Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hemman och torp i Pojoskären (Ekenäs skärgård) före 1808

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Matts Andersson Sjöström (1750 - 1809)
  Tidigt faderlös. Efter kopierat skrivfel senare bokförd som född 19.2.1750. Övernsstämmande fakta på Matts Andersson i Ekenäs skärgård och Matts Andersson i Rosala ändå överväldigande: hustruns namn oc...
 • Anders Andersson (aft.1714 - 1771)
  Dräng på Busö 1746-1750
 • Anders Henriksson Henriksson (1757 - 1815)
  Föräldrarna till Anders Henricsson är antagna med rimlig sannolikhet. Efter vigseln 1756 försvinner de från Kyrkosundsskär och dyker upp med samma namn och födelseår i Pojoskären. Moderns identitet ä...
 • Henrik Andersson (c.1728 - 1782)
  Dräng i Bolax 1746-1750, 1753? (pag. 181) Dräng i Rosala våren 1751, tillf. 1752? (pag. 69) Mickelsa Dräng i Holma tillf.1751, 1753 (pag. 103)

En enhetlig serie av huvudböcker börjar i Ekenäs landsförsamling redan 1698. Dop- och vigselböcker finns från 1724. För bondefamiljer i projektet används standardiserade stavningsformer i för- och efternamnsfälten. Hemmansnamn kan användas som hjälpmedel under projektets uppbyggnad, som specificerat nedan.

Vi sätter namnen som följer:

"Förnamn": Förnamn

"Andranamn": Patronym i standardiserad eller ursprunglig stavform.

"Efternamn" lämnas tomt om inte personen använt släktnamn, soldatnamn eller annat tillnamn,

Under projektets uppbyggnad kan dessutom följande fält användas:

"Suffix" Hemmanet där personen bildat familj och fått barn, i standardiserad stavform

"Född, efternamn": Hemmanet där personen själv fötts, i standardiserad stavform

Eftersom hemmansnamn knappast har motsvarighet i den tidens namnbruk rekommenderas att de (tas bort eller) flyttas till "alias" -fältet vartefter övriga data blir tillräckligt kompletta. hemmansnamnen i aliasfältet lönar sig att standardisera enligt modern stavning för att profilen skall vara lätt att hitta men Genis sökfunktion.

Se även genis allmänna rekommendation: http://wiki.geni.com/index.php/Patronymics#Finnish_Names_on_Geni

Som kompletta data kan anses födelsedatum, dödsdatum, föräldrar och alla kända makar samt flertalet av barnen, företrädesvis de barn som uppnått vuxen ålder.

OBS. I UPPSTÄLLNINGEN FINNS UPPENBARLIGEN FEL I VILKA STÄLLEN SOM ÄR UNDELIGGANDE VILKA OCH HURUVIDA DE ÄR TORP ELLER INTE

Kopparö

Bonden

Sandö torp

Grevö

Bonden

Stor-Mise torp

Lill-Mise torp

Gloholm

Nabben

Östergård

Västergård

Backa

Bonden

Skåldö

Östergård

Västergård

Busö

Busö 2

Träskö

Espingskär

Östergård

Västergård

Jusarö

Tovö

Getskär

Kurö

Sundom

Alglo

Sommarö

Elgö

Norrgård

Södergård

Räcknäs

Skedö torp

Västerängs sund

Hästö

Tvärminne

Östergård

Västergård

Södergård

Norrgård

Björkö sund

Svartholms torp

Hermansö

Torp

Norrhamns Torp

Söderhamns Torp

Koö Torp

Wästerhamns Torp

Kalvö torp

Ekö Torp

Danskog

Danskog torpare

Byvik

Engholm