Projects » Hrvatski književnici/Croatian writers » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Olinko Delorko MP (1910 - 2000)

"Dell`orco"

Delorko, Olinko, hrvatski književnik, proučavatelj usmene književnosti i prevoditelj (Split, 30. I. 1910 – Zagreb, 18. II. 2000). Diplomirao slavistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1...

2/22/2017 3/21/2017

Vesna Parun MP (1922 - 2010)

Vesna Parun (Zlarin, 10. travnja 1922. − Stubičke Toplice, 25. listopada 2010.), hrvatska književnica, pjesnikinja i prevoditeljica. Vesna Parun rođena je 10. travnja 1922. na otoku Zlarinu blizu Šib...

3/20/2017 3/20/2017

Julije Benešić MP (1883 - 1957)

Hrvatski književnik, kritičar, gramatičar, leksikograf, polonist i prevoditelj. Intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1921-1927. i 1939-1940). Gimnazijski profesor u Zagrebu. Lektor poljsko...

3/22/2015 2/25/2017

Vladimir Gotovac MP (1930 - 2000)

"Vladimir "Vlado" Gotovac"

Vladimir "Vlado" Gotovac (Imotski, 18. rujna 1930. - Rim, 7. prosinca 2000.) hrvatski pjesnik, esejist, filozof, disident i političar. Mladost Osnovnu školu pohađao je u Prnjavoru (BiH), Župi...

4/7/2009 1/8/2017

Vjekoslav Klaić MP (1849 - 1928)

Klaić, Vjekoslav, hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog (Garčin kraj Slavonskoga Broda, 21. VI. 1849 – Zagreb, 1. VII. 1928). Nakon studija povijesti i geografije u Beču bio profesor hrvatske po...

1/3/2017 1/3/2017

Mate Ujević MP (1901 - 1967)

Rođen je 13. srpnja 1901. godine u Krivodolu kod Imotskog u zidarskoj obitelji Jakova i Ane Ujević. Gimnaziju je polazio u Sinju i Splitu, studirao je komparativnu književnost, francuski jezik, južno...

12/5/2014 1/1/2017

Vilma Frumet Vukelić MP (1880 - 1956)

8/31/2016 8/31/2016

Ivan Fiamin MP (1833 - 1890)

5/27/2016 5/27/2016

Franjo Ciraki MP (1847 - 1912)

Ciraki, Franjo, hrvatski književnik (Požega, 10. XI. 1847 – Požega, 13. II. 1912). Studij prava završio u Zagrebu. Radio u gradskoj i županijskoj službi; 23 godine bio gradonačelnik Požege. God...

5/27/2016 5/27/2016

Miljenko Smoje MP (1923 - 1995)

"Šunje"

Miljenko Smoje (Split, 14. veljače 1923. - Split, 25. listopada 1995.) hrvatski novinar, književnik, i televizijski scenarist. Pisao je putopise, scenarije, reportaže i satire o običnom čovjeku i suvre...

10/19/2015 3/11/2016

Andrija Stazić MP (1801 - 1872)

Andrija Stazić (Andrea Stazich) ( 22. studenoga 1801. − Split, 9. ožujka 1872.) je bio hrvatski pisac, leksikograf, jezikoslovac, učitelj i hrvatski preporoditelj. Autor je hrvatske gramatike Grammatic...

10/13/2014 3/10/2016

Stjepan pl. Miletic MP (1868 - 1908)

11/13/2015 1/8/2016

Marko Uvodić MP (1877 - 1947)

MARKO UVODIĆ Rodio se u Splitu 1877. godine, a početkom stoljeća u splitskom se tisku javlja kazališnim recenzijama. Svoje prve proze objavljuje u tadašnjem humorističnom časopisu "Duje Balavac". Piše ...

1/3/2016 1/3/2016

Mirko Bogović, pl. MP (1816 - 1893)

ć Bogović, Mirko, hrvatski književnik (Varaždin, 2. II. 1816 – Zagreb, 4. V. 1893). Filozofiju studirao u Szombathelyu i Zagrebu, ali je studij prekinuo i završio kadetsku školu u Petrovaradinu. ...

