Projects » Holmestrands Historiske personer » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Gustavus Peter Blom, Eidsvollsmann MP (1785 - 1869)

"Gustav Peter Blom"

Gustavus Peter Blom (1785-1869) (Sorenskriver, Eidsvollsmann) Adopter en Eidsvollmann prosjektet Eidsvollmenn.no etterkommere for Gustavus Peter Blom Profil på eidsvoll1814.no Gustavus P...

2/14/2011 11/26/2016

Lorentz Hanssen (1668 - 1723)

"Hansen"

12/30/2008 3/18/2016

Ole Lorentzen (1699 - c.1737)

3/24/2009 3/18/2016

Hans Ludvig Lorentzen (1840 - 1905)

norsk skipsreder i Holmestrand og Brasil. Han var far til skipsreder Øivind Lorentzen og farfar til Erling Lorentzen. Han var gift med Thala Margrethe Bredrup (1849–1941).

2/6/2011 3/18/2016

Bergljot Hobæk Haff MP (1925 - 2016)

Bergljot Hobæk Haff regnes for en av vår tids fremste diktere. Hennes romaner er preget av poetisk fantasi, lærdom og vidd, originale fortellergrep og en egenartet tematikk som gje...

2/20/2016 2/20/2016

Ingrid Nordby Søyland (1917 - 2008)

startet som billedhugger og maler, men forlot etter en tid skulpturen og har siden vekslet mellom materialbilder og maleri. Materialbildene er gjerne i sand, tre og polyester, av og til med innslag av ...

2/25/2010 3/12/2015

Øivind Sven Lorentzen (1881 - 1980)

Øivind Lorentzen (14 October 1881 – 9 May 1980) was a Norwegian shipping magnate. [edit] Pre-war life and career He was born in Holmestrand as a son of ship-owner Hans Ludvig Lorentzen ...

9/18/2008 3/11/2015

Gullik Madsen Røed Fra Wikipedia : Gullik Madssen Rød (født 1786, død 9. august 1857) var en soldat, gårdbruker og eidsvollsmann. Rød ble født i Bot...

3/1/2011 2/11/2015

Ingebjørg Klafstad (1878 - 1961)

Splte i de Unges Forbund på den Nationale Scene i 1901 Rolle: En tjenestepike hos kammerherren.

12/17/2014 12/17/2014

Paul Elias Seljeseth (1884 - 1970)

Fikk et barn i 1909 på Hamarøy, Joseph: bodde på Herøy i 1910, jobbet som lærer. ordfører nr. 22 og 24 i Botne

10/8/2011 5/5/2013

Harald Vilhelm Sommerfelt, født i Holmestrand, norsk rektor og forfatter. Cand.theol. 1871, 1875 Bestyrer av Larviks kommunale pikeskole, 1903–15 rektor ved Larvik høyere skole. Ha...

2/23/2013 2/23/2013

2ndre ordfører i Botne ( Holmestrand fra 1964)

12/30/2008 9/29/2012

Botnes 15de ordfører

12/30/2008 9/23/2012

Ole Newton Kalleberg (1853 - 1907)

Ordfører nr. 14 i Botne.

9/21/2012 9/23/2012

Botnes 13de ordfører.

9/19/2012 9/19/2012

Abraham Larsen Hillestad (1840 - 1921)

11te ordfører i Botne. Han hadde gården Nordre Hillestad fra 1863 - 86. Med hans part av gården fulgte den til gården liggende del av seterskogen, som Søndre Bergan h...

12/11/2008 9/18/2012

Simon Backer (deceased)

I regnskapene for befestningen på Christiansø, finner vi opplyst at skipper SIMEN BAKER av Danzvig leverte en del varer dit 14.5.1645. Det gjalt 20 favner hampetau, som var 4 tommer tykt,...

4/5/2012 9/18/2012

Peder Cappelen Ottesen (1811 - 1868)

7de ordfører i Botne ( Holmestrand fra 1964)

11/4/2011 9/18/2012

27.11.1834 er cand. theol. P. M. T. Abel utnevnt til pers kap hos sogneprest i Botne, Jarlsberg pr. Isach Wilhelm Fleischer. Første ordfører i Botne prestegjeld ( Holmestrand fra 1964)

8/23/2009 9/18/2012

Christen Rasmussen Holst (1701 - 1740)

Christen Rasmussen Holst ble født 26 des 1701. Han giftet seg 27 apr 1724 med Bodil Johanne Fredriksdatter Sundby. Han døde 19 apr 1740, 38 år gammel.

