Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hurtigruten. Norwegian Coustal Liner. Crew. Owners. Postship. Stamps.

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

 • Geir Terje Isaksen (1954 - 2011)
 • Michael Krohn (1793 - 1878)
  _(1793-1878)
 • Richard With (1846 - 1930)
  Richard Bernhard With "Hurtigrutens far", (1846-1930) var født i Tromsø, som sønn av byens første skipperborger, Sivert Regnor With. Han var av skikkelig sjømannsblod: både far, bestefar, oldefar og ...
 • Peder Edenhart Larsson, "Ednart" (1911 - d.)
  Peder Edenhart døpt i Loppa sogn 1911: Far Aksel Larsen født ca 1882 snekker boplass Hammerfest gift mann og mor ugift pike Andora Elisabeth Vilhelmsen født 1895 Vengelvik i Loppa sogn. Peder Edenhar...

The Norwegian Coustal Liner is a Group of Ship sailing With passengers and cargo and post along the Norwegian coast.

This Project is written in Norwegian Language.

Hurtigruten

ble opprettet 1893 som passasjerskip og frakt av gods og frakt av post langs norskekysten. Postføringen var viktig da hurtigruten ble opprettet. Idag går hurtigruten i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes. De forskjellige skipene er opplistet i dette prosjektet. Redere og skipsførere og skippere ombord i de forskjellige skipene er med i prosjektet.

Før hurtigruten ble opprettet i 1893 ble posten ført av andre skip.

Under krigen 1940 - 1945 var det erstatnings-hurtigruter mellom Tromsø og Kirkenes.

I lenken til prosjektet finner man oversikt over de forskjellige rederne og skipsførere og skippere og mannskap og deres genealogi. (Foreløpig er ikke denne oversikten fullført)

Innhold:

 • 1. Linker til andre nettadresser
 • 2. Litteratur om hurtigruten
 • 3. De første postskipene og passasjerskipene før hurtigruten ble opprettet
 • 4. De første hurtigruteskipene
 • 5. Erstatnings hurtigruteskipene
 • 6. Litteratur om erstatnings hurtigrutene
 • 7. De forskjellige erstatnings hurtigrutene
 • 8. Hurtigrutene som går i dag
 • 9. Postskip og passasjerskip før hurtigruten ble opprettet
 • 10. Frimerker og poststempler, filateli

1. Linker til andre nettadresser som omhandler hurtigruten og postføringen og skipslister:

2. Litteratur om hurtigruten:

 • "Verdens vakreste sjøreise, hurtigruten, 11 dagers reisebeskrivelse", Berit Liland, Forlaget 67N, ISBN978-82-997206-6-3, 2011.
 • "Hurtigruten - sjøveien mot nord" Dag Bakka jr., Seagull Publishing
 • "Erstatningshurtigruta, Et folk i krig" Karl Isaksen og Paul Pedersen, Postens Pensjonistforbund, Tromsø 2012

