeth Nypan", "Lisbeth Pedersdatter", "Lisbet Pedersdatter", "Elisabeth Pedersdatter Nypan", "Lisbet Pedersdatter Nypan"

I fare for å splitte trær ved sammenslåinger: Når to profiler er koblet sammen for sammenslåing, er det en sjanse for at ikke alle relasjoner matche. Derfor ved å fylle ut Profile Merge, vil en reduser...

11/29/2011 11/29/2011

Elen Knutsdatter Kjølen MP (c.1630 - d.)

"Elen Knutsdatter Oudenby"

Accused of being a "trollkone" (witch) in 1673. # 132 at

11/29/2011 11/29/2011

Ingerid Engelsdatter MP (1595 - 1624)

Ingrid Engelsdatter (født i 1595, død 1624) var en norsk tjenestejente som ble skjendet, deretter beskyldt og dømt for trolldomsutøvelse og henrettet ved brenning. Hun ble født på en fattigslig øde...

11/29/2011 11/29/2011