Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ich bin ein Almeloër!

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Vrij naar de titel van het boek van Herman FINKERS, de cabaretier die als bekende Nederlander zijn Almeloose afkomst vertaalt naar leuke teksten. Hier kan iedereen die -gevraagd naar zijn/haar geboorteplaats- kenbaar maken dat ze met Herman en anderen blijkbaar iets te delen hebben. Wie weet wie we nog digitaal ontmoeten dankzij gemeenschappelijke geboorte-coordinaten van onszelf of een van onze voorouders.


overgenomen van internet


“Almelo. Natuurlijk wonen er ook fatsoenlijke lieden, maar niet genoeg om het Twentse stadje Almelo bestaansrecht te verlenen,” sprak ooit Hans DORRESTIJN.

Uitgedaagd door de VARA-radio gaf Herman FINKERS met zijn rede “Ich bin ein Almeloër!” een weerwoord op Dorrestijns aanval op Finkers´ geliefde geboortestad. Evenals deze vurige verdediging van Almelo zijn de overige teksten in dit boek, naast het theater ontstaan. Van een hilarische toespraak ter gelegenheid van een cd-uitreiking aan Willem WILMINK tot aan een diepgravende preek in de Martinikerk in Groningen.

Van Almelo tot Rwanda, van luim tot ernst.

Met een inhoud variërend van de vrolijke gedichten van de zangvereniging Op Zwart Zangzaad tot aan een serieus verhaal over de dood van zijn vader is Ich bin ein Almeloër! zonder meer de meest veelzijdige bundel die er van Herman FINKERS is verschenen.

min-of-meer-bekende Almeloërs

 • Herman FINKERS‧ dus, maar aanvuling is welkom!
 • dichter J.C. Bloem -
 • zanger Willem Duyn (alias 'Big Mouth' - dance-dj
 • Sander Kleinenberg

woonden jarenlang in Almelo

—A—

 • Cees van der AA ‧ ‧ schilder ‧ kunsthandelaar
 • Michiel ACHTERHOEK ‧ 1976 ‧ voetballer
 • Azra AKIN ‧ 1981 ‧ model ‧ Miss World 2002

—B—

 • Judith BAARSSEN ‧ 1978 ‧ atlete
 • Daniëlle BAKHUIS ‧ 1982 ‧ schrijfster kinder-boeken
 • Bert BAKKER ‧ 1958 ‧ D66-politicus
 • Paul BÄUMER ‧ 1976-2013 ‧ dj ‧ producer
 • Jaap van BEMMELEN ‧ x ‧ hoogleraar scheikunde ‧ lid KNAW:Kon.Ned.Akademie van Wetenschappen
 • Evert BETH ‧ x ‧ filosoof ‧ logicus
 • Kea BOUMAN ‧ 1903-1998 ‧ tennis-ster
 • Wout BRAMA ‧ 1986 ‧ voetballer
 • Hero BRINKMAN ‧ 1964 ‧ politicus ‧ lid Tweede Kamer
 • Barend BROUWER ‧ 1826-1879 ‧ advocaat ‧ officier van justitie ‧ liberaal politicus
 • Arnold BRUGGINK ‧ 1977 ‧ voetballer
 • Daphne BUNSKOEK ‧ 1973 ‧ actrice ‧ presentatrice T.V.
 • Mieke van der BURG ‧ 1945 ‧ politica

—C— Egbert ten Cate ‧ 1945 ‧ bankier Ritsaert ten Cate ‧ 1938-2008 ‧ theaterpionier, beeldend kunstenaar

—D—

 • Anouk Dekker ‧ 1986 ‧ voetbal-ster
 • Elbert DIJKGRAAF ‧ 1970 ‧ politicus lid Tweede Kamer