3. De første postskipene og passasjerskipene før hurtigruten ble opprettet:

 • (3.1) De første postskipene og som gikk på stim som førte posten langs Norges kyst var D/s "Constitutionen" byggeår ca 1827, fra 1827-1871 i rutetrafikk mellom Christiania og Kristiansand med kaptein Christopher Budde, eier Postverket
 • (3.2) og D/s "Prinds Carl" byggeår ca 1827, fra 1827-1851 i rutetrafikk mellom Christiania (Oslo) og København i Danmark, 1851-.... i fart mellom Bergen og Hammerfest, eier Postverket
 • (3.3) Hjuldamperen D/s "Prinds Gustav", byggeår 1838 124 fot, postskip med fart mellom Trondheim og Hammerfest fra 1838 til 1865, eier Postverket
 • (3.4) D/s "Nordcap", byggeår 1840, postskip, fart mellom Trondheim og Vestlandet og Kristiansand 1840-1872, kaptein ..., eier Den norske stat
 • (3.5) D/s "...", byggeår ..., fart mellom Hammerfest og Vadsø 1866-....
 • (3.6) D/s "Salten", byggeår ..., fart mellom Bodø og Rognan i Saltdal 1871-....
 • (3.7) D/s "Michael Krohn", byggeår ca 1852, fart mellom Bergen og Hamburg ca 1852-...., eier Det Bergenske Dampskipsselskap v/ Michael Krohn (1793 Bergen-1878 Fana), kaptein ...
 • (3.8) D/s "Bergen", byggeår ca 1851, fart mellom Bergen og Hamburg fra 1851-..., eier BDS v/ Michael Krohn
 • (3.9) D/s "Nidelven" mellom Trondheim og Hamburg 1855
 • (3.10) D/s "Haakon Jarl" mellom Trondheim og Hamburg 1857
 • (3.11) D/s "Trondhjem" mellom Trondheim og Hamburg 1865
 • (3.12) D/s "Nordland" mellom Trondheim og Hamburg 1865
 • (3.13) D/s "Finmarken" mellom Trondheim og Hamburg 1865
 • (3.14) D/s "Tordenskjold" mellom Trondheim og Hamburg 1868
 • (3.15) D/s "Harald Haarfagre" mellom Trondheim og Hamburg 1871
 • (3.16) D/s "Kong Eystein" mellom Trondheim og Hamburg 1871
 • (3.17) D/s "Orion" i rutetrafikk mellom Nord Norge og Hamburg 1874 -1893
 • (3.18) D/s "Capella" i rutetrafikk mellom Nord Norge og Hamburg 1885 - 1893
 • (3.19) D/s "Sirius" i rutetrafikk mellom Nord Norge og Hamburg 1885 - 1893
 • (3.20) D/s "Neptun" i rutetrafikk mellom Nord Norge og Hamburg 1890 - 1893
 • (3.21) D/s "...", byggeår ..., fart mellom Trondheim og Vadsø fra 1880-....
 • (3.22) D/s "...", byggeår ..., fart mellom Oslo (Christiania) og Hammerfest og Nordkapp 1880-....
 • (3.23) D/s "....", byggeår ..., fart mellom Hamburg og Kristiansand og Trondheim og Vardø fra 1859-....
 • (3.24) D/s ".....", byggeår ..., mellom 1898 og 1907 betjente en egen Finnmarksrute strekningen Tromsø - Hammerfest - Vadsø