11/23/2015 11/23/2015

Đuro Arnold MP (1853 - 1941)

Profesor filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač Odsjeka za pedagogiju. Brani klasičnu metafiziku i religiju od tadašnje ofanzive pozitivizma, naturalizma, sociologizm...

4/9/2012 11/9/2015

Updated from FamilySearch Family Tree via son Branko Šenoa by SmartCopy : Nov 9 2015, 7:33:45 UTC Residence : Zagreb Residence : Pécs Residence : Prague Updated from Biographical Summaries of ...

11/8/2015 11/8/2015

Antun Gustav Matoš MP (1873 - 1914)

10/18/2015 10/19/2015

Viktor Vida MP (1913 - 1960)

9/27/2015 9/27/2015

Luka Brajnovic MP (1919 - 2001)

Prof. dr. Luka Brajnović (Kotor, 1919 – Pamplona, 2001), književnik, novinar, publicist i teoretičar medija. U Hrvatskoj je bio suradnik časopisa Luč i Hrvatska straža. Objavio je romane Zaboravl...

5/8/2007 9/4/2015

Pavao Tijan MP (1908 - 1997)

Pavao Tijan izuzetni je hrvatski enciklopedist rođen u gradu Senju. 1945. je emigrirao u Italiju gdje je objavio svoju knjigu Martyrium Croatiae (Hrvatsko mučeništvo) u Rimu 1946. U Španjolskoj je bio ...

10/28/2008 9/4/2015

Janko Polić Kamov MP (1886 - 1910)

Rođen je u uglednoj i imućnoj obitelji. Otac mu Ante s Hvara je doselio u Senj gdje je stekao trgovačku naobrazbu, a zatim je preselio u Rijeku te baveći se trgovinom stekao znatan imutak i ugled...

5/16/2015 5/16/2015

Niccolò Tommaseo MP (1802 - 1874)

file:///C:/Users/HP/Downloads/2007_3_07_Djindjic.pdf

8/27/2014 10/25/2014

Jerolim Kavanjin MP (1643 - 1714)

"Cavagini"

Jerolim Kavanjin (Cavagnini, Girolamo) (Split, 10. svibnja 1643 - Split, 29. studenog 1714) Odvjetnik i književnik Jerolim Kavanjin potomak je talijanske plemićke obitelji Cavagnini, doselj...

10/23/2014 10/24/2014

Jure (Đuro) Vilović MP (1889 - 1958)

1/31/2010 9/1/2014

Ivan Bizzaro MP (1782 - 1833)

"Ivo Bizar"

Ivan (Orebić, 1782. – Dubrovnik, 1833.), pjesnik i pisac. Kao dječak dolazi u Dubrovnik iz imućne obitelji i biva predan skrbi učene braće Appendini. Studirao je u Veneciji, gdje je proboravi...

5/5/2013 8/17/2014

Antun Boglić MP (1896 - 1949)

BOGLIĆ, Ante R. (Antun), pjesnik, publicist i glumac

8/10/2014 8/10/2014

Vjera Zlatar Montan MP (1926 - 2015)

Vjera Zlatar Montan died on December 2, 2015, in Antofagasta, Chile. She was born on April 4, 1926, into a family of Croatian immigrants. She completed her schooling at Liceo de Ninas in Antofagasta an...

7/12/2014 7/12/2014

Hrvoje Ostojić MP (1909 - 1989)

"Harry"

Rodio se 9. listopada 1909. u Sarajevu. Kako mu je otac bio trgovac vinom i maslinovim uljem, obitelj, mu se, inače s rodnom kućom i imanjem u Povlj ima na otoku Braču,zatjecala po različitim mjestima....

7/12/2014 7/12/2014

Nikola Ostojić MP (1869 - 1945)

"Niko"

Ostojić, Nikola (Povlji na Braču, 1869. – 1945.). Pjesnik. Djela: Čuvstva i poleti (pjesme, 1900.), Nade i čeznuća (pjesme, 1904.).

