Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Petter Georgsson Kahi (c.1697 - 1752)
  Manttaalimies > Ruotusotilas 1724-47, Asikkala, Pulkkila, Kahila -1752 Sotilasura Hämeen läänin jalkaväkirykmentin Asikkalan komppanian Pulkkilan ruodun № 16 ruotusotilas 1724-47-: Ao. lähteestä: S...
 • Gustaf Otto Graf Douglas (1687 - 1771)
  Gustav Otto Douglas - Skenninge Greve, se plakat og forordning av 3. september 1695 angående svenska lappmarkens bebyggelse. Tab. 12

Aloitettu 22.1.2020, Projektikuvaus osittain vielä kesken...

Isovihan manttaalimiehet

""Miehet, joita venäläinen miehityshallinto isonvihan aikana vuonna 1720 otti sotilaiksi. Jokaiselta manttaalilta vaadittiin yksi mies sotilaaksi, joita venäläiset kutsuivat rekryyteiksi."

 • Manttaalimiehiä otettiin 1565 ja näistä palasi takaisin 443 / Matti J. Kankaanpää, Ison vihan aika Suomessa, Esitelmä Pälkäne perjantaina 26.7.2013, sivu 20
 • Manttaalimiesten ottoa v. 1719-20 johti kenraalikuvernööri Gustav Otto Douglas, hänet on kutsuttu projektiin ja oli projektin I profiili 23.1.2020.
 • Projektin pohjateksti perustuu ... KESKEN
 • Projektikuvana on Isovihan jälkeinen kartta "Svea ock Göta Riken med Finland och Norland" vuodelta 1741, tarkemmat tiedot kuvan tiedoissa.
 • Tämä projekti ei sisälly Finnish Military -projekteihin, vaikka se onkin aiheeseen liittyvä projekti.
 • Projektiin kuuluva sotilas on suhteellisen helppo tunnistaa: sotilasrullasta tai rippikirjasta löytyy mantahlsman tai mantalsman -maininta, tämä voi löytyä myös lesken tiedoista.
 • Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili, jos arvelet hänen saaneen tällaista tukea. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin. Yksittäinen sotilas kirjataan projektiin vain kerran.
 • Jos sotilaan nimi on jo projektiin kootussa tekstissä, laita pelkkä linkki paikalleen tekstiin XXX-kirjainten paikalle (linkkiä ennen pitää olla [-merkki ja linkin jälkeen yksi välilyönti), projektissa profiilista näkyviin tuleva teksti on jo valmiina (välilyönnin ja lopettavan ]-merkin välissä) - tämäkin on hyvä tarkistaa alkuperäislähteestä, päälähteistä nimet on poimittu käsin.
 • Ellei sotilaan nimeä ole vielä projektiin kootussa tekstissä, tarkista onko oma lähteesi jo projektin lähdeluettelossa. Jos on, riittää sotilaan nimen lisäys vastaavan lähteen alle (numerojärjestyksessä) Sotilaat-kohtaan.
  • Jos löydät uuden lähteen, liitä se tähän projektiin samalla tavalla kuin aiemmin löydetyt lähteet: 1) Lähteet-kohtaan lähdeviittaus, huomaa julkaisujen aikajärjestys ja 2) Sotilaat-kohtaan lähdettä vastaava väliotsikko, sama järjestys kuin Lähteet –kohdassa
  • Jos uudessa lähteessä on sotilaita, joita pohjatekstissä ei ole, lisää nämä sotilaat samalla tavalla kuin muiden lähteiden yhteyteen on liitetty sotilaita Sotilaat-kohtaan kyseistä lähdettä vastaavan väliotsikon alle
 • Älä luo pelkästään tässä luettelossa olevien tietojen pohjalta uusia profiileita, ellei sinulla ole mitään muuta tietoa sotilaasta.

Lähteet

Sotilasluettelot:

 • KESKEN: Turun ja Porin läänin maaherran kirjekokoelma

https://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Laanintilit/turun_ja_porin_... /viitattu 25.1.2020/M.Haapanen

 • KESKEN: Uudenmaan/Hämeen läänien maaherrojen kirjekokoelma
 • Venejältä palanneiden sotavankien luettelo 1722 (7022) Digihakemistossa = Digitaaliarkistossa / Viitattu 23.1.2020

Huom! Em. lähteessä allekirjoitukset v:lta 1725, huomaa myös nimessä oleva kirjoitusvirhe

 • Uudenmaan ja Hämeen läänin tilejä (Sipoon kk, Raaseporin läntinen kk, Hollolan ylinen kk, Janakkalan kk) sivut 11-17: ​Venäjän vankeudesta vapautuneita / Viitattu 21.5.2021
 • KESKEN: Someron manttaalimiehet - onko tarpeen vai onko osa jostain edellisistä?

Mantaalimiehet

KESKEN: Turun läänin maaherran kirjekokoelma

Lääni

Kihlakunta tai Kaupunki

 • n. sotilasarvo [XXX näytettävä nimi]

KESKEN: Uudenmaan/Hämeen läänien maaherrojen kirjekokoelma

Lääni

Kihlakunta tai Kaupunki

 • n. sotilasarvo [XXX näytettävä nimi]

Muu sanomalehti tai muu lähde, julkaisupäiväys, julkaisunumero tms

Lääni

Kihlakunta tai Kaupunki

 • n. sotilasarvo [XXX näytettävä nimi]

Mantalsmän under Stora ofreden

 • Projektet är för profilerna av mantalsmän som under Stora ofreden uttogs av de ryska ockupationsmyndigheterna till soldater.
 • mantalsman:

"Benämning på de män som under stora ofreden 1720 av de ryska ockupationsmyndigheterna uttogs till soldater. Från varje mantal uttogs en man till soldat. Av ryssarna kallades dessa män rekryter."

Källor