Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Joralf Gjerstad (født 11. april 1926 i Snåsa) er kjent som selvproklamert synsk og helbreder med «varme hender». Gjerstad er fra Snåsa i Nord-Trøndelag, og er kjent som «Snåsamannen», eller lokalt som «Snåsakallen» («Snåsakaill’n»). Han har i skrivende stund nektet å la seg teste av vitenskapsfolk eller annen ekspertise.[1] Gjerstad ble født inn i enkle kår og fikk bare fem års skolegang. Han har siden arbeidet i landbruket og 16 år som klokker i Den norske kirke. Gjerstad har skrevet flere lokalhistoriske bøker, i tillegg til selvbiografier. Gjerstad forteller at han alt som barn skjønte at han hadde evner utenom det vanlige. Han påstår at det gikk synskhet i slekten hans og denne evnen til å se var sterk hos ham selv. I tillegg hevder han å kunne kurere folk. Han forteller videre at han lenge prøvde å skyve bort evnene som tidvis var tunge å leve med. Men som 21-årig soldat i Tysklandsbrigaden ble han spådd av en eldre kvinne han tilfeldig møtte at han ville bli kjent over hele Norge gjennom å hjelpe folk.[2] Ved siden har han gratis behandlet tusenvis av mennesker gjennom femti år – og angivelig helbredet mange av dem med sine varme hender og diagnostiserende synskhet. [3] Han har til nå avslått å la seg teste av "vitenskapsfolk eller annen ekspertise".[4]

Joralf Gjerstad har mottatt Kongens fortjenstmedalje i sølv.[5] Høsten 2006 sendte NRK en egenprodusent dokumentarfilm om ham med tittelen Kjenner du varmen?.[6]