7/12/2014 7/12/2014

Ivan Kažimir Ostojić MP (1863 - 1945)

Ostojić, Ivan Kažimir (Povlji na Braču, 1863. – Split, 1945.). Pjesnik i prevoditelj. Osnovnu školu pohađao na Braču, gimnaziju u Splitu, pravo završio u Zagrebu, Grazu i Beču. Nakon prelaska u Bosnu, ...

5/9/2011 7/12/2014

Mato Ostojić MP (1862 - 1929)

"Mate"

Ostojić, Mato (Povlji na Braču, 10. srpnja 1862. – 10. travnja 1929.). Pjesnik i sakupljač narodnoga blaga. Školovao se u Splitu. Prevodio s talijanskog, španjolskog i portugalskog jezika, a istraživao...

7/12/2014 7/12/2014

Marin Gazarović MP (1574 - c.1638)

"Marino Gazzari", "Marino Gazarovich"

Hrvatska enciklopedija - Marin Gazarović , hrvatski dramski pisac i pjesnik. Potomak hvarske plemićke obitelji. God. 1593. izabran za učitelja u školi hvarske komune, upravljao obiteljskim imanjima na ...

1/21/2014 7/3/2014

Hanibal Lucić MP (c.1485 - 1553)

"Annibale Lucio", "Hanibal Lucić"

Hanibal Lucić - HRT Točno prezime roda Lucića zapravo je Lučić jer se radi o patronimiku od imena Luka. Croatian Renaissance poet and playwright born to a Croatian noble family in Hvar, where he sp...

7/2/2014 7/2/2014

Petar Hektorović MP (1487 - 1572)

"Hectoreus", "de Hector", "Hettoreo; Petre"

Petar Hektorović, poet and collector of Dalmatian songs, an important figure in the Ragusan (Dubrovnik) Renaissance in South Slavic literature. An aristocratic landowner, Hektorović was impressed by ...

7/2/2014 7/2/2014

Ante I Cetineo MP (1898 - 1956)

Rodio se na današnji dan 1898. u Trebinju, ali je podrijetlom i većim dijelom života vezan uz Dalmaciju. Studirao je klasičnu filologiju u Pragu, jugoslavistiku u Beogradu. U tomu je gradu, kao i u S...

11/4/2011 6/17/2014

Verka Klementina Škurla MP (1891 - 1971)

Škurla-Ilijić, Verka, hrvatska književnica (Dol kraj Staroga Grada na Hvaru, 23. XI. 1891 – Split, 2. IV. 1971). Školovala se u Mostaru i Sarajevu, a pred I. svjetski rat došla je u Zagreb, gdje je rad...

5/23/2014 5/26/2014

Miroslav Krleža MP (1893 - 1981)

5/21/2014 5/21/2014

Ivan "Ivo" Vojnović MP (1857 - 1929)

bio je pravnik i književnik. Iako se pretpostavlja da obitelj Vojnović potječe iz pravoslavne hercegovačke obitelji , njegov otac Konstantin Vojnović i majka Marija Seralji (po nacionalnosti ta...

5/17/2014 5/17/2014

Julije Bajamonti, Dr. MP (1744 - 1800)

"Giulio"

iz MK umrlih 12.11.1800. -> Julije (Julio) Bajamonti (Italian: Giulio Bajamonti; 4 August 1744 - 12 November 1800) was a medical historian, writer, translator, encyclopedist, historian, philosopher...

4/5/2014 5/17/2014

Vitez Luka Svilović MP (1809 - 1877)

Luka Svilović (Dubrovnik, 1809. – Split, 1877.), Osnovnu školu pohađao je u Dubrovniku, filozofiju u Zadru, a studij prava u Padovi. Zaposlio se kao učitelj 1831. u

6/1/2013 5/15/2014

Ulderiko Donadini MP (1894 - 1923)

Djelo hrvatskog književnika Ulderika Donadinija nije opsežno i do kraja razrađeno jer je umro ne navršivši ni 30 godina života. Pisao je pripovijetke, novele, crtice, kraće romane i drame od kojih je n...