4. De første hurtigrutene:

 • (4.1) D/s "Vesteraalen" byggeår 1891 168 fot med plass til 200 passasjerer, kaptein Richard Bernhard With, i hurtigruten, fart mellom Trondheim og Hammerfest 1893-1898. Fra 1898 - 1908 fart mellom Bergen og Hammerfest. Fra 1908 - 1941 fart mellom Bergen og Kirkenes. Senket 1941 ved Nuvsvåg i Finnmark.
 • (4.2) D/s "Sirius", byggeår 1895, fart mellom Trondheim og Hammerfest 1894-1898. Fra 1898 - 1908 fart mellom Bergen og Hammerfest. fra 1908 - 1927 fart mellom Bergen og Kirkenes.
 • (4.3) D/s "Lofoten", byggeår 1884, i hurtigruten 1893-1903
 • (4.4) D/s "Sigurd Jarl", byggeår 1894, Hamburg og Bergen og Vadsø 1894-1940
 • (4.5) D/s "Olaf Kyrre", byggeår 1886, 1895-1903
 • (4.6) D/s "Erling Jarl", byggeår 1895, fra 1895-1943 mellom Trondheim og Hammerfest
 • (4.7) D/s "Jupiter", byggeår 1856, 1896-1910
 • (4.8) D/s "Orion", byggeår 1874, 1898-1903
 • (4.9) D/s "Kong Halfdan", byggeår 1874, 1898-1918
 • (4.10) D/s "Capella", byggeår 1885, 1898-1912
 • (4.11) D/s "Røst", byggeår 1898, i hurtigruten 1899-1920
 • (4.12) D/s "Astræa", byggeår 1900, 1900-1910
 • (4.13) D/s "Haakon Adalstein", byggeår 1873, 1902-1936
 • (4.14)D/s "Andenæs", byggeår 1903, i hurtigruten 1903-1932
 • (4.15) D/s "Lyra", byggeår 1905, 1905-1912
 • (4.16) D/s "Haakon Jarl", byggeår 1879, 1905-1924
 • (4.17) D/s "Richard With", byggeår 1909, 1909-1941 senket ved Rolfsøy i Finnmark, kaptein ..., eier ...
 • (4.18) D/s "Midnatsol", byggeår 1910, 1910-1949
 • (4.19) D/s "Hera", byggeår 1889, 1910-1931
 • (4.20) D/s "Polarlys", byggeår 1912, 1912-1951
 • (4.21) D/s "Finmarken", byggeår 1912, fart mellom Bergen og Kirkenes 1912-1956
 • (4.22) D/s "Olaf Trygvesøn", byggeår 1876, i hurtigruten 1916-1921
 • (4.23) D/s "Kong Haakon", byggeår 1904, 1919-1950
 • (4.24) D/s "Kong Harald", byggeår 1890, 1919-1950
 • (4.25) D/s "Neptun", byggeår 1890, 1919-1921
 • (4.26) D/s "Tordenskjold", byggeår 1906, i hurtigruten 1920-1950
 • (4.27) D/s "Haakon VII", byggeår 1907, 1922-1929
 • (4.28) D/s "Dronning Maud", byggeår 1925, 1925-1940
 • (4.29) D/s "Sanct Svithun", byggeår 1927, 1927-1943
 • (4.30) D/s "Mosken", byggeår 1924, i hurtigruten 1927-1932
 • (4.31) D/s "Mira", byggeår 1891, 1928-1941
 • (4.32) D/s "Kong Gudrød", byggeår 1910, i hurtigruten 1929-1935
 • (4.33) D/s "Mercur", byggeår 1883, i hurtigruten 1930-1939
 • (4.34) D/s "Irma", byggeår 1905, 1931-1944
 • (4.35) D/s "Prinsesse Ragnhild", byggeår 1931, Bergen Kirkenes 1931-1940
 • (4.36) D/s "Lofoten", byggeår 1932, Bergen Kirkenes 1932-1964
 • (4.37) D/s "Nordnorge", byggeår 1924, 1936-1940
 • (4.38) D/s "Barøy", byggeår 1929, i hurtigruten 1936-1941
 • (4.39) D/s "Prins Olav", byggeår 1908, 1937-1940
 • (4.40) D/s "Nordstjernen", byggeår 1937, 1937-1954
 • (4.41) D/s "Ariadne", byggeår 1930, 1939-1940
 • (4.42) D/s "Nova", byggeår 1925, i hurtigruten 1939-1940
 • (4.43) D/s "Ryfylke", byggeår 1917, i hurtigruten 1940-1941
 • (4.44) M/s "Hadsel", byggeår 1940, 1941-1950
 • (4.45) M/s "Ragnvald Jarl", byggeår 1930, 1942-1956
 • (4.46) D/s "Sigurd Jarl", byggeår 1942, Bergen -Kirkenes 1942-1960
 • (4.47) D/s "Nordnorge", byggeår 1883, i hurtigruten 1944-1944
 • (4.48) D/s "Christiania", byggeår 1895, hurtigrute 1944-1948
 • (4.49) D/s "Lyra", byggeår 1912, i hurtigruten 1945-1953
 • (4.50) D/s "Skjerstad", bygget 1925, 1945-1958
 • (4.51) D/s "Lyngen", byggeår 1931, i hurtigruten 1945-1949
 • (4.52) D/s "Dronningen", byggeår 1894, i hurtigruten 1945-1946
 • (4.53) D/s "Saltdal", byggeår 1884, i hurtigruten 1946-1950
 • (4.54) M/s "Ottar Jarl", byggeår 1929, i hurtigruten 1947-1951
 • (4.55) D/s "Oslo", byggeår 1929, i hurtigruten 1948-1948
 • (4.56) M/s "Sørøy", byggeår 1949, i hurtigruten 1950-1964
 • (4.57) M/s "Alta", byggeår 1950, i hurtigruten 1950-1958
 • (4.58) M/s "Kronprinsesse Mærtha", byggeår 1929, i hurtigruten 1952-1962
 • (4.59) M/s "Salten", byggeår 1953, i hurtigruten 1953-1964
 • (4.60) D/S "Jupiter", byggeår 1916, i hurtigruten 1953-1955
 • (4.61) M/s "Meteor", byggeår 1955. i hurtigruten 1955-1958
 • (4.62) M/s "Ingøy", byggeår 1950, i hurtigruten 1955-1956
 • (4.63) M/s "Erling Jarl", byggeår 1949, Bergen Kirkenes 1949-1980
 • (4.64) M/s "Midnatsol", byggeår 1949, Bergen Kirkenes 1949-1982
 • (4.65) M/s "Vesterålen", byggeår 1950, Bergen Kirkenes 1950-1983
 • (4.66) M/s "Sanct Svithun", byggeår 1950, Bergen Kirkenes 1950-1962
 • (4.67) M/s "Nordlys", byggeår 1951, Bergen Kirkenes 1951-1983
 • (4.68) M/s "Håkon Jarl", byggeår 1952, Bergen Kirkenes 1952-1982
 • (4.69) M/S "Polarlys", byggeår 1952, Bergen Kirkenes 1952-1993
 • (4.70) M/s "Barøy", bygget 1952, 1952-1964
 • (4.71) M/s "Finnmarken", byggeår 1956, Bergen Kirkenes 1956-1993
 • (4.72) M/s "Ragnvald Jarl", byggeår 1956, Bergen Kirkenes 1956-1995
 • (4.73) M/s "Nordstjernen", byggeår 1956, 1956-2012
 • (4.74) M/s "Harald Jarl", byggeår 1960, Bergen Kirkenes 1960-2001
 • (4.75) M/s "Kong Olav", byggeår 1964, Bergen Kirkenes 1964-1997
 • (4.76) M/s "Nordnorge", byggeår 1964, Bergen Kirkenes 1964-1996
 • (4.77) M/s "Narvik", byggeår 1982, Bergen Kirkenes 1982-2007 (heter M/s "Gann" idag)
 • (4.78) M/s "Midnatsol", byggeår 1982, Bergen Kirkenes 1982-2003, M/s "Lyngen" (er samme skip som M/s "Midnatsol"), Bergen Kirkenes 2005-2007