 • Tom EGBERS ‧ 1957 ‧ presentator
 • Korneel Evers ‧ 1979 ‧ acteur

 • Herman FINKERS ‧ x ‧ cabaretier

 • Cor GALIS ‧ x ‧ alias 'de Stem van de VPRO'
 • Ab GIETELINK ‧ ‧ theatermaker

 • George de JONG ‧ x ‧ volleybal-international ‧

 • Piet KOLTHOFF ‧ x ‧ grondlegger analytische chemie

 • Ilse de LANGE ‧ x ‧ zangeres
 • Mark LOOMS ‧ x ‧ voetballer

 • Philipp Christiaan MOLHUYSEN ‧ x ‧ bibliothecaris

 • Wubbo OCKELS ‧ x ‧ astronaut
 • Mari Carmen OUDENDIJK ‧ x ‧ presentatrice

 • Marnix SMIT ‧ x ‧ voetballer
 • Henkjan SMITS ‧ x ‧ presentator‧muziekkenner‧jury-lid
 • Alberto STEGEMAN ‧ x ‧ presentator

 • Michiel VEENSTRA ‧ x ‧ radio-dj

 • Jan WENTHOLT ‧ x ‧ vice-admiraal‧minister

 • Eddy ZOËY ‧ x ‧ presentator

NEW ALMELO - Norton County - Kansas - USA

 • Postkantoor van New Almelo werd opgericht als New Elam 02 feb 1879 - 20 sep 1880: vernoemd naar Almelo - oudste sterfdatum op 'n grafzerk op St.Joseph's Cemetery is van Mary en Margaret GILLEECE - moeder & dochter ovl. 14 okt 1878 in 'prairie fire' - Dat jaar begroef men ook de jonge tweeling McEnroe en drie kinderen Miller
 • John W. HICKERT - The First Eighty Years in New Almelo, 1878-1958. Norton, KS: Wilson Carter Printers, 1961. (K/978.1/-N82/N42
 • New Almelo, a hamlet in Norton county, is located on the Solomon river 22 miles southwest of Norton, the county seat, 12 miles south of Clayton, the postoffice from which it receives its mail, and 6 miles west of Lenora, the nearest shipping point.

GESCHIEDENIS van ALMELO

chronologisch

• Steentijd ‧ ± 8000-1700 v.Chr. : De oudst bekende nederzettingen in Almelo dateren van circa 2000 v. Chr. Het bestaan hiervan wordt onder andere bevestigd door de vondst van een stenen pijlspits. In de dertiger jaren wordt deze opgegraven tijdens baggerwerkzaamheden in de Hollandergraven, vlakbij het klooster "Huize Alexandra". Ook worden er twee stenen bijlen gevonden in een grafheuvel, die in 1921 werd afgegraven. Deze grafheuvel lag ten oosten van de Schulenborg

• Bronstijd (± 1700-700 v. Chr. : Bij de ontginning van de Weitemanslanden wordt een bronzen zwaard van omstreeks 1000 v. Chr. aangetroffen en tijdens de aanleg van de Kolthofsingel een bronzen beitel uit dezelfde periode • 700 v. Chr. : Vondsten in Almelo die uit het ijzeren tijdperk dateren, werden in diverse hoger gelegen gronden aangetroffen. Voorwerpen van ijzer zijn echter niet meer te vinden doordat ze in de loop der tijd zijn verroest ‧

• 11e eeuw : Bouw van de Schulenborg aan de westzijde van Almelo. Deze bestaat uit twee op elkaar aansluitende rondelen met een buitenwal. In tijden van plunderingen en roverijen dient deze burcht als toevluchtsoord voor de Almelose bevolking. In de Schulenborg zijn o.a. in 1948 diverse vondsten gedaan, die ondermeer bestaan uit talrijke scherven, afkomstig van kogelpotten en Pingsdorfer aardewerk en een primitieve smeedijzeren oven. Een aantal van deze voorwerpen alsmede een stuk tufsteen uit het fundament liggen in het Almelose heemkundemuseum ‧