5/9/2014 5/9/2014

Fulvio Tomizza MP (1935 - 1999)

Fulvio Tomizza rođen je 1935. godine u Juricanu blizu Materade, istarsko naselje u općini Umag, po čijem će imenu biti naslovljen njegov prvi roman. knjževnik rođen u Juricanu 1935 Nakon završetk...

8/7/2012 4/26/2014

Faust Vrančić /Verancsics MP (1551 - 1617)

"Fausto Veranzio"

Faust Vrančić (tal. Fausto Veranzio, lat. Faustus Verantius, mađ.: Verancsics Faustus; Šibenik, 1551. - Mletci, 20. siječnja 1617.), hrvatski polihistor, jezikoslovac, izumitelj, diplomat, inženjer, ...

11/28/2011 4/26/2014

Šiško Menčetić MP (1662 - 1708)

1/14/2013 4/26/2014

Eugen Kumičić MP (1850 - 1904)

"Eugenio de Sisola"

Eugen (Eugenio) Kumičić (poznat i kao Cumicich?), rođen 11. I. 1850. u Brseču, (kod Labina) Istra, umro 13. V. 1904. u Zagrebu. Njegov pseudonim, Jenio Sisolki (Eugenio de Sisola), proizlazi od...

8/7/2012 4/26/2014

Drago Gervais MP (1904 - 1957)

Drago Gervais (Žerve). Rodio se 18. travnja 1904. u Opatiji (Istra). Srednje škole polazio je u Opatiji i na Sušaku, dok je Sveučilište (Pravni fakultet) završio u Zagrebu. Služio je kao odvjetnički pr...

8/7/2012 4/26/2014

Arsenije - Arsen Dedić MP (1938 - 2015)

Arsen Dedić (Šibenik, 28. srpnja 1938. – Zagreb, 17. kolovoza 2015.), bio je hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Autor je i izvođač više desetaka šansona te pobjednik m...

1/14/2014 4/26/2014

Mijo / Miho Mirković MP (1898 - 1963)

"Mate Balota", "Mate Blaota"

Mirković, Mijo (Miho, pseud. Mate Balota), ekonomist i književnik (Rakalj, 28. IX. 1898 – Zagreb, 17. II. 1963). Pohađao je Carsku i kraljevsku Veliku državnu gimnaziju u Pazinu, prvu takvu hrv. ustano...

7/4/2012 4/26/2014

Vladimir Nazor MP (1876 - 1949)

Pučku školu je završio na otoku Braču a gimnaziju u Splitu. Studirao je prirodne znanosti, matematiku i fiziku u Grazu i Zagrebu. Diplomirao je 1902. Predavao je hrvatskoj gimnaziji u Zadru, a od 190...

4/15/2014 4/26/2014

Grgur Ivanović Urlić MP (1840 - 1902)

"Grgo"

Grgur je bio pjesnik, povjesnicar i publicist, dobar prijatelj fra Ivana Despota (1851-1886) Pučku školu pohađao je u Makarskoj, a franjevačku gimnaziju u Sinju i Splitu. U Šibeniku i Zadru pohađao je ...

1/8/2009 4/3/2014

Ivo Tijardović MP (1895 - 1976)

"Ivan"

Ivo Tijardović (Split, 18. rujna 1895. - Zagreb, 19. ožujka 1976.), hrvatski skladatelj, literat i slikar Rođen je 1895. godine u Splitu u kući uz istočne zidine Palače. S glazbom i slikarstvom...

3/8/2014 3/8/2014

Vinko Paletin (Fra Vincenzo de Curzola) MP (1508 - 1571)

"Vicko", "Vincenzo", "Vincentius", "Fra Vincenzo de Curzola", "Corsulensis", "Paletino"

Vinko Paletin Vinko Paletin (Vicko, Vincenzo, Vincentius, Fra Vincenzo de Curzola, Corsulensis, Paletino), (Korčula, 1508. – Korčula, 1571. (nakon 1573.)), pomorski teoretičar, dominikanac, teolog, p...