2/3/2009 2/27/2012

Jens Christensen Holst (1728 - 1821)

Jens Christensen Holst ble født 30 mai 1728. Han giftet seg 3 feb 1757 med Anna Cathrine Lorentzen, datter av Jørgen Lorentzen og Anne Elisabeth Pedersdatter Styr . Han døde 1 mai ...

10/22/2009 2/27/2012

Christen Jensen Holst (1762 - 1815)

Gift i 1789

10/22/2009 2/27/2012

Jørgen Laurentzius Christensen Holst (41) ble født 10 apr 1799. Han var skipsfører. Han giftet seg 16 sep 1830 med Bodel Johanne Thurmann (42), datter av Vincent Thurmann (49) og M...

10/22/2009 2/27/2012

Erik Mortensen (1811 - 1880)

Erik fikk skolegang på datidens beskjedne almueskole. Han ble konfirmert i 1826 med karakter: Kunnskap - Vel Opplyst, Oppførsel - sedelig. EM flyttet i 1828 til Kristiania. Gikk i murerl&...

3/10/2009 1/26/2012

Gunnar Graarud (1886 - 1960)

Gunnar Graarud, født 1. juni 1886, fødested Holmestrand, Vestfold, død 6. desember 1960, dødssted Stuttgart, Tyskland. Sanger. Foreldre: Lege og stortingsmann Gunnar Magnus ...

11/1/2011 12/28/2011

Gunnar Magnus Kjølstad Graarud (født 21. august 1857, død 1932) var en norsk lege og politiker. Gunnar Magnus Kjølstad Graarud ble født i Hammerfest i Finnmark der fa...

11/1/2011 12/28/2011

Martin Luther Reymert (1883 - 1953)

professor i psykologi og forskningsdirektør i USA (født 1883 i Holmestrand, død 1953, Illinois). Han var en av de første norske psykologiske forskere tilknyttet Universitete...

12/28/2011 12/28/2011

Thomas Bache-Gabrielsen (1883 - 1942)

Thomas Bache-Gabrielsen, født 11. juni 1883, fødested Holmestrand, Vestfold, død 22. april 1942, dødssted Jarnac, Frankrike. Konjakkprodusent. Foreldre: Brennevinshandler Jo...

8/2/2009 12/28/2011

Signe Gunhilde Heide (1881 - 1959)

Signe Heide Steen (født 17. mai 1881 i Holmestrand, døde 18. oktober 1959 i Oslo) var en norsk skuespiller. Hun var datter av Johan Albert Heide (1848 - 1925), gift med skuespilleren og t...

12/26/2011 12/26/2011

1740: Kaptein Caspar Hagemann overtar Gausen Gård i Holmestrand. Da lå hovedbølet oppe på fjellet over Holmestrand, og der Nedre Gausen nå ligger, var det bare sm�...

5/6/2007 11/4/2011

Christopher Borch (1817 - 1896)

Christopher Borch, født 18. januar 1817, fødested Drammen, Buskerud, død 18. august 1896, dødssted Holmestrand, Vestfold. Billedhugger. Foreldre: Kjøpmann Christopher...

8/13/2011 10/30/2011

Søren Martinsen Onsager (1878 - 1946)

Søren Onsager, født 6. oktober 1878, fødested Holmestrand, Vestfold, død 28. november 1946, dødssted Oslo. Maler. Foreldre: Apoteker Martin Onsager (1849–1926)...

10/25/2008 10/9/2011

Kåre Holt (1916 - 1997)

Kåre Holt, Oppr. Kristiansen, født 27. oktober 1916, fødested Våle, Vestfold, død 15. mars 1997, dødssted Holmestrand, Vestfold. Forfatter. Foreldre: Jernbanea...

10/8/2011 10/8/2011

Hans Jørgen Olsen Holst (1782 - 1864)

Hans Jørgen Olsen Holst. I 1801 er han fremdeles ugift og bor på Stubsrød i Botne sammen med foreldrene og søsken: 1087 Ole Jørgensen holst Husbonde 51 Be...