• 1157 : Een leenakte van de bisschop van Utrecht wordt mede ondertekend door Everhardus van Almeloo. Dit is de oudst bekende oorkonde waarin een Van Almeloo wordt genoemd ‧

• 1236 : Bisschop Otto III van Utrecht verleent Hendrik, Heer van Almelo, toestemming slotkapel met crypte~grafkelder te laten bouwen ‧ crypte is oudst bewaarde deel vd Grote Kerk ‧

• 1272 : In oorkonde van Hendrik van Almeloo is er voor het eerst sprake van een Burcht in Almelo ‧

• 1290 : vergroting kapel tot zelfstandige parochiekerk ‧ uitbouw tot de Grote Kerk ‧

• 1299 : Almelo wordt zelfstandige parochie ‧

• 1346 : Arnold IV, Heer van Almelo, geeft, met toestemming van de Bisschop van Utrecht, bevolking recht 2x per jaar tweedaagse jaarmarkt te houden ‧

• 1360 : Arnold IV van Almeloo sterft ‧ einde aan geslacht Van Almeloo in mannelijke lijn ‧ Beatrix van Almeloo ‧ dv. Arnold IV ‧ trouwt zelfde jaar Gelderse ridder Evert van Hekeren van der Eze ‧

• 1370 : weer vergroting parochiekerk ‧ • 1390 : weer vergroting parochiekerk vergroot ‧ • 1394 : Oudst bekende stadszegel ‧ •

• 1405 : De Heer van Almelo mag, met toestemming van bisschop Frederik van Blankenstein, een dijk laten aanleggen tussen Almelo en Wierden (de latere Oude Wierdenseweg). Tot dusverre is het alleen mogelijk deze verbinding door het moeras in stand te houden per schuit. Daar de opbrengsten uit het vervoer over het water wegvallen besluit de Heer van Almelo tol te heffen bij de dijk

• 1406 : Bouw van de oude burcht De Bellinckhof, nadat de Schulenborg reeds lang buiten gebruik is geraakt

• 1407 : Stichting van het St. Catharina Klooster door pastoor Johannes Hilbinck

• 1420 : In een brief van Egbert, Heer te Almelo, worden wederzijds de rechten en plichten van Almelo als stad vastgelegd. Algemeen wordt deze briefwisseling beschouwd als het moment waarop Almelo stadsrechten kreeg, hoewel - zoals in artikel 27 van de brief van Egbert, handelend over het visrecht van de burgers - ook duidelijk wordt vermeld dat de brief een bevestiging is van eerder gegeven rechten (bijvoorbeeld jaarmarkten). Met andere woorden: een aantal bij de stadsrechten behorende privileges bestond al veel langer

• 1457 : Daar het huwelijk van Johan van Almeloo en Johanna van Reede kinderloos gebleven was bevestigt bisschop David van Bourgondië op 21 oktober 1457 Sweder van Heker, zich noemende Van Rechteren, Heer van Keppel en Voorst, in de hem opgedragen Heerlijkheid Almelo

• 1476 : Aanleg van de Nieuwe Graven. Hierdoor komt er een betere scheepvaartverbinding met de Regge tot stand

• 1489 : Het eerste raadhuis wordt gebouwd

• 1493 : Bouw van het koor van de huidige Grote Kerk uit Bentheimer zandsteen

• 1568 : Begin 80-jarige oorlog

• 1585 : Grote delen van Almelo worden tijdens de tachtigjarige oorlog verwoest

• 1593 : Huize ALMELO raakt in handen van de Spanjaarden. Het slot is tijdens de Spaanse oorlog tot aan de grond toe afgebrand. In dat zelfde jaar komt het Huis van Almelo weer in handen van de Unie van Utrecht

• 1601 : in dit jaar bestaat er in Almelo reeds een vrij talrijke Broederschap van DOOPS-GEZINDEN

• 1605 : Bij de inval van Spinola in Twente geraakt Huize ALMELO wederom in het bezit van de Spanjaarden