3/2/2014 3/3/2014

Petar Kanavelić (Pietro de Canavellis) MP (1637 - 1719)

"Petar Kanaveli", "Pietro Canaveli", "Pietro de Canavellis"

Petar Kanavelović Korčula 1719 16. januara Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije Petar Kanavelović (Korčula, 27. decembra 1637. - Korčula, 16. januara 1719.), srpski pjesnik, epski i dramski pisa...

3/2/2014 3/3/2014

Petar Šegedin MP (1909 - 1998)

"[pseudonim: Petar Kružić]"

Šegedin Šegedin_(writer)

3/2/2014 3/3/2014

don Josip Čobrnić MP (1789 - 1852)

Doktor teologije, kanonik u Makarskoj, studirao u Padovi, predavao retoriku u Asolu, klasične jezike u Zadru i Splitu, promicatelj prosvjete u Makarskoj. ČOBARNIĆ, Josip (Ciobarnich, Čobrnić), pjes...

6/11/2011 2/10/2014

don Stipan Borić MP (1807 - 1894)

"Stjepan"

BORIĆ, Stjepan, pjesnik (Podgora kod Makarske, 2. I 1807 — Makarska, 18. XII 1894). Zaređen je 1834. Bio je župnik (1840), vicedekan i kanonik u Podgori (1850), župnik dekan (1856) i dekan (1877) mak...

9/29/2008 2/10/2014

Teologiju studirao u Loretu. Bio je župni pomoćnik katedrale u Makarskoj., a neko vrijeme i tajnik mletačkog providura za Dalmaciju. Povijesni pisac, filozof i sastavljač "Ljekaruše". U tom djelu priku...

2/19/2013 2/10/2014

don Nikola Šimić MP (1853 - 1913)

"Niko"

2/10/2014 2/10/2014

Božidar Širola MP (1889 - 1956)

Updated from FamilySearch Family Tree by SmartCopy : Feb 24 2015, 21:58:20 UTC

7/11/2012 1/24/2014

Lucija Rudan MP (1911 - 2005)

Lucija Rudan je bila hrvatska pjesnikinja. Pisala je pjesme za djecu i pjesme na čakavskom narječju.

8/16/2012 1/18/2014

Stanislav Šimić MP (1904 - 1960)

"Stanislav", "Stanko Šimić"

Stanislav Šimić (Drinovci kraj Gruda, 18. travnja 1904. - Zagreb, 7. srpnja 1960.), hrvatski književnik iz Bosne i Hercegovine.

8/19/2013 8/19/2013

Antun Branko (Anto) Šimić MP (1898 - 1925)

Antun Branko Šimić (Drinovci kod Gruda, 18. studenog 1898. - Zagreb, 2. svibnja 1925.) je pjesnik, esejist, kritičar i prevoditelj. Bibliografija djela A.B. Šimića i važnija literatura o A.B....

8/19/2013 8/19/2013

don Jakov Boglić MP (1826 - 1897)

"Giancomo Anacleto Antonio Pietro Boglich"

Croatian historian and theologian The author of the first history of Hvar (storici Studi sull 'Isola di Lesina)

6/28/2013 6/28/2013

Śtefanija - Štefa Kršnjavi, prof. MP (1869 - 1952)

"Iva Rod"

Hrvatska spisateljica, pjesnikinja, prozaistica i prevoditeljica, Štefa Iskra Kršnjavi, bila je poznatija kao Iva Rod a pisala je i pod pseudonimom Sestra Izidora ! Wrote poetry under the pseudonym I...

1/26/2011 5/4/2013

ć Junije Palmotić (Dubrovnik, 1607 - Dubrovnik, 1657), hrvatski barokni pjesnik i dramatičar. Potječe iz stare dubrovačke plemićke obitelji Palmotića. Roditelji su mu bili Džore Palmotić i Ora Gradić...