5. Erstatnings-hurtigrutene:

Under krigen 1940-1945 ble det opprettet erstatnings-hurtigruter mellom Tromsø og Kirkenes fra 1941. (Replacement route). Dette skjedde etter at D/s "Richard With" (bygget 1909) ble senket 1941 ved Rolfsøy i Finnmark og D/s "Vesteraalen" (bygget 1891) ble senket 1941 ved Nuvsvåg i Finnmark og de vanlige hurtigrutene ikke gikk lengre nord enn til Tromsø.

http://www.hurtigruta.biz/Hurtigrute---Ersatzschiffe.html Erstatnings hurtigruter

6. Litteratur om erstatnings-hurtigrutene:

"Rutefart og krig i Nord-Norge" Einar B. Larsen, 1946

"Erstatningshurtigruta - et folk i krig", Karl Isaksen og Paul Pedersen, hefte utgitt 2012 Postens pensjonsforbund Tromsø.

7. De forskjellige erstatnings hurtigrutene:

 • (7.1) M/k "Angle I" (M/k = motor kutter), byggeår ... , erstatnings-hurtigrute i fart mellom Tromsø og Kirkenes 1943-1943, skipper ..., eier ...
 • (7.2) M/k "Bilbao" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1943-1944, skipper ..., eier ...
 • (7.3) M/k "Blåsel" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1941-1944, skipper Lorentz Albertsen fra Tromsø, eier P/R Blåsel i Tromsø
 • (7.4) M/k "Brødrene Nygaard" byggeår ..., erstatningshurtigrute ...
 • (7.5) M/k "Driveren" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.6) M/k "Drott" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.7) M/k "Einar II" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.8) M/k "Ethel May", byggeår ca 1893, erstatnings-hurtigrute 1942-1943 Tromsø Kirkenes, skipper ...
 • (7.9) M/k "Fiskarjenta", erstatningshurtigrute ..., skipper ..
 • (7.10) M/k "Flid III" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.11) M/k "Fræmad" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.12) M/k "Grinnøy" byggeår 1941, erstatnings-hurtigrute 1942-1944, skipper Bjørn Lie Pedersen, skipper Torleif Danielsen, eier A/S Nordkyst v/ Astrup Holm i Tromsø,
 • (7.13) M/k "Gry III" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.14) M/k "Hansnes" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1944-1944, skipper ...
 • (7.15) M/k "Harbakk" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.16) M/k "Havnnes" byggeår .., erstatningshurtigrute 1943-1944, skipper ..
 • (7.17) M/k "Heet" byggeår .., erstatningshurtigrute ..., skipper ..
 • (7.18) M/k "Heimdal II" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1942-1944, skipper ...
 • (7.19) M/k "Hell" ("Helt") byggeår ..., erstatningshurtigrute 19..-1943, skipper ...
 • (7.20) M/k "Jana" byggeår .., erstatningshurtigrute 1943-1944, skipper ...
 • (7.21) M/k "Juno" byggeår ..., erstatningshurtigrute .., skipper ...
 • (7.22) M/k "Karoline" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.23) M/k "Maiblomsten" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1941-1944, skipper Ole Hansen, skipper Henry Olsen
 • (7.24) M/k "Meløy" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.25) M/k "Mil" ("Mil 33"), byggeår ..., skipper Bernhard Johansen fra Gibostad, erstatningshurtigrute fart mellom Tromsø og Kirkenes 1941-1944, eier ..
 • (7.26) M/k "Moder II" byggeår ..., i erstatnings hurtigrute 1942-1944, senket 1944, skipper Olav Nilsen fra Rotsund
 • (7.27) M/k "Morild 1", byggeår 1904 Hamburg 76,4 fot, erstatnings-hurtigrute gikk mellom Tromsø og Kirkenes 1941-1943, skipper Peder Edenhart Larsson fra Hammerfest (født i Loppa 1911), eier 1937 Den Norske Stat ved Haugesund tollkammer da båten ble tatt av tollerne i Haugesund for smugling, eier fra 1937 til 1972 Peder Edenhart Larsson, eier 1972-1977 Kristian Olsen i Ryggefjord,
 • (7.28) M/k "Møllergutten" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1943-1944, skipper Hilmar Henriksen
 • (7.29) M/k "Nordfisk" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.30) M/k "Nordlys III" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1943-1944, skipper ....
 • (7.31) M/k "Polarfjell" byggeår ..., erstatnings-hurtigrute 1941-1944, skipper Hans Sørensen i Tromsø, eier F/R Polar i Tromsø
 • (7.42) M/k "Queen of the Fleet", ("Queen") byggeår ..., erstatningshurtigrute 1941-1942, skipper Karl Pettersen fra Hammerfest, eier Arne Olsen i Bukta Alta,
 • (7.32) M/k "Ringøy" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1944-1944, skipper ...
 • (7.33) M/k "Skandfer" byggeår 1919, erstatnings-hurtigrute 1941-1944, skipper Øystein Jacobsen fra Tromsdalen, skipper Hilmar Henriksen, eier Helge Jacobsen i Tromsø
 • (7.34) M/k "Svanhild" byggeår ..., erstatningshurtigrute ..., skipper ....
 • (7.35) M/k "Trygg I" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1942-1942, skipper ...,
 • (7.36) M/k "Uløy" byggeår ca 1941, erstatnings hurtigrute 1944-1944, senket ved Hamningberg, skipper Matis Nilsen,
 • (7.37) M/k "Vaaland", ("Våland") byggeår ..., erstatnings-hurtigrute 1941-1942, skipper Hans Brox i Sandnes pr Målsnes, eier Thorvald Brox i Tromsdalen
 • (7.38) M/k "Vårsild" byggeår .., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.39) M/k "Welcome" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1941-1944, skipper Rønquist fra Hammerfest,
 • (7.40) M/k "Yngvard" byggeår .., erstatningshurtigrute ..., skipper ...
 • (7.41) M/k "Åse" byggeår ..., erstatningshurtigrute 1942-194, skipper ....
 • (7.42) D/k "Altenfjord" byggeår 1913, erstatningshurtigrute 1941-1941, skipper ..., eier Feddersen og Nissen i Hammerfest,