• 1607 : In het begin van dit jaar komt een Spaans garnizoen in het Huis van ALMELO, waarna op 11 april Staatse troepen klein en grof geschut gebruiken om het Huis weer in handen te krijgen. Dit had echter geen succes

• 1621 : Johan van RECHTEREN, Heer van Almelo, gaat over tot de Lutherse leer. Het Rooms Katholieke geloof verzwakt in deze eeuw. Vooral de economische macht en welvaart van de kloosters wekt kritiek en afgunst op

• 1648 : De Heer van ALMELO verleent de Doopsgezinden toestemming om een eigen kerk te bouwen. Hierdoor groeit de invloed van de Doopsgezinden en door de opkomst van hun weverijen zijn ze in materieel opzicht welgesteld

• 1662 : Jonker Zeger van Rechteren laat het voorvaderlijke middeleeuwse kasteel afbreken en herbouwen. Daarmee heeft het Huis van Almelo zijn huidige vorm gekregen

• 1664 : Laatste jaar waarin de Heer van Almelo de katholieke godsdienst toestaat

• 1665 : Het St. Catharina Klooster wordt door de Staten van Overijssel opgeheven. Rector ter Noente trekt met 28 zusters naar de Glaan, even over de grens voorbij Enschede, waar hij een nieuw klooster sticht dat de toepasselijke naam "Maria Vlucht" krijgt. Van het St. Catharina klooster is niets meer bewaard gebleven, behalve een Mariabeeld (museum Zeist) en een uit 1452 daterende klok (rijksmuseum Enschede). Het afbraakmateriaal van het klooster wordt gebruikt voor de bouw van een armengesticht aan de Wierdensestraatweg. Tijdens plunderingen door troepen van de bisschop van Münster wordt het Huis van Almelo in brand gestoken en voor een groot deel verwoest

• 1667 : Voltooiing herbouw Huis van Almelo

• 1672 : inname stad door "Münsterse troepen"

• 1684 : Bouw Doopsgezinde Kerk a/d Grotestraat

• 1690 : oude raadhuis uit 1489 vervangen door bouw nieuw raadhuis. Na een grondige restauratie is dit nu een van de meest belangrijke monumenten van Almelo

• 1695 : Adolph Hendrik van Rechteren trouwt op 39-jarige leeftijd met Sophia Juliana, Rijksgravin van Castell-Rüdenhausen

• 1701 : De stad legt een eigen scheepswerf aan op enige afstand van de werf van de Heer van Almelo

• 1707 : komst Doopsgezinden naar Twente opbloei textielhandel - stadsbestuur krijgt steeds meer zeggenschap en eist keer op keer nieuwe rechten op van de familie Van Rechteren. De stad krijgt van Adolph Hendrik het recht om iedere dinsdag en vrijdag een openbare markt te houden

• 1735 : De kerk gedeeltelijk afgebroken

• 1738 : De kerk grotendeels herbouwd en vergroot

• 1750 : Almelo telt 1000 weefgetouwen

• 1753 : Nederlands Hervormde Kerk (de Grote Kerk) wordt voltooid tot een nieuwe grote kruiskerk

• 1778 : Huis van Almelo wordt verbouwd

• 1781 : Grote Kerk krijgt een nieuwe torenspits die in opdracht van de Gravin van Almelo, Sophia Juliana van Castell Rüdenhausen de pyramidevormige stompe spits vervangt. Dit gebeurde uit heimwee naar haar geboortestreek in Zuid Duitsland, na de dood van haar man. De toren was een geschenk uit 1777 van de graaf aan zijn vrouw

• 1783 : oprichting 1e Latijnse school - mu vestiging Stadsmuseum in gevestigd

• 1784 : Bouw van de Rooms-Katholieke Georgius Kerk aan de Boddenstraat. De stad richt een Patriottisch burgervrijkorps op. De jongste zoon van de gravin reageert daarop met de samenstelling en training van een eigen korps van boerenzoons versterkt met enige ruiters en drie stuks geschut