2/6/2013 2/6/2013

Ante Tresić Pavičić MP (1867 - 1949)

Croatian poet, writer and politician Volume 61 of the literary collection Pet stoljeca Hrvatske Knjizevnosti (Five centuries of Croatian Literature) published in 1963 by Matica Hrvatska, Zagreb is de...

10/20/2012 10/20/2012

Emilij Laszowski Szeliga MP (1868 - 1949)

"Emilij pl. Laszowski", "Emilij"

Galović HRVATSKA HERALDIČKA PERIODIKA ...hrcak.srce.hr/file/73527 Emilij Laszowski Szeliga , zaslužni hrvatski povjesnik i editor arhivskog gradiva, utemeljitelj različitih institucija i društava, ro...

3/9/2012 9/6/2012

Petar Preradović MP (1818 - 1872)

Hrvatski pjesnik i general rođen je u mjestu Grabrovnica kraj Pitomače 19. ožujka 1818. u braku krajiškog dočasnika Ivana i Pelagije (rođ. Ivčić) Preradović. Budući velikan hrvatskog pjesništva (po...

8/31/2012 8/31/2012

Luciano Morpurgo MP (1886 - 1971)

"Luciano Split"

U splitskoj Zajednici Talijana, u suradnji sa Židovskom općinom u Splitu, održano je predavanje “Lo Spalatino Luciano Morpurgo ed il Nobel Giosue Carducci”, odnosno “Splićanin Luciano Morpurgo ...

5/6/2012 6/6/2012

Sigismondo I Gundulic Gondola MP (c.1634 - 1682)

Šiško (Šišmundo) Gundulić (u izvorima na talijanskom i kao: Sigismondo Gondola) (oko 1634. – 16. rujna 1682.) je bio hrvatski pjesnik i dramatik. Bio je knez Dubrovačke Republike. Šišmundo (Šiš...

2/17/2011 5/25/2012

Titus Tito Brezovacki MP (1757 - 1805)

Tituš Brezovački (Zagreb 4. siječnja 1757. - Zagreb 29. listopada 1805.) hrvatski književnik Veliki komediograf tog razdoblja svoja dramska djela pisao je na kajkavskom (pjesme je pisao i na latinsko...

6/16/2011 5/25/2012

Branko Bavčević MP (1924 - c.1990)

Pjesnik. Član Društva hrvatskih književnika. Jedan od urednika književnog časopisa "Mogućnosti", Član Čakavskog sabora i Splitskog književnog kruga. Pjesme tiskao u različitim književnim časopisima , o...

4/20/2012 4/20/2012

fra Ivan Despot MP (1851 - 1886)

ŽIVOTOPIS FRA IVANA DESPOTA (Zaostrog 1851 – Split 1886) (Žarko Despot) U zoru 19. srpnja 1851. godine rodio se u Zaostrogu dječak kome će na krštenju nadjenuti ime Ivan i koje će ime on kao odrastao m...

12/25/2009 4/11/2012

Ksaver Šandor Gjalski MP (1854 - 1935)

"Ksaver Šandor Gjalski", "Ljubomir Ljubo Đalski"

Hrvatski književnik i političar Ksaver Šandor Gjalski rođen je kao Ljubomir Tito Babić 26. listopada 1854. u Gredicama kod Zaboka. Kasnije će u svom djelu Za moj životopis zapisati: "U petak ...

4/10/2012 4/10/2012

Ivo Andrić (Dolac kod Travnika, 9. listopada 1892. - 13. ožujka 1975., Beograd) srpski i hrvatski pjesnik, prozaik, književnik i diplomat iz Bosne i Hercegovine, dobitnik Nobelove nagrade za knjiže...

11/1/2011 3/3/2012

Ljudevit Gaj MP (1809 - 1872)

"Ludwig Gay"

Ljudevit Gaj ili Ludwig Gay (Krapina, 8. srpnja 1809. - Zagreb, 20. travnja 1872.), hrvatski političar, jezikoslovac, ideolog, novinar i književnik. Središnja osoba Hrvatskoga narodnog preporoda ili Il...