9/13/2008 9/23/2011

Niels Christensen Backer (1815 - 1877)

Holmestrands niende ordfører

8/23/2009 9/13/2011

Christian Blichfeldt (1784 - 1875)

Holmestrands femte ordfører

2/14/2011 9/13/2011

Holmestrands 4de ordfører og korpslege

5/31/2011 9/13/2011

Christen Larsen Backer (1784 - 1869)

Holmestrands første ordfører og kjøpmann

5/16/2011 9/13/2011

Nils Nielssen Ihlen, IV (1793 - 1865)

Dansk konsul og skipsreder. Holmestrands andre ordfører.

12/30/2009 9/13/2011

Christen Grønnerup (1780 - 1846)

Kjøpmann, Holmestrands 3dje ordfører.

11/27/2008 9/13/2011

Rasmus Christensen Holst MP (1657 - 1712)

Rasmus Christensen (1657–1712), født i Randers, død i Holmestrand. Blant etterkommerne kan nevnes professor, dr.med. Frederik Holst (1791–1871), hvis sønn korpslege...

3/9/2009 7/11/2011

Frederik Holst MP (1791 - 1871)

Frederik Holst (døpt Fredericius, født i Holmestrand, 14. august 1791, død i Kristiania, 4. juni, 1871) var en norsk vitenskapsmann innen medisin. Kjøpmanns-sønnen to...

5/25/2010 7/6/2011

Harald Emil Braathen MP (1898 - 1945)

2 barn. arbeidet i Osvald gruppen. hadde som oppgave å danne sabotasje gruppe blandt bryggearbeiderne i Oslo. arrestert 13 april 1942 i forbindelse med "hjelmensaken". sendt til Hamburg ...

2/1/2011 5/18/2011

Hvem var denne Backer? Han kom fra den velstående Backer-familien i Holmestrand, og var onkel til de berømte søstrene maleren Harriet Backer og komponisten Agathe Backer Gr...

5/16/2011 5/18/2011

Hans Hein Theodor Nysom (1845 - 1903)

Hans Hein Theodor Nysom (5. desember 1845–28. august 1903) var ein norsk offiser, ingeniør, statsråd og stortingsmann for Venstre. Hans Hein Nysom var farfaren hans, Anton Hjorth...

5/16/2011 5/18/2011

Nils Kjær (1870 - 1924)

Nils Kjær, født 11. september 1870, fødested Holmestrand, Vestfold, død 9. februar 1924, dødssted Son (nå Vestby), Akershus. Forfatter og kritiker. Foreldre: S...

2/21/2011 5/18/2011

Jacob Thurmann Ihlen (1833 - 1903)

Jacob Thurman Ihlen (17. mai 1833–10. oktober 1903) var ein sakførar og stortingsmann frå Holmestrand. Ihlen var son til ein skipsreiar. Sjølv vart han student i 1851 og can...

1/21/2010 5/16/2011

Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) pianist og komponist. Foreldre: Konsul, skipsreder og forretningsmann Nils Backer (1815–77) og Sofie Smith Petersen (1819–82). Gift 24.6.1875 m...

8/23/2009 5/16/2011

Morten Müller (1828 - 1911)

Morten Müller, født 13. februar 1828, fødested Holmestrand, Vestfold, død 10. februar 1911, dødssted Düsseldorf, Tyskland. Maler. Foreldre: Fogd Morten M...

8/22/2009 5/16/2011

Peter Wessel Tordenskjold MP (1690 - 1720)

"Peter Jansen Wessel", "Peter Wessel Tordenskiold"

Peter Wessel Tordenskiold, ble født 1690 i Trondheim og døde 1720. Han var sønn av rådmand , kjøpmann og skipsreder Jan Wessel og hans 15 år yngre kone Maren S...

9/17/2007 5/16/2011

Olav Duun MP (1876 - 1939)

Hans dåpsnavn var Ole Julius Johannesen, døpt 21. januar 1877. Stein Aage Sørvig Folketelling 1900: : Hans mor kom fra Børsa. Gjennom sin mor skal han være n&#x...

9/1/2008 5/16/2011

Harriet Backer MP (1845 - 1932)

Harriet Backer (1845-1932) kunstmaler. Foreldre: Konsul, skipsreder og forretningsmann Nils Backer (1815–77) og Sofie Smith Petersen (1819–82). Ugift. Søster av Agathe Backer G...

8/23/2009 5/16/2011

Fødsel/dåp: Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, snl.no Hans Hein Nysom, Eidsvollsmenn - DIS Norge Hans Nysom, Hans Hein Nysom, født 4. februar 1767, fødested B...

3/29/2009 5/16/2011