• 1790 : Door ontevredenheid over de belasting en de geringe invloed van het volk bij de jaarlijkse verkiezingen ontstaan er rellen in Almelo en komt men in opstand tegen de adel en een deel van het stadsbestuur dat door de Heer van Almelo wordt benoemd

• 1795 : Tijdens de Franse revolutie wordt het Huis van Almelo bezet door generaal van Damme

• Koning Lodewijk Napoleon logeert in het Huis van Almelo

• 1811 : Invoering achternaam in akten Burgerlijke Stand. gemeente telt 2243 inwoners

• 1813 : komst van de Kozakken in Almelo komt er een einde aan de Franse tijd

• 1818 : Almelo gesplitst in twee gemeenten: de Stad en het Schoutambt. Voor het laatst wordt er in Almelo een doodvonnis voltrokken (Gerrit Jan Pieperiet

• 1825 : Schout-ambt Almelo gesplitst in gem. Vriezenveen en Ambt Almelo

• 1830 : verbeterde verbinding met het westen na het afscheiden van België. Hierdoor ontstond er tevens een grotere concurrentie met Engeland. De eerste stoomspinnerij in Almelo, opgericht door de firma Hofkes en Co., wordt in gebruik genomen. Daarin is de eerste stoommachine van Twente geïnstalleerd. Ook stoomblekerijen worden opgericht en mechanische weefgetouwen komen in gebruik. Aan de Kloosterweg wordt een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen, het oude kerkhof rond de Grote Kerk wordt gesloten

• 1834 : Armenhuis 't Klooster a/d Paaschweide & gebouwd met materiaal van 't afgebroken klooster vervangen door nieuw Armengesticht a/d Wierdensestraatweg

• 1835 : oprichting Almelose weefschool

• 1844 : 1e uitgave weekblad De Twentsche Courant door drukkerij J. T. Sommer

• 1846 : eerste stoomweverij in gebruik door fa.Hofkes en Co. - Bouw a/d Wierdensestraatweg nieuwe Paleis van Justitie - verharding weg Almelo-Ootmarsum

• 1855 : aanleg van het Overijssels Kanaal. Door dit eerste kanaal in Almelo, wordt de textielhandel enorm bevorderd. In het zelfde jaar wordt Almelo geteisterd door een Aziatische cholera-epidemie

• 1859 : oprichting gasfabriek - Almelo krijgt voor 't eerst gasverlichting - Tevens richten in dit jaar de gebroeders Scholten een stoomweverij op

• 1860 : afbraak laatste watermolen t/o oude raadhuis - bouw a/d Nieuwstraat windkorenmolen 'De Hoop' - vestiging tabaksfabriek 'Het Paard' - na Kampen is Almelo einde 19e eeuw grootste sigarenproducent oost Nederland - bouw Joodse synagoge t.g.v. toename Joodse volksdeel met belangrijke plaats in textielhandel

• 1865 : opening 1e spoorwegtraject Almelo-Salzbergen via Hengelo naar Duitsland - 1e spoorwegstation in Almelo gebouwd - Minister Thorbecke legt 1e steen v/d 1e Katholieke School a/d Esgang - 1865 : ingebruikname Marktplein na afsnijding Hagengracht vd Stadsgraven - ontstaan doorgang naar Wierdensestraat • 1866 : opnieuw cholera-epidemie onder Almelose bevolking door vele misoogsten, o.a. door aardappelziekten - in dat jaar 'n waar volksoproer door besluit geen kermis te houden - 1e Christelijke school aan het Schalderoi

• 1871 : aanleg a/d Wierdensestraat nieuwe gemeentelijke begraafplaats aangelegd

• 1873 : bouw Hervormde Kapel aan de Schuttenstraat. W. en J. Hagedoorn en J. Kirchmann beginnen met De Twentsche Stoom-Beierschbier Brouwerij