8. Hurtigrutene som går i rutetrafikk idag:

Hurtigrutene går i fart mellom Bergen og Kirkenes og anløper flere havner både på tur nordover og på tur sørover.

Hurtigrutens skip https://www.hurtigruten.com/ships

 • (8.1) M/s "Lofoten", byggeår 1964, i hurtigruten 1964- , kaptein ..., eier ...
 • (8.2) M/s "Vesterålen", byggeår 1983, 1983-
 • (8.3) M/s "Kong Harald", byggeår 1993, 1993-
 • (8.4) M/s "Richard With", byggeår 1993, 1993-
 • (8.5) M/s "Nordlys", byggeår 1994, 1994-
 • (8.6) M/s "Polarlys", byggeår 1996, 1996-
 • (8.7) M/s "Nordkapp", byggeår 1996, 1996-
 • (8.8) M/s "Nordnorge", byggeår 1997, 1997-
 • (8.9) M/s "Finnmarken", byggeår 2002, 2002-
 • (8.10) M/s "Trollfjord", byggeår 2002, 2002-
 • (8.11) M/s "Midnatsol", byggeår 2003, 2003-

9. Postskip og passasjerskip før hurtigruten ble opprettet

Litteratur

 • 9.1 "Postal history of the Norwegian Hamburg line 1853 - 1865" Tore Gjelsvik 1996, Lyngs Bokhandel A/S
 • 9.2 "Statens postdampere 1827- 1870" Tore Gjelsvik 2009, Lyngs Bokhandel A/S
 • 9.3 "The Nordland Post Office - on land and at sea" Tore Gjelsvik 2005, detaljerte tabeller over statens dampskipsfart på og i Nord Norge 1838 - 1868

10. Frimerker og poststempler, filateli

I filatelisammenheng er poststempler fra norske postskip i tidsrommet 1827 til 1893 meget interessant. Poststemplene er "Hammerfest-Hamburg" og påskrevet med penn "Nidelven" med mer.