Projects » Hoge Raad van Adel » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

David Joannes Pieter Hoeufft MP (1894 - 1977)

1924 : Registratie Officieren Landmacht Nederland - Stamboekregistraties 1813-1924

1/13/2013 3/24/2015

1956-1990 : Lid en Voorztiter Hoge Raad van Adel : Lid Gemeenteraad 's-Gravenhage 1963 : Directeur Kon. Hollandsche Mij der Wetenschappen 1966-1975 : Ambassadeur in LUSAKA Ambassadeur in LI...

6/28/2013 6/28/2013

Carel Jan Emilius van Bylandt MP (1840 - 1902)

"Bijlandt"

1900-1902 : Lid Hoge Raad van Adel Wikipedia_NL Waarschijnlijk is de Carel van Bylandtlaan in Den Haag ( ) naar hem genoemd.

9/30/2012 6/25/2013

Frans Godart, baron van Lynden MP (1761 - 1845)

"Godard"

1818-1845 : Lid Hoge Raad van Adel

8/24/2009 6/25/2013

1891-1923 : Lid Hoge Raad van Adel

6/25/2013 6/25/2013

Cornelis Ascanius van Sypesteyn MP (1823 - 1892)

"Sijpesteyijn"

1842 : Bevordering tot Tweede Luitenant Artillerie ‧ 1846-1850 : Adjudant van de Gouverneur van WEST-INDIE ‧ 1851 : Bevordering tot Eerste Luitenant - detachering in West-Indie ‧ 1858 : Bevorderi...

7/31/2012 6/25/2013

1960-1972 : Lid Hoge Raad van Adel ‧ 1924-1927 : Advocaat en Procureur 's-Hertogenbosch ‧ 1927-1930 : Substituut-griffier Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch ‧ 1930-1936 : Rechter Arrondi...

2/22/2012 6/24/2013

1960-1996 : lid van de Hoge Raad van Adel

8/18/2012 6/24/2013

1935-1972 : lid van de Hoge Raad van Adel 1939-1947 : President van de Hoge Raad van Adel : Secretaris curatoren Rijksuniversiteit Leiden

8/18/2012 6/24/2013

1934-1939 : Lid van de Hoge Raad van Adel ‧ Kamerheer en hofmaarschalk van Koningin Wilhelmina ‧ 1915-1917 : Burgemeester FERWERADEEL - Friesland ‧ 1918-1920 : Burgemeester SASSENHEIM - Zuid-Holl...

2/18/2012 6/24/2013

1907-1935 : Lid Hoge Raad van Adel

2/1/2012 6/24/2013

Zie Wikipedia...

10/11/2012 6/24/2013

Gerald Carel van Asbeck MP (1856 - 1934)

7/20/2012 6/24/2013

Marinus Paulus Smissaert MP (1825 - 1900)

1/11/2013 6/24/2013

1892-1906 : Lid Hoge Raad van Adel

1/19/2013 6/24/2013

Willem baron van Goltstein MP (1831 - 1901)

5/2/2012 6/24/2013

[ Portret van vijf kinderen van Albert Carel Snouckaert van Schauburg en Johanna Catharina Adelaïde Schuyt (Portrait of five children of Albert Carel Snouckaert van Schauburg en Johanna Catharina Adela...

7/16/2012 6/24/2013

Rutger Jan graaf Schimmelpenninck MP (1821 - 1893)

"Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis"

8/19/2012 6/24/2013

biografischwoordenboekgelderland.nl... ; rob-hubert.woelmuis.nl zie # XVIIg ... ; XVIIg Mr. Ludolph Anne Jan Wilt baron Sloet Tot Oldhuis heer van de Beele, geb. Voorst 28 maart 1806, advocaat te Zut...

7/26/2012 6/24/2013

10/10/2012 6/24/2013

Mr. Willem Jan Baron d'Ablaing van Giessenburg MP (1812 - 1892)

"Willem Jan d' Ablaing van Giessenburg"

donderdag 18 september 1845 Beroep: referendaris bij de Raad van State

8/18/2012 6/24/2013

1831-1848 : Hoge Raad van Adel

3/1/2013 6/24/2013

Rutger Metelerkamp MP (1772 - 1836)

Rutger and Catarina had no children. Rutger is Catarina first cousin.

12/6/2008 6/24/2013

7/16/2012 6/24/2013

12/23/2012 1/2/2013

Mr. Johan Frederik Baron van Haersolte MP (1880 - 1957)

"Johan Frederik", "baron van Haersolte van Zuthem"

wethouder van Zwolle, rechter-plaatsvervanger en dijkgraaf

3/26/2012 1/2/2013

8/24/2012 1/2/2013

Frans Beelaerts van Blokland MP (1872 - 1956)

Gezant in China Ambtenaar Ministerie ... Buitenlandse Zaken? 1923 : Formateur kabinetsformatie Minister Buitenlandse Zaken - Kabinet-de GEER I Minister Buitenlandse Zaken - Kabinet-RUIJS de BEE...

8/24/2012 1/2/2013

1/1/2013 1/1/2013

Daniel Baron Mackay MP (1900 - 1969)

1/1/2013 1/1/2013

Bonifacius Marinus de Jonge van Ellemeet MP (1881 - 1962)

"Boniface Marinus"

1/1/2013 1/1/2013

Schilderij in het Rijksmuseum van Laurens de Witte van Citters.

8/23/2012 1/1/2013

1769-1786 : Burgemeester ELBURG - Gelderland - namens: Regeringsgezinden 1789-1795 : Burgemeester ELBURG - Gelderland - Zie Wikipedia... Zie Biografisch Woordenboek Gelderland...

10/2/2012 1/1/2013