• 1874 : Latijnse School wordt omgezet in een gemeentelijke HBS aan de Hofstraat

• 1875 : beursgebouw uit 1866 werd omgebouwd tot post- en telegraafkantoor

• 1881 : Drukkerij Hilarius geeft het Twentsch Zondagsblad uit - voorloper vh latere Dagblad van het Oosten

• 1883 : Adolf Hendrik, graaf van Rechteren Limpurg, laat het huis verbouwen waarbij de hele ingangspartij naar voren wordt uitgebouwd. Als gevolg van de vele overstromingen in Almelo door de vele waterlopen in de lage delen van het landschap en de slechte waterafvoer, is het waterschap "De Regge" opgericht. J. E. Scholl Engberts en A. en L. Scholten richten in de Slichte een kapok- en verenfabriek op

• 1884 : De twee Bentheimer zandstenen pilaren die aan de ingang van het voormalige kerkhof bij de Grote Kerk staan, worden verplaatst naar de ingang van Huize Almelo. 1889 : openstelling kanaal Almelo-Pruisische grens voor de scheepsvaart

• 1902 : voltooiing neo-gotische St. Georgiuskerk in de Boddenstraat, die de oude kerk vervangt. De Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging voor Almelo en Omstreken wordt opgericht

• 1904 : verbinding kanaal Almelo-Pruisische grens met het Duitse kanalenstelsel

• 1908 : Huis van Almelo wordt gerestaureerd

• 1910 : gemeente Almelo besluit om in dit jaar voor het laatst een kermis te houden. Oprichting van de Almelose Coöperatieve Melkinrichting

• 1914 : samenvoeging Stad & Ambt Almelo tot gem.Almelo - bouw Waaggebouw in Oud-Hollandse stijl met trapgevel - gebouw vrnm. in gebruikt als markthal voor snel aan bederf onderhevige produkten

• 1926 : overstroming in Almelo - grote delen vd stad volledig onder water, w.o. de Wierdensestraat

• 1928 : Oprichting van het Diaconessenhuis. Ingebruikname nieuwe watertoren aan de Reggestraat

• 1929 : Bouw van de St. Egbertuskerk. Dit bouwwerk is uitgevoerd in de stijl van de architect Kropholler

• 1936 : Nieuwe industriegebieden ontstaan rond het aangelegde Twentekanaal ten gunste van de werkgelegenheid. Voor de waterhuishouding van Almelo betekent het Twentekanaal tevens een aanzienlijke verbetering

• 1939 : Volledige mobilisatie op 28 augustus. Bij het Twentekanaal en het Overijssels Kanaal worden de bruggen van springladingen voorzien. De toren van de Grote Kerk functioneert als centrale uitkijkpost voor de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst

• 1940 : Inval van Duitse troepen op 10 mei. De bruggen over het twentekanaal worden opgeblazen. Op 7 juni komen de Nederlandse krijgsgevangenen uit Duitsland terug in Almelo. De Ortskommandant heeft zich gevestigd in Huize Almelo en Villa Castello wordt ingericht als een school voor Duitse onderofficieren

• 1941 : Almelo krijgt te maken met de vervolging van Joden. De bezetters bevelen inlevering van fietsen en van radio's

• 1944 : Overval op de Nederlandsche Bank door het Verzet. De buit bedraagt Hfl 46.150.000,- en is bestemd voor het spoorwegpersoneel dat is ondergedoken naar aanleiding van de spoorwegstaking. Het geld wordt door de Duitsers teruggevonden

• 1945 : bij lancering V-1's (vliegende bommen) rond Almelo komen enkele van deze projectielen neer in de stad, o.a. op een boerderij in de Windshoek waarbij vier mensen omkomen. Een andere V-1 komt neer in de Planthofsweg waarbij een burger het leven verliest. Op 19 maart richt een V-1 in Almelo grote ravage aan als deze neerstort op een huizenblok in De Riet (ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis is er een monument geplaatst bij het Van Dronkelaarsplein aan de Rietstraat). De eerste geallieerde tank rijdt op 4 april Almelo binnen over de spoorbrug bij de Steffensweg