1/19/2010 1/27/2012

don Mihovil Pavlinović MP (1831 - 1887)

"Domijo"

From Christian to Peasant Humanism: Croatian National Ideologies and Bio-Ecology by Markus, Tomislav Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and...

9/14/2007 1/27/2012

SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ (Senj, 17. veljače 1865. - Sarajevo, 29. listopada 1908.), hrvatski pjesnik, najznačajniji pjesnik realizma; značajan pravaš. Rođen u Senju, koji bitno obilježava i njego...

10/5/2011 1/27/2012

Ante Starčević, dr MP (1823 - 1896)

"Otac Domovine", ""Stari""

OTAC DOMOVINE Ante Starčević (Žitnik, Gospić, 23. svibnja 1823. - Zagreb, 28. veljače 1896.), hrvatski političar, publicist, književnik. Nećak je hrvatskog gramatičara (slovničara) Šime Starčevića. ...

11/16/2008 1/24/2012

Baro Bartolomeo Bettera MP (c.1637 - 1712)

Baro Bettera (1645.-1712.) je bio hrvatski književnik. Pisao je religiozne pjesme, a značajan je i kao prevoditelj. Stilski pripada krugu dubrovačkog baroknog pjesništva hrvatske književnosti. ...

12/24/2011 12/25/2011

Katarina Patačić, rođena Keglević, bila je kajkavska pjesnikinja. Živjela je u Varaždinu. Napisala je Pesme horvatske 1781. godine. Njezine su pjesme iskaz ukusa građanskog društva sjeverne Hrvatsk...

12/11/2010 11/12/2011

Vladan Desnica MP (1905 - 1967)

Otac mu je bio iz ugledne srpske obitelji koja je imala važnu ulogu u kulturnom i političkom životu Dalmacije 19. i 20. st., majka je bila iz Boke Kotorske, iz stare hrvatske obitelji Luković.[1] Gim...

10/31/2011 11/1/2011

Fra Grga Mate Martić MP (1822 - 1905)

Fra Grga Mate Martić: "Teško domu bez ljubavi bratske, ko i Bosni bez zemlje Hrvatske!" Fra Grgo Martić (Rastovača, Posušje, 24. siječnja 1822. - Kreševo, 30. kolovoza 1905.) bio je hrvatski i bo...

10/5/2011 10/28/2011

Vladimir Mažuranić MP (1845 - 1928)

Vladimir Mažuranić, ( sin Ivanov ), ( 16.10.1845. - 17.1.1928.). Dr. prava, vitez, pravni povjesničar, predsjednik banskog stola u Zagrebu, član i predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjet...

12/12/2010 10/23/2011

August (Gustavus Thomas) Harambašić MP (1861 - 1911)

"Stekliš"

August Harambašić (Donji Miholjac, 14. srpnja 1861. – Zagreb, 16. srpnja 1911.), hrvatski pisac, pjesnik, publicist, političar i prevoditelj iz 19. stoljeća. August Harambašić rođen je u Donjem...

4/27/2011 10/9/2011

Marko Fotez MP (1915 - 1976)

Marko Fotez (Zagreb, 31. siječnja 1915. - Beograd, 3. prosinca 1976.), hrvatski redatelj i književnik Završio je slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jedan je od osnivača "Dubrovačkih lje...

10/7/2008 10/8/2011

ANA KATARINA ZRINSKA, hrvatska književnica i domoljub Hrvatska književnica, mecena i domoljub Ana Katarina Zrinska kći je Uršule r. Inhofer i Vuka II. Krste Frankopana Tržačkog (1589.-1652.), krajišk...

3/13/2010 10/7/2011

Ivan Mažuranić MP (1814 - 1890)

Ivan Mažuranić From Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, search Ivan Mažuranić Born August 11, 1814(1814-08-11) Died August 4, 1890(1890-08-04) (aged 75) Nationality Croatian Occupa...

