Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Isolated trees/Isoleeritud puud

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

Projekt ajutiselt peatatud

Project temporarily suspended

Project tijdelijk opgeschort

Muutunud kasutustingimused ei võimalda enam kasutajaid siia lisada ega eemaldada.

Isikud, kes on ühendatud suure puuga ja leiavad end siit projektist, saavad end ise eemaldada.

Isoleeritud haldajate arvestus kantakse üle mujale - mulle võib sellistest isikutest otse teavitada.

Veranderde gebruiksvoorwaarden staan niet langer toe ​​dat gebruikers door anderen worden toegevoegd aan een project.

Personen die inmiddels zijn aangesloten op de grote wereldwijde stamboom en zijn opgenomen in dit project, zullen verwijderd worden.

De geïsoleerde beheerders administratiezal zal naar elders worden overgebracht - Deze personen worden rechtstreeks bericht.

Henn

Projekti reegel

Siia projekti lülitatakse need haldajad,

  • kellel on isoleeritud puu (oluline tunnus)
  • ja kelle hallatavate profiilidega ei ole mõtet mestida ega mestimisi alustada

neid nii-ehk-nii ei saa lõpule viia

Kõik siinolijad on Isoleeritud puudes - Igaühe kohta neist teatab Geni sulle Isikuga E. Perenimi ei õnnestunud ühtegi sugulusseost leida. - tähendab, et ta puu ei ole nn suure puuga ühenduses JA SEE TÄHENDAB, et tema puus olevaid topeltkandeid (nii privaatseid kui avalikke) saab mestida ainult see PRO kelle see isoleeritud puus olev kasutaja on oma pererühma võtnud...

(projekti liikmeteks on ka Henn ja Lauri ja veel mõned - need, kellel peab olema võimalus siia isikuid lisada ja vajadusel eemaldada)

Kui mõni profiil siin osutub mingi ühendamise tulemusel mitteisoleerituks (saab seotud suure puuga), siis ta eemaldadakse siit.

Geni kasutusaktiivsus ei mängi siia projekti lülitamisel mingit rolli.

Projekti mõte

Mõte on tähistada ära need haldajad, kelle puudega ei ole mõtet alustada mestimisi, kuna neid EI OLE VÕIMALIK lõpule viia.

Projekti mõte EI OLE

  • kellegi õigusi piirata
  • kedagi häbimärgistada
  • kedagi ahistada

Projekti kasutusjuhend

Kuidas peaksid toimima sina:

Kui sa leiad topeltkande või kui sulle pakutakse kokkulangemist vaata „teise" haldaja isikukirjet ja kui seal on kirjas, et ta kuulub (ka) projekti „Isoleeritud puud“, siis ära tema hallatavate isikutega alusta mestimist, kui on alustatud siis aga tühista. Kui näitab kokkulangemist, siis eemalda see

Henn

NB! Kõik aktiivsed Geni kasutajad ...

Ärge hakake selle projekti liikmeteks/koostööparteriteks! Piisab kui „Jälgite uudisvoogu". Andke Hennule või Laurile teada, kui kedagi on vaja siia lisada. Selles projektis las olla lisaks kahele hooldajale (Henn ja Lauri) vaid kõik need „isoleeritud" koostööpartnerid...

NB! Kui sa oled EKSIKOMBEL siia sattunud (avastad oma kontot vaadates et sind on lisatud projekti: „Isoleeritud puud“), siis anna sellest Hennule või Laurile teada. Ilmselt aitab teadustamiseks, kui sa sulle saadetud mestimistaotlused üle vaatad ja kattuvate isikukirjete mestimise taotlused kinnitad ning suhtled koostöö/pererühma taotluse saatnud isikutega huvi täpsustamiseks.

GOOGLE TRANSLATION TO DUTCH: Het project opgeschort Project tijdelijk opgeschort

Veranderde gebruiksvoorwaarden niet langer toestaan ​​dat gebruikers in staat om de service toe te voegen of te verwijderen.

Personen die zijn aangesloten op een grote boom, en bevinden zich in een project hier, krijg zelf verwijderd.

Geïsoleerde beheerders boekhouding zal elders worden overgebracht - Ik kan deze personen rechtstreeks te informeren.

Henn Regel project

Dit project draaide ze managers,

   die geïsoleerd zijn van de vrucht (een belangrijk kenmerk)
   en waarvan het management heeft geen zin om profielen of jumelages te beginnen fuseren

ze zijn zo-zo, of niet kan worden voltooid

Alle aanwezigen hier zijn geïsoleerde bomen - elk van hen geeft je een Persoon van Geni E. Achternaam kon geen sugulusseost niet vinden. - Betekent dat de boom niet een boom, genaamd de Gemeenschap, en dit betekent dat zijn boom, de dubbele vermeldingen (zoals publiek-private) alleen kan samenvoegen met de PRO geïsoleerde boom in de gebruiker eigen familiegroep heeft ...

(Leden van het project hebben ook Henn en Lauri, en een paar meer - degenen die in staat moeten zijn om mensen toe te voegen en te verwijderen indien nodig)

Als een van deze blijkt te zijn een soort van connectie profiel mitteisoleerituks een resultaat (grote boom kan worden gekoppeld), dan is hij verwijderd deels hier.

Geni gebruiker activiteit geen rol spelen bij de overstapservice project. Het idee

Het idee is om die managers wier arbeidsongeschiktheid geen zin om jumelages te beginnen niet maken, omdat ze niet kunnen worden voltooid vieren. Het idee is NIET

   iemands rechten te beperken
   niet-stigmatiserende
   kwellen iedereen

De handleiding project

Hoe moet je te werk gaan:

Als u topeltkande vindt of als u aangeboden een totaal verlies, zie "andere" manager persoonsgegevens in het en als er een brief dat hij (ook) het project "Geïsoleerde bomen", dan doen zij beheert partijen beginnen twinning, zoals is gestart maar vervolgens geannuleerd. Toen de show toeval, verwijder het dan

Henn

NB! Alle actieve gebruikers Geni ...

Begin niet de projectleden / koostööparteriteks! Volstaat het als een "newsfeed volgen." Geef Hennule of Lauri weten of er iemand is nodig om hier toevoegen. Las dit project kunnen gelden in aanvulling op twee zorgverleners (Henn en Lauri), maar al deze "geïsoleerd" partners ...

NB! Als u per ongeluk betrapt (u ontdekken dat u zoekt op uw account toegevoegd aan het project: "Isolated bomen"), dan geven deze Hennule of Lauri weten. Blijkbaar teadustamiseks helpen als je me stuurde mestimistaotlused kijken over en bevestig de overlappende persoonsgegevens daar en jumelage applicaties communiceren met de medewerking / familiegroep stuurde een verzoek om de betrokken partijen te verduidelijken.