• 1945 : vuurgevecht bij Waaggebouw tussen Duitsers & Canadese tank - karakteristieke gebouw zwaar beschadigd - opmars Canadeze troepen moeilijk nadat opblazen tank op de Vriezebrug - 05 april Almelo geheel bevrijd

• 1946 : overstromingen in Almelo - veel inwoners geëvacueerd - grote problemen met de voedselvoorziening

• 1951 : De stad wordt uitgebreid en er wordt een rondweg aangelegd, waaronder de Aalderinkssingel. Bouw van De Klokkenbelt, het eerste tehuis voor ouderen. 1960 De havenkom, waar thans C&A is gevestigd, wordt gedempt en de markt wordt verplaatst naar de Haven NZ/ZZ. Stichting van verpleeghuis Eugeria

• 1961 : In opdracht van de Provinciale Staten wordt het Kanaal Almelo-Nordhorn buiten werking gesteld, aangezien er maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Restauratie van de windkorenmolen De Hoop aan de Nieuwstraat

• 1970 : In samenwerking met de gemeenten Wierden, Vriezenveen, Hellendoorn, Rijssen, Tubbergen en Den Ham richt de gemeente Almelo de Gemeentekring Almelo op. Gezamenlijk worden taken uitgevoerd in het kader van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare gezondheidszorg en hulpverlening

• 1971 : Het aantal arbeidsplaatsen in de textielindustrie wordt voor het eerst overtroffen door de metaal- en electro-industrie in Almelo. Bouw van schouwburg De Hagen op het terrein vd vrm. HBS aan de Hofstraat. De architect van dit bouwwerk is C. J. Henke

• 1972 : Almelo krijgt een aansluiting via de A35 op de E8 (A1)

• 1973 : Bouw van het nieuwe stadhuis en burgerzaal op het voormalige terrein van Palthe. Het gebouw, dat de vorm heeft van een schip, is een ontwerp van de architect dr. J. J. P. Oud. De Grotestraat-Noord wordt afgesloten voor het autoverkeer. Dit voetgangersgebied krijgt een nieuwe aanduiding: de City-promenade

• 1974 : Bouw van de brandweerkazerne aan de Brugstraat en de Turkse moskee aan de Bellavistastraat

• 1975 : rampjaar voor industrie - veel bedrijven sluiten hun poorten

• 1976 : grootschalige bouw rond het marktplein van o.a. deRabobank, de Kloosterhofflat en C&A

• 1977 : bouw politiebureau en de ambulancegarage

• 1978 : oprichting van het regionale Bedrijvenpark Noord-West Twente. De Grotestraat-Zuid wordt omgebouwd tot een winkelerf

• 1979 : bouw Regionale Medische Diensten aan de Haven N.Z. De toren van de St. Georgiuskerk wordt voor een symbolisch bedrag van één gulden overgedragen aan de gemeente

• 1981 : bouw eerste parkeergarage in Almelo. Restauratie van de toren van de St. Georgiuskerk

• 1982 : in de nieuwe wijk Het Windmolenbroek wordt voor het eerst stadsverwarming aangelegd en Almelo krijgt tevens de beschikking over het kabelnet de Stadscai

• 1983 : nieuwbouw woningen a/h Schalderoi en de Hagengracht is voltooid, hiermee is een van de oudste delen van de binnenstad geheel vernieuwd

• 1984 : opening Twentecentrum en tevens wordt het NAVO-depot bij het Bedrijvenpark N.W. Twente in gebruik genomen

• 1985 : opening Streekziekenhuis Twenteborg in het Windmolenbroek

• 1986 : Stg.Museum voor Heemkunde Almelo verhuist haar collectie van het Waaggebouw naar het Rectorshuis aan de Korte Prinsenstraat

