Projects » Hekser i Norge / Norwegian Witches » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Denne Karen kan være identisk med Karen Klemetsdatter fra Porsanger som i 1680 ble anklaget for trolldom. Karen var anklaget for å ha brakt sykdom over folk. Hun fikk godt skussmål...

8/8/2011 11/6/2014

Johanne Pedersdatter (1580 - 1622)

Ordförklaring: Signeri: lindring, hitta saker etc. Maleficium: vållande till sjukdom och död. Diabolism: slutit pakt med djävulen. --------------------------------...

4/9/2009 2/14/2013

Ingeborg Knutsdtr. Økset MP (1544 - c.1625)

Fra 1625 fins det et uhyrlig rettdokument fra Elverum: Saken mot Ingeborg Økset der hun til slutt ble dømt til å brennes på bålet for trolldom og hekseri. Men i samme...

4/15/2009 12/11/2012

Gift 1597 med Anders Johansen fra Kiberg.

1/29/2012 1/29/2012

Anders Pålsson (Poulsen) var registrert i skattemanntallet for Utsjok. I 1682 er det anmerket at han er i Varanger, året etter i "Norgie", i 1684 er han i Wästersiön, i 1685...

9/19/2011 1/8/2012

Anne Pedersdotter Beyer (c.1540 - 1590)

Anne Pedersdotter (født første halvdel av 1500 tallet i Trondheim, død 7. april 1590 Nordnes, Bergen) var en prestekone som ble dømt for trolldom i Bergen. Hun er en av de m...

2/10/2008 12/4/2011

Quive Baardsen, 1570 (c.1570 - 1627)

Quive Baardsen (Quive Bårdsen / Quiwe Baardsen / Quiwe Baarsen / Kvive Baardsen) Fødested: muligens Talvik i Norge ? Boplass fra 1603 til 1607 Lappuluobal ved Lappujavre i Finnmar...

12/3/2011 12/3/2011

Store norske leksikon I København var Rhodius innlosjert hos legen Fredrik Severinus (Sørensen), og 1638 giftet han seg med dennes datter Anna. (.....) 1657 reiste Anna Rhodius kritikk mo...

7/9/2011 11/30/2011

Ole (Oluf) Nypan (c.1602 - 1670)

Ole (Oluf) Olsen Nypans kone, Lisbet Pedersdatter Nypan, født 1610, død 1670, omtrentlig fødselsår, er en norsk trolldomsdømt bondekone, en av de siste som ble brent ...

11/29/2011 11/29/2011

Lisbeth Pedersdatter Nypan (c.1610 - 1670)

"Lisbeth"

I fare for å splitte trær ved sammenslåinger: Når to profiler er koblet sammen for sammenslåing, er det en sjanse for at ikke alle relasjoner matche. Derfor ved �...

11/29/2011 11/29/2011

Elen Knutsdatter Kjølen (c.1630 - d.)

"Elen Knutsdatter Oudenby"

Accused of being a "trollkone" (witch) in 1673. # 132 at

11/29/2011 11/29/2011

Ingerid Engelsdatter (1595 - 1624)

Ingrid Engelsdatter (født i 1595, død 1624) var en norsk tjenestejente som ble skjendet, deretter beskyldt og dømt for trolldomsutøvelse og henrettet ved brenning. Hun b...

11/29/2011 11/29/2011