12/12/2010 10/7/2011

Vladimir Frano Mažuranić MP (1859 - 1928)

Hrvatski književnik! Sin Matije Mažuranića. Bio je pisac i žurnalist, aktivni oficir u austro-ugarskoj vojsci, koju je napustio zbog svojih političkih ideja i otputovao u svijet. U toku 30 godina l...

12/25/2010 10/7/2011

Matija Mažuranić MP (1817 - 1881)

Putopisac! Brat je Ivana Mažuranića, po zanimanju je bio kovač i stolar, dok se kasnije bavi poduzetničkim poslovima. Mnogo je putovao po svijetu i poslije putovanja u Bosnu 1839.g. gdje je dobro u...

12/25/2010 10/7/2011

Fran Kurelac MP (1811 - 1874)

Authors: Stolac, Diana Title: Riječki filološki portreti (A Portrait of the Rijeka Philologists ) monografija Keywords: filologija, Rijeka, 19. stoljeće, Fran Kurelac ( philology, Rijeka,...

9/8/2008 10/7/2011

Ivan Kukuljević Sakcinski MP (1816 - 1889)

Političar, povjesničar, kulturni i javni djelatnik te književnik. On je, svakako, najistaknutiji član obitelji Kukuljević. Tijekom života bio je jedan od idejnih vođa hrvatskog narodnog preporoda, ...

1/22/2010 10/7/2011

Mladen Kerstner MP (1928 - 1991)

Mladen Kerstner (Ludbreg, 8. srpnja 1928. - Zagreb, 9. studenog 1991.) - hrvatski novinar, pisac, režiser Pisao je pjesme, pripovijetke, drame za radio (30), kazalište (4), i televiziju. Bio je član ...

5/31/2009 10/7/2011

Zdravko Švegar MP (1938 - 2010)

Zdravko (Nikole) Švegar rođen je 13. travnja 1938. Osnovnu školu i gimnaziju (maturirao 1957.) završio je u Karlovcu. Komparativnu književnost diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1964. i s...

10/7/2011 10/7/2011

čić_Miošić čić_Miošić In 1955. Zaostrog monastery at the request of writer Stipe Banović (1884-1961) commissioned painter Rudolf Marcić (1882-1960) to paint the “last trip of Starc Milovana”. T...

4/10/2011 10/7/2011

Ivan Frano Gundulić MP (1589 - 1638)

"Mačica"

IZ "DUBRAVKE" O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam bog je do, uzroče istini od naše sve slave, uresu jedini od ove Dubrave, sva srebra, sva zlata, svi ljudcki...

2/17/2011 10/7/2011

Dimitrije Demetar MP (1811 - 1872)

"Dimitrija", "Demetar"

Bio je pjesnik, pripovjedač i dramski pisac, a među kulturnim djelatnicima svojega vremena posebice je zaslužan za razvitak novijega hrvatskoga kazališta, kojem je od 1840. pa do sredine šezdesetih g...

12/12/2010 10/7/2011

Ilija Despot MP (1885 - 1970)

"Ilija Viterski"

UZ 100. OBLJETNICU RODJENJA ILIJE DESOITA VITERSKOG PJESNIKA SVOGA I TUĐEG BOLA Upravo se navršilo sto godina od rođenja Ilije Despota - pjesnika, javnog radnika i rodoljuba, čije djelo još uvijek ...

5/13/2009 10/7/2011

«Navik on živi, ki zgine pošteno» U zatvoru je napisao zbirku pjesama «Gartlic (vrtić – op. I. G.) za čas kratiti». I u njegovim se pjesmama očituje rodoljubna nota, kao, na primjer, u pjesmi «Pozv...

3/13/2010 10/7/2011

Dragutin Tadijanović MP (1905 - 2007)

"Karlo", "Margan Tadeon"

Dragutin Tadijanović (November 4, 1905 – June 27, 2007) was a renowned Croatian poet and erudite cordially referred to as 'Bard' in Croatia. Tadijanović was born in the village of Rastušje clos...

7/23/2011 10/7/2011