• 1987 : voltooiing van de nieuwbouwwijk Beeklust II. Opening van het Lateraalkanaal voor een betere waterafvoer. Verbouwing van het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis tot appartementen en ontmoetingscentrum voor ouderen

• 1988 : opening Hof '88, een cultureel centrum dat is ondergebracht in het vrm. Sint Elisabeth Ziekenhuis complex

• 1989 : Aanvang met de grootschalige reconstructie van de binnenstad. Afbraak van de laatste textielfabriek aan de Haven Z.Z. Als herinnering aan wat eens een grote fabrieksstad in Twente was, is alleen nog maar de markante schoorsteen en de portiersloge vd fabriek Van Heek-Scholco overgebleven. Zij zullen worden opgenomen in de stadsvernieuwingsplannen van Almelo

• 1990 : oplevering Hagenborgh en de Galerij (tussen V & D en de Hema). Begin grootschalige bouw op vrm. terrein Van Heek-Scholco en op de plaats van het oude busstation achter C&A

• 1991 : Bouw van de Havenpromenade, een combinatie van een overdekt winkelcentrum, parkeergarage en appartementen

• 1992 : Na voltooiing van het laatste bouwprojekt op het Marktplein en rond het textielindustriemonument van Van Heek-Scholco wordt er een begin gemaakt met het gebied rond het station. De Bronzen Bever, een rijksprijs voor bouwen en wonen, werd in 1992 toegekend aan Almelo, wegens de nieuwbouwprojekten in de binnenstad

• 1996 : ter gelegenheid van de viering "Almelo 650 jaar Markt-stad" krijgt Almelo weer een eigen munt. Deze in de Rijksmunt te Utrecht geslagen munt heeft een waarde van 5 gulden en is een wettig betaalmiddel binnen de Almelose stadsgrenzen

• 1998 : In het zuiden van Almelo wordt een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe wijk Het Nijrees. Start bouw nieuwe HERACLES stadion a/d Weezebeek-singel

• 2000 : Stg.Historische Kring Stad en Ambt Almelo opent een eigen documentatiecentrum "De LIBRIJE" aan het Hof van Güllick

• 2002 : viering 100-jarig bestaan R.K. St. GEORGIUS-kerk aan de Bodden-straat. De Hagedoorn-school viert 100-jarig bestaan. 75-jarig bestaan van de Bleek-kerk aan de Hof-straat. Museum voor Heemkunde krijgt een officiële status en heet voortaan STADSMUSEUM

• 2003 : Sint JOZEF-kerk bestaat 50 jaar

• 2004 : einde EXODUS-kapel Ned.Hervormde gemeente in de Ossenkoppeler-hoek

• 2005 : sluiting laatste bioscoop van Almelo, VAROSSIEAU. Ook voor de katholieke Sint WILLIBRORD-kerk is het doek gevallen. De kerk wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Aan de oostzijde van Almelo verrijst de nieuwe wijk "Het Kollenveld". De aanleg van de Nijrees-singel wordt een feit en er wordt begonnen met de aanleg van het het laatste deel van de A35, ten zuiden van de wijk het Windmolen-broek. In de binnenstad wordt een begin gemaakt met de bouw van de JAVA Toren, Almelo's hoogste kantoortoren met een lengte van 55 meter. In de centrale bibliotheek wordt het Historisch Informatie Punt ingericht door samenvoeging van de collecties van de bibliotheek en de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo

• 2006 : op terrein vrm. textielfabriek HEDEMAN verreist een geheel nieuw winkelcentrum en aan de Wierdense-straat wordt het nieuwe Regionaal Onderwijs Centrum -ROC- in gebruik genomen. Er wordt begonnen met de voorbereidingen voor het verdiept aanleggen van een deel van het spoorwegtraject in de stad

• :

organisaties